ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Компьютеры) было найдено 70 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[242216]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Розв’язання задачі структурної оптимізації конструкції фрези на основі мультиагентного підходу / Аносов В. Л., Богданова Л. М., Колодяжний В. М., Літовка В. Д. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.53-59.- Библиогр.:18 назв.; Текст англ.
Наведений проект системи підтримки прийняття рішень для пошуку оптимальної конструкції фрези.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[248231]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Приходченко О. К. Інформаційне забезпечення та методичні підходи до аналізу недержавних пенсійних фондів / О. К. Приходченко, С. Д. Приходченко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.99-109. - Библиогр.: 12 назв.
Метою роботи є розробка теоретичних основ інформаційного забезпечення та комплексної системи показників для підтримки прийняття рішень учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення. У статті приведено аналіз результатів діяльності системи недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) України з 2006 по 2018 рік.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[248290]

Аналитическое описание
УДК 004(09)
Віталій Михайлович Постолатій //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.8-9

Компьютеры
004(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[248300]

Аналитическое описание
УДК 004
Петрова О. А. Метод визначення заданого розташування всередині приміщення при використанні голосових команд / О. А. Петрова, Г. В. Табунщик //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.87-94. - Библиогр.: 13 назв.
У статті розглядаються проблеми навігації людей з обмеженими можливостями в приміщеннях.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[248306]

Аналитическое описание
УДК 004
Глухов В. С. К-кубитный цифровой квантовый сопроцессор на ПЛИС / В. С. Глухов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.104-116. - Библиогр.: 25 назв.
Приведены модели способного выполнять квантовое преобразование Фурье цифрового квантового сопроцессора, квантовых вентилей и кубитов. Работа сопроцессора была промоделирована, модели были имплементированы в ПЛИС, были определены их временные и аппаратные характеристики.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249471]

Аналитическое описание
УДК 004
Білинський І.І. Фільтрація ультразвукових зображень на основі морфологічних операцій / І.І. Білинський, О.І. Нікольський, А.Б. Гуральник //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№4.-c.71-79. - Библиогр.: 13 назв.
Проведено огляд методів фільтрації ультразвукових зображень, наведено їх переваги та недоліки.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[248305]

Аналитическое описание
УДК 004
Захожай О. I. Консолідація даних та прийняття рішень на основі ранжування груп ідентичних класифікацій в гібридних системах розпізнавання / О. I. , В. О. Лифар, В. Г. Іванов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.95-103. - Библиогр.: 27 назв.
Гібридні системи розпізнавання на основі використання сукупності образів одного об ’єкту розпізнавання, що мають різну природу виникнення, дозволяють отримувати рішення в широкому діапазоні змін зовнішніх умов, рівня перешкод і викривлень вхідних даних. Однак, збільшення кількості інформаційних ознак, підвищує часову складність аналізу і прийняття рішення. Метою дослідження є розробка методу консолідації даних та прийняття рішення, який дозволяє усувати від аналізу менш інформативні дані, тим самим зменшуючи часову складність процесу обробки та прийняття рішення.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[237661]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кучмистенко О.В. Підвищення ефективності автоматизованої системи керування процесом транспортування нафти на засадах інтелектуальних технологій / О.В. Кучмистенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.7-13. - Библиогр.: 6 назв.
Досліджено актуальну науково-практичну задачу, яка полягає в аналізі існуючих та розробки нових способів і методів оцінки технічного стану магістральних нафтопроводів, що забезпечить безпечне автоматизоване управління нафтотранспортної системи.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[239433]

Аналитическое описание
УДК 004.92
Романюк О.Н. Використання модифікованої МІР-піраміди для підвищення продуктивності Parralax mapping / О.Н. Романюк, О.О. Дудник //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.112-116. - Библиогр.: 4 назв.
Виконання рельєфного текстурування з використанням технології parallax mapping вимагає значних обчислювальних затрат на трасування видового вектора. Запропоновано метод трасування видового вектора з використанням модифікованої МІР-піраміди карти висот, що дає можливість істотно підвищити продуктивність parallax mapping.

Компьютеры
004.92
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[239440]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Мокін В.Б. Метод просторово-хронологічного оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними одного посту європейської системи аеробіологічного моніторингу / В.Б. Мокін, Т.Є. Вуж //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.126-135. - Библиогр.: 7 назв.
Розроблено новий метод просторово-хронологічного оцінювання можливих місць розташування та інтенсивності продукування пилку ареалами амброзії за даними лише одного посту Європейської системи аеробіологічного моніторингу за умов невизначеності та мінімальної кількості даних з використанням сплайн-апроксимації типових моделей продукування пилку та низки підходів до усунення невизначеності різних параметрів процесу. Працездатність методу підтверджена на реальних даних — підтверджені відомі та виявлені нові можливі ареали.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[240227]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Граняк В.Ф. Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження / В.Ф. Граняк, С.Ш. Кацив, В.В. Кухарчук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№4.-c.7-14. - Библиогр.: 7 назв.
Досліджено залежності коефіцієнтів взаємокореляції, які використовуються як вагові коефіцієнти штучної нейроподібної мережі, від навантаження гідроагрегату.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242139]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Безрук В.М. Аналіз інфраструктури Host-Switch-Host-VirtualBox засобами мови Python3 / Безрук В.М., Кривенко С.А., Ніколенко Д.О. //Радиоэлектроника и информатика.-2018.-№3.-c.29-34. - Библиогр: 6 назв.
Розглядається будова інформаційної інфраструктури для створення мережі моніторингу та контролю за станом технології ІоТ, які традиційно використовують в мережах з низькою швидкістю, низькою потужністю і короткими пакетами даних.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242495]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Розробка паралельних моделей та моделювання аеродинамічних процесів в шахтних вентиляційних мережах / Л.М. Вахітова, Н.А. Таран, В.І. Бессарабов та ін. //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.116-129. -Библиогр.:8 назв.; Текст англ.
Стаття має за мету презентувати шахтні вентиляційні мережі як об'єкти автоматизації та складні динамічні системи з розподіленими параметрами, запропонувати підходи до паралельного моделювання аеродинамічних процесів і ШВМ-орієнтовані паралельні засоби для модельної підтримки вирішення задач безпеки підземних робіт.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[240234]

Аналитическое описание
УДК 681.327
Ковтун В.В. Оцінювання основного тону у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування / В.В. Ковтун //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№4.-c.61-73. - Библиогр.: 22 назв.
Запропоновано метод оцінювання трендів основного тону, який, на відміну від існуючих, використовує оптимізовану із застосуванням дерева переходів факторіальну приховану Марковську модель для формування трендів основного тону узагальнюючи при цьому інформацію від детекторів станів основного тону, на основі глибокої та рекурентної нейромереж, що дозволило спрогнозувати оцінки станів основного тону, використовуючи довготривалу інформацію з пакетів фреймів мовного сигналу, описати часову динаміку основного тону та зменшити вплив шумів у мовному сигналі на якість оцінок основного тону.

Компьютеры
681.327
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[242284]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Ковтун В.В. Моделювання залежності конфіденційності автентифікації доступності у інформаційній системі критичного застосування / В.В. Ковтун //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№6.-c.77-89. - Библиогр.: 12 назв.
У статті вперше запропоновано модель залежності втрат конфіденційності процесу автентифікацїі і показника доступності інформаційної системи критичного застосування, яка на відміну від існуючих формалізує як задачу математичного програмування процес синтезу оптимальної напівмарковської стратегії управління прийняттям рішень у марковському процесі автентифікацїі суб’єктів, що бажають отримати доступ до ресурсів інформаційної системи критичного застосування, що дозволяє мінімізувати втрати доступності процесу автентифікацїі, конфіденційність якого не повинна знизитися нижче заданого адміністратором по-рогового значення.

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[242306]

Аналитическое описание
УДК 681.32
Ковтун В.В. Концепція впровадження автоматизованої системи розпізнавання мовця у процес автендифікації для доступу до критичної системи / В.В. Ковтун //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№5.-c.41-52. - Библиогр.: 14 назв.
Запропонована відповідна актуальному стандарту безпеки інформаційних систем ІSО/ІЕС 27001:2013, обчислювальна ефективна та зручна для користувача концепція надійної автентифікацїі для мультисерверної інформаційної системи критичного застосування, до складу якої входить, зокрема, множина користувачів, множина серверів та виділений сервер-реєстраційний центр для обліку об’єктів системи без ведення верифікаційних таблиць. Інформаційний обмін між об’єктами системи організовано з використанням захищених сесій на основі ключів з механізмом узгодження на основі односторонніх хеш-функцій та криптографії еліптичних кривих, яка на сьогодні забезпечує найкраще співвідношення надійності шифрування по відношенню до довжини ключа серед існуючих криптосистем.

Компьютеры
681.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[228570]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Мокін В.Б. Технологія оцінювання комплексного екологічного ризику за допомогою веб-сервісу / В.Б. Мокін, Б.Ю. Собко, С.О. Жуков //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.24-31. - Бібліогр. : 9 назв
Розглянуто актуальну задачу моніторингу, оцінювання та прогнозування комплексного екологічного ризику від розподілених у часі та просторі факторів безпеки.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[233252]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Клочко Н.Б. Дослідження ультразвукових лічильників газу в умовах експлуатації / Н.Б. Клочко, Т.Р. Павлів, О.В. Піндус //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.64-67. - Библиогр. : 5 назв.
Головна мета статті полягає у оцінюванні функціональної надійності та ефективної роботи обладнання комерційних газорозподільних станціях філій ПАТ Укртрансгаз.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[236612]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кватернюк С.М. Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинах на мультиспектральні вимірювання / С.М. Кватернюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№5(134).-c.24-30. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено вплив ефекту локалізованого поглинання випромінювання хромофорами у розсіювальних частинах різної форми неоднорідних біологічних середовищ на точність мультиспектральних вимірювань їх біофізичних та структурних параметрів.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[236615]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Порівняння результатів прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів за різних материнських вейвлетів / В.В. Кухарчук, С.Ш. Кацив, В.Г. Мадьяров та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№5(134).-c.48-54. - Библиогр.: 6 назв.
Порівняно тренди амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу для окремих частотних смуг і результати прогнозування розвитку дефектів гідроагрегату для однакових проміжків часу за різних материнських вейвлетів: Добеші, Мейера та Беттла-Лемарьє. Встановлено, що незважаючи на певну відмінність цих трендів, ієрархія показників вірогідності чинників вібрації не змінюється.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[237363]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Бібик M. В. Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання під час машинного навчання / M. В. Бібик, А. С. Довбиш //Журнал інженерних наук.-2017.-№1.-c.Н1-Н6. - Библиогр.: 15 назв.
Розглянуто інформаційно-екстремальний алгоритм навчання здатної навчатися системи підтримання прийняття рішень як складової автоматизованої системи керування енергоблоком теплоелектроцентралі з онгамізалією контрольних допусків на ознаки розпізнавання.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[238275]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Опыт визуализации проектных решений В АО «ВНИИ Галургии» / Фонарь В. В., Рябоконь A. С., Русаков А. С., Гурьяшов И. А. //Горный журнал.-2017.-№1.-c.68-71. - Библиогр.: 15 назв.
Выполнены проекты по визуализации ряда объектов ПАО «Уралкалий». Рассмотрены различные подходы к визуализации. Описаны методические приемы разработки геометрических моделей. Представлена структура сформированного для целей проектирования программного комплекса.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[238276]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Черников Б. В. Анализ информации текстовых докумектов промышленных предприятий / Черников Б. В. //Горный журнал.-2017.-№1.-c.72-75. - Библиогр.: 17 назв.
Показаны возможности автоматизированных процедур по анализу и синтезу документов с целью сокращения трудоемкости их формирования.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[231080]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Зиновченко А.Н. Опыт использования компьютерной обучающей системы в Азовском морском институте / Зиновченко А.Н., Гаркуша Г.Г. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.147-152. - Библиогр. : 5 назв.
Приведен краткий анализ известных способов и методов обучения с помощью компьютера.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[231083]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Пятикоп Е.Е. Сравнение методов выделения контура для изображения капли металла / Пятикоп Е.Е., Левицкая Т.А., Тельных Л.В. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.152-159. - Библиогр. : 15 назв.
Выполнен сравнительный анализ известных методов выделения границ для изображения капли металла.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[237164]

Аналитическое описание
УДК 004
Белоус H. В. Удаление низкочастотной составляющей изображения с использованием медианного фильтра / H. В. Белоус, А. И. Красов, В. П. Власенко //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.Н7-Н14. - Библиогр.: 9 назв.
В статье предложен вычислительный метод удаления низкочастотной составляющей изображений. Разработка вычислительного метода основана на методе быстрой медианной фильтрации.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[217017]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Турковська О.В. Адаптація глобальної комп'ютерної моделі лісу G4М для України / О.В. Турковська, М.І. Густі //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.9-15. - Бібліогр. : 15 назв
Представлено один з можливих інструментів, який можна використати для підготовки забов'язань у секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства україни у рамках посткіотської угоди

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[217065]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Навчений класифікатор з розширеними функціональними можливостями / Т.Б. Мартинюк, В.В. Ворожбит, О.М. Перебейніс, Т.Ю. Позднякова //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.108-115. - Бібліогр. : 13 назв
Розглянуто алгоритм класифікації за дискримінантними функціями. Показано процес формування двох вихідних векторів:класифікацій та рангів ДФ з використанням оброблення елементів матриці за різницевим зрізами

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[217073]

Аналитическое описание
УДК 004.7
Рогач А.О. Апаратно-програмна реалізація автоматизованих лабораторних практикумів віддаленого доступу / А.О. Рогач, Л.О. Сав'юк //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.152-159. - Бібліогр. : 11 назв
В статті розглянуто способи організації автоматизованих лабораторних практикумів з використанням віддаленого доступу в структурі систем дистанційного навчання інженерного рівня

Компьютеры
004.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[222082]

Аналитическое описание
УДК 621.9:004
Хабер, Д. Продолжительные изменения промышленности Германии и методов производства посредством Интернета вещей, услуг и людей / Д. Хабер; пер. с англ. яз. //Stahl und Eisen.-Dusseldorf : Stahleisen.,2015.-№6-7.-c.94-96
В статье речь идет о технологиях автоматизации компании "АББ" (ABB), а именно о внедрении проекта "Промышленность 4.0", которая открывает новые возможности для поддержания производительности во всех отраслях, включая обрабатывающую промышленность. Все подразделения компании "АББ" (ABB) будут переведены в цифровую форму, а также подключены к киберфизическим системам, таким образом, повысятся производственные показатели и эксплуатационная гибкость.

Компьютеры
621.9:004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn