ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки

Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 квітня 2003 р. N 634
                               Київ
 
              Про затвердження Комплексної програми
            реалізації на національному рівні рішень,
           прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого
                   розвитку, на 2003-2015 роки
 
         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  746 (  746-2005-п ) від 16.08.2005
           N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }
 
 
 
     З метою  виконання   домовленостей   у   рамках   підсумкових
документів,   прийнятих   на   Всесвітньому   самміті  зі  сталого
розвитку (Йоганнесбург,  2002  рік), Кабінет  Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Комплексну програму реалізації на національному
рівні рішень,  прийнятих  на  Всесвітньому  самміті   зі   сталого
розвитку, на 2003-2015 роки (далі - Програма), що додається.
 
     2. Фінансування  заходів,  визначених  Програмою на 2003 рік,
здійснюється в межах асигнувань,  передбачених державним  бюджетом
( 380-15 ) відповідним центральним органам виконавчої влади.
 
     3. Міністерству    економіки   та   з   питань   європейської
інтеграції,  Міністерству фінансів під час  формування  показників
проектів  Державної  програми  економічного і соціального розвитку
України і Державного  бюджету  України  протягом  2004-2015  років
передбачати  виходячи  з  можливостей  бюджету кошти на здійснення
заходів, визначених Програмою.
 
     4. Установити,   що   реалізація   рішень,    прийнятих    на
Всесвітньому самміті  зі  сталого розвитку,  на 2003-2015 роки,  є
одним з пріоритетних напрямів діяльності  центральних  і  місцевих
органів виконавчої влади.
 
     5. Відповідальним   виконавцям   Програми подавати  щороку до
15 лютого Міністерству екології та природних  ресурсів  інформацію
про  стан  справ,  а  Міністерству  екології та природних ресурсів
разом з Національною академією наук щороку до 1 березня доповідати
Кабінетові Міністрів України про хід виконання Програми.
 
     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України.
 
 
     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ
 
     Інд. 33
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 26 квітня 2003 р. N 634
 
                       КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
       реалізації на національному рівні рішень, прийнятих
           на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку,
                        на 2003-2015 роки
 
 
                      I. Загальні положення
 
     Глави держав та урядів, представники міжнародних і неурядових
організацій, підприємницьких кіл визнали на Всесвітньому самміті у
Йоганнесбурзі (ПАР,  2002 р.),  що довгострокова стратегія сталого
розвитку,  схвалена  міжнародним  співтовариством  у  1992 році на
Конференції  ООН  з  навколишнього  середовища   та   розвитку   в
Ріо-де-Жанейро, залишається визначальною у подальшому.
 
     Цю Програму  розроблено  з  метою  забезпечення  комплексного
системного підходу до формування та реалізації державної  політики
на принципах сталого розвитку.
 
     Актуальність Програми         визначається        внутрішніми
соціально-економічними та екологічними передумовами,  міжнародними
домовленостями   України,   а   також  необхідністю  запровадження
системного, інтегрованого підходу до формування та впровадження на
національному  рівні основних принципів сталого розвитку на основі
сучасного науково-методологічного обгрунтування.
 
     У Політичній  декларації,   прийнятій   учасниками   самміту,
підкреслюється  необхідність  інтеграції трьох компонентів сталого
розвитку - економічного зростання, соціального розвитку та охорони
навколишнього природного середовища.
 
     Від складного  і  напруженого  процесу  становлення державних
інституцій,  формування нових суспільно-політичних відносин, засад
соціально-економічного   реформування   і   розроблення  ідеології
сталого розвитку як підгрунтя державної стратегії XXI  століття  з
другої  половини  минулого  десятиріччя  в  Україні зроблено перші
кроки до сталого розвитку на  національному  рівні.  За  рішеннями
Президента  України,  Кабінету  Міністрів України,  Верховної Ради
України,  місцевих  органів  виконавчої  влади   було   розроблено
програмні  документи,  в яких враховано принципи сталого розвитку,
спрямовані на розв'язання національних,  регіональних і глобальних
проблем захисту навколишнього природного середовища.
 
     Виконання завдань    Програми    буде    важливою   складовою
стратегічного планування переходу України до сталого  розвитку  та
інтегрування її у європейське і світове співтовариство.
 
               II. Основна мета і завдання Програми
 
     Програма визначає стратегію і шляхи розв'язання глобальних та
загальносуспільних проблем в Україні з метою забезпечення  сталого
розвитку,   а  отже,  є  важливою  складовою  державної  політики,
орієнтованої на забезпечення економічного  зростання,  соціального
розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відтворення
навколишнього природного середовища.
 
     Основними завданнями   Програми   є   ліквідація    бідності,
впровадження    моделей   сталого   виробництва   та   споживання,
спрямованих на забезпечення  життєдіяльності  людства,  охорона  і
раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної
бази економічного та соціального розвитку.
 
     Для досягнення основної мети та виконання заходів, визначених
Програмою,    передбачається    здійснити   науково-методичне   та
організаційно-інституційне забезпечення впровадження засад сталого
розвитку.
 
           III. Науково-методологічне та організаційне
                           забезпечення
 
     З метою      вирішення      завдань      та      забезпечення
науково-методологічного    обгрунтування    заходів,    визначених
Програмою, організації виконання рішень, прийнятих на Всесвітньому
самміті зі    сталого    розвитку,    доцільно   розширити   обсяг
науково-дослідницької  та  методологічної   роботи,   удосконалити
нормативно-правову   базу   системи  координації  та  контролю  за
виконанням центральними  і  місцевими  органами  виконавчої  влади
прийнятих зобов'язань.
 
     Розроблення науково-методологічних засад виконання завдань та
заходів,  визначених  Програмою,   здійснюватиметься   за   такими
напрямами:
 
     підготовка пропозицій  щодо вдосконалення роботи Національної
комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України.
 
                             Національна академія наук,
                             Мінекономіки, Мінекоресурсів,
                             Мінпраці.
 
                             2003 рік;
 
     розроблення проекту комплексної програми наукових  досліджень
проблем сталого розвитку України.
 
                             Мінекоресурсів, Національна
                             академія наук, Мінекономіки,
                             Мінпраці, МОН, Мін'юст.
 
                             2003-2004 роки;
 
     утворення в  структурі  Мінекоресурсів  та  Мінпраці  окремих
підрозділів  з  питань  впровадження  основних  принципів  сталого
розвитку в межах граничної чисельності працівників їх апарату.
 
                             Мінекоресурсів, Мінекономіки,
                             Мінпраці.
 
                             2003 рік;
 
     визначення відповідальних виконавців  з  питань  впровадження
принципів  сталого  розвитку в усіх центральних органах виконавчої
влади;  утворення  у  міру  необхідності&nbs