ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Экономика природопользования) было найдено 19 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[249166]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Левковська Л. Теоретичні засади формування системи сталого водозабезпечення в умовах екологічних обмежень / Л. Левковська, В. Мандзик, О. Митрофанова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2020.-№7.-c.32-39. - Библиогр.: 8 назв.
Визначено та проаналізовано закономірності трансформації концептуальних підходів до формування системи сталого водозабезпечення на тлі екологічних обмежень.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243613]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Бистряков І. Проблематика імплементації європейських публічно-приватних форматів сталого господарювання в Україні / І. Бистряков, Д. Клиновий //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.14-20. - Библиогр.: 8 назв.
Визначено проблемні питання і точки гальмування впровадження публічно-приватних форм сталого господарювання європейського типу в національне господарство України з метою забезпечення ефективної імплементації відповідних принципів і механізмів у систему управління сталим розвитком держави та її територій.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249444]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Рудько Г.І. Роль гірничодобувної промисловості в економіці світу та України / Г.І. Рудько //Мінеральні ресурси України.-2019.-№4.-c.23-29. - Библиогр.: 6 назв.
Розглянуто рівень розвитку й проаналізовано вплив гірничовидобувної промисловості на світову економіку, її зв'язки з іншими сферами світового господарства.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[250209]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Бистряков І. Функціональна декомпозиція просторових бізнес-екосистем / І. Бистряков, Д. Клиновий //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.6-12. - Библиогр.: 6 назв.
Метою статті є функціональна декомпозиція основних стадій алгортму забезпечення стратегійного управління розвитком бізнес-екосистем.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238089]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Скрипчук П.М. Адаптивні до органічного землекористування заходи стабілізації якісного стану грунтів / П.М. Скрипчук, Г.М. Шпак, В.В. Рибак //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.41-45. - Библиогр.: 11 назв.
Розглянуто зміни в законодавстві, проведено аналіз стану та тенденцій розвитку органічного виробництва в Україні. Сформовано модель розвитку органічного господарства, що дає змогу сумістити в часі перебіг стабілізаційного та перехідного періодів.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238090]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Левковська Л.В. Формування моделі інтегрованого управління водними ресурсами в контексті забезпечення сталого водокористування / Л.В. Левковська, В.М. Мандзик //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.46-53. - Библиогр.: 13 назв.
У результаті проведеного дослідження конкретизовано основні проблеми діючої системи управління водними ресурсами, побудованої згідно з територіально-галузевим підходом організації водоохоронної та водогосподарської діяльності.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[236492]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Колтунович О.С. Інноваційно-технологічна модернізація індустрії зрошуваного землеробства та імплементація зарубіжного досвіду у вітчизняну практику / О.С. Колтунович //Збалансоване природокористування.-2017.-№4.-c.37-40. - Библиогр. : 7 назв.
Розглянуто особливості функціонування водогосподарсько-меліоративного підкомплексу України.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[236505]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Коморна О.М. Світовий досвід функціонування та розвитку ринку екосистемних послуг / О.М. Коморна //Збалансоване природокористування.-2017.-№4.-c.143-146. - Библиогр. : 8 назв.
Встановлено, що екосистеми як один із важливих джерел послуг, на яких базується соціально-економічний розвиток країн і регіонів, є недооціненими світовою спільнотою.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[219717]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Семенов А. В. Природный капитал: от сверхприбыли к арктической ренте недр / А. В. Семенов, Ю С. Руденко, Ю. В. Разовский //Горный журнал.-2016.-№2.-c.48-53. - Библиогр. : 12 назв.
Представлены результаты выполняемых в Московском университете им С. Ю. Витте в рамках научного направления «Современные проблемы использования потенциала морских акваторий и водных ресурсов РФ» актуальных исследований по формированию геополитики и экономики, разработке эффективной модели стратегического управления природным капиталом и рентой Арктики, в частности теории и методологии формирования сверхприбыли, в том числе — арктической ренты недр.

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[209435]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Кривенко С.В. Еколого-економічні особливості розвитку ресурсосбереження та вторинного ресурсовикористання в Україїні / С.В. Кривенко //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.167-173
У статті розглядається ресурсозбереження та вторинне ресурсовикористання як найбільш прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу країни

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[209436]

Аналитическое описание
УДК 330.366
Летуча О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної експансії / О.В. Летуча //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.174-179
У статті проаналізовано теоретико-методологічні дослідження екологічної експансії як процесу поглиблення екологічного впливу на систему економічних відносин

Экономика природопользования
330.366
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[217532]

Аналитическое описание
УДК 330.15
Шашула Л.О. Роль потенціалу сільськогосподарських земель в системі активів природного багатства / Л.О. Шашула //Збалансоване природокористування.-2015.-№4.-c.114-120. - Бібліогр. : 8 назв
Обгрунтовано, що передумовою економічного розвитку країни є можливість отримання доходів від використання територій, а саме-сільськогосподарських земель, які на сьогоднішній день недокапіталізовані

Экономика природопользования
330.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[191404]

Аналитическое описание
УДК 574
М34     Буркинський Б. В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України / Буркинський Б. В., Хумарова Н. І. //Матеріали Міжнародної конференції (24-25 квітня, 2012, Київ) : Т.1. "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні.-К.,2012.-c.70-74

Экономика природопользования
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[191405]

Аналитическое описание
УДК 574
М34     Веклич О. О. Наукові результати ініціативи з розрахунку екологічно скоригованих макроекономічних показників розвитку України / Веклич О. О., Шлапак М. Ю. //Матеріали Міжнародної конференції (24-25 квітня, 2012, Київ) : Т.1. "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні.-К.,2012.-c.74-79

Экономика природопользования
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[191528]

Аналитическое описание
УДК 574
М34     Берстад Е. С. "Чистое производство" - универсальный эколого-экономический инструмент для решения проблем современности / Берстад Е. С. //Матеріали Міжнародної конференції (24-25 квітня, 2012, Київ) : Т.1. "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні.-К.,2012.-c.80-84

Экономика природопользования
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[195391]

Аналитическое описание
УДК 574
Е45     Петрук Р.В. Оцінка економічної ефективності здійснення екологічно безпечної переробки на прикладі пестициду диметоат / Р.В. Петрук, А.П. Ранський, А.А. Шиян //Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. пр. - Вип.11.-К.,2012.-c.155-162

Экономика природопользования
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[136694]

Книга
УДК 33И
С59     Соколов В.И. Природопользование в США и Канаде: экономические аспекты.-М: Наука,1990.-154 c.

Экономика природопользования
911.3+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[130045]

Книга
УДК 33С
С22     Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Экономика природопользования и охрана окружающей среды: Учебник для вузов.-К: Вища школа,1987.-264 c.

Экономика природопользования
338(07)+574(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[152566]

Книга
УДК 33С
Х29     Хачатуров Т.С. Экономика природопользования.-М: Экономика,1982.-256 c.

Экономика природопользования
338+338.43
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn