ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - горное давление) было найдено 76 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[245030]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Яковлев Є.О. Екологічні наслідки затоплення камери атомного вибуху шахти "Юнком" (Центральний Донбас) / Є.О. Яковлев, В.М. Єрмаков, О.А. Улицький //Мінеральні ресурси України.-2019.-№1.-c.38-44. - Библиогр.: 9 назв.
У статті наведено приклад розрахункового аналізу еколого-гідрогеологічних умов затоплення вугільної шахти "Юнком" з підземною камерою ядерного вибуху і пов'язаних із цим ризиків забруднення підземної і поверхневої гідросфер.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[245667]

Аналитическое описание
УДК 622.831
Хоменко О.Є. Геоенергетика Українського кристалічного щита / О. Є. Хоменко, М. М. Кононенко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.12-21. - Библиогр.: 42 назв.; Текст англ
Мета-розробити аналітичний метод, що дозволяє досліджувати енергетичний стан гірських порід у межах Українського кристалічного щита.

горное давление
622.831
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[248165]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Новий підхід до зонального районування поверхні родовища за ступенем провалонебезпеки / Б. Б. Садиков, Ж.Д. Байгурін, А. А. Алтаєва та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.31-35. - Библиогр.:19 назв.; Текст англ.
Мета-розробка нового методу зонального районування поверхні родовища за ступенем ослаблення порід, в основі якого лежить енергетичний критерій, що визначається різницею потенційної енергії тяжіння елемента гірського масиву між станами нестійкої та стійкої рівноваги.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[248166]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Розроблення технологічних рішень із видобутку й переробки бурого вугілля для підвищення його якісних характеристик / Є. К. Бабець, О. П. Бєлов, О. О. Шустов та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.36-44. - Библиогр.:20 назв.; Текст англ.
Мета-обґрунтування й розробка технологічних рішень із відкритої розробки родовищ і переробки бурого вугілля для підвищення його якісних характеристик і використання на енергогенеруючих підприємствах.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[237169]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Влияние песчаника на формирование аномалий горного давления в почве пласта, отрабатываемого в свите первым / И. А. Ковалевская, М. В. Барабаш, В. Г. Снигур, О. К. Малова //Уголь Украины.-2018.-№3.-c.12-16. - Библиогр.: 4 назв.
Экспериментальными исследованиями на основе метода конечных элементов установлены закономерности влияния на формирование аномалий горного давления мощности и глубины расположения песчаника в почве совместно отрабатываемого первым в свите угольного пласта.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237172]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Назимко В. В. Технологія визначення швидкості газовиділення зі шпурів і свердловин / В. В. Назимко, О. М. Молчанов, І. О. Дєдіч //Уголь Украины.-2018.-№3.-c.27-35. - Библиогр.: 20 назв.
Обгрунтовано і розроблено нову технологію безперервного визначення швидкості газовиділення із шпуру під час його буріння без герметизації на основі іншого принципу вимірювання.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[239017]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Литвинский Г.Г. Кинетика разрушения и деформирования пород вокруг горной выработки / Литвинский Г.Г. //Сборник научных трудов ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ".-2018.-№10.-c.5-16. - Библиогр.: 9 назв.
Предложена математическая модель кинетики деформирования пород на основе использования временных процессов их разрушения. Проведены теоретические исследования законов изменения прочности породы под действием переменной во времени нагрузки. Рассмотрены теоретические аспекты кинетики процесса разрушения пород вокруг выработки. Дана методика расчёта движения фронта хрупкого разрушения и деформаций пород в результате дилатанси-онных процессов в зоне разрушения.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[239022]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Павлов Е.Е. Влияние плотности забутовки закрепного пространства на пассивный отпор пород вокруг выработок / Павлов Е.Е. //Сборник научных трудов ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ".-2018.-№10.-c.51-54. - Библиогр.: 4 назв.
Методом конечных элементов изучены закономерности изменения величины и зон пассивного отпора рамной крепи горной выработки при различных схемах нагружения в зависимости от изменения плотности забутовки закрепного пространства.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[239591]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Феофанов А.Н. Аналитический способ контроля ленточного конвейера / А.Н. Феофанов //Уголь Украины.-2018.-№4-5.-c.42-44. - Библиогр.: 3 назв.
Предложен к применению способ контроля соосности элементов ленточного конвейера, проложенного в горной выработке, на основе аналитических расчетов результатов маркшейдерских измерений.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[239603]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Бабиюк Г. В. Оперативный контроль механических показателей горных пород при креплении выработок анкерами / Г. В. Бабиюк, В. Ф. Пунтус //Уголь Украины.-2018.-№6.-c.29-34. - Библиогр.: 8 назв.
Предложен способ оперативного определения механических свойств горных пород на основе фиксации чистого времени бурения шпура, который хорошо вписывается в концепцию создаваемой системы геомеханического мониторинга.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[239621]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Феофанов А. Н. Провалообразующая глубина углепородного массива / А. Н. Феофанов //Уголь Украины.-2018.-№7-8.-c.59-62. - Библиогр.: 6 назв.
Проведено детальное исследование глубины образования провалов для участков земной поверхности, расположенных на выходах угольных пластов.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242448]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Подкопаев С.В. О прогнозировании устойчивости откаточных штреков при различных способах охраны в глубоких шахтах / С.В. Подкопаев, Д.А. Чепига //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№2 (43).-c.18-29. - Библиогр.: 23 назв.
Цель-прогнозирование устойчивости откаточных штреков с использованием усовершенствованной математической модели пластовой подготовительной выработки, позволяющей оценить изменение ее поперечного сечения при различных способах охраны, в условиях глубоких шахт, разрабатывающих угольные пласты наклонного или крутого залегания.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242477]

Аналитическое описание
УДК 622
Захарова Л.М. Оценка возможности внезапного разрушения краевой части угольного пласта при равномерном движении забоя / Н.А. Калугина, О.В. Чеснокова, А.К. Семенченко //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.24-30. - Библиогр.: 12 назв.
На базе построенной теории развития трещин в газонасыщенном угольном пласте при равномерном подвигании забоя оценить зависимость безопасной работы по добыче угля от физико геологических и технологических параметров разработки.

горное давление
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[242478]

Аналитическое описание
УДК 622
Негрій С.Г. Безпека ведення робіт на кінцевих ділянках лав / С.Г. Негрій, Т.О. Негрій, С.В. Волков //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.31-38. - Библиогр.: 20 назв.
Мета: розробка заходів технологічного характеру щодо попередження виробничого травматизму при виконанні операцій в рамках технологічного процесу «Видобування вугілля в очисному вибої».

горное давление
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[242479]

Аналитическое описание
УДК 622
Моделювання процесу вибухового руйнування залізистих кварцитів / Н.В. Зуєвська, О.М. Чала, О.С. Тарасюк, М.В. Пасько //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.39-45. - Библиогр.: 12 назв.
Метою проведених досліджень є розрахунок динамічних характеристик породи і вибухової речовини в умовах ВАТ Полтавський ГЗК для подальшого комп'ютерного моделювання в динамічних пакетах.

горное давление
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[242492]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Исследование проявлений горного давления в подготовительных выработках с учетом жесткости охранных сооружений / С.В. Подкопаев, Е.И. Конопелько, Д.А. Чепига и др. //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.84-95. - Библиогр.: 24 назв.
Исследование проявлений горного давления в пластовых подготовительных выработках при различных способах охраны с учетом жесткости охранных сооружений.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[233227]

Книга
УДК 622.8
К63      Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок: монография / В.И. Бондаренко и др..-Дніпро: ЛізуновПрес,2017.-188 c.

горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[235320]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Анализ проявления горного давления в выемочных выработках при структурном преобразовании вмещающих пород анкерным упрочнением / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.5-17
Представлен опыт применения комбинированных анкерных систем при упрочнении пород кровли выемочных выработок. Дан анализ структурных преобразований вмещающих выработку пород комбинированными анкерными системами. Рассмотрено взаимодействие крепи выработок с приконтурными породами в условиях образования областей их предельного состояния.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[235324]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Исследование и анализ опыта повторного использования выемочных выработок на шахте "Юбилейная" / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.18-37
Представлена методика шахтных исследований. Дан анализ результатов шахтных исследований.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[235327]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Обоснование вычислительного эксперимента и анализ НДС приконтурных пород и базовой крепежной системы выемочных выработок в зоне влияния очистных работ / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.38-55
Представлено построение геомеханических моделей проведения вычислительных экспериментов. Дан анализ интенсивности напряжений в приконтурных породах выемочной выработки в зоне опорного давления впереди лавы. Проведено исследование и анализ интенсивности напряжений базовой крепежной системы в зоне опорного давления впереди лавы. Представлена интенсивность напряжений приконтурных пород в зонах начала сопротивления охранной полосы и стабилизации проявления горного давления. Дан анализ интенсивности напряжений в базовой крепежной и охранной системах позади лавы.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[235328]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Исследование напряженного состояния грузонесущих элементов выемочной выработки "массив-рама-комбинированная анкерная система" / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.56-69
Представлены напряженные состояния вмещающих выработку пород на участке стабилизации проявлений горного давления и элементов крепежной системы выемочной выработки и сравнение с базовым вариантом ее крепления.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[235335]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Установление и анализ закономерностей влияния геомеханических факторов на сопротивление комбинированной анкерной системы горному давлению и центральных стоек крепи усиления / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.70-91
Дано обоснование критерия оценки уровня сопротивления анкеров проявлениям горного давления Рассмотрено влияние глубины размещения выработки. Представлено влияние среднего расчетного сопротивления пород сжатию близлежащего массива. Рассмотрено влияние отношения среднего расчетного сопротивления сжатию пород непосредственной кровли к ее мощности. Дан анализ режимов работы центральных стоек крепи усиления в выемочных выработках. Проведено исследование влияния центральной податливой стойки крепи усиления на НДС крепежной системы выработки.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[235336]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Разработка и обоснование расчета параметров упрочнения пород кровли выемочных выработок комбинированной анкерной системой / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.92-107
Дано обоснование и расчет параметров расположения сталеполимерных анкеров в породах свода выработки. Дано обоснование и расчет упрочнения пород свода выработки канатными анкерами. Разработан алгоритм расчета параметров комбинированной анкерной системы для упрочнения пород свода выемочных выработок.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[235339]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Шахтные исследования по оценке эффективности поддержания 594 сборного штрека на экспериментальном участке установки комбинированной анкерной системы / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.108-121
Шахтные инструментальные наблюдения за состоянием 594 сборного штрека показали преимущество комбинированной анкерной системы по поддержанию выработки в надлежащем эксплуатационном состоянии с целью ее повторного использования.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[235340]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Геомеханические и методические аспекты исследований устойчивости повторно используемых выемочных выработок при надработке и подработке междупластья пластов С(Н, 8) и С9 шахтного поля блока №3 шахты "Западно-Донбасская / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.125-132
Представлены геомеханические особенности отработки пласта С8Н. Разработана и обоснована геомеханическая модель 861 сборного штрека.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[235342]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Исследование и анализ НДС базовой крепежной и охранной систем поддержания 861 сборного штрека пласта С(Н, 8) / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.157-163
Даны анализ вертикальных компонент напряжений и определение горизонтальных компонент напряжений.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[235341]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Исследование и анализ НДС вмещающего 861 сборный штрек породного массива при базовой рекомендуемой схемах поддержания / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.133-156
Рассмотрены аномалии проявлений горного давления в породном массиве в окрестности 861 сборного штрека при базовой схеме поддержания. Проведено исследование и анализ НДС углевмещающего массива вокруг 861 сборного штрека при рекомендуемой схеме его поддержания.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[235343]

Аналитическое описание
УДК 622.8
К63      Исследование и анализ НДС элементов рекомендуемой крепежной и охранной систем поддержания 861 сборного штрека пласта С(Н, 8) / В.И. Бондаренко, И.А. Ковалевская, Г.А. Симанович и др. //Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография.-Дніпро: ЛізуновПрес.,2017.-c.164-172
Даны анализ вертикальных компонент напряжений. Рассмотрено распределение горизонтальных компонент напряжений. Проведено исследование интенсивности напряжений. Даны рекомендации по выбору параметров крепежной и охранной систем повторно используемых выработок на примере отработки 861 лавы.

Горное давление
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[238240]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Долгов П. В. Обоснование радиуса зоны трещинообразования при торпедировании для борьбы с газодинамическими явлениями / П. В. Долгов, В. С. Шевцова //Горный журнал.-2017.-№1.-c.23-25. - Библиогр.: 13 назв.
Обоснован радиус зоны трещинообразования как основной параметр торпедирования для борьбы с газодинамическими явлениями. Предложена формула для расчета радиуса зоны трещинообразования в соляных породах после торпедирования.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[238250]

Аналитическое описание
УДК 622.83
Особенности технологии добычи кимберлитовых руд при комбинированной их отбойке в условиях рудника «Мир» / А. В. Дроздов, С. А. Вохмин, Ю. П. Требуш, Г. С. Курчин //Горный журнал.-2017.-№1.-c.32-37. - Библиогр.: 14 назв.
Рассмотрена технология подземной добычи кимберлитовых руд трубки «Мир» по слоевой системе с полной закладкой выработанного пространства и комбинированной отбойкой руды (комбайновая и буровзрывная) при нисходящем «шахматном» порядке отработки очистных лент.

горное давление
622.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn