ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Драгоценные камни) было найдено 18 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[248654]

Аналитическое описание
УДК 666.2
Пыхтин А.А. Структурное положение самария в стеклокерамических материалах / Г.А. Малинина , С.В. Стефановский , О.И. Стефановская и др. //Труды ВИАМ.-2019.-№6 (78).-c.20-31. - Библиогр.: 17 назв.
Изготовлены образцы стеклокерамического материала на основе оксидной шихты, содержащей оксид самария, и натрий-дисиликатного или натрий-тетраборатного флюса.

Драгоценные камни
666.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[238649]

Аналитическое описание
УДК 549
Мінералогія у національній академії наук України ( до 100-річчя НАН України) / В.І. Павлишин, С.М. Бондаренко, О.Б. Брик та ін. //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.3-22. - Библиогр.: 22 назв.
Статтю присвячено історії розвитку мінералогічних знань в Україні з часу створення в 1918 р. Української академії наук, найдетальніше за останні десять років.

Драгоценные камни
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243007]

Аналитическое описание
УДК 666.23
Долматов В.Ю. Содержание примесных элементов в алмазной шихте и детонационных наноалмазах после азотнокислой очистки / В.Ю. Долматов //Сверхтвердые материалы.-2018.-№2.-c.89-102. - Библиогр.: 12 назв.
Исследовано влияние состава оболочки заряда взрывчатого вещества и его модификации различными соединениями на выход ДНА, АШ, содержание примесей и их элементный состав.

Драгоценные камни
666.23
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[237640]

Аналитическое описание
УДК 666.2
Марич M. В. Тенденції створення і додаткового легування зносостійких матеріалів на основі системи Fе - Сr - С (огляд) / В. А. Маслюк, Є. С. Караїмчук, А. А. Бондар //Металознавство та обробка металів.-2018.-№2.-c.45-55. - Библиогр.: 14 назв.
Проведено огляд вітчизняних і зарубіжних робіт щодо отримання і вдосконалення шляхом додаткового легування структури та властивостей матеріалів на основі залізохромвуглецевих сплавів. Розглянуто ефективність використання добавок металів, тугоплавких сполук та РЗМ для легування та модифікування матеріалів на основі хромистих сталей і чавунів з метою керування їх структурним станом і підвищення фізико-механічних, фізико-хімічних, триботехнічних та експлуатаційних властивостей.

Драгоценные камни
666.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[228669]

Аналитическое описание
УДК 549
Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов'ї (Український щит) / Д.К. Возняк, О.М. Пономаренко, А.І. Самчук та ін. //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.75-83. - Бібліогр. : 19 назв
Наведено результати вивчення плавикового шпату, виявленого у відносно недавно пробуреній свердловині.

Драгоценные камни
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[228670]

Аналитическое описание
УДК 549
Кривдік С.Г. Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від іхньої лужності / С.Г. Кривдік //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.84-99. - Бібліогр. : 33 назв.
Розглянуто особливості хімізму олівінів, піроксенів, амфіболів, Fe-Mg-слюд, а також оксидів Fe і Ті в магматичних породах різного ступеня лужності.

Драгоценные камни
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[229624]

Аналитическое описание
УДК 549
Тритієвий індикатор ефективності термомодицікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту / І.М. Руденко, О.В. Пушкарьов, В.Вік. Долін та ін. //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.64-74. - Бібліогр. : 26 назв
Визначено особливості накопичення тритію в структурі цеоліту. встановлено, що термічна обробка кліноптилоліту сприяє збільшенню накопичення тритію в поверхнево-адсорбованій формі.

Драгоценные камни
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[230385]

Аналитическое описание
УДК 666.2
Процесс электрохимического осаждения цинка в присутствии модифицированных бором детонационных наноалмазов / Г.К. Буркат, В.Ю. Долматов, Г.С. Александрова и др. //Сверхтвердые материалы.-2017.-№4.-c.3-6. - Библиогр. : 6 назв.
Исследовано влияние детонационных наноалмазов, легированных при детонационном синтезе бором, на процесс электрохимического осаждения цинка из цинкатного электролита.

Драгоценные камни
666.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[231761]

Аналитическое описание
УДК 666.2
Оксидирование алюминия в присутствии наноалмазных добавок / Г.К. Буркат, В.Ю. Долматов, И.В. Сафронова и др. //Сверхтвердые материалы.-2017.-№5.-c.28-36. - Библиогр. : 8 назв.
Исследована кинетика процесса оксидирования алюминия в присутствии модифицированных наноалмазов и алмазосодержащей шихты.

Драгоценные камни
666.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[218813]

Аналитическое описание
УДК 549
Зинчук Н.Н. О коренной алмазоносности древних платформ / Н.Н. Зинчук, В.И. Коптиль //Мінеральні ресурси України.-2016.-№1.-c.23-31. - Библиогр. : 20 назв.
На примере Сибирской платформы по результатам проведенных исследований и обобщения материалов по особенностям алмазов сделаны выводы, что существуют индикаторные признаки на всех уровнях его нахождения.

Драгоценные камни
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[219338]

Аналитическое описание
УДК 666.23
Вплив металевих домішок на окислення різних форм вуглецю продукту детонаційного синтезу алмазу / А.М. Панова, Г.П. Богатирьова, В.Я. Забуга та ін. //Сверхтвердые материалы.-2016.-№2(220).-c.19-25. - Бібліогр. : 5 назв
Визначено оптимальний каталізатор для селективного окислення неалмазної складової продукту детонаційного синтезу алмазу.

Драгоценные камни
666.23
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[219363]

Аналитическое описание
УДК 666.2
Инфракрасные спектры алмазов различного генезиса способов очистки / В.Ю. Долматов, И.И. Кулакова, V. Myllymaki и др. //Сверхтвердые материалы.-2016.-№1(219).-c.75-84. - Библиогр. : 9 назв.
Сопоставлены ИК-спектры алмазов различного генезиса, как природных, так и искуственных -детонационного, динамического и статического синтеза, подвергнутых очистки в различных условиях.

Драгоценные камни
666.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[225947]

Аналитическое описание
УДК 666
Исследование дефектов и примесей в допированных детонационных наноалмазах методами ЭПР, РД и КРС / В.Ю. Долматов, Н.М. Лапчук, Т.М. Лапчук и др. //Сверхтвердые материалы.-2016.-№4.-c.3-16. - Бібліогр. : 27 назв
Исследованы спектроскопическими методами образцы детонационных наноалмазов, модифицированных в момент синтеза введением допирующих элементов различными способами.

Драгоценные камни
666
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[225959]

Аналитическое описание
УДК 666
Лисовский А.Ф. Термодинамика образования новой фазы в композиционном материале / А.Ф. Лисовский //Сверхтвердые материалы.-2016.-№4.-c.17-22. - Бібліогр. : 6 назв
Рассмотрен композиционный материал, состоящий из частиц определенной фазы и связки.

Драгоценные камни
666
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[225960]

Аналитическое описание
УДК 666
Автоэмиссионные свойства острийных катодов на основе пленок графена на SiC / А.Ф. Лисовский //Сверхтвердые материалы.-2016.-№4.-c.23-29. - Бібліогр. : 20 назв
Рассмотрены электрические свойства низкопороговых автоэмиссионных катодов, сформированных путем выращивания нанокластерных пленок графена на острийной поверхности сильнолегированного n+SiC методом сублимационной эпитаксии.

Драгоценные камни
666
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[175653]

Книга
УДК 553.8
Б20     Баландин, Р.К. Энциклопедия драгоценных камней и минералов: ЭБ / Р.К. Баландин.-М: ВЕЧЕ,2000

Драгоценные камни
553.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[103090]

Книга
УДК 553.8
П94     Пыляев, М.И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождение и употребление: ЭБ / М.И. Пыляев.-М: ХГС,1990

Драгоценные камни
553.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[166256]

Книга
УДК 666.2
Э52     Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни / Д. Элуэлл.-2-е изд.-М: Мир,1986.-160 c.

Драгоценные камни
666.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn