ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  координаційно-методична робота  //  На допомогу робітнику НТБ  //  В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ НТБ №1 2014

В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ НТБ №1 2014

Данное издание содержит законодательные, нормативные и информационные  материалы по организации деятельности НТБ.

Материал представлен по состоянию на 01.04.14.

 

СТРУКТУРА СБОРНИКА

 

 

       1.Офіційні матеріали та законодавча база…………………………………………………………..С.1-2

       «Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури»
Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013г. № 1222…………………………………………..С.1
 

       2. Інформаційні ресурси…….. ………………………...........................................................................С.3-20

       К вопросу перспектив развития информационных библиотечных систем в условиях мирового кризиса / А.А. Косолапов, А.В.Мотин, Д.В. Лоскутов………………………………………………………………..С.3

       Видавництво «Elsevier» як джерело поповнення сучасних бібліотечних ресурсів/Ю. Камінський…………………………………………………………………………………………………….С.5

       Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів/ І.Зарванська…………………………………………………………………………………………………...С.9

       Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек інформаційному середовищі/ Т. Вилегжаніна…………………………………………………………………………………………………..С.15

       Назустріч користувачам: віртуальна довідка в комунікаційному середовищі (за матеріалами зарубіжної періодики)…………………………………………………….........................................................................С.18

  

     3. Новітні  технології в практику  діяльності бібліотек ……………………………………………С.21-39

     Віртуальна служба бібліотеки вищого навчального закладу – нова форма довідково-бібліографічного обслуговування/ З.Ф.Ковальова………………………………………………………………………….С.21

    Програми відцифрування Британської бібліотеки/ О. Керзюк…………………………………………С.24

    Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек/ В.Ярощук…………………….С.29

    Оценка научной деятельности организаций Беларуси с использованием индексов цитирования/ Н.Березкина, О. Сикорская, Г.Хренова……………………………………………………………………С.31

    Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси/ Н.Грек-Тарасевич………………………………………………………………С.36

  

     4. На допомогу бібліотекарю.…………….…………………………………………………………...С.40-66

     Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4: 1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).  ДСТУ 3582:2013……………………………………………...С.40

     IV Всеукраїнська школа методиста/ Т. Проценко………………………………………………………С.55

    Сучасні шляхи підвищення фахового рівня бібліотекарів( за матеріалами зарубіжної періодики)/ Н.Богун……………………………………………………………………………………………………....С.56

    Практичні аспекти проведення атестації працівників публічних бібліотек/ Н.Розколупа…………..С.60

    До питання щодо нормативів ресурсного забезпечення публічних бібліотек (на прикладі матеріально-технічних ресурсів)/ С.Ковальчук………………………………………………………………………....С.62

   

   5. Бібліотекарю про різне …………………………………………………………………………….С.67-89

    Конфіденціальність і свобода слова: роль бібліотек(інтерв’ю з Барборою Джонс-директором Офісу інтелектуальної свободи Американської Бібліотечної асоціації , виконавчим директором Фундації зі свободи читання)……………………………………………………………………………………….…...С.67

    Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України/ В.Соколов…………………………......С.69

    Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності/ Н.Малолєтов………………………С.74

    Формування інноваційної моделі наукової бібліотеки в Ісламській Республіці ................................С.82

 

    6. Нові надходження до фонду ДЗ «ЦДНТБ  ГМК України» ……………………………………С.90-100

 

    Ответственный за выпуск и                                                            Тираж: 30 экз.

     составитель: Новикова И.А.                                                          Конт. тел.: (056)744-87-26

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn