ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Программное обеспечение) было найдено 35 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[217061]

Аналитическое описание
УДК 621.325
Кузь М.В. Методологія формівання узагальненого критерію якості програмного забезпечення в умовах невизначеності / М.В. Кузь, Я.Т. Соловко, В.М. Андрейко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.104-107. - Бібліогр. : 4 назв
Запропоновано кінцеву оцінку якості програмних засобів визначати за узагальненим показником якості. Розроблено методику визначення узагальнюючої функції на основі вектора вагових коефіцієнтів, визначених методом ранжування числових значень факторів якості програмних засобів

Программное обеспечение
621.325
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[209807]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Сидоренко В.Д. Опрацювання даних лазерного 3d-сканування з використанням комплексних програми / Сидоренко В.Д., Шолох М.В., Сергєєва М.П. //Гірничий вісник: наук.-техн. зб. - Вип. 98.-Кривий Ріг.,2014.-c.142-147
Розглянуто програмне забезпечення, що призначене для керування наземним лазерним сканером, є невід'ємною частиною приладів, тому що враховує різного роду помилки в результатах вимірювання інженерних об'єктів, які знаходяться на денній поверхні території гірничого відводу.

Программное обеспечение
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[211949]

Аналитическое описание
УДК 001
П75     Лютак І.З. Технологія розроблення програмного забезпечення для аналізу впливу товщини зовнішньої деталі циліндричного шарніра на його напружено-деформований стан / І.З. Лютак //Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Вип. №1(25).-Івано-Франківськ.,2014.-c.239-252
Методом скінченно-елементного аналізу засобами системи ANSYS Workbench досліджено напружено-деформований стан в циліндричному шарнірі обмежених розмірів. Продемонстровано наявність впливу геометричних розмірів деталей циліндричного шарніра на його напружено-деформований стан. Показано підхід до побудови програмного забезпечення, що має бути складовою частиною розроблення моделей в цій системі.

Программное обеспечение
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[189543]

Аналитическое описание
УДК 622.45
Русских В.В. О применении программного обеспечения "МineModeler" в условиях шахт ПАО ДТЭК «Павлоградуголь» / В.В. Русских, А.А. Гайдай //Збірник наукових праць НГУ.-Дніпропетровськ: НГУ.,2013.-№41.-c.98-102
Представлены результаты применения программного обеспечения "МineModeler" в условиях шахт ПАО ДТЭК «Павлоградуголь»

Программное обеспечение
622.45
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[97601]

Книга
УДК 681.31 СП
В68     Волокита А.М. Методи і засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп"ютерних системах і мережах: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. т. н.: Спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.-К: КПІ,2008.-20 c.

Программное обеспечение
681.31:658.382.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[95458]

Книга
УДК 681.3
A94      AutoCAD 2006: подробн. иллюстр. рук.: Учебн. пособ.: Электронная библиотека / Под ред. А.Г. Жадаева.-М: Лучшие книги,2006.-240 c.

Программное обеспечение
681.3.068(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[103403]

Книга
УДК 681.5 СП
В67     Волковий А.В. Моделі, методи та інструментальні засоби розробки багатоверсійного програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем критичного застосування: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. т. н.: Спец. 05.13.06 - автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології.-Харків: НАУХАІ,2006.-20 c.

Программное обеспечение
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[123395]

Книга
УДК 681.325 СП
Х76     Хоменко В.А. Метод та засоби експертного оцінювання властивостей повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.-Київ: Національний авіаційний університет,2006.-20 c.

Программное обеспечение
681.325
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[170396]

Стандарт
УДК 681.325
ДСТУ 4108:2002. Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування.-Введ.: 2003-01-01.-К.: Держстандарт України,2004 -100 c.Гр. 25.040.040
1 пр.

Программное обеспечение

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[5261]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3.06 Г68
Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение..-Питер,2002.-736 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Инв.N :
97565
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[10335]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3.06
К73     Коттингхэм М. Excel 2000. Руководство разработчика..-К.: Ирина,2000.-704 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[186047]

Стандарт
УДК 681.327
ГОСТ 26.201.1-94. Система КАМАК. Организация многокрейтовых систем. Требования к магистрали ветви и крейт-контролеру КАМАК типа А1.-Введ.: 01.07.96.-М.: Издательство стандартов,1996 -30 c.Гр. 27.120
б/н ЭБ действует в Украине

Программное обеспечение
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[186048]

Стандарт
УДК 681.327
ГОСТ 26.201.2-94. Система КАМАК. Последовательная магистраль интерфейсной системы.-Введ.: 01.07.96.-М.: Издательство стандартов,1995 -75 c.Гр. 27.120
б/н ЭБ действует в Украине

Программное обеспечение
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[168498]

Книга
УДК ОИ
Ч-48     Черметинформация. Сер. Экономика, организация производства и труда в черной металлургии : Вып.2. Разработка концепции использования банка данных в кадровых службах.-М: Ин-т "Черметинформация",1992.-16 c.-( обзор )

Программное обеспечение
681.3:331.15(047)+331.08(047)+159.9(047)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[7244]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3 З-40
Защита программного обеспечения..-М: Мир,1992.-286 c.

Программное обеспечение
681.3
______________________________
Инв.N :
96784
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[147202]

Книга
УДК 681.3(083.74) СП
Т43      Типовые нормы времени на подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ с помощью ЭВМ.-М: Экономика,1991.-32 c.

Программное обеспечение
681.3.06(083.74)+621.91-529-7(083.74)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[176022]

Стандарт
УДК 681.3
ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определения.-Введ.: 01.01.92.-М.: Издательство стандартов,1991 -11 c.Гр. 01.040.35
2 экз. ; отменен

Программное обеспечение
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[8903]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3.06 К41
Кинг Д. Создание эффектного программного обеспечения..-М: Мир,1991.-287 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Инв.N :
96216
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[8924]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3.06 К41
Кинг Д. Создание эффективного программного обеспечения..-М: Мир,1991.-287 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Инв.N :
96216
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[134162]

Книга
УДК 681.3
С40      Системные программные средства ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ: Вып.4.-М: МЦНТИ,1990.-67 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[10343]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3.06
К73     Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс "человек-компьютер"..-М.: Мир,1990.-501 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[134161]

Книга
УДК 681.3
С40      Системные программные средства ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ: Вып.3.-М: МЦНТИ,1989.-64 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[147203]

Книга
УДК 681.3(083.74) СП
Т43      Типовые нормы времени на программирование задач для ЭВМ.-М: Экономика,1989.-124 c.

Программное обеспечение
681.3.068(083.74)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[134160]

Книга
УДК 681.3
С40      Системные программные средства ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ: Вып.2.-М: МЦНТИ,1988.-101 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[11538]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3
Л61     Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств.-М.: Финансы и статистика,1988.-221 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[121310]

Книга
УДК 681.3
П75      Прикладное программное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ: (Краткое описание прикладных программ).-М: МЦНТИ,1987.-98 c.

Программное обеспечение
681.3.068
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[11234]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3.06
Л48     Лепин-Дмитрюков Г. А. Диалоговая отладка программ на языке ПЛ/1..-М: Финансы и статистика,1986.-239 c.

Программное обеспечение
681.3.06
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[11537]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 681.3
Л61     Липаев В.В. Тестирование программ..-М.: Радио и связь,1986.-293 c.

Программное обеспечение
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[132346]

Книга
УДК 519
П13      Пакеты прикладных программ. Функциональное наполнение / Отв. ред. О.Г. Диваков.-Новосибирск,1985.-144 c.

Программное обеспечение
519.68
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[6098]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 31 Д14
Дайнтбегов Д. М. и др. Программное обеспечение статистической обработки данных..-М: Финансы и статистика,1984.-192 c.

Программное обеспечение
31: 681.3.06(075)
______________________________
Инв.N :
848862
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn