ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Экономические учения) было найдено 40 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[209369]

Аналитическое описание
УДК 330.341
Білоцерківець В.В. Еволюційний поступ нової економіки: від традиційного суспільства до епохи індустріалізму / В.В. Білоцерківець //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.9-18
В статті розглядаються проблеми становлення нової економіки в умовах домінування традиційного суспільства, розкриваються засади та фактори прискорення її еволюційного поступу в часи зрілого та пізнього середньовіччя

Экономические учения
330.341
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[209372]

Аналитическое описание
УДК 336.02
Єрмошкіна О.В. Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів? / О.В. Єрмошкіна //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.19-26
В статті досліджено основні тенденції економічного та соціального розвитку регіонів України

Экономические учения
336.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[209373]

Аналитическое описание
УДК 330.837
Литвиненко Н.І. Норма "правова поведінка" та соціально-економічний розвиток країни: кроскультурний вимір / Н.І. Литвиненко //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.27-33
В статті розглянуто взаємозв'язок між нормою "правова поведінка" та рівнем соціально-економічного розвитку країни

Экономические учения
330.837
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[209374]

Аналитическое описание
УДК 330.341.2
Алсуф'єва О.О. Механізм узгодження економічних інтересів суб'єктів національної економіки: рівні та засоби координації / О.О. Алсуф'єва //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.34-43
В статті розглядаються особливості узгодження економічних інтересів суб'єктів інноваційної діяльності в рамках національної інноваційної системи

Экономические учения
330.341.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[209380]

Аналитическое описание
УДК 338.46
Піжук О.І. Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою / О.І. Піжук //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.44-51
У статті досліджуються особливості та тенденції розвитку сфери послуг у країнах з трансформаційною економікою

Экономические учения
338.46
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[209381]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Осадча Н.В. Вплив режимів регулювання митної політики на національне господарство країни / Н.В. Осадча //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.52-59
Метою статті є аналіз режимів регулювання митної політики та формування ієрархії регуляторних режимів, аналіз ефективності дії митного режиму

Экономические учения
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[209384]

Аналитическое описание
УДК 334.723.6
Шабанов Д.І. Еволюція корпоративних відносин у національній економіці України / Д.І. Шабанов //Економічний Вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-№1(49).-c.60-70
Розглянуто еволюцію корпоратівних відносин в України

Экономические учения
334.723.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[184250]

Аналитическое описание
УДК 330.8
Петруня Ю.Є. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ / Ю.Є.Петруня //Економічний вісник національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2012.-№1.-c.6-11
Розглянуто теоретичні основи консолідованого фінансування інноваційного розвитку регіону: встановлений взаємозв'язок між економічним ефектом, який отримують розпорядники фінансових ресурсів та їх участю у фінансуванні інноваційних проектів; обґрунтовано ступінь участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні інноваційного проекту

Экономические учения
330.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[184252]

Аналитическое описание
УДК 330.101
Галушко О.С. КОНСОЛІДОВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ / О.С. Галушко, О.Ю. Доценко //Економічний вісник національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2012.-№1.-c.12-19
Розглянуто теоретичні основи консолідованого фінансування інноваційного розвитку регіону: встановлений взаємозв'язок між економічним ефектом, який отримують розпорядники фінансових ресурсів та їх участю у фінансуванні інноваційних проектів; обґрунтовано ступінь участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні інноваційного проекту

Экономические учения
330.101
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[184254]

Аналитическое описание
УДК 338.3
Ляшок Н.Ю. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВ АХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ / Н.Ю. Ляшок //Економічний вісник національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2012.-№1.-c.20-26
Проведено аналіз особливостей функціонування та розвитку промислових підприємств України в умовах економічних криз

Экономические учения
338.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[184267]

Аналитическое описание
УДК 33:311
Дронь В.С. МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОДІЙ МЕТОДОМ УМОВНО-НАСЛІДКОВОГО РОЗКЛАДУ / В.С. Дронь //Економічний вісник національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2012.-№1.-c.75-80
У роботі у доповнення до теоретико-ймовірнісного підходу запропоновано умовно-наслідковий метод моделювання соціально-економічних подій.

Экономические учения
33:311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[184268]

Аналитическое описание
УДК 658.114
Метеленко Н.Г. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ / Н.Г. Метеленко //Економічний вісник національного гірничого університету.-Дніпропетровськ.,2012.-№1.-c.81-87
Досліджено особливості функціонування акціонерних товариств в Україні на сучасному етапі

Экономические учения
658.114
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[180642]

Аналитическое описание
УДК 658.14
Анісімова О.М. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ЗА РЕГІОНАМИ СВІТУ: ПІВНІЧНА АМЕРИКА, ПІВДЕННА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА / О.М. Анісімова //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№21.-c.167-173
У статті запропоновано результати аналізу міжнародного ринку металопродукци

Экономические учения
658.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[180643]

Аналитическое описание
УДК 1:9:51
Клюйков Р.С. ФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ / Р.С. Клюйков, С.Ф. Клюйков //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№21.-c.173-177
Анализ направленности и причин прогресса мировой истории и экономики

Экономические учения
1:9:51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[180644]

Аналитическое описание
УДК 6:51
Клюйков Р.С. ЭТАПЫ ИНЖЕНЕРИИ - ИДЕАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКОЙ / Р.С. Клюйков, С.Ф. Клюйков //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№21.-c.177-183
Предложено новое деление истории в зависимости от ступеней развития математики

Экономические учения
6:51
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[180650]

Аналитическое описание
УДК 005.412
Гончаренко В.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РОСТА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ / В.В. Гончаренко //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№21.-c.195-200
В статье обосновываются отдельные теоретические положения и методические подходы по формированию стратегии экономического роста организаций потребительской кооперации

Экономические учения
005.412
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[180646]

Аналитическое описание
УДК 332.46
Потапчик О.А. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ / О.А. Потапчик //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№21.-c.183-189
В статті у розгорнутому вигляді подано розроблену методику комплексної оцінки якості послуг підприємств житлово-комунальної сфери, що базується на поширеному та удосконаленому методу інтегральних коефіцієнтів, що визначає поаспектні складові та інтенсивність впливу чинників управління на якість послуг, що надаються

Экономические учения
332.46
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[180648]

Аналитическое описание
УДК 332.45
Загорная Т.О. ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ / Т.О. Загорная //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№21.-c.189-194
В статье выделены проблемы использования теоретических концепций экономического роста национальной промышленности с целью выявления факторов повышения энергоэффективности макротехнологической структуры и функций системообразующих отраслей в условиях кардинальной трансформации институциональной и экономической среды хозяйственной деятельности в стране

Экономические учения
332.45
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[104901]

Аналитическое описание
УДК 669
Хотомлянский А.Л. Совершенствование методов экономического прогнозирования на основе регрессионного моделирования //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.271

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[104904]

Аналитическое описание
УДК 669
Хотомлянский А.Л., Черната Т.Н. Методы формирования мультипликатнивных моделей показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.275

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[104907]

Аналитическое описание
УДК 669
Меліхов А.А., Камишникова Е.В. Проблеми оцінки економічної безпеки підприємства //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.279

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[104910]

Аналитическое описание
УДК 669
Гейзер Г.К., Музафарова В.А. Экспортная оценка конкурентоспособности металлургического предприятия //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.284

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[104912]

Аналитическое описание
УДК 669
Сударев В.П., Федосова И.В. Стохастическое нормирование производственных запасов //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.288

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[104913]

Аналитическое описание
УДК 669
Построение математических моделей эконометрических систем на основе явления мультиколлинеарности / Лаврентик О.А., Лаврентик А.И., Симченко О.И. и др. //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.292

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[104914]

Аналитическое описание
УДК 669
Федоренко И.А. Материальное стимулирование персонала в модели бюджетирования лстипрокатного цеха ЛПЦ - 1700 ОАО "ММК им. Ильича" //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.297

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[104915]

Аналитическое описание
УДК 669
Лыкин А.А., Щолокова Е.М. Рыночный подход к ценообразованию с ориентацией на спрос //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.301

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[104916]

Аналитическое описание
УДК 669
Волощук В.А., Гулакова С.А. Оптимизация производственной программы промышленного предприятия //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.304

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[104917]

Аналитическое описание
УДК 669
Логутова Т.Г., Бойчук Е.И. К вопросу о трактовке понятий "инновация" и "инновационная деятельность" //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.309

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[104918]

Аналитическое описание
УДК 669
Адарюкова М.О. Інвестіційне забезпечення інноваційного розвитку Україні //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.314

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[104919]

Аналитическое описание
УДК 669
Алістаєва А.В. Загальні підходи та критерії оцінки соціальної ефективності //Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр.- Вип.18.-Мариуполь.,2008.-c.320

Экономические учения
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn