ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Электроэнергетика) было найдено 1086 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[243677]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Керування потоками енергії у приводі електромобіля із додатковим джерелом постійного струму / О. О. Бешта, С. С. Худолій, М. Нойбургер, Н. Нойбергер //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.67-71. - Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Розробка принципу побудови системи керування інвертором для одночасного управління потоками енергії від двох джерел постійного струму у приводі електричного транспортного засобу.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243679]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Сінчук О. М. Система керування асинхронними машинами із двома роторами для гібридних транспортних засобів / О. М. Сінчук, І. А. Козакевич //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.72-78. - Библиогр.:15 назв.; Текст англ.
Аналіз принципів побудови системи керування двороторною асинхронною машиною в ролі розділювача потужності у складі гібридного транспортного засобу. Виявлення особливостей функціонування даної електромеханічної системи при роботі двигуна внутрішнього згорання та при його відключенні.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243688]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Можливості застосування електричних методів моделювання до аналізу робочих процесів мереж водопостачання / В. С. Бойко, М. I. Сотник, О. Г. Гусак, С. О. Хованський //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.87-93. - Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Мета-розвиток нового наукового напряму — електричних методів моделювання робочих процесів в електромеханічних системах мереж водопостачання.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238881]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Печеник М.В. Дослідження характеру розподілу втрат під час завантаження конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур'ян, Л.М. Казьміна //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№2 (137).-c.63-67. - Библиогр.: 6 назв.
Показано актуальність дослідження змін енергетичних втрат в електромеханічній системі конвеєрів і в період їх завантаження до рівня об'ємної продуктивності, включаючи підвищення рівня їх енергоефективності, відповідно до аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових і патентних джерел, пов’язаних з дослідженням режимів роботи безперервної транспортної системи з гнучким тяговим елементом. Розглянуто режим доставки вантажу на конвеєрну стрічку після досягнення його номінальної лінійної швидкості, тобто після перехідного процесу запуску конвеєра.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[239405]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Земський Д.Р. Експериментальне дослідження якості електроенергії у споживачів, що живляться від лінії ДПР 27,5 кВ залізниць змінного струму / Д.Р. Земський //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.66-71. - Библиогр.: 12 назв.
Подано результати експериментального дослідження якості електричної енергії у споживача, що отримує живлення від лінії ДПР залізниць змінного струму. Розглянуто основні фактори, що впливають на якість електричної енергії у цих лініях. Проведено аналіз та статистично оцінена виміряні дані.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[239407]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Кулик В. В. Оцінювання балансової надійності відновлюваних джерел електроенергії у розподільних мережах з урахуванням типових графіків генерування та споживання / В. В. Кулик, В. Ф. Кириченко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.72-79. - Библиогр.: 13 назв.
Досліджено місце централізованих джерел у забезлеченні балансу електроенергії в розподільних мережах з розосередженим генеруванням.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[239410]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Пересада С.М. Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі / С.М. Пересада, Ю.М. Зайченко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.80-85. - Библиогр.: 5 назв.
Подано результати розробки дискретного спостерігача гармонічного складу трифазного струму мережі живлення. Запропонований спостерігач базується на концепції розділення кожної гармоніки на позитивну та негативну послідовності і забезпечує асимптотичне оцінювання гармонічного складу струму мережі, що підтверджено шляхом математичного моделювання.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[239416]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Розен В. П. Режими, параметри та ефективність функціонування систем електропостачання підземних рудників / В. П. Розен, Р. О. Пархоменко, К. Д. Казембе //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.86-91. - Библиогр.: 9 назв.
Запропонований новий узагальнений метод розрахунку технологічних груп споживачів, що відрізняється від відомих відсутністю штучного поділу їх за режимами роботи, що відповідає реальній структурі систем електропостачання гірничорудних і низки інших промислових підприємств.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[228879]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Куцова В.З. Влияние постоянного магнитного поля на структуру и свойства легированного полупроводникового кремния / Куцова В.З., Носко О.А., Сулай А.М. //Металознавство та термічна обробка металів.-2017.-№2.-c.32-40. - Бібліогр. : 8 назв
Исследовано влияние магнитной обработки легированного полупроводникового кремния для целенаправленного управления структурой и свойствами, и расширения области применения исследуемого материала.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[236687]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Саєнко Ю. Л. Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання / Ю. Л. Саєнко, Д. M. Калюжний //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.80-85. - Библиогр.: 6 назв.
Запропоновано загальну математичну модель розподілу фактичних внесків лінійних джерел спотворень у несиметрію й відхилення напруги у точці загального приєднання.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[236688]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Черненко П. О. Декомпозиція добового графіка електричного навантаження енергосистеми та моделювання його складових під час короткострокового прогнозування / П. О. Черненко, О. В. Мартинюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.86-94. - Библиогр.: 6 назв.
Запропонована методика виділення з нестаціонарного часового ряду сумарного електричного навантаження складових, які характеризують вплив технологічних, метеорологічних і астрономічних факторів.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[236689]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Кирик В. В. Гармонічні складові напруги та струму в магістральних мережах / В. В. Кирик //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.95-99. - Библиогр.: 5 назв.
Розроблена математична модель автотрансформатора АОДЦТН-333000/750/330. Змодельовано електричну та магнітну системи автотрансформатора. Проведено дослідження гармонічного складу напруги та струму на імітаційній моделі мережі з однією лінією електропередавання 750 кВ.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[236690]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Яндульський О. С. Оптимізація параметрів системного стабілізатора для ефективного демфування низькочастотних коливань в енергосистемі / О. С. Яндульський, А. А. Марченко, В. С. Гулий //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.100-104. - Библиогр.: 5 назв.
Розглянуто питання дослідження низькочастотних коливань потужності та їх вплив на режим роботи енергосистеми. Проведено моделювання режимів роботи енергосистеми на тестовій чотирьохмашинній схемі з використанням програмного забезпечення PowerFactory. Виконано пошук оптимальних параметрів налаштування системного стабілізатора з використанням сучасних методів оптимізацїї для ефективного демпфування низькочастотних коливань.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[236705]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Костюк В. О. Спосіб оптимального вторинного регулювання частоти та потужності / В. О. Костюк, О. Ф. Сідоров //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.105-110. - Библиогр.: 8 назв.
Викладено умови, за яких техніко-економічні показники процесів вторинного регулювання частоти й потужності в електроенергосистемі (ЕЕС) можуть бути близькими до оптимальних.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[236706]

Аналитическое описание
УДК 621.37
Костюк В. О. Спосіб оптимального вторинного регулювання частоти та потужності / О. Д. Азаров, М. Р. Обертюх //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.128-134. - Библиогр.: 12 назв.
Розглянуто нові методи структурно-функціональної організації схем високолінійних двотактних перетворювачів напруга-струм і струм-струм, в яких вихідний струм може змінювати свій напрям.

Электроэнергетика
621.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[236707]

Аналитическое описание
УДК 621.37
Семенов А.О. Генератор динамічного хаосу з інерційною нелінійністю на основі біполярної транзисторної структури з від'ємним опором / А.О. Семенов, О.В. Осадчук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.147-152. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено хаотичну динаміку електричних коливань генератора з інерційною нелінійністю і основі біполярної транзисторної структури з від'ємним опором.

Электроэнергетика
621.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[236720]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Кухарчук В. В. Математичні моделі асинхронного приводу похилого дифузійного апарата з частотним регулюванням / В. В. Кухарчук, A. M. Коваль //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№3(132).-c.77-83. - Библиогр.: 9 назв.
Розроблено математичні моделі асинхронного приводу похилого дифузійного апарата, на основі яких створено імітаційні моделі, що дозволяють досліджувати динамічні режими роботи системи засобами імітаційного моделювання, враховуючи особливості роботи механіки приводу. Запропоновано підходи для синтезу систем частотно-регульованого приводу з різними варіантами живлення асинхронних двигунів та проведено дослідження їх динамічних властивостей у порівнянні з системою приводу постійного струму.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[238711]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Фащиленко В. Н. Исследование резонансного режима работы электропривода горных машин / В. Н. Фащиленко, С. Н. Решетняк //Горный журнал.-2017.-№7.-c.80-83. - Библиогр.: 13 назв.
Представлены результаты математического моделирования энергоэффективного резонансного режима электромеханической системы органов резания горных машин.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[217129]

Книга
УДК 621.311 СП
К59     Козлов, В.С. Синтез систем активної корекції показників якості електроенергії електромережі для електроприводів з квазістаціонарними режимами роботи: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / В.С. Козлов.-Дн-ськ: НГУ,2016.-20 c.

Электроэнергетика
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[223044]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Моделирование электромагнитного перемешивания металлических расплавов под воздействием пульсирующего и бегущего магнитных полей / В.И. Дубоделов, В.Н. Фикссен, Ю.М. Гориславец и др. //Процессы литья.-2016.-№4(118).-c.3-9. - Библиогр. : 4 назв.
Выполнено 3D моделирование физических явлений в отражательной печи в процессе нестационарного нагрева и перемешивания жидкого металла с помощью электромагнитного перемешивателя.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[223130]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Шпаковская Т.А. Научная школа доктора технических наук, профессора владимира Ивановича Большакова / Т.А. Шпаковская //Металознавство та термічна обробка металів.-2016.-№2.-c.13-26
Статья о вкладах в развитие вузов профессором В.И. Большаковым. Параллельно с этим процессом происходило создание и развитие собственной научной школы материаловедения.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[224184]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Ванеев Б.Н. Методика расчета силы тока короткого замыкания в шахтных низковольтных электрических сетях / Б.Н. Ванеев, В.С. Дзюбан //Уголь Украины.-2016.-№8.-c.29-33. - Библиогр. : 13 назв.
Рассмотрены достоинства и недостатки нормальных методик расчета силы тока короткого замыкания в шахтных низковольтных электрических сетях.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[226860]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Кириленко О.В. Сучасні тенденції побудови та керування режимами електроенергетичних мереж / Кириленко О.В., Денисюк С.П. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№4.-c.2-14.- Библиогр. : 19 назв.
В статті розглянуто особливості модернізації та побудови в інтелектуальних електричних мережах згідно концепції Smart Grid, а також перспективні напрямки керування режимами в цих мережах.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[226861]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Замаруєв В.В. Використання антиаліасінгового фільтру в цифрових системах керування перетворювачами електричної енергії / Замаруєв В.В. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№4.-c.15-26.- Библиогр. : 9 назв.
В статті визначені особливості використання антиаліасингових фільтрів у системах реального часу.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[226862]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Ромашко В.Я. Устройства согласования нагрузки с источником электрической энергии / Ромашко В.Я. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№4.-c.27-33.- Библиогр. : 3 назв.
Проанализированы особенности использования различных типов импульсных регуляторов постоянного напряжения для обеспечения режима передачи максимальной мощности от источника электрической энергии в нагрузку.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[226863]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Синчук О.Н. Особенности заряда аккумуляторных батарей в составе ветроэнергетического комплекса в условиях пассажирских вагонов / Синчук О.Н., Бойко С.Н., Дяченко В.С. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№4.-c.34-39.- Библиогр. : 10 назв.
Исследовано место и роль аккумуляторных батарей в составе ветроэнергетических комплексов в условиях пассажирских вагонов.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[226864]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Флоренцев С.Н. Методика проектирования тягового электрооборудования для электромеханических трансмиссий / Флоренцев С.Н. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№4.-c.40-45.- Библиогр. : 5 назв.
Рассматривается комплексный подход проектирования всех частей комплекта тягового электрооборудования для электромеханических трансмиссий различных транспортных средств, тяговых двигателей.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[227510]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Волков И.В. Нечеткий логический контроллер качества концентрата сепаратора 6ЄРМ при питании от регуляторов постоянного тока / Волков И.В., Стяжкин В.П., Зайченко О.А. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№6.-c.22-29. - Библиогр. : 8 назв.
Показано влияние параметров высокоградиентной сепарации, величины производительности и магнитной индукции в рабочих зонах на выход магнитного продукта и потребляемую мощность.

Электроэнергетика
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[244430]

Книга
УДК 621.3(085.5) СП
К29      Каталог-прайс продукции CHNT: CHNT,2016.-44 c.

Электроэнергетика
621.3(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[244431]

Книга
УДК 621.3(085.5) СП
К29      Каталог-прайс продукции NOARK. Ваша новая возможность: NOARK,2016.-44 c.

Электроэнергетика
621.3(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn