ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Полупроводники) было найдено 381 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1.[238856]

Аналитическое описание
УДК 621.315
Говоров П.П. Поліпшення математичної моделі розрахунку та прогнозування втрат електроенергії на основі нейронних мереж / П.П. Говоров, В.Л. Бакулевський //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№2 (137).-c.14-19. - Библиогр.: 16 назв.
Сьогодні основним формалізованим засобом аналізу функціонування та управління режимами є математичне моделювання, основою якого є набір математичних моделей, які адекватно відображають досліджувані процеси. Зростаюча складність електричних мереж, тенденція до всебічного розгляду процесів, що відбуваються в ній, посилення вимог до ефективності розрахунків приводить до об’єктивних труднощів в побудові і застосуванні традиційних багатовимірних нелінійних математичних моделей.

Полупроводники
61.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[239396]

Аналитическое описание
УДК 621.315
Черкашина В.В. Розвиток повітряних ліній електропередачі з застосуванням волоконно-оптичних кабелів / В.В. Черкашина //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.30-33. - Библиогр.: 9 назв.
Обгрунтовано доцільність застосування волоконно-оптичних кабелів при розвитку повітряних ліній електропередачі, що дозволить розширити функціональні можливості об'єкта за рахунок створення систем моніторингу параметрів ліній та автоматизованих систем диспетчерського керування.

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[242116]

Аналитическое описание
УДК 621.315
Усовершенствование метода создания контактов с барьером шоттки к пористым полупроводникам / Оксанич А.П., Притчин С.Э., Когдась М.Г. и др. //Радиоэлектроника и информатика.-2018.-№3.-c.24-28. - Библиогр: 12 назв.
Устанавливается, что качество контактов определяется, главным образом, характером распределения химических элементов в приконтактной области, а также временем и температурой отжига контактной структуры.

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[230387]

Аналитическое описание
УДК 621.315
Теоретична та експериментальна оцінка діелектричної проникності вільноспечених композитів AlN-Mo на частотах 3,2-10,0 ГГц / В.І. Часник, І.П. Фесенко, О.М. Кайдаш та ін. //Сверхтвердые материалы.-2017.-№4.-c.16-31. - Библиогр. : 39 назв.
Наведено теоретичне оцінюванння діелектричної проникності системи ізолятор-сфероїдальні зерна провідника і її порівняння з експериментально визначеним значенням у мікрохвильовій області для вільноспочених композиційних матеріалів AlN-Mo.

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[227073]

Аналитическое описание
УДК 621.315
Магнітом'які прецизійні термомагнітні матеріали: отримання, властивості та застосування в техніці (огляд) / Я.А. Ситник, В.А. Маслюк, С.Б. Котляр та ін. //Порошковая металлургия.-2016.-№11/12.-c.30-40. - Бибилогр. : 20 назв.
Наведено огляд сучасних магнітом'яких термомагнітних матеріалів, які використовують в електротехніці, електроніці і приладобудуванні.

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[146535]

Книга
УДК 621.315(085.5) СП
Д56      Добро пожаловать в мир инновеций LAPP GROUP: каталог.-Харьков,2013.-27 c.

Полупроводники
621.315(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[166524]

Книга
УДК 621.315
В52      Виробництво напівпровідникових матеріалів: підручник: +ЭБ / І.Ф. Червоний та ін..-Запоріжжя: ЗДІА,2012.-176 c.

Полупроводники
621.315.5(07)+669.776(07)+669.783(07)+669.782(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[183802]

Аналитическое описание
УДК 621.315
Сканирующая туннельная спектроскопия слоистых полупроводниковых кристаллов In4Se3 / P.V. Galiy and oth. //Хімія металів і сплавів.-2011.-№1-2 , Vol.4.-c.1-5 (Англ.)

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[185143]

Книга
УДК 621.315
С66     Сосков, А.Г. Усовершенствованные силовые коммутационные полупроводниковые аппараты низкого напряжения: монография: ЭБ / А.Г. Сосков.-Харьков: ХНАГХ,2011.-156 c.

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[117524]

Книга
УДК 621.315
Н27      Напівпровідниковий кремній: теорія і технологія виробництва: монографія: +ЭБ / І.Ф. Червоний.-Запоріжжя: ЗДІА,2009.-488 c.

Полупроводники
621.315+621.54+620.9+669.782
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[91855]

Книга
УДК 621.315
Е30     Егоров С.Г. и др. Конвекционные течения в расплавах полупроводников: Монография: +ЭБ / С.Г. Егоров, В.И. Пожуев, И.Ф. Червоный.-Запорожье: ЗГИА,2007.-154 c.

Полупроводники
621.315.5:536.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[110583]

Книга
УДК 621.3 СП
С21     Сафонов В.В. Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.12.07 - антени та пристрої мікрохвильової техніки.-Харків: Національний університет радіоелектроніки,2007.-20 c.

Полупроводники
621.382
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[117598]

Книга
УДК 621.382 СП
В67     Волківський В.Б. Напівпроводникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів імпульсними асиметричними струмами: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.12 - напівпроводникові перетворювачі електроенергії.-Київ: НТУ "Київський політехнічний інститут",2007.-20 c.

Полупроводники
621.382
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[66066]

Книга
УДК 621.315 СП
О-12      ОАО "Украинский графит": Только вместе мы придем к успеху.-Запорожье: Укрграфит,2006.-28 c.

Полупроводники
621.315.5(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[103719]

Книга
УДК 621.31 СП
Ш71     Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к. т. н.: Спец. 05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії.-К: НТТУ КПІ,2006.-20 c.

Полупроводники
621.314
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[243797]

Книга
УДК 621.315
П37     Плаксин, С.В. Физические основы построения быстродействующих информационно-управляющих систем на базе полупроводниковых элементов с горячими электронами / С.В. Плаксин.-Севастополь: Вебер,2006.-320 c.

Полупроводники
621.315
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[7743]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 621.382
Игумнов Д.В. Основы полупроводниковой электроники.-Москва: Телеком,2005.-392 c.
Приведены сведения о физических явлениях в полупроводниковых элементах, рассмотрены различные диоды, биполярные и полевые транзисторы.

Полупроводники
621.382
______________________________
Инв.N :
67498
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[197882]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Состояние и перспективы развития производства полупроводникового кремния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.5

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[197883]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Свойства полупроводникового кремния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.17

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[197884]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Технология полупроводникового кремния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.28

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[197885]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Производство поликристаллического кремния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.28

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[197886]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Выращивание монокристаллов. Тепловые условия. / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.62

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[197887]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Метод Чохральского / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.62

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[197888]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Бстигельная зонная плавка / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.105

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[197889]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Получение изделий из кремния методом литья / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.153

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[197890]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Получение эпитаксиальных слоев кремния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.162

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[197891]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Физико- химические основы получения полупроводникового кремния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.169

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[197892]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Агрегатные состояния / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.169

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[197893]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Кинетические особенности теплопереноса / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.173

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[197894]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
П53      Вопросы термодинамики фазовых переходов / Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф. и др. //В кн: Полупроводниковый кремний:теория и технология производства..-Запорожье.,2004.-c.177

Полупроводники
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn