ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Медицинские средства защиты от несчастных случаев) было найдено 26 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[251939]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Оцінка ризику термічного ураження людей на промисловому об’єкті в разі аварійного горіння твердого ракетного палива / М. М. Біляєв, О. В. Берлов, А. В. Козачина та ін. //Вісник ДНУ залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.-2020.-№1.-c.7-16. - Библиогр.: 13 назв.
Ця робота передбачає розробку чисельної моделі для розрахунку зон термічного ураження людей у разі аварійного горіння твердого ракетного палива на території промислового об’єкта.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[252225]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Дудар Т.В. Пилове забруднення та оцінка дозових навантажень від відвалів урановидобування / Т.В. Дудар, В.І. Вітько, Г.Д. Коваленко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2020.-№1.-c.49-56. - библиогр.: 18 назв.
Проаналізовано вплив на довкілля від відходів промислової розробки уранових родовищ альбітитової формації.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[245671]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Параметри вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій після впливу кліматичних факторів / А. І. Ковальов, Ю.А. Отрош, С.А. Ведула та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.46-53. - Библиогр.: 20 назв.; Текст англ
Мета-оцінити вплив кліматичних факторів на властивості реактивного вогнезахисного покриття „Фенікс СТС“ для аналізу вогнестійкості сталевих будівельних конструкцій з використанням їх при розробці вугільних родовищ.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[245738]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Бачинський В.В. Технологія отримання вогнезахисних мастик, що спучуються / В. В. Бачинський, H. Р. Антонюк //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.86-95. - Библиогр.: 13 назв.; Текст англ
Мета. Збільшення захисту конструкцій і споруд гірничодобувної та хімічної промисловості при виникненні пожеж за рахунок удосконалення технології отримання вогнезахисних мастик, що спучуються.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[252549]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Обгрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу / Б.Б. Кобилянський //Вісті Донецького гірничого інституту.-2019.-№2.-c.75-84. - Библиогр.: 7 назв.
Мета роботи полягає в підвищенні ефективності виявлення надзвичайних ситуацій шляхом розробки науково-обгрунтованих підходів до визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти відповідними автоматичними системами.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[253469]

Аналитическое описание
УДК 614.839
Обгрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу / Б.Б. Кобилянський //Вісті Донецького гірничого інституту.-2019.-№2.-c.75-84. - Библиогр.: 7 назв.
Мета роботи полягає в підвищенні ефективності виявлення надзвичайних ситуацій шляхом розробки науково-обгрунтованих підходів до визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.839
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[238494]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму / Бєліков А.С., Шаломов В.А., Рагімов С.Ю., Чередниченко Л.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№1.-c.35-41. - Библиогр.: 5 назв.
Дано аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах України, а також знаходження шляхів їх зменшення.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[241772]

Аналитическое описание
УДК 614
Контроль микроколичеств селена в питьевых водах методом импульсной инверсионной хронопотенциометрии / В.А. Копилевич, И.В. Суровцев, В.М. Галимова и др. //Химия и технология воды.-2018.-№6.-c.634-643. - Библиогр.: 21 назв.
Разработана методика измерения микроконцентраций селена в различных питьевых водах методом импульсной инверсионной хронопотенциометрии с достаточной воспроизводимостью и точностью по критериям метрологической аттестации.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[242483]

Аналитическое описание
УДК 614
Костенко Т.В. Пропозиції щодо покращення теплового стану в підодежному просторі рятувальника / Т.В. Костенко, О.В. Костирка //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.53-60. - Библиогр.: 4 назв.
Мета роботи -розробка пропозицій щодо покращення засобів захисту рятувальників від теплового ураження шляхом інтенсифікації випаровування поту з поверхні шкіри.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[219579]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Чеберячко С. Методика підбору випробувачів для дослідження фільтрувальних респіраторів / С. Чеберячко, Д. Радчук, Ю.Чеберячко //Метрологія та прилади.-2016.-№2.-c.36-40. - Бібліогр. : 12 назв
Проаналізовано різні методики для підбору випробувачів за їхніми розмірами облич для тестування фільтрувальних респіраторів. На основі проведених досліджень установлено необхідну кількість випробувачів для перевірки захисної ефективності респіраторів.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[219812]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Бондарь М.А. Пожар в обмолоточном пространстве зерноуборочного комбайна: моделирование развития и тушения диспергированной водой / М.А. Бондарь, А.П. Кремена, Н.Ф. Свириденко //Техническая механика.-2016.-№1.-c.83-94. - Библиогр. : 18 назв.
Разработано методическое обеспечение решения практически важной задачи повышения пожаробезопасности эксплуатации зерноуборочных комбайнов путем реализации эффективного метода подавления горения, возникшего в обмолоточном пространстве, диспергированной водой.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[224278]

Аналитическое описание
УДК 614.8
До питання про розрахунок багатошарових фільтрів респіраторів / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Д.І. Радчук, М.О. Зіборова //Уголь Украины.-2016.-№3.-c.23-30. - Библиогр. : 12 назв.
Розглянуто процес формування пилового осаду на багатошаровому фільтрі.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[224364]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Свириденко Н.Ф. Выбор и обоснование рационального метода повышения эффективности водометных средств полицейского назначения / Н.Ф. Свириденко, А.П. Кремена //Техническая механика.-2016.-№3.-c.104-113. - Библиогр. : 24 назв.
Обоснован выбор рационального метода повышения эффективности и безопасности применения воздометных средств полицейского назначения.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[231093]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Костенко Т.В. Повышение безопасности и тактических возможностей спасателей при ликвидации пожаров с высоким тепловыделением / Костенко Т.В. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.198-205. - Библиогр. : 7 назв.
Проведен анализ условий работы спасателей, выделены граничные значения тепловых потоков и температуры воздуха окружающей среды, проанализированы конструктивные особенности различных видов противотепловой защиты.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[234328]

Аналитическое описание
УДК 614.8
До питання про розрахунок багатошарових фільтрів респіраторів / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Д.І. Радчук, М.О. Зіборова //Уголь Украины.-2016.-№2.-c.23-30. - Библиогр.: 12 назв.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[234379]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Дослідження причетності електричних мереж до виникнення пожеж на шахтах / В.І. Гудим, А.Г. Мнухін, О.Б. Назаровець, В.В. Янків //Уголь Украины.-2016.-№11-12.-c.29-32. - Библиогр.: 5 назв.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[216823]

Аналитическое описание
УДК 622
Чеберячко С.И. Защита органов дыхания работников угольных предприятий с использованием респираторов / С.И. Чеберячко, Е.А. Яворская, Ю.И. Чеберячко //Уголь Украины.-2015.-№11.-c.39-42. - Библиогр. : 12 назв.
Рассмотрены проблемы индивидуальной защиты органов дыхания работников угольных предприятий, недостатки фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания, их выбор и организация применения

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[224177]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Чеберячко С.И. Защита органов дыхания работников угольных предприятий с использованием респираторов / С.И. Чеберячко, Е.А. Яворская, Ю.И. Чеберячко //Уголь Украины.-2015.-№11.-c.39-42. - Библиогр. : 12 назв.
Рассмотрены проблемы индивидуальной защиты органов дыхания работников угольных предприятий.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[209746]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51      Рекомендації щодо набору індивідуального медичного спорядження громадян у зонах конфліктів та для повсякденного життя / Швагер Н.Ю., Домнічев М.В., Комісаренко Т.А, Нестеренко О.В. //Гірничий вісник: наук.-техн. зб. - Вип. 98.-Кривий Ріг.,2014.-c.16-19
Показано значущість наявності та практичності використання засобів з індивідуальних медичних комплектів під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу цивільним населенням

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[231160]

Аналитическое описание
УДК 614.8
Новый химический способ пылеподавления при складировании горной массы / Коршунов Г.И., Ковшов В.П., Ковшов С.В., Ерзин А.Х. //Записки горного института. Том 207.-2014.-c.116-120. - Библиогр. : 3 назв.
Применение химически активных реагентов является одним из наиболее перспективных направлений в процессе пылеподавления. В работе представлен анализ применения карбида кальция в качестве элемента системы пылеподавления и защиты от смерзания горных пород.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[123087]

Книга
УДК 614.8 ОИ
П80      Производственный травматизм за рубежом: 1978-1980 гг. / Сост. В.И. Рябец.-М: ВЦНИИОТ ВЦСПС,1988.-47 c.-( Обзор/ Всесоюзный центральный НИИ охраны труда. Охрана труда; Вып. 5 )

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8(-87)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[140340]

Книга
УДК 658(085.5)
С75      Средства индивидуальной защиты работающих на производстве: Каталог-справочник.-М: ВНИИ труда,1988.-176 c.

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
658(085.5)+614.8(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[140338]

Книга
УДК 614.8 ОИ
С75      Средства индивидуальной защиты органов дыхания : (Оценка защитных сывойств).-М: ВЦНИИОТ ВЦСПС,1986.-52 c.-( Обзор/ Сер. Охрана труда; Вып.4 )

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[135674]

Книга
УДК 614.8 ОИ
С53      Снижение производственного травматизма в дорожном строительстве.-М: ВНИИТРАНССТРОЙ,1985.-11 c.-( Сер. Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды; Вып. 1 )

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8+625.7/.8+658.382.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[140334]

Книга
УДК 614.8 СП
С75      Средства индивидуальной защиты глаз и лица.-М: ВЦНИИОТ ВЦСПС,1985.-48 c.-( Обзор/ Охрана труда; Вып.2 )

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
614.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[207932]

Стандарт
УДК 17726-81
ГОСТ 17726-81. Стерилизаторы медицинские паровые, воздушные и газовые. Термины и определения.-Введ.: 01.07.81.-М.: издательство стандартов,1981 -4 c.Гр. 01.040.11
б/н ЭБ.; отменен

Медицинские средства защиты от несчастных случаев
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn