ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Акустические приборы и инструменты) было найдено 16 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[247591]

Аналитическое описание
УДК 629
Барась С.Т. Флуктуації частоти допплерівського сигналу / С.Т. Барась, О.В. Войцеховська, Г.М. Щербатюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№4.-c.94-99. - Библиогр.: 9 назв.
Проаналізовано математичну модель допплерівського сигналу з точки зору механізму його формування, а також обґрунтовано переважний вплив на його несучу частоту парціального сигналу, який відповідає осі характеристики спрямованості антени.

Акустические приборы и инструменты
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249480]

Аналитическое описание
УДК 681.8
Барась С.Т. Флуктуації частоти допплерівського сигналу / С.Т. Барась, О.В. Войцеховська, Г.М. Щербатюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№4.-c.94-99. - Библиогр.: 9 назв.
Проаналізовано математичну моддель допплерівського сигналу з точки зору механізму його формування, а також обгрунтовано переважний вплив на його несучу частоту парціального сигналу, який відповідає осі характеристики спрямованості антени.

Акустические приборы и инструменты
681.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[233248]

Аналитическое описание
УДК 681.8
Стрілецький Ю.Й. Спосіб дослідження параметрів затухаючих коливань механічних систем / Ю.Й. Стрілецький, Р.Б. Дунець //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.33-39. - Библиогр. : 10 назв.
Розроблено спосіб дослідження вільних коливань механічних систем на основі ітераційного підбору частоти і коефіцієнта затухання лінійної моделі гармонійного коливання, параметри якої шукаються шляхом апроксимації.

Акустические приборы и инструменты
681.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238975]

Аналитическое описание
УДК 681.8
Розширення функціональності промислових роботів / Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко та ін. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2017.-№2.-c.103-106. - Библиогр.: 6 назв.
Функціональні можливості наявних та нових промислових роботів можна розширити за рахунок заміни старої системи керування із «жорсткою» логікою - сучасною, на базі мікроконтролерів, а також додаванням до маніпуляційної системи інших технологічних можливостей: виміру ваги та температури об’єкта маніпулювання, підвищення точності позиціювання та жорсткості маніпуляційної системи конструкційними методами, розширення рухомості за принципом «безопорності» робота.

Акустические приборы и инструменты
681.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[216308]

Аналитическое описание
УДК 534
Зенкін А. Акустичний контроль конструкційних матеріалів з використанням амплітудно-залежного внутрішнього тертя / Зенкін А., Лісовець С., Здоренко В. //Метрологія та прилади.-2015.-№6.-c.24-27. - Бібліогр. : 11 наз
Розглянуто дослідження міцністних характеристик "м'яких" полікристалічних матеріалів, зокрема латуней, шляхом їх зондування акустичними хвилями, що складаються з двох різних за амплітудами пакетів коливань. В основу дослідження покладено явище амплітудно-залежного внутрішнього тертя (АЗВТ), яке полягає в залежності коефіцієнта поглинання та швидкості акустичної хвилі від її амплітуди, причому ступінь зміни цих параметрів залежить також від міцністних характеристик матеріалів, що досліджуються.

Акустические приборы и инструменты
534
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[135354]

Книга
УДК 681.8
С50     Смирнов Л.И. Малогабаритные кассетные диктофоны.-М: Радио и связь,1981.-57 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[155889]

Книга
УДК 681.8
Ч-48     Черкунов В.К. Конструирование любительских проигрывателей.-М: Энергия,1980.-113 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[145087]

Книга
УДК 681.8
Т38      Техника магнитной видеозаписи / А.В. Гончаров и др.; Под ред. В.И. Пархоменко.-2-е изд., перераб. и доп.-М: Энергия,1978.-399 c.

Акустические приборы и инструменты
681.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[135353]

Книга
УДК 681.8
С50     Смирнов Л.И. Конструирование кассетных любительских магнитофонов.-М: Энергия,1977.-64 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[152023]

Книга
УДК 681.8
Х12     Хаазе Г.И. Современные электропроигрыватели.-М: Энергия,1975.-87 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[153065]

Книга
УДК 681.8
Х69     Хоег В., Штайнке Г. Основы стереофонии.-М: Связь,1975

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[153066]

Книга
УДК 681.8
Х69     Хоег В., Вагнер К. Техника стереофонии.-М: Связь,1974.-121 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[155890]

Книга
УДК 681.8
Ч-48     Черкунов В.К. Любительский высококачественный проигрыватель.-М: Энергия,1974.-64 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[128410]

Книга
УДК 681.8
Р86     Румянцев А.Н. Карманный и автоматический диктофон.-М: Энергия,1970.-40 c.-( Массовая радиобиблиотека. Вып. 735 )

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[144807]

Книга
УДК 681.8
Т33      Теория и техника магнитной записи / Под ред. В.Г. Королькова.-М: Мир,1968.-294 c.

Акустические приборы и инструменты
681.84
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[135137]

Книга
УДК 681.8
С50     Смирнов А.Д. Импульсная ультразвуковая измерительная аппаратура. (Вопросы конструирования).-М: Энергия,1967.-192 c.

Акустические приборы и инструменты
681.8+681.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn