ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Гибкие производственные системы) было найдено 33 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[246529]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Копча Ю.Ю. Особливості контролінгу в системі управління формуванням потенціалу економічної безпеки підприємства / Ю.Ю. Копча //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.139-148. - Библиогр.: 17 назв.
У статті узагальнено підходи до сутності контролінгу як складової концепції управління з позиції інформаційного забезпечення, інструменту координування, управління у часі, як елемента системи управління підприємством з акцентом на планування і контроль.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[248189]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Кабанов Є. І. Алгоритмічне забезпечення для обробки даних при просторовому аналізі ризику аварій на небезпечних виробничих об'єктах / Є. І. Кабанов, Г. І. Коршунов, О. Б. Грідіна //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.117-121. -Библиогр.:18 назв.;Текст англ.
Мета-обґрунтування пріоритетних напрямів в області аналізу небезпек на небезпечних виробничих об'єктах (НВО) та розробка методу, що дозволяє виконувати просторовий аналіз ризику аварій на високому рівні деталізації.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[248191]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Пігнастий О.М. Управління швидкістю руху стрічки при нерівномірному завантаженні конвеєра / О. М. Пігнастий //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.122-129. -Библиогр.:16 назв.;Текст англ.
Мета-розробка алгоритмів керування швидкістю руху конвеєрної стрічки, заснованих на розподіленій моделі транспортної системи, що містить рівняння у приватних похідних.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[230520]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Височанський І.І. Вплив компонентного складу природного газу на його якість / І.І. Височанський, В.П. Гоцуляк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№2.-c.102-108. - Бібліогр. : 26 назв
Розглядаються аспекти проблеми оцінювання енергетичних характеристик природних газів.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238261]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Визначення різноманітності станів роботи у процесі її виконання / Ткач Т.В., Млодецький В.Р., Заяць Є.І., Мартиш О.О. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2017.-№5.-c.36-44. - Библиогр.: 6 назв.
Мета статті - визначення впливу організаційно-технологічних рішень календарного плану на появу параметричних відмов окремої роботи.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238578]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Новиков С. В. Система менеджмента качества В АО «Лебединский ГОК» / С. В. Новиков, С. Н. Бурцева //Горный журнал.-2017.-№5.-c.78-82. - Библиогр.: 17 назв.
Представлена информация о создании, развитии и совершенствовании Системы менеджмента качества на Лебединском ГОКе. Приведены сведения о сертификации Системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[227335]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Шаповал В.М. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.79-86. - Бібліогр. : 9 назв
У статті визначені економічні характеристики відносин, що склалися в туристичному комплексі як самостійному секторі національної економіки і які виконують складноінтегровані суспільні функції та стимулюють розвиток інших суміжних галузей.

Гибкие производственные системы
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[227338]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Горняк О.В. Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства / О.В. Горняк //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.86-90. - Бібліогр. : 10 назв
У статті розглядаються зрушення, які відбуваються в діяльності сучасних підприємств, що змінюють зміст та форму їх функціонування.

Гибкие производственные системы
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[227339]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Книшек О.О. Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.О. Книшек //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.91-100. - Бібліогр. : 9 назв
Проаналізовано підходи до визначення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Гибкие производственные системы
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[227350]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Топоркова О.А. Управління запасами та організація їх обліку на залізничному транспорті / О.А. Топоркова, Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.100-107. - Бібліогр. : 11 назв
У статті здійснено систематизацію способів аналітичного обліку матеріальних витрат з метою управління ними з урахуванням технологічної специфіки залізничного транспорту.

Гибкие производственные системы
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[227351]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Кириленко О.М. Особливості діяльності операторів рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням функціонування малодіяльних дільниць / О.М. Кириленко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.108-112. - Бібліогр. : 9 назв
У статті представлені результати дослідження проблем підвищення рівня експлуатаційної діяльності транспортного комплексу з урахуванням особливостей організації вантажних перевезень на малодіяльних дільницях залізниці.

Гибкие производственные системы
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[227379]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Хоменко М.М. Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні / М.М. Хоменко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.113-119. - Бібліогр. : 12 назв
Проведено аналіз стану ринку аудиторських послуг в Україні.

Гибкие производственные системы
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[236315]

Аналитическое описание
УДК 658.5
В38     Борисова С. Е. Концептуальні положення з організаційно-економічного забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства / Борисова С. Е //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.217-223. - Библиогр. : 12 назв.
В роботі визначено зміст та передумови формування концептуальних положень щодо організаційно економічного забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[238196]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Гаевский А.Ю. Определение оптимальных углов наклона фотоэлектрических панелей / А.Ю. Гаевский, О.В. Ушкаленко //Відновлювана енергетика.-2016.-№1 (44).-c.21-27. - Библиогр.: 30 назв.
Пребложен аналитический метод расчета оптимальног о угла наклона фотоэлектрических панелей, в котором используются экспериментальные данные по месячному приходу полной и диффузной радиации, а также коэффициенту отражения.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[215002]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Н34     Кафка С.М. Формування системи управління витратами нафтогазовидобувних підприємств / С.М. Кафка, О.С. Степанюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.36-44
Досліджено систему та елементи процесу управління витратами на підприємстві, які необхідні для формування баз даних з необхідною інформацією для розробки варіантів ефективного управління витратами

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[217261]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Мушникова С.А. Логістичний підхід в управлінні фінансовою діяльністю підприємства / С.А. Мушникова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2015.-№4.-c.146-152. - Бібліогр. : 12 назв
В роботі проведено аналіз існуючих загальнонаукових та специфічних підходів щодо управління діяльністю підприємства. Визначено переваги та недоліки існуючих підходів в управлінні фінансовою діяльністю підприємств в сучасних умовах функціонування

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[241274]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Кочура Є.В. Економічний критерій оптимізації витрат на електроенергію в процесах рудопідготовки / Є.В. Кочура, А.А. Гаренко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2011.-№3.-c.122-124. - Библиогр.: 5 назв.
Обгрунтовано теоретичні передумови вибору економічного критерію оптимізації витрат на електроенергію в процесах рудопідготовки.

Гибкие производственные системы
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[137618]

Книга
УДК 658
В92     Выжигин А.Ю. Гибкие производственные системы: учебное пособие: ЭБ.-М: Машиностроение,2009.-288 c.

Гибкие производственные системы
658.5(07)+621.865.8(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[140002]

Книга
УДК 658
С76      Станочное оборудование гибких производственных систем: Справочник / Под общ. ред. Е.С. Пуховского.-К: Техника,1990.-176 c.

Гибкие производственные системы
658.52.002.5(039)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[152548]

Книга
УДК 658
Х26     Хауштейн Г.-Д. Гибкая автоматизация.-М: Прогресс,1990.-198 c.

Гибкие производственные системы
658.52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[157764]

Книга
УДК 658
Э94      Эффективность гибких производственных систем / Э.Г. Гудушаури и др.-М: Наука,1990.-160 c.

Гибкие производственные системы
658.52.001.57
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[173445]

Стандарт
УДК 007.5
ГОСТ 28354-89. Системы производственные токарные. Основные параметры и размеры.-Введ.: 01.01.91.-М.: Издательство стандартов,1990 -11 c.Гр. 25.040.99
2 экз. ; отменен.

Гибкие производственные системы
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[173447]

Стандарт
УДК 007.5
ГОСТ 28355-89. Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули окрасочные. Нормы надежности и общие требования к методам их контроля.-Введ.: 01.01.91.-М.: Издательство стандартов,1990 -4 c.Гр. 25.040.99
1 экз. ; отменен.

Гибкие производственные системы
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[173450]

Стандарт
УДК 007.5
ГОСТ 28356-89. Гибкие производственные системы. Гибкие производственные модули окрасочные. Основные размеры.-Введ.: 01.01.91.-М.: Издательство стандартов,1990 -8 c.Гр. 25.040.01
2 экз. ; отменен.

Гибкие производственные системы
007.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[138103]

Книга
УДК 658
С66      Состояние и развитие гибких производственных систем: (Труды 4-й международной конференции по гибким производственным системам, сентябрь-октябрь, 1987 г., г. Ленинград, СССР).-М: Международный НИИ проблем управления,1989.-526 c.

Гибкие производственные системы
658.52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[137383]

Книга
УДК 658
С60     Соломенцев Ю.М., Сосонкин В.Л. Управление гибкими производственными системами.-М: Машиностроение,1988.-351 c.

Гибкие производственные системы
658.52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[152216]

Книга
УДК 658 Л
Х17     Халкиопов С.Н. и др. Гибкие производственные системы: состояние, проблемы, перспективы / Халкиопов С.Н., Раков Ю.Е., Орловский Г.В.-Л: ЛДНТП,1988.-24 c.-( Сер. Механизация и автоматизация производственных процессов )

Гибкие производственные системы
658.52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[13756]

Книга
УДК 621.75 ОИ
Г46      Гибкие производственные системы сборки за рубежом: Обзор / Сост. Ю.О. Гарин. Вып. 7.-М: Информприбор,1987.-43 c.-( ТС-9 Экономика и технология приборостроения )

Гибкие производственные системы
<621.757:658.52>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[138102]

Книга
УДК 658
С66      Состояние и развитие гибких производственных систем: (Труды 3-го международного совещания по гибким производственным системам, октябрь, 1986 г., г. София, НРБ).-М: Международный НИИ проблем управления,1987.-390 c.

Гибкие производственные системы
658.52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[137957]

Книга
УДК 658 ОИ
С66      Состояние и перспективы развития проектирования гибких производственных систем / Сост. Ю.Г. Бутков.-М: ЦНИИТЭИприборостроения,1986.-48 c.-( Обзор/ ВНИИ информации и экономики. Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС-3. Автоматизированные средства управления. Вып. 6 )

Гибкие производственные системы
658.52.001.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn