ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Экономическая политика) было найдено 23 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[242022]

Аналитическое описание
УДК 330
Смєлова В.Л. Влада-власність та її особливості в Україні / В.Л. Смєлова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.7-20. - Библиогр.: 15 назв.
У статті розглядається процес зрощення влади і власності як інституційна детермінанта обмеження відтворення економічних відносин та економічних інтересів в економічній системі.

Экономическая политика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[242023]

Аналитическое описание
УДК 330
Кваша Т.К. Перспективні напрями інноваційного розвитку енергетики в світі та Україні / Т.К. Кваша, Л.В. Рожкова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.21-31. - Библиогр.: 14 назв.
У статті представлено методику відбору перспективних напрямів інноваційного розвитку на прикладі енергетичного сектору.

Экономическая политика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[242025]

Аналитическое описание
УДК 330
Геращенко С.О. Економічна безпека України: аналіз та сучасні тенденції / С.О. Геращенко, М.Б. Колотило //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.32-40. - Библиогр.: 9 назв.
У статті проаналізовано стан економіки України та проведено дослідження рівня економічної безпеки за 2011-2017 роки.

Экономическая политика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[242026]

Аналитическое описание
УДК 330
Чорнобаєв В.В. Проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності на ринку предметів антикваріату та колекціонування / В.В. Чорнобаєв //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.40-53. - Библиогр.: 21 назв.
У статті досліджено особливості розвитку підприємницької діяльності на ринку предметів антикваріату та колекціонування в Україні.

Экономическая политика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[228420]

Аналитическое описание
УДК 338
Шершун М.Х. Маркетинг збалансованого розвитку як інструмент раціонального використання природних ресурсів України / М.Х. Шершун, Т.М. Микитин //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.10-13. - Бібліогр. : 16 назв
Розглянуто питання становлення маркетингу збалансованого розвитку, його зв'язку з раціональним природокористуванням.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[228422]

Аналитическое описание
УДК 338
Красовская Ю.В. Устойчивое эколого-экономическое развитие сельского хозяйства трансграничных территорий на примере Украины и Беларуси / Ю.В. Красовская, А.Ю. Лесняк, О.М. Подлевская //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.24-29. - Бібліогр. : 18 назв
Охарактеризовано концепции устойчивого развития сельского хозяйства.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[232449]

Аналитическое описание
УДК 338.2
Колупаєва І.В. Оцінка рівня ефективності діяльності органів влади щодо реалізації регуляторного впливу / І.В. Колупаєва //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№2.-c.25-35. - Бібліогр. : 12 назв
У статті представлено оцінку рівня ефективності діяльності органів державної влади щодо реалізації регуляторного впливу.

Экономическая политика
338.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[237009]

Аналитическое описание
УДК 338
Н34     Пілка М.С. Економічні передумови застосування методів інтенсифікації при розробці родовищ із важковидобувними запасами в Україні / М.С. Пілка //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(15).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.36-47. - Библиогр.: 26 назв.
Розглянуто перспективи зростання видобутку вуглеводнів в Україні, існуючі прогнози світових потреб в енергії до 2035 року та роль викопних видів палива і відновлювальних джерел енергії в паливно-енергетичному балансі. Проаналізовано основні чинники збільшення енергетичних потреб до 2035 року. Наведено структуру податкових надходжень до державного бюджету та структуру податкових надходжень від усіх видобувних компаній в Україні. Подано класифікацію методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[237010]

Аналитическое описание
УДК 338
Н34     Запухляк І.Б. Оптимізація факторів внутрішнього середовища газотранспортних підприємств на основі моделі McKinsey 7S із застосуванням методу нечітких множин / І.Б. Запухляк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(15).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.47-53. - Библиогр.: 9 назв.
В статті здійснено комплексне наукове обгрунтування застосування моделі McKinsey 7S в процесі структуризації внутрішнього середовища газотранспортних підприємств з врахуванням техніко-технологічних та організаційно-економічних особливостей їх функціонування.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[237019]

Аналитическое описание
УДК 338
Н34     Савка Ю.В. Планування діяльності газорозподільних підприємств / Ю.В. Савка //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 2(16).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.71-76. - Библиогр.: 11 назв.
В статті розглянуто особливості діяльності газорозподільних підприємств, досліджено вплив різних факторів на процес планування. Проведено аналіз розподілу функцій серед підприємств газового комплексу.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[220677]

Аналитическое описание
УДК 338
Лазебник Л.Л. Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості / Л.Л. Лазебник, Л.П. Гацька //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№1.-c.138-147. - Бібліогр. : 24 назв.
У статті виявлено основні напрями позитивного і негативного впливу екологічного регулювання на конкурентоспроможність гірничодобувних підприємств і галузі в цілому.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[223108]

Аналитическое описание
УДК 338
Кусакова Ю.О. Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації / Ю.О. Кусакова, А.С. Саміло //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№2.-c.68-75. - Бібліогр. : 11 назв.
У статті досліджуються особливості розробки та побудови механізму стимулювання розвитку сфери послуг в умовах глобалізації.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[223109]

Аналитическое описание
УДК 338
Шаповал В.М. Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№2.-c.76-82. - Бібліогр. : 8 назв
У статті уточнено сутність соціально-економічного розвитку підприємства та досліджено чинники розвитку суб'єктів господарювання за умов мінімального прибутку або його відсутності.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[230281]

Аналитическое описание
УДК 338
Міщенко М.І. Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку / М.І. Міщенко, І.В. Береза //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№4.-c.119-125. - Бібліогр. : 5 назв.
У статті розглядається діяльність підприємств транспортного будівництва та експлуатації в умовах стратегічного розвитку та реформування залізничного транспорту України.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[215004]

Аналитическое описание
УДК 330
Н34     Витвицька О.М. Математичні основи оцінки якості інформації нафтогазових підприємств: кваліметричний підхід / О.М. Витвицька //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.50-57
У статті розглянуто ціннісні асекти економічної оцінки інформаційного капіталу нафтогазових підприємств

Экономическая политика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[202134]

Аналитическое описание
УДК 658
Керкхофф Х.Ю. Нет концепции промышленной политики, ориентированной на будущее / Х.Ю. Керкхофф //Черные металлы. Пер. с нем.-2014.-№5.-c.80-83
В данной работе представлена промышленная политика ориентированная на будущее

Экономическая политика
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[202135]

Аналитическое описание
УДК 658.5
Керкхофф Х.Ю. Бразильская черная металлургия в тяжелые времена / Х.Ю. Керкхофф //Черные металлы. Пер. с нем.-2014.-№5.-c.83-87
В данной работе представлена работа международной конференции по стали в Бразилии

Экономическая политика
658.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[202137]

Аналитическое описание
УДК 338.27
Мировое потребление стали достигнет 1523 млн.т в 2014 г. //Черные металлы. Пер. с нем.-2014.-№5.-c.87-89
В данной работе представлена мировая ассоциация производителей стали с краткосрочным прогнозом на 2013-2014 гг.

Экономическая политика
338.27
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[206133]

Аналитическое описание
УДК 338
Е45     Батченко Л.В. Глобалізація: науково-теоретичні підходи та сценарії розвитку / Батченко Л.В., Кулєшова Л.В. //Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич.-Харків.,2014.-c.339-348
Завдання цієї статті: дослідити науково-теоретичні підходи до визначення глобалізації та узагальнити сценарії можливого розвитку глобальних процесів в сучасних умовах.

Экономическая политика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[215149]

Аналитическое описание
УДК 622
Керкхофф X.Ю. Взрыв цен на сырье - угроза экономическому подъему / Керкхофф X.Ю. //Черные металлы. Пер. с нем.-2010.-№10.-c.61-66

Экономическая политика
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[215150]

Аналитическое описание
УДК 622
Григорьев С.М. Технико-экономические показатели развития металлургии губчатых и порошковых лигатур на примере металлизованного молибденового концентрата / Григорьев С.М. //Черные металлы. Пер. с нем.-2010.-№3.-c.26-29

Экономическая политика
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[110002]

Книга
УДК 33М2
К49     Климова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Эконом. роль и тенденции развития.-М: Наука,1988.-182 c.

Экономическая политика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[141754]

Книга
УДК 32И
С83      Страны Африки: Политико-экономический справочник / Б.В. Андрианов и др.; Под ред. А.А. Громыко.-М: Политиздат,1988.-336 c.

Экономическая политика
338(-87)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn