ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Организация производства) было найдено 1728 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[250328]

Аналитическое описание
УДК 658
Слостяникова А.І. Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємства / А.І. Слостяникова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.37-43. - Библиогр.: 9 назв.
У статті проаналізовано темпи розвитку інтелектуальної складової і встановлено їх високі показники завдяки інформаційним потокам.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[250329]

Аналитическое описание
УДК 338
Полякова О.М. Державно-приватне партнерство як елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України / О.М. Полякова, Т.І. Ліпська, О.М. Кучинська //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.44-52. - Библиогр.: 24 назв.
Визначено роль державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури.

Организация производства
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[250341]

Аналитическое описание
УДК 658
Проценко В.М. Концептуально-поведінкові основи інтенсифіукації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу / В.М. Проценко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.115-122. - Библиогр.: 11 назв.
Метою статті є фрмування концептуально-поведінкових основ інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу в сучасних умовах господарювання.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[250343]

Аналитическое описание
УДК 658
Прохорова В.В. Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства / В.В. Прохорова, О.В. Божанова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.132-140. - Библиогр.: 16 назв.
Розглянуто сучасні загальноприйняті визначення поняття "інноваційний розвиток підприємстіва", виокремлено їх специфічні ознаки та продемонстровано відсутність одностайності щодо розуміння даної категорії.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[250344]

Аналитическое описание
УДК 658
Мушникова С.А. Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект / С.А. Мушникова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.141-150. - Библиогр.: 7 назв.
Метою статті є створення науково-практичного підгрунтя до формування кваліметричної моделі прогнозування рівня безпеки розвитку металургіцних підприємств.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[250345]

Аналитическое описание
УДК 658
Чобіток В.І. Концептуальні основи інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування / В.І. Чобіток //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.151-157. - Библиогр.: 10 назв.
Метою статті є формування концептуалізації інтелктуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[250349]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Лазебник Л.Л. Забезпечення прибутковості підприємства в умовах посилення конкуренції на прикладі компанії "КЕРНЕЛ" / Л.Л. Лазебник //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.182-192. - Библиогр.: 17 назв.
Метою статті є вивчення чинників, що впливають на збільшення прибутку компанії "КЕРНЕЛ" та розробка відповідних пропозицій для підвищення ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств.

Организация производства
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[243249]

Аналитическое описание
УДК 65
Відновлення міських підземних виробок з використанням вторинних полімерних композитів / Д. Ф. Гончаренко, А. В. Убийвовк, О. О. Гармаш, М. П. Горох //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.110-116.- Библиогр.:10назв.; Текст англ.
З урахуванням накопиченого досвіду експлуатації розробити геомеханічні моделі, та на їх основі запропонувати технічні рішення з відновлення експлуатаційної придатності, надійності й довговічності протяжних виробок міської підземної мережі.

Организация производства
65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[245080]

Книга
УДК 658 СП
Ш36     Шейкус, А.Р. Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів реактифікації з використанням рухливих керуючих впливів: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.05.13.07 - Автоматизація процесів керування / А.Р. Шейкус.-Дніпро: Дніпровська політехніка,2019.-20 c.

Организация производства
658-52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[246521]

Аналитическое описание
УДК 658
Колещук О.Я. Моделі формування та розвитку інноваційної діяльності: міжнародний досвід / О.Я. Колещук //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.86-95. - Библиогр.: 13 назв.
У статті розглянуто міжнародний досвід формування та розвитку інноваційної діяльності.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[246572]

Аналитическое описание
УДК 658
Колещук О.Я. Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю підприємств / О.Я. Колещук //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.91-98. - Библиогр.: 10 назв.
У статті розглянуто сутність поняття «інноваційний ринок», під яким розуміють ринок креативних наукових, технологічних, організаційних та управлінських нововведень.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[246573]

Аналитическое описание
УДК 658
Шаповал В.М. Удосконалення механізму управління продуктивністю промислових підприємств України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.99-107. - Библиогр.: 10 назв.
У статті досліджено сучасний стан теорії та практики управління продуктивністю промислових підприємств. Визначено основні чинники, що характеризують рівень продуктивності промислових підприємств.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[246574]

Аналитическое описание
УДК 658
Прушківський В.Г. Особливості розвитку корпоративної культури металургійних підприємств / В.Г. Прушківський, В.А. Литовка //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.108-115. - Библиогр.: 21 назв.
У статті розкрито особливості розвитку корпоративної культури металургійних підприємств. Здійснено теоретичний аналіз сутності та структури корпоративної культури.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[246908]

Книга
УДК 658
В75     Воробьева, И.П. Экономика и организация производства: учебное пособие: ЭБ / И.П. Воробьева, О.С. Селевич.-М: Юрайт,2019.-192 c.

Организация производства
658(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[247019]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Основы предпринимательства. Управление предпринимательской деятельностью / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.6-22
Рассмотрено: предпринимательство: понятие и функции; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в системе управления; предприятие как субъект хозяйственной деятельности; отраслевая структура и промышленные предприятия; управление производством через объединения предприятий.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[247020]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Факторы производства и капитал предприятия / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.23-31
Рассмотрено: капитал и фонды предприятия; кругооборот и оборот капитала.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[247021]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Основные фонды предприятия / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.32-42
Рассмотрено: основные средства предприятий, их состав и оценка; амортизация и износ основных средств; управление основными производственными фондами на предприятии.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[247022]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Оборотные фонды предприятия / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.43-53
Рассмотрено: оборотные фонды, их структура; управление оборотными фондами предприятий.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[247023]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Технология производства / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.54-62
Рассмотрено: технологические особенности отраслей; технологические карты, их роль в организации производства.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[247024]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Организация производства / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.63-72
Рассмотрено: организация производства на предприятии, основные принципы; оценка производственного процесса.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[247025]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Управление производственным процессом / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.73-77
Рассмотрено: основные принципы и задачи управления; типы управления.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[247043]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Организация труда и заработная плата работников / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.78-93
Рассмотрено: формы и системы заработной платы; организация и оплата труда на предприятии; налоговые обязательства предприятия по трудовым отношениям.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[247045]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Себестоимость продукции на предприятии / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.94-103
Рассмотрено: себестоимость, понятие и виды; прямые и накладные затраты предприятия; управление затратами на предприятии.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[247047]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Ценовая стратегия фирмы / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.104-112
Рассмотрено: система цен в России; ценовая политика фирмы; цены на инновационную продукцию.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[247048]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Доход и прибыль фирмы / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.113-118
Рассмотрено: доход фирмы, понятие и показатели; финансовый результат и рентабельность.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[247050]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Фирма как налогоплательщик / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.119-132
Рассмотрено: налоги, включаемые в себестоимость продукции; косвенные налоги; прямые налоги, уплачиваемые предприятием; льготные налоговые режимы.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[247052]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Распределение доходов / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.133-139
Рассмотрено: распределение выручки; распределение прибыли.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[247053]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Инвестиции фирмы / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.140-155
Рассмотрено: панковский кредит как источник пополнения финансовых ресурсов; инвестиции, источники пополнения и использование; формы поддержки малого бизнеса.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[247054]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Баланс предприятия как показатель деятельности / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.156-168
Рассмотрено: виды и формы отчетности; баланс предприятий; анализ отчетности; вертикальный и горизонтальный анализ баланса; анализ ликвидности и платежеспособности.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[247061]

Аналитическое описание
УДК 658
В75     Воробьева И.П. Бюджетирование на предприятии / И.П. Воробьева, О.С. Селевич //Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ.-М: Юрайт.,2019.-c.175-180
Рассмотрено: бюджетирование на предприятии; виды бюджетов; пример бюджетов.

Организация производства
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn