ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Компьютеры) было найдено 81 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[251636]

Аналитическое описание
УДК 004
Інформаційна технологія пошуку можливих джерел підвищеного забруднення річки з використанням моделі Prothet / В.Б. Мокін, О.В. Слободянюк, О.М. Давидюк, Д.О. Шмундяк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№4.-c.15-24. - Библиогр.: 7 назв.
Проведені дослідження, спрямовані на виявлення основних джерел забруднення з метою їх негайного регулювання.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[251643]

Аналитическое описание
УДК 004
Повхан І.Ф. Питання синтезу дискретних зображень в задачах розпізнавання образів / І.Ф. Повхан //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№4.-c.50-57. - Библиогр.: 10 назв.
Запропоновано спосіб мінімізації вихідного опису дискретних зображень, що дозволяє побудувати мінімальне за ознаковим описом зображення довільної структури на основі концепції Т-опорної множини.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[251648]

Аналитическое описание
УДК 004
Кузьма К.Т. Інформаційна технологія перевірки відповідей в інтелектуальній автоматизованій системі контролю знань / К.Т. Кузьма //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№4.-c.58-66. - Библиогр.: 17 назв.
Досліджено процес перевірки відповідей в системах тестування на запитання "відкритого" типу.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[251651]

Аналитическое описание
УДК 004
Методи створення метамоделей: стан питання / В.Я. Гальченко, Р.В. Трембовецька, В.В. Тичков, А.В. Сторчак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№4.-c.74-88. - Библиогр.: 37 назв.
Проведено узагальнення результатів сучасних досліджень в галузі математичного моделювання з використанням відомих методів побудови метамоделей.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[251659]

Аналитическое описание
УДК 004
Салієва О.В. Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності комп'ютерної мережі, визначеного за сценарним моделюванням на основі когнітивного підходу / О.В. Салієва, Ю.Є. Яремчук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№4.-c.98-104. - Библиогр.: 7 назв.
Оцінено адекватність запропонованої регресійної моделі за допомогою коефіцієнта детермінації, який є мірою якості рівняння регресії.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[251682]

Аналитическое описание
УДК 004
Мартинюк Т.Б. Структурні особливості нейромережевого класифікатора / Т.Б. Мартинюк, М.Г. Тпрновський, Я.В. Запетрук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№1.-c.46-52. - Библиогр.: 23 назв.
У статті проаналізовано структурні, функціональні та навчальні особливості двох класичних нейромереж: мережі Холфілда і мережі Хеммінга.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[251683]

Аналитическое описание
УДК 004
Дичка І.А. Модель подання мультимодальних даних для комплексного опису об'єктів спостереження / І.А. Дичка, Є.С. Сулема //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№1.-c.53-60. - Библиогр.: 21 назв.
Розглянуто проблему комплексного подання мультимодальних даних про об'єкт спостереження, характеристики якого вимірюються та досліджуються з урахуванням часу.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[251699]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Розробка моделей і методів оптимального управління системами проектів на базі методів оптимального агрегування / Т.М. Боровська, Д.І. Гришин, І.С. Колесник, В.А. Северілов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2020.-№1.-c.61-76. - Библиогр.: 25 назв.
Розглянуто управління системами проектів з урахцванням життєвого циклу продукції.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[252508]

Аналитическое описание
УДК 004
Койнов Р.С. Система поддержки решений преподавателя при конструировании нормативных документов ФГОС 3+ и ФГОС 3++ / Р.С. Койнов, С.М. Кулаков //Вестник Сибирского государственного индустриального университета.-2020.-№2.-c.48-53. - Библиогр.: 4 назв.
Рассмотрена и решена задача разработки информационной системы поддержки преподавателей, осуществляющих формирование нормативных документов в соответствии с ФГОС 3+ и ФГОС 3++: рабочих программ дисциплин и аннотаций к ним, фондов оценочных средств, паспортов и программ формирования компетенций, пояснительных записок по направлениям подготовки (специальностям).

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[253214]

Аналитическое описание
УДК 004
Пахомова В. М. Дослідження двох підходів до виявлення мережних атак із використанням нейромережної технології / В. М. Пахомова, М. С. Коннов //Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.-2020.-№3.-c.81-93. - Библиогр. : 15 назв.
У статті передбачено дослідити ефективність двох підходів до виявлення атак на комп’ютерну мережу з використанням нейромережної технології на основі нормалізованих даних відкритої бази NSL–KDD.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[242216]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Розв’язання задачі структурної оптимізації конструкції фрези на основі мультиагентного підходу / Аносов В. Л., Богданова Л. М., Колодяжний В. М., Літовка В. Д. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.53-59.- Библиогр.:18 назв.; Текст англ.
Наведений проект системи підтримки прийняття рішень для пошуку оптимальної конструкції фрези.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[248231]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Приходченко О. К. Інформаційне забезпечення та методичні підходи до аналізу недержавних пенсійних фондів / О. К. Приходченко, С. Д. Приходченко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.99-109. - Библиогр.: 12 назв.
Метою роботи є розробка теоретичних основ інформаційного забезпечення та комплексної системи показників для підтримки прийняття рішень учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення. У статті приведено аналіз результатів діяльності системи недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) України з 2006 по 2018 рік.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[248290]

Аналитическое описание
УДК 004(09)
Віталій Михайлович Постолатій //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.8-9

Компьютеры
004(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[248300]

Аналитическое описание
УДК 004
Петрова О. А. Метод визначення заданого розташування всередині приміщення при використанні голосових команд / О. А. Петрова, Г. В. Табунщик //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.87-94. - Библиогр.: 13 назв.
У статті розглядаються проблеми навігації людей з обмеженими можливостями в приміщеннях.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[248306]

Аналитическое описание
УДК 004
Глухов В. С. К-кубитный цифровой квантовый сопроцессор на ПЛИС / В. С. Глухов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.104-116. - Библиогр.: 25 назв.
Приведены модели способного выполнять квантовое преобразование Фурье цифрового квантового сопроцессора, квантовых вентилей и кубитов. Работа сопроцессора была промоделирована, модели были имплементированы в ПЛИС, были определены их временные и аппаратные характеристики.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[249471]

Аналитическое описание
УДК 004
Білинський І.І. Фільтрація ультразвукових зображень на основі морфологічних операцій / І.І. Білинський, О.І. Нікольський, А.Б. Гуральник //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№4.-c.71-79. - Библиогр.: 13 назв.
Проведено огляд методів фільтрації ультразвукових зображень, наведено їх переваги та недоліки.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[248305]

Аналитическое описание
УДК 004
Захожай О. I. Консолідація даних та прийняття рішень на основі ранжування груп ідентичних класифікацій в гібридних системах розпізнавання / О. I. , В. О. Лифар, В. Г. Іванов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№31.-c.95-103. - Библиогр.: 27 назв.
Гібридні системи розпізнавання на основі використання сукупності образів одного об ’єкту розпізнавання, що мають різну природу виникнення, дозволяють отримувати рішення в широкому діапазоні змін зовнішніх умов, рівня перешкод і викривлень вхідних даних. Однак, збільшення кількості інформаційних ознак, підвищує часову складність аналізу і прийняття рішення. Метою дослідження є розробка методу консолідації даних та прийняття рішення, який дозволяє усувати від аналізу менш інформативні дані, тим самим зменшуючи часову складність процесу обробки та прийняття рішення.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[251772]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Бабичева М.В. Уязвимость криптографической хеш-функции MD5 к атаке поиска коллизии / М.В. Бабичева, И.С.Верескун //Вестник Донецкого национального университета.-2019.-№1.-c.31-35. - Библиогр: 6 назв.
Проанализированы методы нахождения коллизий хеш-функций MD5. Написана программа для генерации неограниченного количества пар бинарных блоков, имеющих одинаковый хеш-дайджест.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[237661]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кучмистенко О.В. Підвищення ефективності автоматизованої системи керування процесом транспортування нафти на засадах інтелектуальних технологій / О.В. Кучмистенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.7-13. - Библиогр.: 6 назв.
Досліджено актуальну науково-практичну задачу, яка полягає в аналізі існуючих та розробки нових способів і методів оцінки технічного стану магістральних нафтопроводів, що забезпечить безпечне автоматизоване управління нафтотранспортної системи.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[239433]

Аналитическое описание
УДК 004.92
Романюк О.Н. Використання модифікованої МІР-піраміди для підвищення продуктивності Parralax mapping / О.Н. Романюк, О.О. Дудник //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.112-116. - Библиогр.: 4 назв.
Виконання рельєфного текстурування з використанням технології parallax mapping вимагає значних обчислювальних затрат на трасування видового вектора. Запропоновано метод трасування видового вектора з використанням модифікованої МІР-піраміди карти висот, що дає можливість істотно підвищити продуктивність parallax mapping.

Компьютеры
004.92
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[239440]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Мокін В.Б. Метод просторово-хронологічного оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними одного посту європейської системи аеробіологічного моніторингу / В.Б. Мокін, Т.Є. Вуж //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.126-135. - Библиогр.: 7 назв.
Розроблено новий метод просторово-хронологічного оцінювання можливих місць розташування та інтенсивності продукування пилку ареалами амброзії за даними лише одного посту Європейської системи аеробіологічного моніторингу за умов невизначеності та мінімальної кількості даних з використанням сплайн-апроксимації типових моделей продукування пилку та низки підходів до усунення невизначеності різних параметрів процесу. Працездатність методу підтверджена на реальних даних — підтверджені відомі та виявлені нові можливі ареали.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[240227]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Граняк В.Ф. Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження / В.Ф. Граняк, С.Ш. Кацив, В.В. Кухарчук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№4.-c.7-14. - Библиогр.: 7 назв.
Досліджено залежності коефіцієнтів взаємокореляції, які використовуються як вагові коефіцієнти штучної нейроподібної мережі, від навантаження гідроагрегату.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[242139]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Безрук В.М. Аналіз інфраструктури Host-Switch-Host-VirtualBox засобами мови Python3 / Безрук В.М., Кривенко С.А., Ніколенко Д.О. //Радиоэлектроника и информатика.-2018.-№3.-c.29-34. - Библиогр: 6 назв.
Розглядається будова інформаційної інфраструктури для створення мережі моніторингу та контролю за станом технології ІоТ, які традиційно використовують в мережах з низькою швидкістю, низькою потужністю і короткими пакетами даних.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[242495]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Розробка паралельних моделей та моделювання аеродинамічних процесів в шахтних вентиляційних мережах / Л.М. Вахітова, Н.А. Таран, В.І. Бессарабов та ін. //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.116-129. -Библиогр.:8 назв.; Текст англ.
Стаття має за мету презентувати шахтні вентиляційні мережі як об'єкти автоматизації та складні динамічні системи з розподіленими параметрами, запропонувати підходи до паралельного моделювання аеродинамічних процесів і ШВМ-орієнтовані паралельні засоби для модельної підтримки вирішення задач безпеки підземних робіт.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[240234]

Аналитическое описание
УДК 681.327
Ковтун В.В. Оцінювання основного тону у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування / В.В. Ковтун //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№4.-c.61-73. - Библиогр.: 22 назв.
Запропоновано метод оцінювання трендів основного тону, який, на відміну від існуючих, використовує оптимізовану із застосуванням дерева переходів факторіальну приховану Марковську модель для формування трендів основного тону узагальнюючи при цьому інформацію від детекторів станів основного тону, на основі глибокої та рекурентної нейромереж, що дозволило спрогнозувати оцінки станів основного тону, використовуючи довготривалу інформацію з пакетів фреймів мовного сигналу, описати часову динаміку основного тону та зменшити вплив шумів у мовному сигналі на якість оцінок основного тону.

Компьютеры
681.327
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[242284]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Ковтун В.В. Моделювання залежності конфіденційності автентифікації доступності у інформаційній системі критичного застосування / В.В. Ковтун //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№6.-c.77-89. - Библиогр.: 12 назв.
У статті вперше запропоновано модель залежності втрат конфіденційності процесу автентифікацїі і показника доступності інформаційної системи критичного застосування, яка на відміну від існуючих формалізує як задачу математичного програмування процес синтезу оптимальної напівмарковської стратегії управління прийняттям рішень у марковському процесі автентифікацїі суб’єктів, що бажають отримати доступ до ресурсів інформаційної системи критичного застосування, що дозволяє мінімізувати втрати доступності процесу автентифікацїі, конфіденційність якого не повинна знизитися нижче заданого адміністратором по-рогового значення.

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[242306]

Аналитическое описание
УДК 681.32
Ковтун В.В. Концепція впровадження автоматизованої системи розпізнавання мовця у процес автендифікації для доступу до критичної системи / В.В. Ковтун //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№5.-c.41-52. - Библиогр.: 14 назв.
Запропонована відповідна актуальному стандарту безпеки інформаційних систем ІSО/ІЕС 27001:2013, обчислювальна ефективна та зручна для користувача концепція надійної автентифікацїі для мультисерверної інформаційної системи критичного застосування, до складу якої входить, зокрема, множина користувачів, множина серверів та виділений сервер-реєстраційний центр для обліку об’єктів системи без ведення верифікаційних таблиць. Інформаційний обмін між об’єктами системи організовано з використанням захищених сесій на основі ключів з механізмом узгодження на основі односторонніх хеш-функцій та криптографії еліптичних кривих, яка на сьогодні забезпечує найкраще співвідношення надійності шифрування по відношенню до довжини ключа серед існуючих криптосистем.

Компьютеры
681.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[228570]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Мокін В.Б. Технологія оцінювання комплексного екологічного ризику за допомогою веб-сервісу / В.Б. Мокін, Б.Ю. Собко, С.О. Жуков //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.24-31. - Бібліогр. : 9 назв
Розглянуто актуальну задачу моніторингу, оцінювання та прогнозування комплексного екологічного ризику від розподілених у часі та просторі факторів безпеки.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[233252]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Клочко Н.Б. Дослідження ультразвукових лічильників газу в умовах експлуатації / Н.Б. Клочко, Т.Р. Павлів, О.В. Піндус //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.64-67. - Библиогр. : 5 назв.
Головна мета статті полягає у оцінюванні функціональної надійності та ефективної роботи обладнання комерційних газорозподільних станціях філій ПАТ Укртрансгаз.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[236612]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кватернюк С.М. Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинах на мультиспектральні вимірювання / С.М. Кватернюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№5(134).-c.24-30. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено вплив ефекту локалізованого поглинання випромінювання хромофорами у розсіювальних частинах різної форми неоднорідних біологічних середовищ на точність мультиспектральних вимірювань їх біофізичних та структурних параметрів.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn