ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Культура) было найдено 84 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[245697]

Аналитическое описание
УДК 37
Відновлення та рефреймінг економіки: зондування освітнього потенціалу / І.І. Доброскок, Л. В. Басюк, Н. В. Ржевська, М. Г. Калашник //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.172-177. -Библиогр.:21 назв.; Текст англ
Мета. Розгляд можливостей освітнього потенціалу у відновленні та рефреймінгу світової економіки. Особливу увагу автори приділили розгляду діяльності Римського клубу, на прикладах якої були розкриті можливості освітнього потенціалу з реформування світової економіки.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[240660]

Аналитическое описание
УДК 37
Венгерская Н.С. Влияние культуры на стиль переговоров: теоретический и практический аспект / Н.С. Венгерская, Е.Г. Черномаз //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№2.-c.146-155. - Библиогр.: 20 назв.
Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов влияния культуры на стиль переговоров.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[242297]

Аналитическое описание
УДК 37
Прищак М.Д. Порівняльний аналіз особистісно орієнтованого, компетентнісного та комунікативного підходів в освіті / М.Д. Прищак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№6.-c.124-133. - Библиогр.: 29 назв.
В контексті визначення методологічних засад розвитку освіти України XXI ст., здійснено порівняльний аналіз особистісно орієнтованого, компетентнісного, комунікативного підходів в освіті. Ключовим критерієм методологічної ефективності відповідних підходів в освіті виступає принципи сучасної (постнекласичноТ) парадигми освіти.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243292]

Аналитическое описание
УДК 37
Обгрунтування доцільності розширення мережі дошкільних навчальних закладів під час комплексної реконструкції міської забудови / Кравчуновська Т.С., Разумова О.В., Данилова Т.В., Мішина Ю.Є. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№4.-c.37-47. - Библиогр.: 19 назв.
Мета статті - обґрунтування доцільності розширення мережі дошкільних навчальних закладів під час комплексної реконструкції міської забудови.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238730]

Аналитическое описание
УДК 37
Плащанский Л. А. Повышение эффективности предварительной дегазации угольных пластов / Л. А. Плащанский, Ю. В. Шевырёв //Горный журнал.-2017.-№7.-c.96-98
Освещена деятельность кафедры по подготовке инженеров-электромехаников. выпуске учебно-методической литературы, проведению научных исследований. Отмечен вклад кафедры в научно-технический прогресс горного производства.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[225494]

Аналитическое описание
УДК 37
Долгопола Г.Є. Дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного університету нафти і газу / Г.Є. Долгопола, Я.С. Коробейникова //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2016.-№2.-c.183-189. - Бібліогр. : 5 назв
В статті наведені результати дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[225498]

Аналитическое описание
УДК 37
Смик І.Є. Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті / І.Є. Смик, Л.М. Архипова //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2016.-№2.-c.190-195. - Бібліогр. : 8 назв
В статті висвітлено динаміку розвитку туристичної галузі у світі, в Україні та Івано-Франківській області.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[225499]

Аналитическое описание
УДК 504(092)
До 70-річчя доцента кафедри екології Орфанової Марії Миколаївни //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2016.-№2.-c.198-199
В статті висвітлено динаміку розвитку туристичної галузі у світі, в Україні та Івано-Франківській області.

Культура
504(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[228492]

Аналитическое описание
УДК 37
Прищак М.Д. Теорія стилів менеджменту І. Адізеса: на шляху формування системного підходу до менеджменту / М.Д. Прищак, О.Й. Лесько //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.39-44. - Бібліогр. : 10 назв
Проаналізовано питання функцій менеджменту, стилів менеджменту, типів менеджерів, лідерства та етапів розвитку організації як структурних елементів формування цілісної теорії менеджменту.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[228493]

Аналитическое описание
УДК 37
Головченко О.М. Напрям модернізації енергоблока ТЕС / О.М. Головченко, О.М. Нанака //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.45-52. - Бібліогр. : 11 назв
Розглянуто задачу модернізації енергоблока ТЕС шляхом підвищення початкових параметрів паросилового циклу.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[228494]

Аналитическое описание
УДК 37
Савенко О.С. Інформаційна технологія діагностування комп'ютерних систем на наявність поліморфного програмного коду / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.О. Нічепорук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.53-58. - Бібліогр. : 6 назв
Запропоновано інформаційну технологію виявлення поліморфних вірусів на основі модифікованих емуляторів в корпоративній мережі, що дозволяє здійснювати виявлення нових поліморфних вірусів та копій вже існуючих.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[228495]

Аналитическое описание
УДК 37
Романюк О.Н. Анізотропна фільтрація текстур з використанням методів кешування / О.Н. Романюк, О.О. Дудник //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.59-64. - Бібліогр. : 7 назв
Для підвищення продуктивності текстурування запропоновано методи кешування проміжних результатів обчислень при визначенні коефіцієнтів рівняння еліпса для анізотропної фільтрації текстур.

Культура
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[22095]

Книга
УДК 37
П18     Паршакова, Е.Д. История Украинской культуры: теоретические аспекты курса: пособие / Е.Д. Паршакова.-Краматорск: ДГМА,2014.-36 c.

Культура
37(477)(09)(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[194992]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Корпоративна культура організацій в умовах глобалізації економіки / Ковалевський С.В., Медведєва О.А., Кошева Л.В. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.5

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[194993]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Трансформація соціально- трудових відносин в процесі стратегічного управління корпоративною культурою / Балика О.Г. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.14

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[194994]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Формирование экологических ценностей и их связь с корпоративной культурой вуза / Гончарова О.В. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.27

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[194995]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Роль корпоративной культуры в экономической успешности организации / Кулик В.А., Иванова Н.Г. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.36

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[194996]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Концепція безперервної освіти в контексті викликів ХХІ сторічча / Лутай Л.А. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.52

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[194997]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Процессы адаптации студента в вузе как детерминат формирования корпоративной культуры / Носова И.А., Хает Л.Г. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.77

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[194998]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Гармония духовного и материального - основа эффективности новой модели развития экономики Украины / Подгорный В.В. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.98

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[194999]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Корпоративна культура компанії: сітовий досвід та українські реалії / Радченко С.Г. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.113

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[195000]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Субстратная оптимизация механизмов и технологий формирования корпоративной культуры организации / Румянцев А.А. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.120

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[195001]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Влияние корпоративной культуры на кадровую политику организации / Сафонов К.Б. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.128

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[195002]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Розвиток персоналу в умовах корпоративної соціальної відповідальності / Сафонов К.Б. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.131

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[195003]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      Ценности культуры и способность к инновациям / Сафонов К.Б. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.134

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[195004]

Аналитическое описание
УДК 658
К68      До питання основних форм міжкультурної комунікації / Купрікова С.В. //В кн: Корпоративна культура організацій ХХІ століття. Зб. наук. праць Х Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародн. участю.-Краматорськ.,2013.-c.178

Культура
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[166513]

Книга
УДК 658
К68      Корпоративна культура організацій ХХІ століття -2012. Стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць.-Краматорськ: ДДМА,2012.-215 c.

Культура
658.51.014(06)+334.75.001.76(06)+159.9:331(06)+331.4(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[107169]

Книга
УДК 37
М42     Медведєва І.М. Розвиток музейно-педагогічної діяльності: Навч. посібник.-Краматорськ: ДДМА,2009.-60 c.

Культура
37(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[388]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 793.22
Бушуева Л. Лучшая книга поздравлений для лучших дней вашей жизни.-Москва: Эксмо,2006.-256 c.
В этой книге Вы найдёте слова в стихах и прозе, на ваш вкус для любого достойного повода. Она станет чудесным подарком для людей всех возрастов и профессий, а волнующие поздравления создадут праздничное настроение и оставят приятные воспоминания.

Культура
793,22 Б90
______________________________
Инв.N :
67760
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[387]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 793,22
Елжова Н.В. Весёлые праздники для серьёзных людей.-Ростов-на-Дону: Феникс,2005.-352 c.
Представлены оригинальные сценарии календарных праздников, а такжк событий неожиданно происходящих в коллективе, семье (рождение внуков, свадьба).

Культура
793,22 Е46
______________________________
Инв.N :
67762
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn