ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения) было найдено 31 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[243313]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дорошенко Я.В. Експериментальні дослідження динаміки безтраншейної реконструкції трубопроводних комунікацій технологією "Тяговий поршень" / І.І. Чудик, A.M. Лівінський, A. Аль Танакчі, A.M. Пастух //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№1.-c.25-32. - Библиогр.: 7 назв.
Описано технологію безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій “Тяговий поршень”, яка полягає в протягуванні поршнем нового поліетиленового трубопроводу в зношений сталевий.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244634]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Грудз В.Я. Підвищення ефективності очищення газопроводів від рідинних забруднень / В.Я. Грудз, Н.Б. Слободян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.49-54. - Библиогр. : 5 назв.
У статті розглядаються сучасні методи підвищення ефективності очищення трубопровідного транспорту.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[244639]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Прогнозування стаціонарних режимів роботи систем газопостачання методом інтегральних коефіцієнтів / Є.І. Крижанівський, В.Я. Грудз, В.Я. Грудз (мол.), Р.В. Терещенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.71-76. - Библиогр. : 5 назв.
Наведено методи побудови системи інтегральних коефіцієнтів впливу для газотранспортних систем з метою оцінки параметрів її роботи на стаціонарних режимах експлуатації.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[244640]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Лісафін В.П. Про зміну рівня нафти в резервуарі з плаваючою покрівлею через атмосферні опади / В.П. Лісафін, Н.В. Люта //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.77-83. - Библиогр. : 10 назв.
Розглянуто одну з причин, що може ускладнювати експлуатацію таких резервуарів-наявність рідких або твердих атмосферних опадів на ній, що призводить до глибшого занурення плаваючої покрівлі резервуара у нафту.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[247401]

Аналитическое описание
УДК 622.692
С91      Сучасні технології будівництва промислових газонафтопроводів / Я. В. Дорошенко, В. А. Кучерявий, H. М. Андріїшин та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№3.-c.19-31. - Библиогр.: 7 назв.
Проаналізовано зарубіжний досвід будівництва промислових трубопроводів із гнучких композитних труб для транспортування вуглеводнів. Обгрунтовано доцільність застосування таких труб у газонафтовому комплексі України. Описано конструкції гнучких композитних труб, дана коротка характеристика матеріалів, з яких вони виготовляються, розглянуто їх переваги над сталевими. Наведено найбільших виробників гнучких композитних труб та технічні характеристики їх продукції.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238146]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Горін П.В. Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу типових газозбірних систем / П.В. Горін, Д.Ф. Тимків //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.7-10. - Библиогр.: 7 назв.
Дана робота присвячена досить актуальному на сьогодні питанню енергетичної безпеки держави у аспекті пошуку оптимальних рішень для подальшої безперервної роботи типових газозбірних систем, що експлуатуються доволі тривалий час.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[238148]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Пилипів Л.Д. Вплив термообробки неньютонівської нафти на енергетичні втрати в магістральному нафтопроводі / Л.Д. Пилипів //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.18-25. - Библиогр.: 5 назв.
Удосконалено методику теплогідравлічного розрахунку нафтопроводу за умов перекачування ним неньютонівської нафти після термообробки. На основі проведення комплексного порівняльного розрахунку модельного магістрального нафтопроводу встановлена кількісна і графічна залежність впливу особливостей технології термообробки неньютонівської нафти на гідравлічні та енергетичні втрати в трубопроводі.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[240619]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Дорошенко Я.В. Розроблення технології безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій очисним поршнем / Я.В. Дорошенко, К.А. Поляруш, В.Б. Запухляк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№3.-c.12-18. - Библиогр. : 17 назв.
Обгрунтовано доцільність реконструкції трубопровідних комунікацій українських міст безтраншейними технологіями.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[242323]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Оцінка динамічних навантажень в розрахунках надземних ділянок газопроводів / В. Я. Грудз, В. Б.Запухляк, Т. Ф. Тутко, О. Я. Дубей //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№5.-c.85-91. - Библиогр.: 6 назв.
Розглянуто задачу визначення коливань осі надземної ділянки газопроводу, прокладеного через природну перешкоду (річку, балку і т.п.) без проміжних опор, під час проходження через неї очисного поршня.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[242788]

Аналитическое описание
УДК 622.692
Раціональне планування капітальних ремонтів і обслуговування систем газопостачання / Грудз В.Я., Грудз Я.В., Стасюк Р.Б., Вінтонюк Н.В. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№1.-c.29-32. - Библиогр.: 6 назв.
Запропоновано методику прогнозування характеристик процесу обслуговування, які відповідають оптимальному керуванню періодичністю ремонтів, що базується на основі аналізу експлуатаційних характеристик обладнання системи газопостачання з урахуванням інтенсивності списання обладнання та якості планових ремонтів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.692
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[227629]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої свердловини / І.В. Добровольський, М.М. Лях, Н.В. Федоляк, Т.М. Яцишин //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.35-42. - Бібліогр. : 20 назв
Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої нафтогазової свердловини виконується з метою можливості проведення надійного демонтажу пошкодженого гирлового обладнання.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[227636]

Аналитическое описание
УДК 622.691
Експериментальні дослідження ерозійного зношування фасонних елементів трубопроводів / В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, С.В. Бегін //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.66-76. - Бібліогр. : 15 назв
Розроблено і побудовано багатофункціональний експериментальний стенд-макет лінійної частини газопроводу для комплексних досліджень руху двуфазних потоків прозорими фасонними елементами трубопроводів.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.691
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[230528]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Тутко Т.Ф. Порівняльний розрахунок однопрогінних балкових переходів / Т.Ф. Тутко //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.39-45. - Бібліогр. : 5 назв
Подається порівняльний розрахунок за двома розрахунковими схемами для однопрогінного балкового переходу з двома консолями.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[230530]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Карпаш М.О. Проблемні питання оцінки ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах ГТС / М.О. Карпаш, М.Б. Слободян, І.О. Прищепо //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.56-64. - Бібліогр. : 3 назв.
Авторами проаналізовано основні напрямки витрат паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах газотранспортної системи України.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[232645]

Аналитическое описание
УДК 553
Фесенко Ю.Л. Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування" / Ю.Л. Фесенко, С.В. Кривуля, М.І. Братах //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.15-23. - Библиогр. : 3 назв.
Роботу спрямовано на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного газу.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[232646]

Аналитическое описание
УДК 622.691
Клюнь А.М. Роль нормативних документів у забезпеченні надійного та безпечного функціонування газотранспортної системи України-історія сьогодення та напрямки реформування / А.М. Клюнь, М.О. Карпаш //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.24-30. - Библиогр. : 8 назв.
На прикладі ПАТ "Укртрансгаз" комплексно досліджено функціонування структури НД великої компанії, окремі підрозділи якої працюють в різних регіонах України.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.691
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[233244]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Троицкий В.А. Повышение надежности подземных магистральных трубопроводов газопроводов / В.А. Троицкий //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.5-13. - Библиогр. : 15 назв.
Показана возможность уменьшения количества аварий из-за механических повреждений магистральных газопроводов за счет повышения уровня точности и доступности их разметки.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[233245]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Визначення зміни напружено деформованого стану ділянки підземного трубопроводу за даними безконтактного позиціонування з поверхні Землі / Л.Я. Жовтуля, А.П. Олійник, А.В. Яворський та ін. //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.14-22. - Библиогр. : 11 назв.
Об'єктом дослідження визначено напруження які діють на підземні ділянки магістральних трубопроводів, що пролягають в зонах підвищеного геодинамічного ризику.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[233872]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз В.Я. Прогнозування нестаціонарних процесів в газотранспортних системах за умови їх неповного завантаження / В.Я. Грудз, В.Я. Грудз (мол.) //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.62-68. - Бібліогр. : 5 назв
Розглядається задача раціонального керування режимами газотранспортної системи в умовах її неповного завантаження, що створює передумови для частої зміни продуктивності в широкому діапазоні.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[238103]

Аналитическое описание
УДК 621.86
Ловейкін В.С. Математичне моделювання динаміки руху стрічкового транспортера / Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Шалатовська К.М. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№2.-c.16-23. - Библиогр.: 12 назв.
Розроблено математичну модель динаміки руху стрічкового транспортера для розв’язку якої використано чисельні методи. Для встановлення раціонального ступеня деталізації математичної моделі було визначено динамічні показники роботи конвеєра для різної кількості зведених мас робочої гілки. Обґрунтовано раціональне число зведених мас у моделі, яке дозволяє адекватно відобразити динамічні процеси у елементах стрічкового конвеєра, що мають місце при його перехідних режимах руху.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
621.86
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[218982]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз Я.В. Нестаціонарні процеси в газопроводі під часу механічних пристроїв / Я.В. Грудз, Л.І. Мельницька //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№1(58).-c.76-81. - Бібліогр. : 7 назв
Розглядається задача нестаціонарного термогазодинамічного процесу в газопроводі, викликаного рухом механічного пристрою під тиском газу з урахуванням режиму роботи компресорної станції на початку лінійної ділянки.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[221613]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Чернова О.Т. Характеристики роботи пластової системи Дашавського підземного сховища за період експлуатації / О.Т. Чернова //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№2.-c.64-71. - Бібліогр. : 12 назв
Наведено класифікацію підземних сховищ в залежності від порід, в яких вони розташовані та характеристику періодів, які включає в себе технологічний процес експлуатації ПСГ.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[222366]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Якимів Й.В. Вплив тепла тертя потоку на втрати напору при перекачуванні високов'язких нафт / Й.В. Якимів, Н.В. Люта, О.М. Бортняк //Нафтогазова енергетика.-2016.-№1.-c.32-37. - Бібліогр. : 5 назв
Досліджено вплив тепла тертя потоку на зміну температурного режиму при перекачуванні високов'язких нафт магістральними трубопроводами.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[222367]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Діагностичні ознаки розшарування в стінці відвідних від компресорної станції труб газотранспортної системи / О.І. Звірко, С.Ф. Савула, О.Є. Кутна, О.Т. Цирульник //Нафтогазова енергетика.-2016.-№1.-c.38-43. - Бібліогр. : 13 назв
Неруйнівним методом контролю проведено обстеження прямокутних колін відвідних від компресорної станції труб газотранспортної системи, які експлуатувалися впродовж 40 років.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[222372]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Кучмистенко О.В. Удосконалення АСК за витоками і несанкціонованими відборами нафти з МН, побудованих на основі методів нечіткої логіки / О.В. Кучмистенко, М.В. Шавранський //Нафтогазова енергетика.-2016.-№1.-c.68-79. - Бібліогр. : 12 назв
Робота присвячена дослідженню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає у аналізі існуючих способів і методів виявлення витоків і несанкціонованих відборів нафти з магістрального нафтопроводу та встановленню шляхів подальшого удосконалення АСК.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[224374]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Панчук М.В. Аналіз перспектив розвитку виробництва та використання біогазу в Україні / М.В. Панчук, Л.С. Шлапак //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№3(60).-c.26-33. - Бібліогр. : 27 назв
Розглянуто особливості процесу утворення біогазу та вплив на його інтенсивність фізичних, хімічних, біологічних та технологічних чинників.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[216644]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Люта Н.В. Моделювання ефективного коефіцієнта дифузії у зоні змішаного тертя турбулентного режиму / Н.В. Люта, Й.В. Якимів, М.Д. Середюк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№4(57).-c.43-49
Для визначення ефективного коефіцієнта дифузії вибрано аналітичний спосіб, який враховує структуру турбулентного потоку у зоні змішаного тертя турбулентного режиму

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[216648]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Лісафін В.П. Розроблення математичної моделі для визначення ступеня підвищення тиску в нагнітачі природного газу / В.П. Лісафін, С.Ф. Федорчук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№4(57).-c.50-53
Проведено математичне моделювання процесу компримування газу в відцентровому нагнітачі компресорної станції з газотурбінним приводом

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[216652]

Аналитическое описание
УДК 622.69
Грудз В.Я. Використання протитурбулентних присадок з метою зменшення енерговитрат на перекачування нафти / В.Я. Грудз, Р.С. Аль-Дандал //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№4(57).-c.54-59
Наведено результати досліджень та огляд літературних джерел з питання ефективності застосування протитурбулентних присадок з метою економії енерговитрат під час трубопровідного транспортування світлих нафтопродуктів

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[40234]

Аналитическое описание
УДК 622.691
Крижанівський, Є.І. Оптимізація режимів розвантаження стиснутого природного газу транспортованого суднами-контейнеровозами / Є.І. Крижанівський, О.М. Сусак, Вал.В. Зайцев; пер. з англ. мови //Journal of Hydrocarbon Power Engineering.-Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.,2014.-№1, Vol. 1.-c.36-44
В статті проведено розрахунок параметрів вивантаження судна "рухомого трубопроводу", як частини вантажного плану CNG судна, розроблено технологічну схему обв`язки блоків контейнерів CNG судна, приведено розрахунок параметрів потоку газу в процесі вивантаження, розроблено схему вивантаження CNG судна за умов різних схем швартування.

Гидротранспорт продуктов и отходов обогащения
622.691
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn