ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  Про затвердження Державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року

Про затвердження Державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року

| Главная страница |

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                    від 28 липня 2004 р. N 967

                               Київ

 

               Про затвердження Державної програми

         розвитку та реформування гірничо-металургійного

                 комплексу на період до 2011 року

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити  Державну  програму  розвитку  та  реформування

гірничо-металургійного  комплексу  на  період  до  2011  року,  що

додається.

 

     2. Міністерству промислової політики та Міністерству фінансів

під час складання проекту державного бюджету передбачати починаючи

з 2005 року кошти для здійснення заходів, визначених Програмою, що

затверджена цією постановою.

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

     Інд. 21

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                   від 28 липня 2004 р. N 967

 

                        ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

         розвитку та реформування гірничо-металургійного

                 комплексу на період до 2011 року

 

 

        I. Сучасний стан гірничо-металургійного комплексу

 

     Гірничо-металургійний комплекс       забезпечує       близько

27 відсотків  товарного виробництва та понад 40 відсотків валютних

надходжень. На експорт постачається до 80 відсотків прокату чорних

металів, що становить близько 3 відсотків обсягу світової торгівлі

цим видом продукції.  За  обсягами  виробництва  чавуну  та  сталі

Україна посідає сьоме місце в світі.

 

     Найвищих показників  виробництва і споживання металопродукції

досягнуто у 1988 році.  До 1990 року спостерігалося поступове, а з

1990  до  1994  року  -  значне  зменшення  обсягів  виробництва і

внутрішнього споживання металопродукції.  Період  1994-1998  років

характеризується низьким, але стабільним рівнем виробництва.

 

     Однак наприкінці   1998   року   -   початку   1999   року  в

гірничо-металургійному  комплексі   склалася   критична   ситуація

внаслідок  кризових  явищ у економіці України,  а також Російської

Федерації і країн Південно-Східної Азії - традиційних ринків збуту

української металопродукції.

 

     Поліпшенню стану  галузі сприяло прийняття в 1999 році Закону

України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах

гірничо-металургійного комплексу України" ( 934-14  ).  Реалізація

зазначеного  Закону,  позитивні  зрушення  на  внутрішньому  ринку

споживання  металопродукції  та  підвищення  попиту  на   неї   на

світовому   ринку  сталі  сприяло  зростанню  обсягів  виробництва

металопродукції у 1999-2003 роках, які наведено у таблиці 1.

 

                                                         Таблиця 1

 

------------------------------------------------------------------

  Найменування  |     Обсяги виробництва за роками (млн. тонн)

металопродукції |-------------------------------------------------

                | 1998 |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  | 2003

------------------------------------------------------------------

Залізна руда      51,1    47,8     55,9     54,6     58,9    62,5

Кокс              16,3    17,3     19,3     19,2     18,5    20,7

Чавун             20,9    23       25,7     26,3     27,6    29,5

Сталь             24,5    27,4     81,41    33,1     34,1    36,9

Прокат загальний  20,8    23,1     26,6     29,2     30,2    32,9

Прокат готовий    17,9    19,2     22,5     25,3     26,3    29,1

Труби стальні      1,5     1,1      1,7      1,6      1,5     2,1

Металовироби       0,3     0,25     0,28     0,26     0,3     0,56

 

     Проте у    зв'язку    із    структурною   недосконалістю   та

технологічним відставанням галузі,  незадовільним технічним станом

більшості   основних   виробничих  фондів,  недостатнім  розвитком

внутрішнього ринку споживання металопродукції  та  залежністю  від

кон'юнктури світового ринку сталі, тенденцій глобалізації світової

економіки необхідно вжити  невідкладних  заходів,  спрямованих  на

визначення основних напрямів розвитку галузі і розв'язання проблем

управління та координації діяльності підприємств,  внесення змін і

коректив у галузеву інноваційну та амортизаційну політику.

 

            II. Прогноз внутрішнього попиту та оцінка

                     експорту металопродукції

 

     Прогнозування перспективного     попиту     на      продукцію

гірничо-металургійного комплексу виконано із застосуванням методів

економіко-математичного  моделювання  тенденцій  металоспоживання;

міжгалузевих    балансових    розрахунків;    прямих   розрахунків

перспективного  випуску  окремих  видів  продукції  і  нормативних

витрат  металопродукції.  Враховано металомісткість внутрішнього і

зовнішнього ринку,  прогнозні оцінки  розвитку  основних  галузей,

прогнози   Європейської   комісії   ООН   з   чорної   металургії,

Всесвітнього   банку   та    ЄБРР    щодо    світового    розвитку

металоспоживання на 2005-2011 роки.

 

     Прогнозовані обсяги  внутрішнього  споживання  основних видів

металопродукції наведено у таблиці 2.

 

                                                         Таблиця 2

 

------------------------------------------------------------------

 Найменування галузі |       Обсяги внутрішнього споживання

                     |   металопродукції за роками (млн. тонн)

                     |--------------------------------------------

                     |  2001  |  2003  |  2005  |  2010  |  2011

------------------------------------------------------------------

Машинобудування         1,13     1,9       3,2      4,5      4,8

Металургія              2,48     3,15      3,3&