ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Инженерное дело) было найдено 63 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[237851]

Аналитическое описание
УДК 62
Ліщенко Н.В. Зниження та вирівнювання температури профільного зубошліфування / Ліщенко Н.В., Ларшин В.П. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.А1-А7.- Библиогр.: 6 назв.; Текст англ.
Розроблено методику визначення режимів зубошліфування на третьому завершальному етапі профільного зубошліфування на третьому завершальному етапі профільного зубошліфування на верстаті з ЧПК, виходячи із забезпечення вирівнювання температури по периферії і найменшого нагрівання зубчастого колеса.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[237852]

Аналитическое описание
УДК 62
Пилипенко С.В. Дослідження впливу величини товщини стінки на поперечну різностінність труб, прокатаних на ТПА з безперервним станом / Пилипенко С.В., Дрожа П.В., Лимонченко Е.А. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.8-11.- Библиогр.:4 назв.; Текст на англ.
Аналіз результатів досліджень дозволив зробити висновки, що зі збільшенням товщини стінки труби знижується частка різностінності, викликаної ексцентричністю В цілому, слід зазначити, що для даного агрегату є характерним більший вплив на точність труб способів поздовжньої розкатки; в безперервному оправочному стані і багатоклітьових станах безоправочної прокатки.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[237853]

Аналитическое описание
УДК 62
Алмазне шліфування керамічних куль з карбіду кремнію / Сохань С. В., Майстренко А.Л., Кулич В. Г. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.А12-А20.- Библиогр.:15 назв.; Текст англ
Досліджено експериментально вплив режиму обробки на показники процесу алмазного шліфування керамічних куль з карбіду кремнію: швидкість знімання припуску і швидкість зменшення/збільшення відхилення від сферичності поверхні куль.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[237854]

Аналитическое описание
УДК 62
Ковальов О.І. Як оцінити якість роботи підприємства / Ковальов О.І. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.В1-В6.- Библиогр.: 6 назв.; Текст англ.
Представлена класифікація способів оцінювання якості діяльності / функціонування, на основі якої розроблена інформаційно-аналітична система збору та обробки управлінської інформації для автоматизації процедури оцінювання.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[237855]

Аналитическое описание
УДК 62
Математичне моделювання механічної характеристики активованої ПТФЕ-матриці на основі методу планування експерименту / Білоус О. А., Говорун Т. П., Берладір X. В. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.С1-С5. - Библиогр.: 13 назв.; Текст англ
Досліджено вплив параметрів технологічного процесу механічної активації на фізичні характеристики політетрафторетиленової (ПТФЕ) матриці.В роботі представлена математична модель залежності міцності при розриві від часу активації та числа обертів робочих органів подрібнювача.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237856]

Аналитическое описание
УДК 62
Дослідження механічних властивостей термітного матеріалу на основі окалини сталі / Рудь В., Савюк I., Самчук Л., Повстяна Ю. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.С6-С10.- Библиогр.: 21 назв.; Текст англ
У статті розглядаються загальні аспекти способів утилізації промислових відходів методами порошкової металургії.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[237857]

Аналитическое описание
УДК 62
Дослідження структури та властивостей високоентропійних сплавів системи АlСrFеСоNiСuх / Демченко М. В., Гапонова О. П., Мисливченко О. М. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.С11-С15. - Библиогр.:12 назв.;Текст англ
Досліджені особливості структуроутворення сплавів системи АlСrFеСоNiСuх (де х = 0; 0,5; 1; 2 і З моль).

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[237858]

Аналитическое описание
УДК 62
Екологічно безпечний спосіб сульфоалітування сталевих деталей / Пляцук Л. Д., Тарельник В. Б., Кундера Ч. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.С16-С20.- Библиогр.: 5 назв.; Текст англ
Подане технічне рішення відноситься до галузі електрофізичної та електрохімічної обробки, зокрема, до електроерозійного легування (ЕЕЛ) поверхонь сталевих деталей алюмінієм (алітування) і сіркою (сульфідування) і може бути застосовано для обробки поверхонь термооброблених сталевих деталей, з метою підвищення їх твердості, зносостійкості, запобігання схоплюванню при терті і для поліпшення опору до атмосферної корозії.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[237864]

Аналитическое описание
УДК 62
Немчинов С. I. Напружено-деформований стан нижньої траверси гідравлічного пресу / Немчинов С. I., Начовний I. I. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.D1-D5. - Библиогр.: 9 назв.; Текст англ.
У статті досліджено напружено-деформований стан нижньої траверси центрального виштовхувача гідравлічного преса для виготовлення великогабаритних виробів з пластмас з використанням програмного комплексу скінчено-елементного аналізу.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[239063]

Аналитическое описание
УДК 62
П78     Лобанов Д.В. Основы методики автоматизированногог проектирования безрезонансных вибрационных систем / Д.В. Лобанов, В.С. Григорьев, Н.В. Мулюхин, В.А. Гартфельдер //Прогрессивные технологии и системы машиностроения: международный сборник научных трудов. Вып. 1 (60).-Донецк: ДонНТИ.,2018.-c.56-61. - Библиогр.: 19 назв.
В работе рассмотрены вопросы проектирования безрезонансных вибрационных систем. Предложены пути решения поставленных проблем применение современных программных комплексов для моделирования и проведения различных расчетов. Предложена методика автоматизированного проектирования вибрационных систем, которая рассмотрена на примере прототипа вибропогружателя для свайных элементов.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[242165]

Аналитическое описание
УДК 62
Дослідження нелінійних реакцій підшипникових опор роторів турбонасосних агрегатів рідинних ракетних двигунів / Павленко I. В., Симоновський В. I., Пітель Я. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.D6-D14. -Библиогр.:13 назв.; Текст англ.
Стаття присвячена уточненню числової моделі дослідження роторних систем турбонасосних агрегатів рідинних ракетних двигунів, що базується на урахуванні обертання валопроводу та податливості елементів підшипникових опор.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242167]

Аналитическое описание
УДК 62
Мама Б. О. Метод Гальоркіна-Власова для аналізу напружено-деформованого стану рівномірно навантаженої ізотропної шаруватої пластини / Мама Б. О., Іке Ч. Ч. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.D15-D19. -Библиогр.:11назв.; Текст англ.
У роботі застосовано метод Гальоркіна-Власова для розв’язання диференціальних рівнянь рівноваги ізотропних шаруватих пластин з рівномірно навантаженими шарнірно опертими краями.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242182]

Аналитическое описание
УДК 62
Бондар А. В. Дослідження робочого процесу вихрової розширювальної машини з бічним каналом / Бондар А. В., Ванеев С. М. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.Е5-Е9. - Библиогр.: 5 назв.; Текст англ.
Метою даної статті є дослідження робочого процесу вихрової розширювальної машини з бічним каналом шляхом проведення числового експерименту в програмному комплексі ANSYS СFХ.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[242184]

Аналитическое описание
УДК 62
Джондіне Ф. Огляд методів контролю багатокоміркового перетворювача / Ф. Джондіне //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.Е10-Е14.-Библиогр.:14 назв.; Текст англ.
У цій статті коротко описані деякі з цих методів керування. Деякі добре відомі методи керування - це застосування ПІД-регулятора, режиму ковзання, та управління мережами Петрі.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[242186]

Аналитическое описание
УДК 62
Азюковський А. А. Аналіз застосування гальванічної розв’язки в схемах катодного захисту підземного трубопроводу / Азюковський А. А., Дідевич Е. А. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.F1-F4.-Библиогр.:6 назв.; Текст англ.
У статті розглянуті можливість використання анодного заземлювача в збірці з контейнером Забезпечення цілісності трубопроводу, є актуальним питанням у зв'язку з екологічними і економічними наслідками.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[242188]

Аналитическое описание
УДК 62
Моделювання процесів сепарації та пневмокласифікації аеродисперсних систем у поличковому апараті / Варуха Д. А., Смирнов В. А., Едл М. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.F5-F9.-Библиогр.:8 назв.; Текст англ.
У представленій роботі розглядається процес класифікації полідисперсного сипучого матеріалу за заданим гранулометричним складом із використанням гравітаційного пневмоклассіфікатор. Розглядались проблеми якості поділу полідисперсних сипучих матеріалів і способи підвищення ступеня поділу частинок.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[242192]

Аналитическое описание
УДК 62
Використання сульфуру в біологічних системах біологічної дентріфікації стічних вод / Пляцук Л. Д., Черниш Є. Ю., Аблєєва I. Ю. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.Н7-Н15.-Библиогр.:17 назв.; Текст англ.
У статті основна увага приділяється вивченню можливості використання мінеральних носіїв з сірки (біо-сірки / елементарної сірки) в системах анаеробного очищення стічних вод в умовах автотрофної денітрифікації.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[242193]

Аналитическое описание
УДК 62
Дослідження енергетичних характеристик твердих побутових відходів м. Черкаси / Сігал О. І., Буланже К., Воробйов Л. О. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.Н16-Н22.-Библиогр.:17 назв.; Текст англ.
Розроблені рекомендації щодо методологічних підходів до визначення вологості, теплоти згоряння та зольності твердих побутових відходів. Наведені результати експериментальних досліджень вологості, теплоти згоряння та зольності 8 компонентів відходів: паперу, картону композитних матеріалів, текстилю, продуктів гігієни, пластику, інших горючих матеріалах, деревного остружку.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[242195]

Аналитическое описание
УДК 62
Аналіз ефективності відстежувальних і стаціонарних режимів сонячної панелі проти сонячної радіації / Самаула Х.Л., Базір Й. , Гелмі М. та ін. //Журнал інженерних наук.-2018.-№1.-c.Н23-Н28.-Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Спостерігаються зміни вимірюваних відношень, що доведено у цьому дослідженні.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[242252]

Аналитическое описание
УДК 62.(092)
Вітаємо з ювілеєм! //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2018.-№1.-c.135
11 червня 2018 року виповнюється 80 років з дня народження і 62 роки інженерної, наукової і педагогічної діяльності директора Фізико-технічного інституту ЗНТУ Валентина Васильовича Луньова.

Инженерное дело
62(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[237161]

Аналитическое описание
УДК 62(092)
До 90-річчя Володимира Альбіновича Марцинковського //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.В34

Инженерное дело
62(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[219333]

Аналитическое описание
УДК 62
Семірненко С.Л. Розроблення процесу сушіння паливних брикетів потоком атмосферного повітря з одночасним охолодженням / С.Л. Семірненко //Журнал інженерних наук.-2015.-№1.-c.Е9-Е14. - Бібліогр. : 6 назв.
Метою дослідження є підвищення ефективності процесу виготовлення паливних брикетів із солом'яної біомаси за рахунок максимального використання їх власного тепла.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[206067]

Аналитическое описание
УДК 574
К26     Карпаш О.М. Види інженерної діяльності / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш //Карпаш О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку: навчальний посібник.-Івано-Франківськ.,2014.-c.87-232
У статті розглянуто проектування, виготовлення машин і обладнання, випробування, експлуатація і технічне діагностування, технологічна безпека та надійність техніки, перероблення та утилізація технічних об`єктів, організація і керування інженерною діяльністю

Инженерное дело
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[206069]

Аналитическое описание
УДК 574
К26     Карпаш О.М. Прийняття інженерних рішень / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш //Карпаш О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку: навчальний посібник.-Івано-Франківськ.,2014.-c.233-243
У статті розглянуті: проблема виробу і прийняття рішень, невизначеність у прийнятті рішень, евристичні методи у прийнятті інженерних рішень

Инженерное дело
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[206070]

Аналитическое описание
УДК 574
К26     Карпаш О.М. Енергоменеджмент в інженерній діяльності / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш //Карпаш О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку: навчальний посібник.-Івано-Франківськ.,2014.-c.244-257
У статті розглянуті: актуальність проблеми, енергетичний менеджмент, енергетичний аудит

Инженерное дело
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[206072]

Аналитическое описание
УДК 574
К26     Карпаш О.М. Трансформація методологій інженерної освіти для реалізації стратегій сталого розвитку / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш //Карпаш О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку: навчальний посібник.-Івано-Франківськ.,2014.-c.258-283
У статті розглянуті: сталий розвиток, триєдина концепція сталого розвитку, принципи сталого розвитку, показники охорони довкілля

Инженерное дело
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[212761]

Аналитическое описание
УДК 62
Особенности использования 3D топографических характеристик поверхности в инженерном деле / Белов В.К., Беглецов Д.О., Губарев Е.В. и др. //Вестник МГТУ им. Г.И. Носова : ЭБ.-2014.-№1.-c.73-80
Переход с 2D параметров на 3D параметры текстуры позволит более точно описывать характеристики микротопографии поверхности, а также получать совершенно новые важные эксплуатационные параметры поверхности продукции металлургической промышленности. Использование микротопографического описания поверхности оказывается весьма эффективным для исследований и разработки технологий производства продукции с регламентированной микротопографией поверхности.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[219300]

Аналитическое описание
УДК 62
Литвиненко А.В. Дослідження швидкості витання полідисперсних матеріалів для визначення здатності їх розділення у пневмокласифікаторі / А.В. Литвиненко, М.П. Юхименко //Журнал інженерних наук.-2014.-№3.-c.В9-В13. - Бібліогр. : 4 назв.
Робота присвячена експериментальним дослідженням з метою визначення швидкості витання частинок різних порлідісперсних матеріалів, таких як гречка, карбамід, насіння моркви, просо. Знання цих даних є важливим під час розроблення моделей та установок для процесу проведення пневмокласифікації.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[219317]

Аналитическое описание
УДК 62
Проблемы оценки качества инструментальной подготовки производства машиностроительного предприятия / А.В. Ивченко, В.А. Залога, О.Д. Дынник и др. //Журнал інженерних наук.-2014.-№4.-c.Е1-Е8. - Библиогр. : 72 назв.
В работе на основе проведенного исследования в области оценки эффективности систем управления качеством установлено, что в основном подходы к оценке базируются на оценке затрат на качество и направлены на их минимизацию.

Инженерное дело
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[193273]

Аналитическое описание
УДК 622
С23     Рутковский Ю. А. Основатель инженерной школы горных механиков и машиностроителей России: к 175-летию со дня рождения И. А. Тиме / Рутковский Ю. А., Зинченко А. М., Стародубов С. Ю. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. - Вып. 41.-Алчевск.,2013.-c.60-64
Статья посвящена выдающемуся русскому учёному и инженеру Ивану Августовичу Тиме. Обобщены основные научные и практические достижения И. А. Тиме. Показано значение деятельности И. А. Тиме для развития горной, металлургической и машиностроительной промышленности Донбасса в начале XX века.

Инженерное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn