ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Добыча газа) было найдено 82 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[245159]

Книга
УДК 622.32 СП
Г54     Глонь, В.А. Особливості формування та прогнозування нафтогазоносності Сріблянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних досліджень: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец. 04.00.17 - геологія нафти і газу / В.А. Глонь.-К.: ІГеолН,2019.-20 c.

Добыча газа
622.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[242447]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Економічна доцільність видобутку метану з газогідратних покладів неоднорідної структури / К.С. Сай, М.В. Петльований, В.Г. Лозинський, П.Б. Саїк //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№2 (43).-c.7-17. - Библиогр.: 24 назв.
Мета-визначення економічної доцільності розробки газогідратних покладів неоднорідної структури на підставі встановлених технологічних параметрів їх розкладання для підвищення інвестиційної привабливості видобутку додаткових газових ресурсів з Чорного моря.

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[245029]

Книга
УДК 622.323
К92     Купер, І.М. Фізика нафтового і газового пласта: підручник / І.М. Купер, А.В. Угриновський.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-448 c.

Добыча газа
622.323(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[237008]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н34     Витвицький Я.С. Оцінювання граничної межі витрат для рентабельного видобування сланцевого газу / Я.С. Витвицький, О.В. Лебега //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(15).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.30-36. - Библиогр.: 26 назв.
У статті подано кореляційно-регресійні залежності, які отримано з метою їх подальшого використання для оцінювання можливостей рентабельного видобування природного газу із сланцевих формацій.

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[219196]

Книга
УДК 622.324 СП
Д79     Дубосарський, В.Р. Закономірності формування перспективних площ вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих газів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / В.Р. Дубосарський.-К: ІГТ НАНУ,2016.-20 c.

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[100857]

Книга
УДК 622.324
Б90     Булат, А.Ф. Система вода - газ в массиве горных пород Донбасса / А.Ф. Булат, К.А. Безручко.-К: Наукова думка,2015.-190 c.

Добыча газа
622..324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[127194]

Книга
УДК 622
Д50     Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля: підручник / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський.-Дн-ськ: НГУ,2015.-160 c.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[215013]

Аналитическое описание
УДК 622.32
Н34     Чучук Ю.В. Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів / Ю.В. Чучук //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.67-73
Газотранспортна система України потребує модернізації та перебудови, при проведенні якої, слід враховувати можливість зміни джерела енергії для приводу газоперекачувальних агрегатів

Добыча газа
622.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[217222]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Погоріла К.М. Перспективні напрями низьковуглецевого розвитку в Україні / К.М. Погоріла //Збалансоване природокористування.-2015.-№3.-c.103-106. - Бібліогр. : 9 назв
Подано варіанти політик щодо низьковуглецевого розвитку агросфери в контексті агроекологічної безпеки України з адаптацією до міжнародних вимог. Обгрунтовано рекомендації щодо формування середовища, в якому відбуватиметься оволодіння сучасними регуляторними інструментами, які зберігатимуть дієвість реалізації пріорітетів державної політики низьковуглецевого розвитку агросфери та взаємних забов'язань влади і бізнесу, що приведе до реалізації існуючого потенціалу енергозбереження

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[218774]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Термодинамічні процеси гірничого виробництва / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.12-47
В статті розглянуто такі термодинамічні процеси гірничого виробництва: основні закони термодинаміки, теплопередача в твердих тілах і газах, термічні напруження в гірських породах, теплове розширення, вплив теплового поля, вплив тиску на гірські породи.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[218775]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Технологічні основи підземної газифікації вугілля / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.48-60
В статті розглянуто розкриття родовищ вугілля, технологія одержання та функціональна структура підземної газифікації.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[218776]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Характеристика геотехнологічних методів розробки корисних копалин / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.6-11
В статті розглянуто розробка корисних копалин геотехнологічними методами.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[218777]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Сучасна когенераційна геотехнологія вироблення генераторного газу з вугільного пласта / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.61-72
В статті розглянуто процес когенерації, тобто комбіноване вироблення теплової, механічної й електричної енергії при спалюванні палива, і створення на їх базі систем акумулювання енергії.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[218778]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Фізико-технічні властивості та термодинамічні процеси в гірських породах / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.73-83
В статті представлено фізико-технічні та механічні властивості гірських порід та розглянуто дію зовнішніх полів на ці властивості.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[218779]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Умови і характер проявів гірського тиску в надрах Землі / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.89-117
В статті розглянуто процеси зрушення, геомеханічні процеси гірських порід, контроль і керування тепловою аномалією в період газифікації.

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[218780]

Аналитическое описание
УДК 622
Д50     Дичковський Р.О. Експериментальні дослідження стану гірських порід / Р.О. Дичковський, М.М. Табаченко, В.С. Фальштинський //Дичковський, Р.О. Зміни гірського масиву при фізико-хімічних геотехнологіях газифікації вугілля : підручник.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.118-153
В статті розглянуто фізичний стан речовин, проведено температурні дослідження і випробування стану порід покрівель

Добыча газа
622.324(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[389]

Книга
УДК 622.32
П77      Природний газ: іноваційні рішення для сталого розвитку: монографія / П.М. Райтер та ін.-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2014.-398 c.

Добыча газа
622.324+334.75.001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[41806]

Книга
УДК 622.324
Н57      Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія у 8 книгах: Кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / Куровець І.М. та ін.-К: Ніка-Центр,2014.-208 c.

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[205774]

Аналитическое описание
УДК 622.324
П77      Природний газ та його роль у енергетиці України та світу / П.М. Райтер, М.О. Карпаш, А.В. Яворський та ін. //Природний газ: іноваційні рішення для сталого розвитку: монографія.-Івано-Франківськ.,2014.-c.8-34
У статті розглянуто: роль природного газу у світовому та українському енергетичному балансі, світовий прогноз економічного зростання та попиту на енергію, енергетична система України та характеристика її газової складової, необхідні зміни до української енергетичної політики, загальна характеристика газового сектору України

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[205776]

Аналитическое описание
УДК 622.324
П77      Інноваційні підходи до вирішення проблем видобування та транспортування природного газу / П.М. Райтер, М.О. Карпаш, А.В. Яворський та ін. //Природний газ: іноваційні рішення для сталого розвитку: монографія.-Івано-Франківськ.,2014.-c.35-181
У статті розглянуто: контроль структури потоків при видобуванні природного газу, управління ризиками при розробці покладів газу нетрадиційного походження

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[205777]

Аналитическое описание
УДК 622.324
П77      Проблеми транспортування природного газу / П.М. Райтер, М.О. Карпаш, А.В. Яворський та ін. //Природний газ: іноваційні рішення для сталого розвитку: монографія.-Івано-Франківськ.,2014.-c.182-261
У статті розглянуто: рідинні накопичення в порожнинах трубопроводів, витоки з мереж

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[217142]

Книга
УДК 622.324
Н57      Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія у 8 книгах: Кн.2. Західний нафтогазоносний регіон / Куровець І.М. та ін..-К: Ніка-Центр,2014.-400 c.

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[205780]

Аналитическое описание
УДК 622.324
П77      Якість природного газу-проблеми рішення / П.М. Райтер, М.О. Карпаш, А.В. Яворський та ін. //Природний газ: іноваційні рішення для сталого розвитку: монографія.-Івано-Франківськ.,2014.-c.262-354
У статті розглянуто: аналіз методів та технічних засобів контролю якості природного газу, теоретичні дослідження нового методу контролю якості природного газу, експериментальні дослідження характеру залежності теплоти згорання природного газу та обраних інформативних параметрів,промислова апробація експериментальної установки та розроблення методики визначення теплоти згорання природного газу в промислових умовах, ціна природного газу, що грунтується на його якості

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[217144]

Книга
УДК 622.324
Н57      Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія у 8 книгах: Кн.8. Теоретичне обгрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / Куровець І.М. та ін..-К: Ніка-Центр,2014.-280 c.

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[218047]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н57      Загальна характеристика нетрадиційних типів вуглеводнів / Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю. та ін. //Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах : кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми.-К: Ніка-Центр.,2014.-c.15-28
Нові технології зробили доступним для експлуатації багато з раніш недоступних нетрадиційних джерел природного газу: глибокозалеглий природний газ, "ущільнений" природний газ, сланцевий газ, вугільний метан, газ у геозонах під тиском, гідрати метану

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[218050]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н57      Сланцевий газ: узагальнення і аналіз відомостей щодо покладів вуглеводнів, пов'язаних із сланцевими товщинами / Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю. та ін. //Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах : кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми.-К: Ніка-Центр.,2014.-c.29-76
В статті дана загальна характеристика нафтогазоносності сланцевих порід; дана характеристика горючих сланців, походження сланцевого газу, розглянуто технології видобутку сланцевого газу, розглянуто проблеми видобутку сланцевого газу, розглянуто економічні аспекти видобутку газів із сланців

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[218052]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н57      Газ ущільнених порід / Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю. та ін. //Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах : кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми.-К: Ніка-Центр.,2014.-c.77-94
В статті дана загальна характеристика газових покладів ущільнених порід, розглянуто процес видобування щільного газу, проаналізовано запаси і видобуток щільного газу у світі

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[218054]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н57      Сланцева нафта / Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю. та ін. //Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах : кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми.-К: Ніка-Центр.,2014.-c.95-120
В статті дана загальна характеристика видобування сланцевої нафти, розглянуто питання використання нафтоносних сланців для отримання нафти, представлено технології видобутку сланцевої нафти, розглянуто перспективні формації світу

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[218057]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н57      Метан газовугільних родовищ / Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю. та ін. //Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах : кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми.-К: Ніка-Центр.,2014.-c.121-137
В статті представлено походження метану вугленосних товщ, представлено технологію розкриття і видобування метану вугільних родовищ, розглянуто світові ресурси метану газовугільних басейнів, розглянуто сучасний стан освоєння вугільного газу в Україні

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[218059]

Аналитическое описание
УДК 622.324
Н57      Газогідрати / Куровець І.М., Михайлов В.А., Зейкан О.Ю. та ін. //Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 книгах : кн.1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми.-К: Ніка-Центр.,2014.-c.138-145
В статті розглянуто газогідратні поклади, їхнє утворення та розглянуто їхні різновиди

Добыча газа
622.324
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn