ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Энергетические системы) было найдено 59 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[247605]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Мокін Б.І. До питання оптимізації руху електромобіля з асинхронним двигуном / Б.І. Мокін, О.Б. Мокін, В.В. Горенюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№3.-c.32-39. - Библиогр.: 8 назв.
Показано, що результати, отримані вченими в дослідженнях з розв’язання задачі частотного керування режимами роботи короткозамкнутого асинхронного електродвигуна, оптимального за критерієм мінімуму електричних втрат, вимагають суттєвої корекції, оскільки вони отримані з використанням математичної моделі кривої намагнічування, апроксимованої двома відрізками прямих, верхній з яких проходить паралельно осі струму, що не відповідає фізичним умовам реального функціонування асинхронних електричних машин і вимагає стабілізації магнітного потоку в зазорі на рівні, який задається горизонтальним відрізком кривої намагнічування, незалежно від змін частоти струму в обмотці статора.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[238076]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Будько В.І. Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі фотоелектричних батарей / В.І. Будько, С.В. Войтко, О.О. Трофименко //Відновлювана енергетика.-2018.-№1 (52).-c.19-25. - Библиогр.: 7 назв.
В роботі розглянуті економічні питання реалізації автономних зарядних станцій електромобілів від фотоелектричних батарей з врахуванням зміни балансу споживання електричної енергії між промисловими та побутовими споживачами, а також вартісних показників обладнання та устаткування для таких станцій.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[238077]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Лисенко О.В. Оцінка випадкових властивостей рівнів споживання електроенергії / О.В. Лисенко //Відновлювана енергетика.-2018.-№1 (52).-c.26-35. - Библиогр.: 10 назв.
Впровадження відновлюваних джерел енергії потребує врахування можливостей енергосистеми щодо зростання випадкової скпадової енергобалансу, оскільки споживання електричної енергії значною мірою є випадковим процесом. Дослідження стохастичних характеристик базується на використанні фактичних даних про роботу енергосистем різного рівня, статистичних методів їх обробки, та оцінки параметрів, які можуть впливати на рівень впливу змінного характеру виробництва та споживання електроенергії.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238082]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Ужейко С.О. Імовірнісні методи прогнозування поточної потужності вітроелектричних станцій / С.О. Ужейко //Відновлювана енергетика.-2018.-№1 (52).-c.70-77. - Библиогр.: 10 назв.
Протягом останніх років у світі збільшується сумарна потужність вітрових електричних станцій, підключених до розподільчих мереж в якості розподілених генераторів енергії. При зростанні частки вітрової енергетики все більш значимим стає їх вплив на роботу енергосистеми через мінливий характер енергії вітру. Короткотермінове прогнозування графіків роботи ВЕС має враховувати випадкову природу вітру як енергоносія та забезпечувати надійністі прогнозу. Тому все більшої актуальності набувають імовірнісні методи прогнозування вихідної потужності вітрових станцій, які було розглянуто в даній статті.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[239398]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Дослідження коливної статичної стійкості у перетині ОЕС України / В. М. Авраменко, Н. Т. Юнесва, Т. М. Гурєєва, А. О. Кришталь //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.34-38. - Библиогр.: 3 назв.
Досліджено вплив на статичну стійкість EEC регуляторів збудження синхронних генераторів.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[240602]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Лежнюк П.Д. Математична модель оптимізації процесу генерування електроенергії в мережу на фотоелектричній станції з використанням апарату нечітких множин / П.Д. Лежнюк, А.А. Бартецький, І.А. Бартецький //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№3.-c.28-36. - Библиогр.: 11 назв.
Запропоновано математичну модель оптимізації процесу перетворення енергії фотоелектричної станції.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[240604]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Головченко О.М. Комплексна оцінка когенераційних установок на біопаливі, що працюють в базовому та відмінних від базового режимів навантаження / О.М. Головченко, О.М. Нанака //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№3.-c.45-50. - Библиогр.: 8 назв.
Оцінено ефективність роботи когенераційних установок на біопаливі в базовому та відмінних від базового режимах роботи.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[240605]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Автоматизація аналізу теплового стану електрообладнання / В.М. Кутін, О.О. Шпачук, М.В. Нікітчук, В.М. Світко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№3.-c.51-56. - Библиогр.: 6 назв.
Розглянуто основні проблеми, що виникають під час аналізу теплового стану електрообладнання 0,4...750 кВ та запропоновані загальні підходи до побудови автоматизованої підсистеми аналізу теплового стану електрообладнання.

Энергетические системы
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[240606]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Швидке заряджання конденсатора ланки постійного струму в автономній системі з векторно керованим асинхронним генератором / С.В. Король, І.В. Кривошея, К.О. Гайдар, С.А. Козлюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№3.-c.57-61. - Библиогр.: 5 назв.
Виконано порівняльне дослідження швидкості заряджання конденсатора в ланці постійного струму у разі використання запропонованого та стандартного алгоритмів.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[241066]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Колосюк В. П. Безопасность взрывных работ в шахтах, опасных по газу / В. П. Колосюк, В. Н. Чебенко, А. В. Колосюк //Уголь Украины.-2018.-№10/11.-c.29-34. - Библиогр.: 7 назв.
Обоснованы меры по предупреждению взрывов метана и зарядов ВВ от статического электричества, образующегося на элементах гибких вентиляционных труб и конвейерных лент в шахтах, опасных по газу.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[227533]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Чернявский А.В. Энергетический мониторинг как составляющая часть системы энергетического менеджмента муниципалитетов / Чернявский А.В., Котляр Р.С. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2017.-№1.-c.2-9. - Библиогр. : 15 назв.
В работе отмечены роль и место энергетического мониторинга в управлении энергосбережением на уровне ЖКХ, а также представлены обобщенные рекомендации по проведению энергетического мониторинга.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[230527]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Романюк Ю.Ф. Вибір оптимальної конфігурації траси магістральної лінії нафтового промислу / Ю.Ф. Романюк, О.В. Соломчак //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.32-38. - Бібліогр. : 7 назв
Запропоновано уточнену методику вибору оптимальної конфігурації траси магістральної лінії за критерієм мінімальних дисконтованих витрат, які враховують капітальні вкладення на її спорудження та витрати на експлуатацію й вартість витрателектроенергії.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[230556]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Гладь І.В. Експериментальні дослідження несиметричного режиму низьковольтної мережі при однофазному генеруванні електроенергії сонячною електростанцією / І.В. Гладь, Я.В. Бацала //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.123-131. - Бібліогр. : 8 назв
Проведено аналіз якості електроенергії підключених до мережі однофазних фотоелектричних систем в розподільних мережах.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[232231]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Особенности функционирования систем электроснабжения предприятий черной металлургии / А. А. Шпиганович, О. В. Федоров, К. А. Путница, Е. В. Чуркина //Черные металлы. Пер. с нем..-2017.-№5.-c.56-61. - Библиогр. : 29 назв.
В статье приводятся рациональные и экономичные области его применения. Рассматриваются и другие важные факторы, которые необходимо учитывать при построении систем электроснабжения предприятий черной мeталлуpгии. Рассмотренные особенности функционирования систем электроснабжения представлены и в виде наглядной блок-схемы. Предложенный подход позволит более качественно осуществлять процесс проектирования систем электроснабжения, что повысит надежность технологических операций.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[236667]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Баженов В. А. Тепловы режими асинхронного двигуна з багатозонними обмотками статора / В. А. Баженов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.48-53. - Библиогр.: 9 назв.
Розглянуто питання розробки та використання методів оптимізацїі усталених режимів електричних мереж сучасних енергосистем за реактивною потужністю і напругою, що забезпечують ефективне розв'язання поставленої задачі, виконання технічних та ресурсних обмежень у вигляді рівностей та нерівностей.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[238381]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Вплив робочої температури на ефективність промислових зразків кремнієвих іотоелектричних перетворювачів китайського виробництва / Р.В. Зайцев, М.В. Кіріченко, Г.С. Хрипунов, Л.В. Зайцева //Відновлювана енергетика.-2017.-№3 (50).-c.35-41. - Библиогр.: 9 назв.
Досліджено вплив робочої температури на ефективність кремнієвих фотоелектричних перетворювачів китайського виробництва. Показано, що, не дивлячись на високу вихідну ефективність, при підвищенні робочої температури в досліджуваних фотоелектричних перетворювачах спостерігається істотне зниження вихідних параметрів у порівнянні з промисловими аналогами європейського виробництва.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[221392]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Баженов В.А. Використання методів лінійного програмування для оптимізації розвитку електричних мереж сучасних енергосистем / В.А. Баженов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.93-97. - Бібліогр. : 10 назв
Розглянуті питання розробки методів та алгоритмів оптимізації розвитку електричних мереж сучасних енергосистем, що забезпечують ефективний розв'язок поставленої задачі розвитку, виконанння технічних та ресурсних обмежень у вигляді рівностей та нерівностей.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[223377]

Аналитическое описание
УДК 620.9
Гошовский С.В. Комбинированные энергосистемы для эффективного получения экологически безопасной энергии / С.В. Гошовский, А.В. Зурьян //Экология и промышленность.-2016.-№3.-c.96-100. - Библиогр. : 11 назв.
Проанализирована и научно обоснована возможность уменьшения техногенной нагрузки на окружающую природную среду путем рационального использования возобновляемых источников энергии в комбинированных энергосистемах. Предложены современные высокоэффективные кластерные инженерно-конструкторские решения, удовлетворяющие повышенным требованиям к резервированию.

Энергетические системы
620.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[225341]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кириленко О.В. Моделювання роботи системи автоматичного регулювання частоти та потужності з урахуванням динаміки групових регуляторів станцій / Кириленко О.В., Павловський В.В., Стелюк А.О. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№3.-c.19-25. - Библиогр. : 10 назв.
Запропоновано комплексну модель системи автоматичного регулювання частоти та потужності з урахуванням динаміки групових регуляторів станцій.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[226133]

Аналитическое описание
УДК 66.01
Налетов В. А. Информационный подход к оптимальному распределению нагрузок подсистемы генерации пара в отделении газификации бурого угля / В. А. Налетов, М.Б. Елебов, А. Ю. Налетов //Кокс и химия.-2016.-№10.-c.42-45.- Библиогр.- 3 назв.
В работе рассматривается оптимизация энергетического звена отделения пылеугольной газификации бурого угля, представленного генерацией вторичного пара, на основе концепции построения химико-технологических систем с высокими степенями организованности.

Энергетические системы
66.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[238199]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Губин С.В. Динамическое моделирование уравнения работы фотоэлектрической батареи с учетом изменения температуры панели / С.В. Губин, М.Г. Гонтарь //Відновлювана енергетика.-2016.-№1 (44).-c.28-33. - Библиогр.: 15 назв.
В данной статье математическая модель работы фотоэлектрической батареи реализована в среде имитационного моделирования. Разработана блок-схема на основе математических уравнений.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[238203]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Ібрагімова М.Р. Визначення проектних параметрів малої ГЕС за регулювання потужності по водотоку / М.Р. Ібрагімова //Відновлювана енергетика.-2016.-№1 (44).-c.55-65. - Библиогр.: 8 назв.
Обгрунтовано вибір проектної потужності та кількості агрегатів малої ГЕС за регулювання потужності по водотоку та природоохоронних обмежень на використання води для виробництва електроенергії.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[238223]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Високоефективна система відбору потужності для фотоелектричної станції / Р.В. Зайцев, Е.І. Сокол, Г.С. Хрипунов, М.В. Кіріченко //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.31-39. - Библиогр.: 7 назв.
Проведено аналіз роботи системи відбору потужності для фотоелектричної станції з використанням підвищувального перетворювача.

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[238714]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кузнєцов М.П. Деякі особливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій / М.П. Кузнєцов //Відновлювана енергетика.-2016.-№2 (45).-c.15-21. - Библиогр.: 8 назв.
Поточна потужність вітрової та сонячної електростанцій залежить від стану погоди і є змінною слабо передбачуваною величиною.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[210543]

Аналитическое описание
УДК 620.9
Автономне енергозабезпечення об'єктів господарювання на основі біотвердооксидних паливних систем / Бешта О.C., Федорейко В.С., Пальчик А.О., Бурега Н.В. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№2.-c.67-73
Розглянуті біологічні особливості мікроводоростей, перспективи їх використання та конструкції промислових циліндричних і плоских фотобіореакторів для їх вирощування; досліджений сучасний стан систем автономного енергозабезпечення та особливості їх роботи; проаналізовані перспективи використання анаеробних ферментаторів у складі твердооксидних систем паливних елементів та робота імітаційної моделі електротехнологіч-ного комплексу автономного енергопостачання на базі паливних елементів і альтернативних джерел енергії.

Энергетические системы
620.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[214036]

Аналитическое описание
УДК 621.311.2
Быкова Т.И. Реновация действующих ТЭС путем оптимизации режимов работы конденсационных установок / Т.И. Быкова, И.Г. Шелепов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2015.-№7.-c.24-29
В статье отражены вопросы оптимизации низкопотенциального комплекса тепловых электростанций. Рассмотрим задачи оптимизации

Энергетические системы
621.311.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[216462]

Аналитическое описание
УДК 621.311.1
Кутіна М.В. Ефективність застосування локаційного методу пошуку пошкоджень в системах електропостачання напругою 6-35 кВ / М.В. Кутіна //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№3.-c.75-79. - Бібліогр. : 8 назв
Запропоновано метод візуального логічного аналізу рефлектограм, отриманих при зондуванні систем електропостачання з повітряними лініями електропередач та складною топологією напруги 6-8 кВ

Энергетические системы
621.311.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[204129]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Четверик М.С. Смена во времени энергетических систем мира и ее влияние на экономику и экологию / Четверик М.С. //Гірничий вісник: науково-технічний збірник. - Вип. 97.-Кривий Ріг.,2014.-c.184-187
Рассмотрены виды энергетического обеспечения мирового сообщества от древнейших времен до современности.

Энергетические системы
620.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[231293]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Ларичкин Ф.Д. Методические подходы к факторному анализу изменений параметров горно-промышленного производства / Ф.Д. Ларичкин //Записки горного института. Том 208.-2014.-c.132-140. - Библиогр. : 4 назв.
Рассмотрены методологические и практические вопросы факторного анализа изменений параметров горно-промышленного производства, выявления совокупности наиболее значимых факторов и оценки дифференцированного их количественного влияния на результирующие технико-экономические показатели предприятия.

Энергетические системы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[165622]

Стандарт
УДК 621.311
РД 34-02.104-97. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ, В АО-ЭНЕРГО, НА ТЭС И В КОТЕЛЬНОЙ.- Введ.: 01.06.1998.-М.-5 c.Гр. Т58
б/н ЭБ

Энергетические системы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn