ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Стійкий розвиток  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки

Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 квітня 2003 р. N 634
                               Київ
 
              Про затвердження Комплексної програми
            реалізації на національному рівні рішень,
           прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого
                   розвитку, на 2003-2015 роки
 
         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  746 (  746-2005-п ) від 16.08.2005
           N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }
 
 
 
     З метою  виконання   домовленостей   у   рамках   підсумкових
документів,   прийнятих   на   Всесвітньому   самміті  зі  сталого
розвитку (Йоганнесбург,  2002  рік), Кабінет  Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Комплексну програму реалізації на національному
рівні рішень,  прийнятих  на  Всесвітньому  самміті   зі   сталого
розвитку, на 2003-2015 роки (далі - Програма), що додається.
 
     2. Фінансування  заходів,  визначених  Програмою на 2003 рік,
здійснюється в межах асигнувань,  передбачених державним  бюджетом
( 380-15 ) відповідним центральним органам виконавчої влади.
 
     3. Міністерству    економіки   та   з   питань   європейської
інтеграції,  Міністерству фінансів під час  формування  показників
проектів  Державної  програми  економічного і соціального розвитку
України і Державного  бюджету  України  протягом  2004-2015  років
передбачати  виходячи  з  можливостей  бюджету кошти на здійснення
заходів, визначених Програмою.
 
     4. Установити,   що   реалізація   рішень,    прийнятих    на
Всесвітньому самміті  зі  сталого розвитку,  на 2003-2015 роки,  є
одним з пріоритетних напрямів діяльності  центральних  і  місцевих
органів виконавчої влади.
 
     5. Відповідальним   виконавцям   Програми подавати  щороку до
15 лютого Міністерству екології та природних  ресурсів  інформацію
про  стан  справ,  а  Міністерству  екології та природних ресурсів
разом з Національною академією наук щороку до 1 березня доповідати
Кабінетові Міністрів України про хід виконання Програми.
 
     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України.
 
 
     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ
 
     Інд. 33
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 26 квітня 2003 р. N 634
 
                       КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
       реалізації на національному рівні рішень, прийнятих
           на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку,
                        на 2003-2015 роки
 
 
                      I. Загальні положення
 
     Глави держав та урядів, представники міжнародних і неурядових
організацій, підприємницьких кіл визнали на Всесвітньому самміті у
Йоганнесбурзі (ПАР,  2002 р.),  що довгострокова стратегія сталого
розвитку,  схвалена  міжнародним  співтовариством  у  1992 році на
Конференції  ООН  з  навколишнього  середовища   та   розвитку   в
Ріо-де-Жанейро, залишається визначальною у подальшому.
 
     Цю Програму  розроблено  з  метою  забезпечення  комплексного
системного підходу до формування та реалізації державної  політики
на принципах сталого розвитку.
 
     Актуальність Програми         визначається        внутрішніми
соціально-економічними та екологічними передумовами,  міжнародними
домовленостями   України,   а   також  необхідністю  запровадження
системного, інтегрованого підходу до формування та впровадження на
національному  рівні основних принципів сталого розвитку на основі
сучасного науково-методологічного обгрунтування.
 
     У Політичній  декларації,   прийнятій   учасниками   самміту,
підкреслюється  необхідність  інтеграції трьох компонентів сталого
розвитку - економічного зростання, соціального розвитку та охорони
навколишнього природного середовища.
 
     Від складного  і  напруженого  процесу  становлення державних
інституцій,  формування нових суспільно-політичних відносин, засад
соціально-економічного   реформування   і   розроблення  ідеології
сталого розвитку як підгрунтя державної стратегії XXI  століття  з
другої  половини  минулого  десятиріччя  в  Україні зроблено перші
кроки до сталого розвитку на  національному  рівні.  За  рішеннями
Президента  України,  Кабінету  Міністрів України,  Верховної Ради
України,  місцевих  органів  виконавчої  влади   було   розроблено
програмні  документи,  в яких враховано принципи сталого розвитку,
спрямовані на розв'язання національних,  регіональних і глобальних
проблем захисту навколишнього природного середовища.
 
     Виконання завдань    Програми    буде    важливою   складовою
стратегічного планування переходу України до сталого  розвитку  та
інтегрування її у європейське і світове співтовариство.
 
               II. Основна мета і завдання Програми
 
     Програма визначає стратегію і шляхи розв'язання глобальних та
загальносуспільних проблем в Україні з метою забезпечення  сталого
розвитку,   а  отже,  є  важливою  складовою  державної  політики,
орієнтованої на забезпечення економічного  зростання,  соціального
розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відтворення
навколишнього природного середовища.
 
     Основними завданнями   Програми   є   ліквідація    бідності,
впровадження    моделей   сталого   виробництва   та   споживання,
спрямованих на забезпечення  життєдіяльності  людства,  охорона  і
раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної
бази економічного та соціального розвитку.
 
     Для досягнення основної мети та виконання заходів, визначених
Програмою,    передбачається    здійснити   науково-методичне   та
організаційно-інституційне забезпечення впровадження засад сталого
розвитку.
 
           III. Науково-методологічне та організаційне
                           забезпечення
 
     З метою      вирішення      завдань      та      забезпечення
науково-методологічного    обгрунтування    заходів,    визначених
Програмою, організації виконання рішень, прийнятих на Всесвітньому
самміті зі    сталого    розвитку,    доцільно   розширити   обсяг
науково-дослідницької  та  методологічної   роботи,   удосконалити
нормативно-правову   базу   системи  координації  та  контролю  за
виконанням центральними  і  місцевими  органами  виконавчої  влади
прийнятих зобов'язань.
 
     Розроблення науково-методологічних засад виконання завдань та
заходів,  визначених  Програмою,   здійснюватиметься   за   такими
напрямами:
 
     підготовка пропозицій  щодо вдосконалення роботи Національної
комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України.
 
                             Національна академія наук,
                             Мінекономіки, Мінекоресурсів,
                             Мінпраці.
 
                             2003 рік;
 
     розроблення проекту комплексної програми наукових  досліджень
проблем сталого розвитку України.
 
                             Мінекоресурсів, Національна
                             академія наук, Мінекономіки,
                             Мінпраці, МОН, Мін'юст.
 
                             2003-2004 роки;
 
     утворення в  структурі  Мінекоресурсів  та  Мінпраці  окремих
підрозділів  з  питань  впровадження  основних  принципів  сталого
розвитку в межах граничної чисельності працівників їх апарату.
 
                             Мінекоресурсів, Мінекономіки,
                             Мінпраці.
 
                             2003 рік;
 
     визначення відповідальних виконавців  з  питань  впровадження
принципів  сталого  розвитку в усіх центральних органах виконавчої
влади;  утворення  у  міру  необхідності  робочих  груп  з  питань
розроблення   і  здійснення  конкретних  заходів,  спрямованих  на
реалізацію  політики  сталого  розвитку  у  відповідних   секторах
національної економіки.
 
                             Міністерства, інші центральні
                             органи виконавчої влади.
 
                             2003-2004 роки;
 
     активізація на    регіональному    рівні     освітньої     та
просвітницької діяльності з питань сталого розвитку.
 
                             МОН, Рада міністрів Автономної
                             Республіки Крим, обласні,
                             Київська та Севастопольська
                             міські державні адміністрації.
 
                             2003 рік;
 
     забезпечення активної взаємодії з Комісією  сталого  розвитку
ООН,  установами,  програмами та фондами ООН,  іншими міжнародними
організаціями, включаючи Глобальний екологічний фонд та міжнародні
фінансові і торговельні установи.
 
                             МЗС, Мінекоресурсів,
                             Мінекономіки, Мінпраці, МОН.
 
                             Постійно;
 
     зміцнення дво- та багатостороннього співробітництва,  у  тому
числі з країнами - членами Європейського Союзу, з метою ефективної
реалізації рішень Всесвітнього самміту зі сталого розвитку.
 
                             МЗС, Мінекоресурсів,
                             Мінекономіки, Мінпраці, МОН.
 
                             Постійно.
 
     На основі  систематичних даних державної системи спостережень
і  результатів  наукових  досліджень  буде  підготовлено   наукову
доповідь   та   щорічники,   присвячені   оцінці  стану  виконання
підсумкових документів Всесвітнього самміту зі сталого розвитку.
 
                     IV. Очікувані результати
 
     Виконання Програми забезпечить комплексний  системний  підхід
до  формування  державної  політики на принципах сталого розвитку,
орієнтованої на забезпечення економічного  зростання,  соціального
розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відновлення
навколишнього природного середовища.
 
     У результаті   виконання   основних    завдань,    визначених
Програмою,  очікується досягнення таких цілей,  як зменшення рівня
бідності,  підвищення добробуту  населення  та  забезпечення  його
продуктивної зайнятості,   стабілізація  соціального  становища  в
державі та злагода в  суспільстві,  підвищення  енергоефективності
виробничих процесів,  кардинальна структурна перебудова економіки,
технологічне  переоснащення   виробництва,   розвиток   наукоємних
галузей,  збільшення  використання  відновлюваних  джерел енергії,
відновлення і підтримання екологічної рівноваги.
 
                     V. Джерела фінансування
 
     Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься
в межах коштів,  передбачених у державному та місцевих бюджетах, а
також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 
                VI. Заходи щодо виконання Програми
 
------------------------------------------------------------------
     Рішення     |    Зміст заходу на  | Відповідальні |  Строк
  Всесвітнього   |       виконання     |   виконавці   |виконання,
   самміту зі    |    рішення самміту  |               |   роки
     сталого     |                     |               |
    розвитку     |                     |               |
------------------------------------------------------------------
                        У соціальній сфері
 
1.  Зменшити      реалізація Стратегії  Мінпраці, інші  2003-2015
    вдвічі        подолання бідності,   заінтересовані
    частку        затвердженої Указом   центральні
    населення,    Президента України    органи
    доходи якого  від 15 серпня         виконавчої
    становлять    2001 р. N 637         влади
    менше ніж 1   ( 637/2001 ), що
    долар США     сприятиме зменшенню
    на день (до   вдвічі до 2015 року
    2015 року)    питомої ваги
                  населення, вартість
                  добового споживання
                  якого не перевищує
                  4,3 долара США за
                  паритетом
                  купівельної
                  спроможності
 
2.  Створити      підготовка            Мінпраці,       2003
    спільний      пропозицій щодо       Мінфін,
    світовий      участі України у      МЗС,
    фонд для      створенні спільного   Мінекономіки,
    ліквідації    світового фонду для   Мін'юст
    бідності та   ліквідації бідності
    сприяння      та сприяння
    соціальному   соціальному і
    і людському   людському розвитку
    розвитку у
    країнах, що
    розвиваються
 
3.  Зменшити      виконання в повному   Держводгосп,    2003-2010
    вдвічі частку обсязі Комплексної    Держжитло-
    населення,    програми              комунгосп
    яке не має    першочергового
    доступу до    забезпечення
    ресурсів      сільських населених
    безпечної     пунктів, що
    питної води   користуються
    (до 2015      привізною водою,
    року)         централізованим
                  водопостачанням у
                  2001-2005 роках і
                  прогноз до 2010 року
                  (постанова Кабінету
                  Міністрів України
                  від 23 листопада
                  2000 р. N 1735
                  ( 1735-2000-п ) та
                  Загальнодержавної
                  програми розвитку
                  водного господарства
                  України (Закон
                  України від 17 січня
                  2002 р. N 2988-III
                  ( 2988-14 )
 
4.  Зменшити      виконання в повному   Держжитло-      2003-2010
    вдвічі частку обсязі Програми       комунгосп,
    населення,    розвитку              Рада міністрів
    яке не має    водопровідно-         Автономної
    доступу до    каналізаційного       Республіки
    санітарного   господарства          Крим, обласні,
    забезпечення  (постанова Кабінету   Київська та
    (до 2015      Міністрів України     Севастопольська
    року)         від 17 листопада      міські держ-
                  1997 р. N 1269        адміністрації
                  ( 1269-97-п )
                  відповідно до
                  орієнтовних обсягів
                  фінансування в
                  2002-2005 роках
                  (постанова Кабінету
                  Міністрів України
                  від 1 червня 2002 р.
                  N 721 ( 721-2002-п )
 
5.  До 2015 року  подальше здійснення   МОЗ,            2003-2005
    реалізувати   заходів щодо          Академія
    програми та   зниження дитячої та   медичних
    ініціативи    материнської          наук,
    щодо зниження смертності,           Мінфін,
    на 15         визначених Указами    Мінекономіки
    відсотків     Президента України
    смертності    від 24 січня та
    новона-       2001 р.
    роджених,     N 42 ( 42/2001 )
    дітей до      "Про додаткові
    п'яти років   заходи щодо
    материнської  забезпечення
    смертності    виконання
    порівняно з   Національної
    базовим       програми "Діти
    показником    України" на період
    2000 року     до 2005 року" і від
                  26 березня 2001 р.
                  N 203 ( 203/2001 )
                  "Про Національну
                  програму
                  "Репродуктивне
                  здоров'я 2001-2005"
                  та розпорядження
                  Кабінету Міністрів
                  України від
                  29 березня
                  2002 р. N 161
                  ( 161-2002-р ) "Про
                  затвердження
                  Концепції безпечного
                  материнства", що
                  дасть змогу знизити
                  до 2006 року
                  рівень дитячої
                  смертності на 12,
                  материнської - на 18
                  відсотків порівняно
                  з базовим показником
                  2000 року
 
6.  Зменшити до   виконання заходів,    МОЗ,            2003-2010
    2005 року на  визначених Програмою  Академія
    25 відсотків  профілактики          медичних наук
    поширення     ВІЛ-інфекції/СНІДу
    ВІЛ-          на 2001-2003 роки
    інфекції/     (постанова Кабінету
    СНІДу         Міністрів України
    серед молоді  від 11 липня
    віком від 15  2001 р. N 790
    до 24 років у ( 790-2001-п ).
    найбільш      Розроблення проекту
    уражених      відповідної програми
    країнах та до на 2004-2008 роки.
    2010 року в   Стабілізація до
    усьому світі  початку 2005 року
                  ситуації з поширення
                  ВІЛ-інфекції/СНІДу
                  серед уразливих груп
                  населення (особливо
                  серед споживачів
                  ін'єкційних
                  наркотиків,
                  зменшення до 2010
                  року на 25 відсотків
                  її поширення серед
                  молоді віком від 15
                  до 24 років
 
7.  Зміцнити      створення правових    Національна     2003
    зв'язки між   засад для             академія наук,
    наукою та     організації           МОН
    освітою в     науково-освітніх
    інтересах     центрів
    сталого
    розвитку на
    всіх рівнях з
    метою обміну
    знаннями,
    досвідом і
    передовою
    практикою
 
8.  Надавати      забезпечення          МОН,            2003-2006
    державним     виконання державних   Національна
    науково-      наукових і            академія наук,
    дослідним     науково-технічних     Мінекономіки,
    організаціям  програм з             Мінфін
    підтримку в   пріоритетних
    розробленні   напрямів розвитку
    нових         науки і техніки на
    екологічно    2002-2006 роки
    чистих видів  (постанова Кабінету
    продукції та  Міністрів України
    виробничих    від 24 грудня
    технологій    2001 р. N 1716
                  ( 1716-2001-п )
 
9.  Сприяти       реалізація            Держком-        2003-2005
    рівноправній  Національного плану   сім'ямолодь
    участі жінок  дій щодо поліпшення
    у процесі     становища жінок та
    прийняття     сприяння
    рішень на     впровадженню
    всіх рівнях,  гендерної рівності у
    включенню     суспільстві на
    гендерних     2001-2005 роки
    аспектів до   (постанова Кабінету
    національних  Міністрів України
    програм і     від 6 травня
    стратегій     2001 р. N 479
                  ( 479-2001-п ).
                  Розроблення та
                  сприяння прийняттю
                  Закону України "Про
                  державні гарантії
                  рівних прав і
                  можливостей жінок і
                  чоловіків".
                  Забезпечення
                  виконання Указу
                  Президента України
                  від 25 квітня
                  2001 р. N 283
                  ( 283/2001 ) "Про
                  підвищення
                  соціального статусу
                  жінок в Україні"
 
10. Сприяти       виконання завдань,    Мінпраці        2003-2005
    продуктивній  визначених Державною
    зайнятості    програмою зайнятості
    згідно з      населення на
    Декларацією   2001-2004 роки
    Міжнародної   (Закон України від
    організації   7 березня 2002 р.
    праці про     N 3076-III
    найважливіші  ( 3076-14 ) і
    принципи і    Національною
    права у       програмою
    сфері         професійної
    праці         реабілітації та
                  зайнятості осіб з
                  обмеженими
                  фізичними
                  можливостями на
                  2001-2005 роки
                  (Указ Президента
                  України від
                  13 липня
                  2001 р. N 519
                  ( 519/2001 )
 
11. Сприяти       виконання заходів,    Держтур-        2003-2010
    сталому       визначених Державною  адміністрація,
    розвитку      програмою розвитку    інші
    туризму       туризму на 2002-2010  заінтересовані
    шляхом        роки (постанова       центральні
    формування на Кабінету Міністрів    органи
    місцевому     України від           виконавчої
    рівні         29 квітня 2002 р.     влади, Рада
    відповідної   N 583 ( 583-2002-п )  міністрів
    інфра-                              Автономної
    структури                           Республіки
                                        Крим, обласні,
                                        Київська та
                                        Севастопольська
                                        міські
                                        держадмі-
                                        ністрації
 
                       В економічній сфері
 
1. Забезпечити    розроблення проекту   Національна     2003
   доступ         Енергетичної          академія наук,
   населення до   стратегії України на  Мінпаливенерго
   сучасних       період до 2030 року
   систем         та дальшу
   енергоза-      перспективу
   безпечення     (розпорядження
                  Президента України
                  від 27 лютого
                  2001 р. N 42
                  ( 42/2001-рп ),
                  постанова Верховної
                  Ради України від
                  24 травня 2001 р.
                  N 2455-III
                  ( 2455-14 )
 
2. Ввести в дію   виконання комплексної НАЕР,           2003-2010
   програми,      державної програми    Мінекономіки,
   спрямовані на  енергозбереження      інші
   підвищення     України (постанова    центральні
   енерго-        Кабінету Міністрів    органи
   ефективності   України від 5 лютого  виконавчої
   та збільшення  1997 р. N 148         влади, Рада
   використання   ( 148-97-п ),         міністрів
   відновлюваних  розроблення та        Автономної
   джерел енергії здійснення заходів    Республіки
                  щодо використання     Крим, обласні,
                  відновлюваних джерел  Київська та
                  енергії біологічного  Севастопольська
                  походження            міські держ-
                                        адміністрації
 
3. Відновити до   реалізація Концепції  Мінагрополі-    2015
   2015 року      розвитку рибного      тики, Мінеко-
   продуктивність господарства України  ресурсів
   рибних         (постанова Верховної
   ресурсів до    Ради України від
   рівня їх       13 липня 2000 р.
   максимально    N 1885-III
   сталого        ( 1885-14 )
   значення
 
4. Подання        розроблення проекту   МОН             2003
   допомоги і     Закону України "Про
   мобілізація    державне регулювання
   ресурсів для   трансферу
   підвищення     технологій"
   продуктивності
   та
   конкуренто-
   спроможності
   промисловості,
   активізація
   трансферу
   екологічно
   чистих
   технологій на
   взаємо-
   узгоджених
   преференційних
   умовах
 
5. Досягти до     забезпечення          Мінекоресур-    2003-2020
   2020 року      виконання в повному   сів, Держбуд,
   такого обсягу  обсязі                Національна
   виробництва і  Загальнодержавної     академія наук,
   використання   програми поводження   МОЗ,
   хімічних       з токсичними          Мінпром-
   речовин та     відходами (Закон      політики,
   небезпечних    України від           Мінагро-
   відходів, який 14 вересня 2000 р.    політики
   би дав змогу   N 1947-III
   мінімізувати   ( 1947-14 )
   їх шкідливий
   вплив на
   довкілля і
   здоров'я
   людини
 
6. Здійснювати    забезпечення          Держводгосп     2003-2010
   фінансування   виконання
   заходів у      Комплексної програми
   рамках         розвитку меліорації
   Конвенції про  земель і поліпшення
   боротьбу з     екологічного стану
   опустелюванням зрошуваних та
   у тих країнах, осушених угідь у
   що потерпають  2001-2005 роках та
   від серйозної  прогноз до 2010 року
   посухи та/або  (постанова Кабінету
   опустелювання, Міністрів України
   особливо в     від 16 листопада
   Африці (через  2000 р. N 1704
   Глобальний     ( 1704-2000-п )
   екологічний
   фонд)
 
7. Поповнити      підготовка            Мінекоре-       2003
   кошти          пропозицій щодо       сурсів,
   Глобального    можливих форм участі  Мінекономіки,
   екологічного   України в             Мінфін
   фонду до 2,92  Глобальному
   млрд. доларів  екологічному фонді
   США
 
8. Впровадити     розроблення і         Мінагро-        2003-2005
   екологічно     затвердження проекту  політики
   чисті,         Комплексної
   ефективні і    інноваційної
   дієві методи   програми підвищення
   підвищення     родючості грунтів та
   родючості      боротьби з
   грунтів та     сільськогосподарськими
   боротьби з     шкідниками
   сільсько-
   господарськими
   шкідниками
 
                       В екологічній сфері
 
1. Запровадити    забезпечення          Мінекоре-       2003-2005
   інтегроване    виконання             сурсів
   управління     Національної
   водними        програми
   ресурсами та   екологічного
   забезпечити    оздоровлення басейну
   виконання до   Дніпра та поліпшення
   2005 року      якості питної води
   планів щодо    (постанова Верховної
   ефективного    Ради України від
   водозабез-     27 лютого 1997 р.
   печення        N 123/97-ВР
   з підтримкою в ( 123/97-ВР ),
   цій сфері      впровадження
   країн, що      басейнового принципу
   розвиваються   управління в галузі
                  використання,
                  охорони та
                  відтворення водних
                  ресурсів України
 
2. Забезпечити на виконання             Мінекоре-       2003-2005
   національному  Комплексної програми  сурсів,
   і              діяльності з          Мінагро-
   регіональному  припинення            політики
   рівні          незаконного вилову
   виконання до   риби іноземними
   2005 року      судами в
   міжнародного   територіальному морі
   плану дій щодо та виключній
   управління     (морській)
   рибними        економічній зоні
   запасами і до  України на
   2004 року -    2002-2006 роки
   міжнародного   (постанова Кабінету
   плану дій із   Міністрів України
   запобігання,   від 12 вересня
   стримування і  2002 р. N 1353
   ліквідації     ( 1353-2002-п )
   нелегального
   рибальства
 
3. Створити до    виконання             Мінекоре-       2003-2010
   2012 року      Загальнодержавної     сурсів
   зразкову       програми охорони та
   мережу         відтворення довкілля
   захищених      Азовського і Чорного
   морських       морів (Закон України
   акваторій      від 22 березня
                  2001 р. N 2333-III
                  ( 2333-14 )
 
4. Запровадити до створення системи     МОН,            2003-2004
   2004 року під  регулярної            Мінекоре-
   егідою ООН     екологічної           сурсів
   регулярну      звітності з оцінки
   глобальну      стану акваторій
   звітність і    Азовського і Чорного
   оцінювання     морів у контексті
   стану          збалансованого
   морського      екологічного
   середовища, у  розвитку
   тому числі
   соціально-
   економічних
   аспектів
   (поточних і
   прогнозних) на
   основі
   регіональних
   даних
 
5. Здійснити      виконання Програми    Держжитло-      2003-2010
   модернізацію   розвитку              комунгосп,
   муніципальних  водопровідно-         Рада міністрів
   очисних споруд каналізаційного       Автономної
   у період       господарства          Республіки
   2003-2010      (постанова Кабінету   Крим, обласні,
   років у рамках Міністрів України     Київська та
   Глобальної     від 17 листопада      Севастопольська
   програми дій   1997 р. N 1269        міські
   щодо захисту   ( 1269-97-п )         держадмі-
   морського      відповідно до         ністрації
   середовища від орієнтовних обсягів
   наземних       фінансування в
   джерел         2003-2005 роках
   забруднення    (постанова Кабінету
                  Міністрів України
                  від 1 червня 2002 р.
                  N 721 ( 721-2002-п )
 
6. Виконання      підготовка до         Мінеко-         2003
   зобов'язань за ратифікації           русурсів,
   Рамковою       Кіотського протоколу  МЗС
   конвенцією ООН до Рамкової
   про зміну      конвенції ООН про
   клімату        зміну клімату
                  ( 995_801 )
 
7. Розширити до   підготовка проекту    Мінеко-         2003
   2010 року      нової редакції        ресурсів,
   доступ країн,  Програми припинення   Мінпром-
   що             в Україні             політики
   розвиваються,  виробництва та
   та країн з     використання
   перехідною     озоноруйнуючих
   економікою до  речовин з метою
   технологій     забезпечення
   застосування   виконання Україною
   екологічно     вимог Монреальського
   ефективних     протоколу
   замінників     ( 995_215 )
   речовин, що
   руйнують
   озоновий шар
 
8. Вжити негайних виконання Державної   Держком-        2003-2015
   заходів щодо   програми "Ліси        лісгосп,
   нагляду за     України" на           Мінагрополітики,
   виконанням     2002-2015 роки        Мінекоресурсів,
   лісового       (постанова Кабінету   Міноборони,
   законодавства  Міністрів України     МНС, Рада
   і здійсненням  від 29 квітня         міністрів
   міжнародної    2002 р. N 581         Автономної
   торгівлі       ( 581-2002-п )        Республіки
   лісомате-                            Крим, обласні,
   ріалами                              Київська та
                                        Севастопольська
                                        міські
                                        держадмі-
                                        ністрації
 
9. Забезпечити    виконання             Мінеко-         2003-2010
   зниження до    Загальнодержавної     ресурсів
   2010 року      програми формування
   існуючих       національної
   темпів втрати  екологічної мережі
   біологічного   України на
   різноманіття   2000-2015 роки
                  (Закон України від
                  21 вересня 2000 р.
                  N 1989-III
                  ( 1989-14 )
 
{  Заходи  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 746
(  746-2005-п  )  від  16.08.2005,  N  1571  (  1571-2006-п  ) від
08.11.2006 }
 

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn