ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Інтелектуальна власність) было найдено 90 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[249972]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В85
Бутнік-Сіверський О.Б. Розвиток інтелектуального капіталу та його складників у аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації.- / Бутнік-Сіверський О.Б. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-2019.-c.9-46
В статті розглядаються питання інтелектуального катіталу.

Інтелектуальна власність
62.08 В85
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249976]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Андрощук Г.О. Міграція інтелектуального капіталу України: вплив на економічну безпеку.- / Андрощук Г.О. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.47-59
Визначення основних факторів впливу на міграцію інтелектуального капіталу в сучасних умовах дає змову проаналізувати заходи щодо покращення міграційної ситуації.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249989]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Бабенко В.А. Проблеми розвитку інтелектуального капіталу ЗВО України в умовах інтелектуалізації суспільства.- / Бабенко В.А. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.60-65
В статті розглядаються проблеми інтелектуального капіталу ЗВО України в умовах інтелектуалізації суспільства.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[249992]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Бессонова С.І., Бессонова А.В. Аналіз стану інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні.- / Бессонова С.І., Бессонова А.В. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.65-69
В статті розглядається аналіз стану інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[249995]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Борко Ю.Л Особливості проведення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності в бюджетних установах.- / Борко Ю.Л //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.69-79
В статті розглядаються права і строки проведення інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності в бюджетних установах.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249996]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Буров О.Ю Інновації та мережні технології: людський чинник в інтелектуальній власності.- / Буров О.Ю //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.80-94
Метою статті є аналіз тенденцій переходу суспільства переважно матеріальних об'єктів до виробництва інформації, знань та створення інноваційних технологій розвитку людини.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[250003]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Внукова Н.М., Ачкасова С.А. Створення онлайн музею страхування.- / Внукова Н.М., Ачкасова С.А. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.94-95
Ідеєю є створення онлайн музею страхування, що є не комерційним, соціальним проектом, реалізація якого спрямована на надання інформаційних послуг, аналітичну та екскурсійну діяльність.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[250004]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Воліков В.В, Хвостенко В.С. Державне регулювання процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.- / Воліков В.В, Хвостенко В.С. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.96-102
В статті розглядаються напрямки підвищення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[250009]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Гелеверя Є.М. Архітекторніка побудови моделі обігу інтелектуального капіталу в будівельній галузі.- / Гелеверя Є.М. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.102-106
В статті розглянуті складові органаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом у будівельній галузі, їх розширений склад та важелі управління.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[250010]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Сорока О.О. Массові відкриті онлайн-курси з інтелектуальній власності на провідних платформах.- / Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Сорока О.О. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.107-112
Мета курсів- проаналізувати спектр масових відкритих онлайн-курсів з інтелектуальної власності, на яких видається сертифікат про їх закінчення.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[250025]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Корогод Н.П., Новородовська Т.С. Фактори ефективного маркетингу інтелектуальної власності в умовах виробничого підприємства.- / Корогод Н.П., Новородовська Т.С. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.113-117
Інтелектуальна власність у ринковій економіці використовується на засадах її комерціалізації, механізм якої причиняє безперервний рух інтелектуального капіталу та отримання прибутку.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[250187]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Музика-Стефанчук О.А Сучасні інноваційні технології на ринку фінансових послуг.- / Музика-Стефанчук О.А //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.121-123
Особливого значення набувають технології, використання яких спрямоване на оптимізацію різного роду фінансових послуг.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[250189]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Мурашко А.А Особливості правосуб'ктності авторів комп'ютерних програм та можливості захисту їх прав як носіїв інтелектуального капіталу.- / Мурашко А.А //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.124-128
Метою роботи є визначення сутнісної характеристики правосуб'єктності авторів комп'ютерних програм та можливості захисту їх прав як носіїв інтелектуального капіталу.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[250192]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Петренко В.О Інтелектуальні ресурси підприємства в контексті розвитку інтелектуального капіталу.- / Мурашко А.А //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.129-131
Основними компонентами інноваційного розвитку інтелектуального капіталу промислового підприємства є створення іновацій та безперервне їх вдосконалення.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[250221]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Петренко В.О. Креативність як ваговий методичний чинник підготовки фахівців з інтелектуальної власності. Креативні індустрії.- / Петренко В.О. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.132-135
В статті розглядаються питання креативних методів майбутніх фахівців.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[250223]

Аналитическое описание
УДК 62.08 В65
Ромашко А.С., Данильченко М.А., Поладько О.М. Взаємозв'язок об'єкта раціоналізаторська пропозиція з іншими об'єктами технологій.- / Петренко В.О. //Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності.-Київ.,2019.-c.132-135
В статті розглядаються питання креативних методів майбутніх фахівців.

Інтелектуальна власність
62.08 В65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[245887]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Штефан О. Деякі питання юрисдикції вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин / О. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.5-10
З'ясовується вплив судово-правових реформ на розвиток судової юрисдикції в Україні, аналізується стан відмежування цивільної юрисдикції від господарського в контексті здійснюваних реформ і утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[245893]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Улітіна О. Правова природа фанфікшен. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва / О.Улітіна //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.11-15
У статті йдеться про таке явище сучасної культури, як фанфікшен. Досліджується правова природа фанфіку та місце таких творів у системі об'єктів авторського права.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[245900]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Петренко І. Охорона та захист авторських прав на назву літературного твору. Судова практика в Україні та інших країнах / І. Петренко //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.16-26
У статті досліджуються питання, пов'язані з охороноздатністю назв творів, ідентифікаційними ознаками оригінальності назви твору в контексті як національного законодавства та правозастосування практики, так і законодавства, а також правозастосовної практики інших країнах світу.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[245903]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Зайківський О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки / О. Зайківський //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.27-42
Розглянуто вплив інтелектуальної власності на забезпечення національної безпеки й оборони України.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[245909]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Шабалін А. Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження) / А. Шабалін //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.43-53
У статті досліджуються питання доказування в наказному провадженні.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[245913]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Сорова К. Господарсько-правові спори щодо прав на торгівельні марки / К. Сорока //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.54-64
У статті розкриваються особливості господарсько-правових спорів щодо прав на торгівельні марки, надано їх класифікацію та причини виникнення.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[245915]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект / Г. Андрощук //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.65-73
Розглянуто економіко-правові аспекти стану та тенденції розвитку технологій Інтернету речей, місця в ньому інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[245924]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект / Т. Постригань //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.74-80
Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у Японії та Китаї.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[245935]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні / О.Кадєтова //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.88-97
У статті досліджується законодавство у сфері інтелектуальної власності через призму положень теорії права та цивілістичної доктрини.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[245984]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Дроб'язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-Х рр.ХХ ст / В.Дроб'язко //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.5-10
Стаття присвячена розгляду положень Основ авторського права СРСР 1925 і 1928 рр., їх порівняльному аналізу.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[246003]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Улітіна О. Фан-арт і авторське право / О.Улітіна //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.12-14
Стаття розглядає питання правової природи фан-арту.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[246006]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Зайківський О., Онистрат А. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки / О.Зайківський, А.Онистрат //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.29-38
Розглянуто вплив інтелектуальної власності на забеспечення національної безпеки й оборони України.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[246007]

Аналитическое описание
УДК 347.772
Гордейчук В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торгівельних марок / В.Гордейчук //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.41-48
В статті розглядаються проблемні питання теоретичного визначення поняття "охороноздатність торговельної марки" відповідно до положень законодавства України й основних міжнародно-правових актів у сфері охорони інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність
347.772
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[246010]

Аналитическое описание
УДК 62.08
Бутнік-Сіверський О. Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах доступу до неоекономіки / О. Бутнік-Сіверський //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.49-58
В статті досліджуються ознаки термінів "інноваційність" і "рівень інноваційності", їхня відмінність і розкривається природа інноваційності як особливої ознаки, що характеризує результат динамічного,системного та цілеспрямованого оновлення цілісних науково-виробничих формувань.

Інтелектуальна власність
62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn