ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Теплопередача) было найдено 36 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[242204]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Теплопередача при недогрітому кипінні в трубах (огляд) / Гакал П. Г., Горбенко Г. О., Турна Р. Ю., Решитов Е. Р. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.9-15. - Библиогр.: 13 назв.; Текст англ.
В статті наведено огляд кореляцій та моделей для визначення інтенсивності теплообміну під час недогрітого кипіння теплоносія у трубах.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243146]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Нурадинов А.С. Пути интенсификации теплообменных процессов в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок / А.С. Нурадинов, А.В. Ноговицын, И.А. Нурадинов //Процеси лиття.-2019.-№2.-c.3-14. - Библиогр.: 15 назв.
Методом физического моделирования изучены процессы теплообмена между затвердевающим металлом и кристаллизатором машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) при непрерывной разливке стали.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243243]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Визначення температурного поля в термочутливому шаруватому середовищі із включенням / В. I. Гавриш, Л. I. Коляса, О. М. Уханська, В. Б. Лоїк //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.76-82. - Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Визначення температурного поля, зумовленого тепловим потоком, у термочутливому (теплофізичні параметри залежать від температури) шаруватому середовищі з наскрізним чужорідним включенням.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[245614]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Розв'язання нестаціонарних обернених задач теплопровідності для багатошарових тіл на основі ефективного пошуку регуляризуючого параметра / Ю. М. Мацевитий, В. М. Сіренко, А. О. Костіков та ін. //Проблеми машинобудування.-2019.-№3.-c.4-13. - Библиогр.: 10 назв.; Текст англ.
У статті для отримання стійкого розв'язання оберненої задачі теплопровідності (ОЗТ) застосовується метод регуляризації А. М. Тихонова з ефективним алгоритмом пошуку регуляризуюного параметра.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[247548]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Сердюк В.Р. Актуальність використання газових конденсаційних котлів для опалення малоповерхового житла / В.Р. Сердюк, В.В. Сухов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№5.-c.28-34. - Библиогр.: 17 назв.
Розглянуто механізм утворення та шляхи утилізації кислого конденсату, який продукується в процесі спалювання природного газу.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[247917]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Експериментальне дослідження модельного відсіку циліндра низького тиску турбіни К-320-240 АТ «Турбоатом» / С. В. Альохіна, М. Г. Іщенко, Л. О. Сластьон, Р. Б. Шерфедінов //Проблеми машинобудування.-2019.-№4.-c.6-11. - Библиогр.: 4 назв.; Текст англ.
Для визначення інтегральних та газодинамічних характеристик останніх ступенів циліндра низького тиску (ЦНТ) турбіни К-320-240 за змінних режимів роботи та розробки рекомендацій щодо їх подальшого удосконалення на газодинамічному стенді 01том» були проведені експериментальні дослідження модельної проточної частини відсіку циліндра.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[247918]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Високоефективна когенераційна енергоустановка з глибокою рекуперацією на основі повітряного циклу Брайтона / А. В. Русанов, А. О. Костіков, О. Л. Шубенко та ін. //Проблеми машинобудування.-2019.-№4.-c.12-23. - Библиогр.: 8 назв.; Текст англ.
Запропоновано концепцію створення високоефективної когенераційної енергоустановки на базі газотурбінних технологій. Проведено термодинамічний аналіз повітряного, простого і такого, що використовує регенерацію, циклів Брайтона, за результатами якого в широкому діапазоні варіювання режимних параметрів визначені умови реалізації циклу, які забезпечують високу енергетичну ефективність.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[249107]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Сердюк В.Р. Актуальність використання газових конденсаційних котлів для опалення малоповерхового житла / В.Р. Сердюк, В.В. Сухов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№5.-c.28-34. - Библиогр.: 17 назв.
Розглянуто механізм утворення та шляхи утилізації кислого конденсату, який продукується в процесі спалювання природного газу.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[239394]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Титар С. С. Локальний теплообмін щільного шару сипкого матеріалу з циліндром за відсутності та наявності вібрації / С. С. Титар, О. М. Шраменко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.18-23. - Библиогр.: 4 назв.
Проведені експериментальні дослідження з визначення локальних коефіцієнтів тепловіддачі поперечно омиваного щільним шаром циліндра за наявності та відсутності вібрації. Встановлено, що вібрація значно інтенсифікує теплообмін за малих швидкостей шару. Пов’язане це з тим, що вібрація циліндра істотно змінює картину обтікання, зменшуючи нерухому зону на лобовій частині циліндра та зменшуючи зону відриву шару у кормовій частині.

Теплопередача
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[239402]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Техніко-економічні аспекти впровадження електричних мереж напругою 20 кВ / 3. М. Бахор, А. Б. Козовий, Г. М. Лисяк, А. Я. Яцейко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.53-58. - Библиогр.: 4 назв.
Проаналізовано особливості техніко-економічних передумов модернізації існуючих розподільних електричних мереж 6 і 10 кВ шляхом їх переведення на напругу 20 кВ. На прикладі електромереж Го-родоцького району Львівської області показано, що така реконструкція забезпечує високі техніко-еко-номічні показники їх функціонування навіть для прогнозованого суттєвого зростання навантаження. Однак, слід враховувати, що період повернення капіталовкладень складатиме більше 15 років.

Теплопередача
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[230575]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Влияние формы поверхности теплообмена на эффективность тепловой работы кристаллизатора МНЛЗ / А.С. Нурадинов, А.В. Ноговицын, И.А. Нурадинов, И.Р. Баранов //Процессы литья.-2017.-№3.-c.43-50. - Библиогр. : 11 назв.
Методом физического моделирования исследовано влияние формы поверхности теплообмена на интенсивность отвода тепла охлаждающей водой в кристаллизаторе МНЛЗ.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[232718]

Аналитическое описание
УДК 536.24
К решению нестационарных нелинейных граничных обратных задач теплопроводности / Ю.М. Мацевитый, А.О. Костиков, Н.А. Сафонов, В.В. Ганчин //Проблемы машиностроения.-2017.-№4.-c.15-23. - Библиогр. : 16 назв.
Для решения нелинейной граничной обратной задачи теплопроводности применяется метод регуляризации А.Н. Тихонова с эффективным алгоритмом поиска регуляризирующего параметра.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[219166]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Бучко А.В. Влияние эксцентриситета на теплопередачу в скважинном противоточном теплообменном аппарате типа "труба в трубе" / А.В. Бучко, А.О. Костиков //Проблемы машиностроения.-2016.-№1.-c.9-12. - Библиогр. : 6 назв.
В данной работе исследуется влияние эксцентриситета на величину теплового потока через внутреннюю трубу противоточного теплообменного аппарата типа "труба в трубе".

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[219173]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Мацевитый Ю.М. К решению нелинейных обратных раничных задач теплопроводности / Ю.М. Мацевитый, Н.А. Сафонов, В.В. Ганчин //Проблемы машиностроения.-2016.-№1.-c.28-36. - Библиогр. : 11 назв.
В данной работе для получения устойчивого решения нелинейной обратной граничной задачи теплопроводности применяется метод регуляризации А.Н. Тихонова с эффективным алгоритмом поиска регуляризирующего параметра.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[221092]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Козбей Л.С. Тепломассоперенос в подогреваемой снизу свободной цилиндрической элементарной конвективной ячейке с конически углубленным дном / Л.С. Козбей, А.О. Костиков, В.И. Ткаченко //Проблемы машиностроения.-2016.-№2.-c.19-24. - Библиогр. : 13 назв.
Рассмотрено задачу про тепловую конвекцию вязкой жидкости в цилиндрической элементарной конвективной ячейке с плоскими граничными условиями.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[238715]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Хименко А.В. Исследование динамических характеристик электротепловых аккумуляторов / А.В. Хименко //Відновлювана енергетика.-2016.-№2 (45).-c.22-26. - Библиогр.: 4 назв.
Проведены экспериментальные исследования динамических характеристик электротеплового аккумулятора.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[238722]

Аналитическое описание
УДК 536.24
Величко В.В. Дослідження закономірностей проникності гірського масиву при заповненні водою вертикальної свердловини / В.В. Величко //Відновлювана енергетика.-2016.-№2 (45).-c.57-64. - Библиогр.: 8 назв.
На основі експериментальних досліджень підтверджено тип грунтів, що оточують вертикальну свердловину, яка використовується при проведенні досліджень. Оцінено теплофізичні характеристики масиву грунту, що оточує вертикальну свердловину. Розроблено схему експериментальної установки для натурних досліджень теплових процесів у верхніх шарах Землі з вертикальними свердловинами.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[212428]

Аналитическое описание
УДК 669.18.046
Неїло Р. В. Експериментальне дослідження інтенсивності тепловіддачі в умовах вільної конвекції від горизонтального циліндра у щільовому вертикальному каналі / Р.В. Неїло //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація..-2014.-№ 792.-c.9-14
Одержані результати показують підвищення інтенсивності теплообміну. Досліджено температурне поле теплоносія по висоті каналу. Показано, що профіль температури круто змінюється у пристінній ділянці нагрітого тіла, а далі поступово вирівнюється

Теплопередача
669.18.046
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[160167]

Аналитическое описание
УДК 621.4
Губинский В.И. Уточнение критериальной зависимости для расчета теплоотдачи в трубчатом минирегенераторе / Губинский В.И., Воробьёва Л.А. // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наукових праць.-Дніпропетровськ.,2011.-№Вип. 3.-c.86-93
По результатам экспериментального исследования теплообмена в трубчатом минирегенераторе уточнена критериальная зависимость для расчета коэффициента теплоотдачи в условиях смешанной конвекции при ламинарном движении газов.

Теплопередача
621.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[182812]

Книга
УДК 536.24
B45     Bergheau, J.-M. Finite Element Simulation of Heat Transfer=Конечные элементы теплопередачи: ЭБ / J.-M. Bergheau, R. Fortunier: Iste,2008.-281 c.

Теплопередача
536.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[215182]

Аналитическое описание
УДК 536
Рогальский В.А. Нестационарное распределение температуры во вращающейся трубе при неосесимметричной теплоотдаче / Рогальский В.А. //Известия вузов. Черная металлургия.-2002.-№3.-c.40-42

Теплопередача
536
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[2630]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 621,187
Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие.-Москва: Энергоатомиздат,1990.-368 c.
Приведены фундаментальные уравнения теории теплообмена, гидрогазодинамики, магнитогидродинамики, соответствующие числа подобия и их физическая интерпретация.

Теплопередача
621,187 К95
______________________________
Инв.N :
59533, 59517, 59531, 59532, 59534
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[147100]

Книга
УДК 536
Т34      Теплопередача и прикладная гидродинамика / Под ред. О.А. Геращенко.-К: Наук. думка,1983.-186 c.

Теплопередача
536.2(06)+536.7(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[8142]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 536 И95
Исаченко В. П. и др. Теплопередача..-4-е изд., перераб. и доп..-М: Энергоиздат,1981.-417 c.

Теплопередача
536(07)
______________________________
Инв.N :
81173 81174 96964
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[147098]

Книга
УДК 536
Т34      Теплопередача в двухфазном потоке / Под ред. Д.А. Лабунцова.-М: Энергия,1980.-326 c.

Теплопередача
536.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[8411]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 621.1 И85
Исаченко В. П. и др. Теплопередача..-3-е изд., перераб. и доп..-М: Энергия,1975.-486 c.

Теплопередача
621.1(07)
______________________________
Инв.N :
64334 64335
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[152540]

Книга
УДК 536
Х26     Хауф В., Григуль У. Оптические методы в теплопередаче.-М: Мир,1973.-240 c.

Теплопередача
536.2+535.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[149605]

Книга
УДК 536
У-78      Успехи теплопередачи: Сб. статей / Пер. с англ. Н.А. Анфимова.-М.: Мир,1971.-576 c.

Теплопередача
536.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[149607]

Книга
УДК 536
У-78      Успехи теплопередачи: Сб. статей / Пер. с англ. Е.Ю. Красильникова.-М.: Мир,1970.-359 c.

Теплопередача
536.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[8192]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 621.1 Ж86
Жуковский В.С. Основы теории теплопередачи..-Изд.2-е, перераб..-Л.: Энергия,1969.-224 c.

Теплопередача
621.1
______________________________
Инв.N :
43292
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn