ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Психология) было найдено 210 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7


1.[247564]

Аналитическое описание
УДК 159.9
Мокін Б.І. Удосконалення ймовірнисної математичної моделі процесу забування інформації, отриманої студентом на лекції / Б.І. Мокін, О.О. Войцеховська //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№4.-c.49-57. - Библиогр.: 8 назв.
Розроблено алгоритм ідентифікації удосконаленої математичної моделі «кривої Г. Еббінгауза» і проаналізовані причини появи некоректних рішень з його застосуванням та вказані шляхи подолання цієї некоректності.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[247565]

Аналитическое описание
УДК 159.9
Книш Б.П. Оцінювання стану об'єктів безпілотними літальними апаратами / Б.П. Книш, М.А. Алєксєєв //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№4.-c.58-. - Библиогр.: 8 назв.
Розглянуто проблему захисту та оцінювання стану об’єктів. Наведено переваги застосування безпілотних літальних апаратів для охорони та оцінювання стану об’єктів.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[234961]

Книга
УДК 159.9
Р49     Рибалка, В.В. Психологія та педагогіка праці особистості: вд обдарованості дитини до майстерності дорослого: посібник / В.В. Рибалка.-К: ІОД НАПНУ,2014.-218 c.

Психология
159.9:37(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[46130]

Книга
УДК 159.9
Р33     Редіна, Н.І. Лідерство: навчально-методичний посібник: ЭБ / Н.І. Редіна, К.В. Комарова.-Дн-ськ: ДДФА,2012.-64 c.

Психология
159.9:338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[111046]

Книга
УДК 159.9
І-73      Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці: монографія / за ред. Г.О. Балла.-К: Інститут психології,2012.-206 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[175289]

Книга
УДК 159.9
К56     Ковалевський, С.В. Формування корпоративної культури стулентів. Нейросітьовий підхід / С.В. Ковалевський, Г.П. Шевченко, Л.В. Лошева.-Краматорськ: ДДМА,2012.-168 c.

Психология
159.9+37+681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[192860]

Книга
УДК 159.9
М42     Медведєва, О.А. Формування корпоративної культури студентів технічних ВНЗ: навчальний посібник / О.А. Медведєва.-Краматорськ: ДДМА,2012.-92 c.

Психология
159.9(07)+378(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[93299]

Книга
УДК 159.9
Л38     Левченко, Т.І. Мотивація суб"єкта в різних видах діяльності.-Вінниця: Нова книга,2011.-444 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[97653]

Книга
УДК 159.9
П78      Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: збірник наукових праць. Вип. 12 / за ред. М.М. Слюсаревського.-К: ІСПП НАПНУ,2011.-288 c.

Психология
159.9:32+37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[158215]

Книга
УДК 159.9
К56     Коваленко, Г.О. Корпоративна культура сучасного підприємства: навчальний посібник / Г.О. Коваленко, А.В. Остафійчук.-Краматорськ: ДДМА,2011.-132 c.

Психология
159.9:331(07)+658(07)+331(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[229500]

Книга
УДК 159.9
Р49     Рибалка, В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога.-К: Шкільний світ,2010.-126 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[118547]

Книга
УДК 159.9
К88     Кудерская Т.В., Ящишина Ю.Н. Психология и педагогика: Учебное пособие.-Краматорск: ДГМА,2009.-52 c.

Психология
159.9(07)+37(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[125841]

Книга
УДК 159.9
А82     Арканова О. Психологія взаємин : наукова монографія.-К: КММ,2009.-120 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[229505]

Книга
УДК 159.9
Р49     Рибалка, В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка.-К: Шкільний світ,2009.-120 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[230970]

Книга
УДК 159.9
Р49     Рибалка, В.В. Теорії особистості у вітчиизняній психології та педагогіці: навчальний посібник / В.В. Рибалка.-Одеса: Букаєв Вадим Вікторович,2009.-575 c.

Психология
159.9:37(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[117263]

Книга
УДК 159.9 СП
Т48     Ткачук Р.Л. Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в ситемі забезпечення ліквідації загроз : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.13.06 - інформаційні технології.-Львів: Українська академія друкарства,2008.-20 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[475]

Книга
УДК 15
Р82     Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: Учебное пособие.-СПб.: ПИТЕР,2007.-712 c.

Психология
159.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[117533]

Книга
УДК 159.9
П94     Пыжикова Ж.В. Профессиональная работоспособность: средства и методы сохранения: учебное пособие: Электронная библиотека.-Самара: Универс групп,2007.-176 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[99390]

Книга
УДК 17
М79     Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития: Электронная библиотека / Пер. с англ..-М: Вершина,2006.-416 c.

Психология
17+658+159.9+334.75
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[27296]

Книга
УДК 159.9
М23     Мантатова, Л.В. Стратегия развития: ценности новой цивилизации: ЭБ / Л.В. Мантатова.-Улан-Уде,2004.-242 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[35135]

Книга
УДК 15
П65     Почепцов Г. Имиджелогия.-4-е изд., перераб. и доп.-К: Ваклер,2004.-576 c.-( Сер. Образовательная библиотека )

Психология
159.9+659
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[163390]

Книга
УДК 159.9
Х76     Хомич, Г.О. Основи психологічного консультування: навчальний посібник: ЭБ.-К: МАУП,2004.-152 c.

Психология
159.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[166200]

Книга
УДК 159.9
О-21     Обозов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин.-К: МАУП,2004.-228 c.

Психология
159.9907)+658(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[11757]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 15
М17     Максименко С.Д. Общая психология..-М.: Фефл-бук "Ваклер",2004.-523 c.

Психология
159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[40872]

Книга
УДК 159
К88     Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник.-2-е вид.-Суми: Університетська книга,2003.-222 c.

Психология
159.9+17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[98482]

Книга
УДК 159
П69      Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: Учебн. пособ.: ЭБ / Под ред. Г.С. Никифорова.-СПб: Речь,2003.-448 c.

Психология
159.9(07)+658.51.014:159.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[17586]

Книга
УДК 159.9
С60     Солсо Р.Л. Когнитивная психология.-М: Либерея,2002.-600 c.

Психология
<159.9>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[58985]

Книга
УДК 316
Л25     Ларцев В.С. Социальные и культурные детерминанты формирования личности.-К: Принт-Экспресс,2002.-430 c.

Психология
316+37+159.9+94(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[99343]

Книга
УДК 17
Ш48     Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям: ЭБ.-М: Народное образование,2002.-331 c.

Психология
17+159.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[134308]

Книга
УДК 15
К38     Кибанов А.Я. и др. Этика деловых отношений: Учебник: ЭБ / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова.-М: ИНФРА-М,2002.-368 c.-( Сер. Высшее образование )

Психология
159.9:331(07)+658.51.014(07)+331:159.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn