ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Управление фин. хозяйством) было найдено 32 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[239503]

Аналитическое описание
УДК 658.15
Дубєй Ю.В. Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств / Ю.В. Дубєй //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№1.-c.109-116. - Библиогр.: 9 назв.
Розроблено концепцію управління оборотними активами на основі переходу фінансового капіталу та оборотний капітал і, навпаки, при зміні економічної кон'єктури підприємства.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[232477]

Аналитическое описание
УДК 658.15
Дубєй Ю.В. Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві. / Ю.В. Дубєй //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.125-132. - Бібліогр. : 9 назв
У статті проаналізовано теоретичні та методологічні підходи до дослідження оперативного та стратегічного управління витратами.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[236359]

Аналитическое описание
УДК 658.15
В38     Нєнно І. M. Компонентний склад інтегрованого ризик-менеджменту підприємства на прикладі морських торгівельних портів України / Нєнно І. M. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №1(37).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.147-151. - Библиогр. : 9 назв.
Визначено сім компонентів інтегрованого ризик-менеджменту (ERМ), якими є: корпоративне управління, лінійний менеджмент, портфельний менеджмент, трансфер ризику, аналіз ризику, створення інтегрова них баз даних інформаційних та технологічних ресурсів, управління для стейкхолдерів.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[236360]

Аналитическое описание
УДК 658.15
В38     Садова M. Є. Організаційне забезпечення управління якістю дорожньо-будівельних робіт / Садова M. Є. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №1(37).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.152-156. - Библиогр. : 5 назв.
В роботі запропоновано раціональну систему якості у дорожньо-будівельних підприємств на базі МС ІСО, в якій пропонується: 1) покласти на першого керівника загальне керівництво з розробки та впровадження системи; 2) ввести посаду заступника керівника з якості з передачею йому професійних функцій з управління якістю; 3) залишити за головним інженером організаційно-технічні функції; 4) створити відділ управління якістю.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[236361]

Аналитическое описание
УДК 658.15
В38     Шевченко В.В. Використання раціоналізаторських пропозицій в Україні: проблеми і тенденції комерціалізації / Шевченко В.В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №1(37).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.157-161. - Библиогр. : 20 назв.
Проаналізовано сучасні проблеми раціоналізаторської діяльності в Україні та визначено тенденції комерціалізації раціоналізаторських пропозицій.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[212582]

Аналитическое описание
УДК 336.131
Баранник Л.Б. Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов / Л.Б. Баранник //Економічний вісник національного гірничого університету.-2015.-№2.-c.48-58
В статье рассматриваются проблемы человеческого развития

Управление фин. хозяйством
336.131
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[212583]

Аналитическое описание
УДК 336.131
Топішко Н.П. Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві / Н.П. Топішко //Економічний вісник національного гірничого університету.-2015.-№2.-c.59-67
В статті охарактеризовано роль соціальної політики в розвитку соціуму та визначено основні її моделі в країнах ЄС

Управление фин. хозяйством
336.131
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[215001]

Аналитическое описание
УДК 658.15
Н34     Камінська І.Б. Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств Прикарпатського басейну ПАТ "Укрнафта" / І.Б. Камінська //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.29-36
В статті пропонується на базі моделі оцінювання ефективності управління витратами на працівників визначити ретроспективні та прогнозні значення ефективності управління окремимим групами витрат та інтегральний показник ефективності управління витратами на працівників у нафтогазовидобувних управліннях ПАТ "Укрнафта"

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[193908]

Книга
УДК 658
С21     Сафронов, С.О. Проектний аналіз: інвестиційний аспект: монографія / С.О. Сафронов, Н.А. Караван.-Дніпродзержинськ: ДДТУ,2013.-188 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+330.322
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[175970]

Аналитическое описание
УДК 551.24
Полякова Л.П. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЬІХ В СЛОЖНЬІХ ГРУНТОВЬІХ УСЛОВИЯХ ДОНБАССА / Л.П. Полякова, С.Ю. Приходько, Л.К. Дроздов //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т.XI. : Сер. "Технічні науки: управління проектами та програмами" : Вип. 176..-Донецьк: ДонДУУ.,2010.-c.133-143
В статье рассматриваются вопросы разработки геоинформационной системы прогнозирования геотехнической безопасности строительства в условиях Донбасса.

Управление фин. хозяйством
551.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[175972]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Пономаренко О.В. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМ ЦИКЛОМ / О.В. Пономаренко, С.С. Арутюнян //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т.XI. : Сер. "Технічні науки: управління проектами та програмами" : Вип. 176..-Донецьк: ДонДУУ.,2010.-c.144-153
Досліджено моделі управління проектним циклом, їх переваги та недоліки, використання у різних проектах і програмах.

Управление фин. хозяйством
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[175977]

Аналитическое описание
УДК 530.16
Чернов С.К. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЕКТНО-УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЬІ НА ПРОМЬІШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ / С.К. Чернов //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т.XI. : Сер. "Технічні науки: управління проектами та програмами" : Вип. 176..-Донецьк: ДонДУУ.,2010.-c.154-161
В статье выстроены концептуальные основы проектно - управляемого предприятия и предложена модель построения такой системы управления на базе проектно- ориентированного предприятия

Управление фин. хозяйством
530.16
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[175980]

Аналитическое описание
УДК 530.16
Чернова Л.С. ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЕМКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ / Л.С. Чернова //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т.XI. : Сер. "Технічні науки: управління проектами та програмами" : Вип. 176..-Донецьк: ДонДУУ.,2010.-c.162-179
В статье рассмотрены вопросы применения функционально- стоимостного анализа при создании структуры управления проектно-ориентированного наукоемкого предприятия "Зоря" - "Машпроект" (г. Николаев)

Управление фин. хозяйством
530.16
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[194562]

Книга
УДК ОИ
Ц75     ЦНИИцветмет экономики и информации. Сер. Комплексная автоматизация и автоматизированные системы управления в цветной металлургии. Вып. 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий в автоматизированном режиме с применением персональных ЭВМ: обзорная информация.-М: ЦНИИцветмет,1990.-36 c.

Управление фин. хозяйством
658.15:681.3(047)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[153077]

Книга
УДК 33С
Х70      Хозрасчет, самофинансирование, самоуправление / Ред. П.Г. Бунич.-М: Экономика,1989.-309 c.

Управление фин. хозяйством
338.244.018+658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[153130]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 31 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1989.-152 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[135473]

Книга
УДК 658.15
С55     Собчак А.А. Формула расчета: "Семь само".-Л: Лениздат,1988.-64 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+338.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[135814]

Книга
УДК 658
С42     Скворцов Н.Н. От самоокупаемости к самофинансированию.-К: Политиздат Украины,1988.-104 c.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[153075]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование : Проблемы и опыт / Ред. А.П. Воронин.-М: Политиздат,1988.-239 c.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[153129]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 30 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1988.-149 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[153128]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 29 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1987.-128 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[129062]

Книга
УДК 658.15
Р95     Рымар Н.В. Внутрипроизводственный хозрасчёт: (Проблемы совершенствования, эффективность применения).-Львов: Вища школа,1986.-182 c.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[153127]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 28 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1986.-112 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[133431]

Книга
УДК 658
С36     Силаев А.Ф. Совершенствование хозрасчета в научно-производственном объединении.-М.: Радио и связь,1985.-84 c.

Управление фин. хозяйством
658.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[153125]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 27 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1985.-136 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[153124]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 26 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1984.-139 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[153123]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 25 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1983.-126 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[153094]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 24 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1982.-130 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[153085]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 23 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1981.-135 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+336+336.7+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[153082]

Книга
УДК 658
Х70      Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. Вып. 22 / Ред. В.Ф. Палий.-К: Вища школа,1980.-127 c.

Управление фин. хозяйством
658.15+338.244.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn