ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геотехнология) было найдено 27 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[217130]

Книга
УДК 622.277 СП
К43     Киричко, С.М. Обгрунтування параметрів процесів гідромеханізації гірничий робіт при ви користанні гадросумішей високої концентрації: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка / С.М. Киричко.-Дн-ськ: ІГТМ НАНУ,2016.-20 c.

Геотехнология
622.277
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[214556]

Аналитическое описание
УДК 622.277
Мальцев Д.В. Аналіз економічної ефективності видобутку оксиду урана з використанням геотехнологічного способу в підземних умовах Ватутінського родовища для бідних і вельми бідних руд / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико //Геотехнічна механіка: міжвід. збірник наукових праць.-Дніпропетровськ.,2015.-№123.-c.116-125
У статті подано методичний підхід до здійснення економічної оцінки отримання окисів урану на родовищах з підземним видобутком для бідних та вельми бідних руд

Геотехнология
622.277
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[215554]

Книга
УДК 622.277 СП
К52     Клюєв, Е.С. Обґрунтуівння параметрів теплової дії на тверду вуглецевмісну сировину в геотехнологіях її розробки: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / Е.С. Клюєв.-К: ІБКХ,2015.-20 c.

Геотехнология
622.277
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[200207]

Аналитическое описание
УДК 622
В53      Исследование концентрации ионов водорода на стабильность эмульсионных взрывчатых веществ. / Желтоножко А.А., Кравець В.Г., Ган А.Л., Демещук В.Л. //В кн: Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво". Вип. 23.-Київ.,2014.-c.36

Геотехнология
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[200210]

Аналитическое описание
УДК 622
В53     Жукова Н.І. Розробка конструкцій свердловинних зарядів на основі критерію енергоємності буріння масивів гірничих порід з пустотами / Жукова Н.І. //В кн: Жукова Н.І. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво". Вип. 23.-Київ.,2014.-c.40

Геотехнология
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[200211]

Аналитическое описание
УДК 622
В53     Самоедов А.М. Податливые виброизолирующие основания подземных сооружений на слабых или переувлажненных грунтах, подверженных динамическим воздействиям / Самоедов А.М.,Ткач Д.В. //В кн: Самоедов А.М. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво". Вип. 23.-Київ.,2014.-c.48

Геотехнология
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[200212]

Аналитическое описание
УДК 622
В53     Воробйов В.Д. Експериментальне визначення радіуса воронки руйнування та коефіцієнта анізотропії у масиві з вертикальними шарами різних типів порід. / Воробйов В.Д., Терентьєв О.М., Тверда О.Я. //В кн: Воробйов В.Д. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво". Вип. 23.-Київ.,2014.-c.57

Геотехнология
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[186277]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Р65     Півняк Г.Г. Про вплив температурних умов на ефективність реакцій відновлення при газифікації вугільних пластів / Г.Г. Півняк, М.М. Табаченко, P.O. Дичковський //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник.-Дніпропетровськ.,2013.-c.331-335
Проведений аналіз можливості активації процесу газифікації для покращення якості вихідних газів із газогенератора.

Геотехнология
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[186278]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Р65     Семененко Е.В. Энергосберегающая технология утилизации шахтного метана / Семененко Е.В., Дякун И.Л. //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник.-Дніпропетровськ.,2013.-c.337-343
Предложена методика расчета схемы утилизации шахтного метана, основанная на балансовых уравнениях расходов метановоздушной смеси и чистого метана, при работе газопоршневой установки с регулированием подачи атмосферного воздуха или природного газа с целью обеспечения параметров метановоздушной смеси, оговоренных правилами безопасности.

Геотехнология
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[186281]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Р65      Обоснование способов газификации угольных пластов / Табаченко Н.М., Дычковский Р.Е., Фальштынский B.C. и др. //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник.-Дніпропетровськ.,2013.-c.345-353
Установлена взаимосвязь между аэродинамической активностью дутьегазовых потоков, влажностью газа, тепловым режимом процесса и теплотворной способностью образовавшегося генераторного газа при скважинной подземной газификации угля.

Геотехнология
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[186282]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Р65     Максимова Э.А. Геолого-структурные предпосылки при разработке технологии добычи газа из месторождений газовых гидратов / Максимова Э.А. //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник.-Дніпропетровськ.,2013.-c.355-360
Выделены типы месторождений газовых гидратов по геолого-структурным признакам и литологическому составу вмещающих горных пород и обоснована необходимость их учета при разработке технологий извлечения газа.

Геотехнология
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[181655]

Стандарт
УДК 624.153
СТБ EN 12063-2009. Производство специальных геотехнических работ. Шпунтовые стены.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -119 c.Гр. 93.020
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[181658]

Стандарт
УДК 624.153
СТБ EN 12699-2009. Производство специальных геотехнических работ. Сваи забивные.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -92 c.Гр. 93.020
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[181676]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13265-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для хранилищ жидких отходов.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -173 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[182781]

Стандарт
УДК 624.15
СТБ EN 1536-2009. Выполнение специальных геотехнических работ. Буровые сваи.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -162 c.Гр. 93.120
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[182949]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13249-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в строительстве дорог и других проезжих частей.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -78 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[182959]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13250-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в строительстве железных дорог.- Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -81 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[182968]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13251-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в землянных работах, фундаментах и опорных строительных конструкциях.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -79 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[182982]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13253-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в наружных системах.Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -76 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[182983]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13254-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в строительстве водоподъемных плотин и водохранилищ.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -77 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[182984]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13255-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в строительстве каналов.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -77 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[182987]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13256-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в строительстве туннелей и подземных строительных конструкций.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -69 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[182988]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13257-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для применения в строительстве призахоронении твердых отходов.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -78 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[182992]

Стандарт
УДК 677.494
СТБ EN 13265-2009. Геотекстиль и материалы из геотекстиля. Требования к материалам для хранилищ жидких отходов.-Введ.: 2010.01.01.-Госстандарт: Минск,2009 -77 c.Гр. 59.080.70
б/н ЭБ

Геотехнология

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[179313]

Книга
УДК 622
Г36      Геотехнологии и управление производством ХХІ века.: сб. трудов II Международной научно- практической конференции в г. Донецке 2-3 окт. 2007 г.: ЭБ.-Донецк: ДонНТУ,2007.-280 c.

Геотехнология
622.272(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[176102]

Книга
УДК 622.277
А80     Аренс, В.Ж. Физико-химическая геотехнология: учебник: ЭБ / В.Ж. Аренс.-М: МГГУ,2001.-656 c.

Геотехнология
622.277(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[176103]

Книга
УДК 622.277
В20     Васючков, Ю.Ф. Численное моделирование задач геотехнологии при разработке угольных месторождений: учебник: ЭБ / ред. Л.А. Пучкова.-М: МГГУ,2000.-131 c.

Геотехнология
622.277(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn