ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  ЗАКОН УКРАЇНИ Про інвестиційну діяльність

ЗАКОН УКРАЇНИ Про інвестиційну діяльність

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інвестиційну діяльність 

Закон введено в дію з дня опублікування - 19 листопада 1991 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 18 вересня 1991 року N 1561-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 10 грудня 1991 року N 1955-XII
,
 від 5 березня 1998 року N 185/98-ВР
,
 від 21 травня 1999 року N 697-XIV
,
 від 20 грудня 2001 року N 2899-III
,
 від 4 липня 2002 року N 40-IV
(зміни, передбачені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV,
 набрали чинності з 1 січня 2003 року)
(зміни до цього Закону, внесені Законом України від 4 липня 2002 року N 40-IV,
 зупинено на 2003 рік у зв'язку із зупиненням дії 
пункту 3 розділу VII Закону України
 від 4 липня 2002 року N 40-IV
згідно із Законом України від 26 грудня 2002 року N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV),
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 20 листопада 2003 року N 1294-IV
,
 від 3 лютого 2004 року N 1407-IV
,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV
,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV
,
 від 19 січня 2006 року N 3370-IV
,
 від 16 травня 2007 року N 1026-V
,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI
,
від 29 червня 2010 року N 2367-VI
,
 від 9 вересня 2010 року N 2518-VI
,
 від 17 лютого 2011 року N 3038-VI
(зміни, передбачені
абзацами п'ятим - одинадцятим підпункту 3 пункту 11
 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
 набрали чинності з
13 червня 2011 року),
 від 2 червня 2011 року N 3461-VI
,
 від 22 грудня 2011 року N 4218-VI
,
 від 22 грудня 2011 року N 4220-VI
,
 від 5 липня 2012 року N 5080-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI
,
 від 20 листопада 2012 року N 5492-VI
,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII
,
 від 10 жовтня 2013 року N 639-VII

Положенням частини першої статті 19 цього Закону дано офіційне тлумачення
 Рішенням Конституційного Суду України
 від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002

(У тексті Закону слова "інвестиційна програма" та "інвестиційна програма (проект)" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційний проект" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року N 4218-VI)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Інвестиції

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів);

(абзац другий частини другої статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

майнові права інтелектуальної власності;

(абзац четвертий частини другої статті 1 у
 редакції Закону України від 03.02.2004 р. N 1407-IV)

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; 

інші цінності.

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.

Стаття 2. Інвестиційна діяльність

1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:

інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;

державного інвестування, у тому числі державної підтримки реалізації інвестиційних проектів відповідно до положень цього Закону, здійснюваного органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових коштів;

(абзац третій частини другої статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI)

інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування;

(частину другу статті 2 доповнено новим абзацом четвертим
 згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим
)

іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та державами;

спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, іноземних держав.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 10.12.91 р. N 1955-XII)

3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтел