ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Автоматика и техническая кибернетика) было найдено 858 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[243359]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Кондратенко Ю.П. Оптимізація бази правил нечіткого регулятора системи автоматичного керування осадкою плавучого доку / Ю.П. Кондратенко, О.В. Козлов, А.М. Топалов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№30.-c.169-177. - Библиогр.: 14 назв.
Наведений підхід щодо створення системи нечіткого автоматичного керування режимами роботи двигунів приводів складних електротехнічних систем на прикладі видобувного комбайна.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244762]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Новий підхід до синтезу відновлюючого керування для дистанційно пілотованих літальних апаратів екологічного моніторингу / О.А. Машков, В.М. Триснюк, Ю.В. Мамчур та ін. //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№1.-c.69-77. - Библиогр.: 12 назв.
Запропоновано здійснювати розробку алгоритмів синтезу відновлюючого керування для дистанійно пілотованих літальних апаратів з використанням концепції зворотних задач динаміки.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[245687]

Аналитическое описание
УДК 681.516
Младецький І.К. Закономірності керування вилученням корисного мінералу з рудопотоків із самоподрібненням. Спектральний аналіз / I. К. Младецький, Я. Г. Куваєв, H. С. Прядко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.129-137. -Библиогр.:12 назв.; Текст англ
Мета. Підведення підсумків комплексного дослідження, що спрямоване на обґрунтування фундаментальної бази прийняття рішень по каналу керування „вміст корисного мінералу в руді — вміст корисного мінералу в концентраті“ в автоматичному режимі для фабрик, що збагачують бідні залізовмісні руди.

Автоматика и техническая кибернетика
681.516
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[236479]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Горбійчук М.І. Комп'ютерна система контролю параметрів технічного стану двоступеневого нагнітача природного газу / М.І. Горбійчук, В.М. Гарасимів, Т.Г. Гарасимів //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№1.-c.85-91. - Бібліогр.: 18 назв
Розглянуто ГПА як об'єкт автоматичного керування та виявлено його вхідні та вихідні параметри.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238151]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Шавранський М.В. Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж / М.В. Шавранський, О.В. Кучмистенко //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.50-55. - Библиогр.: 8 назв.
Робота присвячена підвищенню точності класифікації об'єктів на оптичних зображеннях шляхом розробки структури, моделі та методу навчання комбінованої нейронної мережі та створення на її основі інтелектуальної системи розпізнавання образів для завдань нафтогазової промисловості - діагностики, прогнозування нештатних ситуацій технологічних об'єктів.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238154]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Когутяк М.І. Тренажер-імітатор для налагодження систем керування та навчання фахівців з автоматизації / М.І. Когутяк, А.Л. Логінов, М.В. Торгунаков //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.61-67. - Библиогр.: 7 назв.
Робота присвячена розробленню структури, а також алгоритмічних, математичних та програмних засад апаратно-програмного симулятора керованих об’єктів з метою підвищення ефективності відлагодження програмно-технічних комплексів та PLC на стадії проектування та впровадження систем управління на їхній основі і підготовки персоналу на об’єкті.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[239423]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Автоматизація процесу виробництва інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів / Сівецький В. І., Халімовський О. М., Сокольський О. Л. та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.92-97. - Библиогр.: 5 назв.
Розроблено систему автоматичного керування швидкості руху штока інжектора в процесі формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів з урахуванням зміни в’язкості полімеру в порції, ицо містить також інтелектуальні датчики і транспортується штоком інжектора в задані просторові координати розплаву полімеру основного каналу головки екструдера.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[233958]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Кропивницька В.Б. Ідентифікація і моделювання розімкнених нелінійних динамічних систем / В.Б. Кропивницька //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.89-94. - Бібліогр. : 28 назв
Проведено огляд існуючих методологічних підходів до ідентифікації і моделювання розімкнених нелінійних динамічних систем.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[233960]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Копистинський Л.О. Сумісні механічні характеристики електробурів і доліт / Л.О. Копистинський //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.95-102. - Бібліогр. : 17 назв
Запропановано інформаційні моделі електробурів, які грунтуються на сумісних механічних характеристиках двигунів електробурів і доліт.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[239763]

Книга
УДК 681.5
В62     Водовозов, А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное пособие / А.М. Водовозов.-М;Вологда: Инфра-Инженерия,2017.-164 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[218410]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Опыт применения активатора горения "АР-ГЕН-Ф" на блоке 200 МВт змиевской ТЭС / Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Сердюк А.В., Бабенко И.А. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№1(144).-c.47-55. - Библиогр. : 8 назв.
В статье рассмотрен практический опыт применения активатора горения "АР-ГЕН-Ф" на блоке 200 МВт Змиевской ТЭС. Показаны характеристики работы котла блока 200 МВт с/без активатора в различных режимах нагрузок, определено влияние активатора на процесс горения и положительный эффект его использования. На основе испытания сделаны выводы о практическом применении активатора горения "АР-ГЕН-Ф"

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[219582]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Пістун Є. Моделювання схем вимірювальних перетворювачів із застосуванням теорії множини / Є. Пістун, Г. Матіко, Г. Крих //Метрологія та прилади.-2016.-№2.-c.53-61. - Бібліогр. : 11 назв
Розглянуто принципи моделювання схем вимірювальних перетворювачів зі зворотними зв'язками із застосуванням теорії множин.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[221281]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Білинський Й.Й. Математична модель вимірювального перетворювача компонентів скрапленого нафтового газу / Й.Й. Білинський, Б.П. Книш, Д.В. Шеванюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№3.-c.7-12. - Бібліогр. : 10 назв
Розроблено математичну модель, що адекватно описує вимірювальний перетворювач компонентів скрапленого нафтового газу.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[221282]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Еволюційне моделювання системи автоматичного пожежогасіння для автотранспортної техніки / В.Л. Потєха, О.В. Кузнєцова, О.В. Потєха та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№3.-c.13-20. - Бібліогр. : 16 назв
Подано результати еволюційного моделювання системи автоматичного пожежогасіння для автотранспортної техніки.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[221453]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Махотіло К.В. Поетапний синтез зростаючої модульної нейронної мережі для регулятора температури теплоносія на тец / К.В. Махотіло //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№1.-c.9-17. - Библиогр. : 19 назв.
Розглянуто використання зростаючих модульних нейронних мереж для поетапного синтезу нейромережевого регулятора температури теплоносія на ТЕЦ.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[224365]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Заболотный П.И. Энтропийные модели систем с самовосстановлением / П.И. Заболотный, В.Ф. Пожидаев //Техническая механика.-2016.-№3.-c.114-119. - Библиогр. : 4 назв.
Рассмотрены сложные открытые системы, подверженные воздействию различных внешних и внутренних факторов.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[237731]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Бондаренко А. В. Повышение достоверности экспрессного аналитического контроля горно-обогатительных процессов / А. В. Бондаренко, Н. И. Карамышев, Я. М. Кацман //Горный журнал.-2016.-№11.-c.80-84. - Библиогр.: 18 назв.
Рассмотрена достоверность экспрессного аналитического контроля горно-обогатительных процессов и выделены влияющие на нее факторы. Основное внимание уделено способам, позволяющим повысить достоверность результатов оперативного элементного анализа, и реализации этих способов в методико-математическом и программном обеспечении разрабатываемых в НПО «РШС» автоматических систем аналитического контроля.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[215762]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Бакутін А.В. Вибір елементної бази для системи векторного керування асинхронним двигуном / А.В. Бакутін //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№4.-c.65-71
Обгрунтовано вибір елементної бази для побудови системи векторного керування асинхронним двигуном електромеханічної системи приводу головного руху металорізального верстата

Автоматика и техническая кибернетика
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[216426]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Мілевський В.Є. Методи та апаратні засоби тестування інтраокулярних лінз / В.Є. Мілевський, І.Г. Чиж //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№3.-c.7-14. - Бібліогр. : 24 назв.
Проаналізовано методи та засоби, щовикористовуються для тестування інтраокулярних лінз. Зроблено огляд фізичних моделей ока. Запропоновано вдосконалення перспективних методів тестування інтраокулярних лінз

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[216434]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Огляд інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин / В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков, Т.В. Гнесь //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№3.-c.15-23. - Бібліогр. : 15 назв.
Проведено огляд існуючих інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм. Розглянуто структурні схеми, принципи роботи, особливості функціонування інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[216436]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Куцевол О.М. Метод контролю вологості капілярно-пористих матеріалів звеликим вмістом вільної вологи / О.М. Куцевол //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№3.-c.24-27. - Бібліогр. : 9 назв
Запропоновано удосконалений метод високочастотної діелектрометрії, що базується на понятті уявної складової струму досліджуваного зразка матеріалу, яка знаходиться за допомогою інформативних параметрів вимірювального перетворювача, що складається із послідовно увімкнених зразкового та чутливого елементів, на двох робочих частотах

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[129027]

Книга
УДК 681.5
Н59     Нечволода, Л.В. Интеллектуальные системы принятия решений на промышленных предприятиях: пособие / Л.В. Нечволода.-Краматорск: ДГМА,2014.-88 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.51(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[231417]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Билятдинов К.З. Оценка качества управления организационно-техническими системами / К.З. Билятдинов, Е.А. Кривчун //Записки горного института. Том 209.-2014.-c.152-155. - Библиогр. : 5 назв.
В статье изложены основы подхода к оценке качества управления организационно-техническими системами с использованием предлагаемых основных показателей оценки качества управления этими системами.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[97264]

Книга
УДК 681.3 СП
Л64     Литвинов О.А. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. т. н.: Спец. 05.13.09 - Методична та біологічна інформатика і кібернетика.-К: МННЦІТС,2008.-22 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[97675]

Книга
УДК 681.5 СП
П37     Плачінда О.Є. Система підтримки прийняття рішень на етапі структурного проектування складних технічних об"єктів: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. т. н.: Спец. 05.13.12 - Система автоматизації проектувальних робіт.-Одеса: ОНПУ,2008.-20 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.51.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[110593]

Книга
УДК 681.5 СП
К59     Козирєв С.С. Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.13.03 - системи і процеси управління.-Львів: НУ "Львівська політехніка",2008.-20 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[57927]

Книга
УДК 681.5
Э45      Элементы систем автоматики (силовой канал): учебное пособие: ЭБ / сост. В.И. Доманов, А.В. Доманов.-Ульяновск: УлГТУ,2007

Автоматика и техническая кибернетика
681.5(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[106959]

Книга
УДК 681.5 СП
П64     Потильчук О.П. Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.11.15 - метрологія та метрологічне забезпечення.-Харків: ННЦ "Інститут метрології",2007.-20 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[120924]

Книга
УДК 681.5 СП
К43     Кір'янов Д.В. Параметричний синтез нечіткого регулятора ситеми автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв'язку: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 20.02.12 - військова кібернетика, системи управління та зв'язок.-Київ: КНУ,2007.-20 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[103163]

Книга
УДК 681.5 СП
Є78     Єрохін А.Д. Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. т. н.: Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту.-Харків: ХНУР,2006.-20 c.

Автоматика и техническая кибернетика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn