ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Нефтегазовая пром-сть) было найдено 295 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.[249510]

Аналитическое описание
УДК 665.5(09)
Концур Іван Федорович. До 80-річчя від дня народження //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.106

Нефтегазовая пром-сть
665.5(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[242202]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2018.-89 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243556]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Зеленко Ю.М. Виділення перспективних нафтогазоносних об'єктів південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену та основи застосування результатів геофізичних досліджень / Ю.М. Зеленко //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.7-17. - Библиогр.: 13 назв.
За результатами проведених досліджень геологічної будови південно-східної ділянки ДДЗ зроблено попередні оцінки патогенетичної зрілості керогену щодо генерації та акумуляції вуглеводнів, зокрема в ущільнених тріщинуватих породах авлакогену.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243557]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Фільтраційно-ємнісна характеристика порід-колекторів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища / В.В. Федорів, Я.М. Фтемов, І.О. П'ятковська, А.О. Трубенко //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.18-24. - Библиогр.: 10 назв.
Розглядаються результати лабораторних і геолого-геофізичних методів дослідження порід-колекторів складного типу візейських і турнейських відкладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища. Обгрунтовусться зв'язок структурних і літологічних характеристик з геофізичними параметрами.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243558]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Куровець С.С. Оцінювання впливу геологічних чинників на ємнісно-фільтраційні властивості теригенних колекторів Передкарпатського прогину / С.С. Куровець, І.В. Артим //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.25-37. - Библиогр.: 16 назв.
Встановлено, що основними геологічними чинниками, які визначають колекторські параметри теригенних порід Передкарпатського прогину, є їхній мінеральний склад і структурно-текстурні особливості та термобаричні фактори.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[243559]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Оцінка впливу динамічних навантажень на умови руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій / О.Ю. Витязь, Р.С. Грабовський, В.В. Тирлич, В.І. Артим //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.38-47. - Библиогр.: 22 назв.
Визначено умови, за яких при спуско-підіймальних операціях можливе руйнування бурильних труб, що містять зовнішню або внутрішню поперечні кільцеві тріщини.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[243562]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Черковський В.М. Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК за допомогою ударних механізмів / В.М. Черковський, М.М. Слепко //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.64-71. - Библиогр.: 10 назв.
Розглянуто стохастичну математичну модель результативності ударного способу вивільнення прихопленої КНБК на базі розігрування методом Монте-Карло ймовірності відповідного результату.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[243560]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Потятинник Т.В. Оцінка впливу карбонатно-глинистого цементу на коефіцієнт проникності порід-колекторів за геофізичними даними / Т.В. Потятинник //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.48-56. - Библиогр.: 10 назв.
В роботі доведено, що на достовірність визначення коефіцієнта проникнення Хідновицького родовища суттєво впливає карбонатність. Проведено дослідження зв’язку інтенсивності природного гамма-поля з інтенсивністю радіаційного захоплення нейтронів на основі використання свердловинних геолого-геофізичних досліджень Хідновицького газового родовища.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[243561]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Дослідження процесу підвищення ефективності роботи свердловин на основі математичного моделювання / В.Я. Грудз, В.В. Марущенко, М.Т. Савчук, О.О. Філіпчук //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.57-63. - Библиогр.: 7 назв.
Проаналізовано існуючі конструкції плунжер-ліфтів. Встановлено ефективність використання плунжер-ліфтів на обводнених та низько дебітних свердловинах. Розроблено конструкцію пристрою для очищення внутрішньої поверхні насосно-компресорних труб від рідини. Проведено дослідження підвищення ефективності роботи свердловини на основі математичної моделі.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[243563]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Левчук К.Г. Вивільнення прихопленої бурильної колони способом фрикційних автоколивань / К.Г. Левчук //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.72-80. - Библиогр.: 20 назв.
Описано механізм виникнення утримуючих бурильні труби труб, викликаних осаджуванням шламу, осипанням, обвалюванням, а також випинанням і плинністю пластичних порід, утворенням сальників. Розглянуто сучасні уявлення про сили тертя.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[243564]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Вдосконалення та дослідження різьбового з'єднання насосних штанг / В.В. Михайлюк, А.Р. Юрич, Р.О. Дейнега та ін. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(44).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.81-88. - Библиогр.: 9 назв.
На основі аналізу літературних джерел встановлено, що відмови різьбового з'єднання насосних штанг є найбільш розповсюдженими і перевищують третину від загальної кількості відмов елементів штангової колони.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[244950]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2018.-60 c.-( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

Нефтегазовая пром-сть
665.5+622.24+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[245289]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 2 (45).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2018.-84 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5+622.24+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[245754]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Бно-Айріян М. К. Аналіз досвіду формування систем управління енергозабезпеченням діяльності провідних економік світу / Бно-Айріян Михайло Каренович //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.12-22. - Библиогр.: 28 назв.
Метою статті є ідентифікація і теоретичне обґрунтування необхідних і доцільних кроків із забезпечення належної організації енергозабезпечення національних господарств урядами країн з енергодефіцитними економіками на основі аналізу аналогічної роботи урядів країн з розвинутими, енергодивесифікованими і енергетично самодостатніми економіками.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[245774]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Графоаналітичне моделювання процесів взаємодії елементарних складових управлінської пари / Козак Федір Васильович, Дикун Тарас Васильович, Гаєва Любов Іванівна, Дем’янчук Ярослав Михайлович //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.45-52. - Библиогр.: 6 назв.
Проаналізовано перспективи використання біогазу в складі суміші з природнім газом, зміну характеристик палива та його оціночної вартості в залежності від відсоткового вмісту компонентів.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[245790]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Лояк Л. М. Фактори формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості туристичного регіону / Лояк Лілія Миколаївна //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.53-61. - Библиогр.: 8 назв.
Метою роботи є дослідження факторів та формуванні шляхів забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості в туристичному регіоні.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[245791]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Данилейчук Р. Б. Фінансові інструменти підтримки суб'єктів інфраструкутри малого бізнесу в регіоні / Данилейчук Руслан Богданович //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.62-72. - Библиогр.: 14 назв.
Метою статті є ідентифікація і теоретичне обґрунтуванні необхідних та доцільних кроків із забезпечення належної організації підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні з залученням широкого спектру сучасних фінансових інструментів.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[245793]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Савка Ю. В. Дослідження зрілості проектної діяльності підприємств електропостачання / Савка Юлія Василівна //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.90-100. - Библиогр.: 11 назв.
Анотація. Обґрунтовано актуальність проектної діяльності для забезпечення розвитку підприємств електропостачання.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[245765]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Ризики при формуванні міжбюджетних відносин в умовах децентралізації та проблеми реформування пенсійної системи в Україні / Васильчак Світлана Василівна, Дубина Марія Петрівна, Соловій Сергій Богданович, Жидяк Олександра Романівна //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.23-31. - Библиогр.: 8 назв.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади формування міжбюджетних відносин в Україні в умовах децентралізації та реформування пенсійної системи в Україні.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[245770]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Дзвінчук Д. І. Графоаналітичне моделювання процесів взаємодії елементарних складових управлінської пари / Дзвінчук Дмитро Іванович, Лютий Марк Олегович, Петренко Віктор Павлович //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.32-44. - Библиогр.: 17 назв.
З метою аналізу і обгрунтованого вибору рекомендованих режимів взаємодії людей в організаційних утвореннях в статті розглянуто основні можливості підвищення ефективності взаємодії людей на основі інтерпретації типової управлінської пари у вигляді двох елементарних складових, які можуть взаємодіяти в режимах «суб’єкт - об’єкт», суб’єкт-суб’єкт», «об’єкт-суб’єкт» і «об’єкт-об’єкт» з врахуванням того факту, що кожна складова характеризується певним рівнем суб’єктності.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[245792]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Про необхідність і умови удосконалення використання технології стратегічного планування в закладах вищої освіти України / Петренко Віктор Павлович, Кісь Святослав Ярославович, Андибур Андрій Петрович, Гулій Наталія Миколаївна //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1 (17).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2018.-c.73-89. - Библиогр.: 45 назв.
Здійснено ідентифікацію умов удосконалення функціонування вітчизняних закладів вищої освіти шляхом обгрунтування змін в структурі, відносинах і менталітеті різних категорій персоналу з використанням відомих технологій стратегічного планування організаційного розвитку.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[229957]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2017.-89 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[233231]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 2(43).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2017.-110 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[233703]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Тунік О.В. Вторинні зміни візейвських карбонатних порід у приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини (Котелевсько-Березівський та Солохівсько-Диканський вали) / О.В. Тунік, В.В. Огар //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.7-16. - Библиогр. : 16 назв.
Наведено результати літолого-петрографічних досліджень візейських карбонатних і карбонатно-глинистих порід приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[233705]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Вдосконалення методики розрахунку обсадних колон для кріплення бокових стволів / І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, М.І. Ковбасюк, Б.О. Марцинків //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.17-24. - Библиогр. : 10 назв.
Вказано на необхідність забезпечення надійності кріплення бокових стволів ще на стадії проектування конструкції свердловини і розрахунку обсадних колон на міцність.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[233706]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Чудик І.І. Розширена методика прогнозування енергетичних затрат, спричинених роботою неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / Чудик І.І. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.25-32. - Библиогр. : 8 назв.
Розглядаються важливі питання підвищення техніко-економічних показників і енергоефективності буріння нафтових і газових свердловин за рахунок вдосконалення технічних засобів і науково-методичних основ їх проектування і вибору.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[233707]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Особливості видобування вуглеводнів на Юліївському НГКР / В.Б. Воловецький, О.М. Щирба, О.Ю. Витязь та ін. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.33-45. - Библиогр. : 24 назв.
Розглянуто особливості видобування вуглеводнів на Юліївському НГКР.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[233708]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Онисько О.Р. Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів замкової конічної гвинтової нарізі для елементів бурильних колон від геометричних параметрів різця / О.Р. Онисько //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.46-53. - Библиогр. : 10 назв.
У даній статі запропоновано алгоритмічний розрахунок форми бічних профілів замкової нарізі в залежності від вказаних геометричних параметрів різця.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[233709]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Погребняк А.В. Структурно-гидродинамические параметры высокоскоростной водополимерной струи / А.В. Погребняк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.54-60. - Библиогр. : 15 назв.
Проведено комплексное изучение структуры и динамики водополимерной высокоскоростной струи.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[233710]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Вплив рівня катодної поляризації на захисні властивості нового та зістареного стрічкового покриттів для магістральних трубопроводів / С.О. Осадчук, Л.І. Ниркова, А.О. Рибаков, С.Л. Мельничук //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 1(42).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2017.-c.61-66. - Библиогр. : 13 назв.
Досліджено вплив рівня катодної поляризації за кімнатної температури та циклічної зміни температур на захисні властивості нового та зістареного захисного стрічкового покриття для магістральних трубопроводів.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn