ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Искусственный интеллект) было найдено 46 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[244706]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Методика формализации задачи распознавания состояний радиоизлучающих объектов на основе формально-логического подхода / Прохоров А.В., Прохоров В.П., Калюжный Н.М. и др. //Радиоэлектроника и информатика.-2019.-№1.-c.54-63. - Библиогр.: 10 назв.
Рассматривается проблема формализации расчетно-логической задачи распознавания состояний радиоизлучающих объектов на основе формально-логического подхода.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[245680]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Бубліков А.В. Автоматизація процесу керування гірничими машинами на основі нечіткої логіки / А.В. Бубліков, В.В. Ткачов //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.112-118. -Библиогр.:15 назв.; Текст англ
Мета. Підвищення ефективності функціонування гірничих машин за рахунок упровадження алгоритмів нечіткого прийняття рішення у процеси керування гірничими машинами як складними об’єктами з динамічно змінюваними непередбачуваним чином режимами роботи.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[237680]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Шавранський M. В. Моделювання та ідентифікація основних блоків теплової електричної станції (ТЕС) як об'єктів автоматизації / M. В. Шавранський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.62-69. - Библиогр.: 10 назв.
Досліджені функції передачі (структури моделі) легко реалізовуються програмно-технічним шляхом і не вимагають для своєї реалізації додаткової регулюючої апаратури, додаткових каналів вимірювання сигналів або спеціальних давачів.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238147]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Борин В.С. Інтелектуальна система автоматичного керування технологічним процесом підготовки природного газу на засадах нейронних мереж / В.С. Борин, І.М. Сагай //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.11-17. - Библиогр.: 3 назв.
Створено математичну модель технологічного процесу підготовки природного газу. Розроблено структуру нечіткої моделі, яка відповідає складним багатоетапним технологічним процесам. Для аналізу даного етапу застосовано модель на основі штучних нейронних мереж. Модель побудована за результатами опитування експертів-технологів і описує наскрізну технологію процесу підготовки природного газу.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238149]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Кропивницька В.Б. Удосконалення методу формування баз знань для інтелектуальної системи підтримки процесів прийняття рішень на засадах Fuzzy Logic / В.Б. Кропивницька, О.В. Єфремов, Г.Н. Семенцов //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.26-41. - Библиогр.: 16 назв.
Розглядаються питання Fuzzy-моделювання контролерів для вирішення практичних завдань автоматизованого управління. Досліджуються особливості Fuzzy-моделювання каскадних контролерів у середовищі Маtlab. Виклад супроводжується прикладами розробки окремих Fuzzy-моделей й ілюстрацією виконання всіх необхідних операцій з нечіткими множинами.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238150]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Чигур Л.Я. Аналіз методів автоматизованого управління багатовимірними об'єктами на засадах інтелектуальних систем / Л.Я. Чигур //Нафтогазова енергетика.-2018.-№1 (29).-c.42-49. - Библиогр.: 9 назв.
Наведено аналіз автоматизованого управління багатовимірними об’єктами на засадах інтелектуальних систем. Такими системами на сьогоднішній день є системи підтримки прийняття рішень і експертні системи.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[240625]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Ймовірнісна оцінка результатів інтерпретації даних та параметрів геофізичних досліджень / Л.М. Гобир, Р.Б. Вовк, Л.О. Потеряйло, В.І. Шекета //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№3.-c.46-59. - Библиогр. : 24 назв.
Розроблено кейс-базову методику набуття знань у ході імплементації діалогу "експерт-інтелектуальна система".

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[241947]

Книга
УДК 681.5
Г46     Гітіс, В.Б. Методи штучного інтелекту: навчальний посібник / В.Б. Гітіс, К.Ю. Гудкова.-Краматорськ: ДДМА,2018.-136 c.

Искусственный интеллект
681.51(07)+004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[242345]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Компактная автоматизированная гидропонная система / О. С. Тимчук, А. И. Барыбин, Э. Е. Зайцева, И. Е. Розанов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№29 (105).-c.137-147. - Библиогр.: 17 назв.
В работе приведена модель управления и описание физической реализации компактной автоматизированной гидропонной системы, которая состоит из гидропонной установки, системы управления параметрами окружающей среды установки и клиент-серверного приложения.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[243289]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Дубров Ю.И. Моделирование взаимоотношений социальных организмов / Дубров Ю.И. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№4.-c.17-24. - Библиогр.: 19 назв.
Приведены доказательства наличия ГИВ у существующих и проектируемых эволюционирующих систем.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[242272]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Чесановський М.С. Кейс-базовані міркування та специфікації на основі обмежень для систем керування поглибленням свердловин / М.С. Чесановський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№4.-c.77-85. - Библиогр.: 15 назв.
Виділено засоби реалізації реальних методологій контролю свердловин в формі процесу інтерактивної взаємодії експерта технологічного процесу із засобами процесу адаптації та модифікації з метою отримання необхідних знань для використання коректної адаптації в формі модифікації ключової підстановки ініціалізованих значень параметрів.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[228587]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Хребтова О.А. Електропривід механізму підіймання затвора зливної греблі з керованним процесом рушання / О.А. Хребтова, С.А. Сергієнко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.56-62. - Бібліогр. : 10 назв
Запропонована експертна система з нечіткою логікою формує стгнал задання частоти та напруги джерела живлення за оптимальних законом частотного керування.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[228608]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Моргун І.А. Інформаційна технологія багатокритеріального періодичного оцінювання якості електронних навчальних матеріалів / І.А. Моргун, М.П. Боцула //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.77-82. - Бібліогр. : 6 назв
Розроблено автоматизовану інформаційну технологію періодичного оцінювання якості електронних навчальних матеріалів на базі методів машинного навчання.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[230525]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Кропивницька В.Б. Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото / В.Б. Кропивницька //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.15-22. - Бібліогр. : 17 назв
Проведено аналіз фрактального поля технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин за діаграмою Ісікави, створено причинно-наслідкову модель процесу й удосконалено функціональну модель процесу буріння свердловин як об'єкта управління.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[233819]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Копистинський Л.О. Синтез структури цифрового логічного пристрою для підтримання процесів прийняття рішень у системі адаптивного управління бурінням свердловин електробурами / Л.О. Копистинський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№4.-c.55-58. - Бібліогр. : 7 назв
Запропоновано структуру цифрового логічного пристрою для задачі підтримки процесів прийняття рішень у системі адаптивного управління бурінням свердловин електробурами.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[233833]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Чесановський М.С. Управління інтеграцією великих даних для оперативного прийняття рішень в нафтогазовій справі / М.С. Чесановський, В.І. Шекета //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№4.-c.116-132. - Бібліогр. : 13 назв
Пропоноване дослідження розкриває нове бачення проблеми, що полягає у формуванні пакетів постановки технологій даного класу в енергетичну галузь України.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[233962]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Кулик М.П. Дослідження функції передачі основних блоків теплової генерації електричної енергії / М.П. Кулик, М.В. Шавранський //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.111-118. - Бібліогр. : 13 назв
Проаналізовано стан теплової енергетики України, що використовує переважно паровий спосіб генерації електричної енергії.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[233964]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Шекета В.І. Оцінка факторів, що впливають на контрольовані параметри процесу прийняття рішень щодо умов та режимів буріння / В.І. Шекета, М.С. Чесановський //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.119-128. - Бібліогр. : 23 назв
Представлено такий модуль, який змігт би допомогти оператору в формулюванні запитань системи засобами кейс-подібних шаблонів побудови запитів, які потім пересилались би безпосередньо самій базі знань.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[218469]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Ужеловський В.О. Екстремальне керування продуктивністю помелу вапняку у двокамерному кульовому млині / Ужеловський В.О., Руденко О.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№2.-c.55-61. - Бібліогр. : 13 назв.
Метою дослідження є підвищення продуктивності двокамерного кульового млина шляхом підтримання оптимального рівня завантаження барабана вапняком.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[221375]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Островерхов М.Я. Оптимальна за критерієм мінімуму енергії прискорення система векторного керування положенням асинхронного електропривода / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.63-67. - Бібліогр. : 4 назв.
Запропоновано метод оптимізації алгоритму керування положенням векторно-керованого асинхронного електропривода на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[221381]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Приймак Б.І. Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електропривода завдяки максимізації моменту за ослаблення поля / Б.І. Приймак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.68-72. - Бібліогр. : 3 назв.
Розглянуто шляхи поліпшення показників векторно-керованих високошвидкісних асинхронних електроприводів.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[221385]

Аналитическое описание
УДК 681.51
Порівняльний аналіз ефективності стабілізації тиску із застосуванням регульованого та нерегульованого електропривода екструдера / О.М. Халімовський, О.Л. Сокольський, В.І. Сівецький та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.80-83. - Бібліогр. : 5 назв
На основі математичного моделювання роботи екструдера з наявною гармонічною складовою тиску полімеру в зоні екструзії досліджується ступінь демпфування цих коливань із застосуванням екструдера: з регульованим електроприводом.

Искусственный интеллект
681.51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[224450]

Книга
УДК 681.5 СП
Ч-49     Чернодуб, А.М. Навчання динамічних нейронних мереж на задачах довгострокового прогнозування: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / А.М. Чернодуб.-К: ІПММС,2016.-20 c.

Искусственный интеллект
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[231087]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Бурса А.Г. Комплекс методов фильтрации сканированных изображений графиков функций / Бурса А.Г., Молчанова В.С. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.159-168. - Библиогр. : 11 назв.
Рассмотрен теоретический аспект очистки растровых изображений сканированных графиков функций от цифрового хроматического и яркостного шума с применением методов машинной графики.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[231089]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Пронина О.И. Моделирование бизнес-процессов обработки и распределения заказов транспортных услуг / Пронина О.И. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.168-178. - Библиогр. : 13 назв.
Рассматриваются три существующие модели организации частных пассажирских перевозок: модель с диспетчерской, модель без диспетчерской службы, а также сменная модель.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[231090]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Киркин А.П. Распределение вагонопотоков предприятий по фронтам погрузки-выгрузки с использованием методов искуственного интелекта / Киркин А.П., Киркина Т.Ю. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.179-186. - Библиогр. : 5 назв.
Развитие управления, организации и планирования в транспортных системах предусматривает наличие большого объема нечетких и стохастических данных.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[237729]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Бондаренко А. В. Особенности построения фирменной АСАК-РИВС для горно-обогатительных предприятий / А. В. Бондаренко, И. С. Никандров, Д. С. Андреев //Горный журнал.-2016.-№11.-c.71-74. - Библиогр.: 16 назв.
В статье основное внимание уделено аппаратурной, алгоритмической и методологической составляющим автоматической системы аналитического контроля горно-обогатительного производства.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[237732]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Башков Д. А. Опыт создания АСУТП на Николаевской обогатительной фабрике / Д. А. Башков, В. А. Веселов, Е. А. Исаев //Горный журнал.-2016.-№11.-c.85-89. - Библиогр.: 15 назв.
Рассмотрена общая структура АСУТП, методы и этапы ее внедрения, а также интегрированная в ее состав система экспертного управпения технологическими процессами обогащения «Клевер», разработанная специалистами СП ЗАО «ИБС».

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[237730]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Бондаренко А. В. Создание автоматической системы опробования пульповых продуктов для горно-обогатительных предприятий / А. В. Бондаренко, П. А. Захаров, Е. С. Шевелев //Горный журнал.-2016.-№11.-c.75-79. - Библиогр.: 12 назв.
Изложены ключевые принципы создания автоматической системы опробования пульповых продуктов для горно-обогатительных предприятий. Рассмотрены вопросы представительности отбора точечных и формирования объединенных (накопленных) проб, а также необходимые операции их подготовки к дальнейшему анализу. Приведены особенности реализации отдельных этапов опробования на примере конкретного оборудования.

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[237733]

Аналитическое описание
УДК 004.8
Ершов А. А. Усовершенствованное управление технологическими процессами на горно-обогатительных предприятиях: общий обзор и специальное программное обеспечение / А. А. Ершов, Е. А. Исаев //Горный журнал.-2016.-№11.-c.89-93. - Библиогр.: 12 назв.
В статье дано описание программного обеспечения APC-системы «Клевер» производства НПО «РИВС».

Искусственный интеллект
004.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn