ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Екологія) было найдено 11 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[249133]

Аналитическое описание
УДК 504
Атаєв С.В. Обгрунтування параметрів екологічно безпечної конструкції димової труби біопаливної ТЕС / Аатєв С.В. //Екологічна безпека.-2019.-№1.-c.7-13. - Библиогр.: 10 назв.
Розглянуто особливості поширення продуктів згорання біопалива на теплових електричних станціях.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249138]

Аналитическое описание
УДК 504
Бредун В.І. Управління екологічною безпекою нафто-газопроводів в умовах впливу на них транспортних джерел техногенної сейсмічності / В.І. Бредун //Екологічна безпека.-2019.-№1.-c.14-18. - Библиогр.: 10 назв.
Досліджено ефективність методів зниження впливу транспортних джерел сейсмічності на нафтогазопроводи, що грунтуються на регулюванні процесів генерування техносейсмохвиль та їх розповсюдження в геологічному середовищі.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249143]

Аналитическое описание
УДК 504
Петраковська О.С. Принципи формування екологічної мережі Українських Карпат на засадах стратегії Карпатської конвенції / О.С. Петраковська, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір //Екологічна безпека.-2019.-№1.-c.23-31. - Библиогр.: 17 назв.
Досліджено роль лісів та природно-заповідних територій Буковинських Карпат та Передкарпаття у формуванні екомережі Карпатського регіону з метою збереження цінних і типових компонентів ландшафтного та біологічного різноманіття та з урахуванням основних положень стратегії Карпатської конвенції.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[249162]

Аналитическое описание
УДК 504
Тараненко О.С. Кількісна оцінка самозаростання порушених гірничими роботами земель за космічними знімками / О.С. Тараненко //Екологічна безпека.-2019.-№1.-c.66-70. - Библиогр.: 12 назв.
Розглянуто кількісну оцінку самозаростання порушених гірничими роботами земель за космічними знімками.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[249382]

Аналитическое описание
УДК 504
Дядін Д.В. Аналіз просторових обмежень нафтогазовидобувної діяльності в складі оцінки впливу на довкілля / Д.В. Дядін, О.С. Сенько //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№2.-c.50-61. - Библиогр.: 25 назв.
У роботі досліджено основні типи екологічних просторових обмежень нафтогазовидобувної діяльності, які необхідно враховувати під час оцінювання впливу на довкілля.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249383]

Аналитическое описание
УДК 504
Адаменко Я.О. Оцінювання впливу золовідвалу Бурштинської ТЕС на стан грунтових вод / Я.О. Адаменко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№2.-c.62-75. - Библиогр.: 10 назв.
Роботу присвячено дослідженню екологічних особливостей грунтових вод на території навколо Бурштинської ТЕС.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[249388]

Аналитическое описание
УДК 504
Качала С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі Верхнього Дністра) / С.В. Качала, Т.Б. Качала //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№2.-c.94-101. - Библиогр.: 13 назв.
Дослідження кліматотворчих факторів, закономірностей їх зміни, а також їх вплив на стан водних об'єктів формування стоку річок Карпатського регіону є ключовим напрямом проведення вказаних досліджень.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[249389]

Аналитическое описание
УДК 504
Петрук Р.В. Аналіз екологічно безпечних методів відновлення забруднених пестицидами грунтів / Р.В. Петрук, Т.Ф. Яковишина //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№2.-c.102-111. - Библиогр.: 39 назв.
Проаналізовано екологічно безпечні методи відновлення забруднених пестицидами грунтів.

Екологія
504
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[235487]

Стандарт
УДК 336
ДСТУ ISO 14051:2015. Екологічне управління. Обліковування витрат, пов'язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура. (ISO 14051:2011, IDT).-Введ.: 2017-01-01.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2017 -39 c.Гр. 13.020.10

Екологія
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[1810]

Книга [Фонд библиотеки ДКРКМ ДГУ]
УДК 57(089)
Білявський Г. О. Основи екологічних знань: Пробний мас. підручникдля учнів 10-11кл. середніх загальноосвіт.закладів / Г. О.Білявський,Р.С.Фурдуй,І. Ю.Костіков.-К: Либідь,2000.-336 c.

Екологія
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[1812]

Книга [Фонд библиотеки ДКРКМ ДГУ]
УДК 57(069)
Білявський Г. О.,Падун М. М.,Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: підручник.-2-е вид. зі змінами.-К: Либідь,1995.-368 c.

Екологія
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn