ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  координаційно-методична робота  //  На допомогу робітнику НТБ  //  В помощь работнику НТБ № 1 2012

В помощь работнику НТБ № 1 2012

В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ НТБ № 1 2012

СТРУКТУРА СБОРНИКА


Скачать>>

        

        1.Офіційні матеріали та законодавча база…………………………………………………С.1-3

         «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів щодо доставляння  обов'язкового безоплатного промірника документів» Закон України  від 12 січня 2012 року № 4519-VI………………………………………………………………………………………………………С.1

         Законодавчі та нормативні документи(грудень 2011; січень, лютий 2012р.) …………..С.2

         Пропозиції до Закону України « Про внесення зміни до статті 2 Закону України « Про здійснення  державних закупівель» щодо  придбання документів для бібліотечних фондів…………………………………………………………………………………………………С.3

        

        2. Інформаційні ресурси…….. ………………………............................................................С.4-40   

        Комп'ютерні програми для створення електронних бібліотек/Башун О ………. …………С.4-9

        Координатне (пост координатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення  пошукового образу документа/ Зарванська І. ………................................................С.10-14

         Розроблення і впровадження моделей управління формуванням електронних ресурсів як актуальна бібліотекознавча проблема/ Петрова М. ……………………………….....................С.15-18

        Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus / Соловяненко Д……………………………………………………………………………………..С.19-34

       Система ІРБІС у бібліотеках НДУ НАН України /Смаглова Н. …………………………..С.34-35

        Бібліотека як документальна комунікаційна система/ Швецова-Водка Г. ……………....С.36-40

       

        3. На допомогу бібліотекарю …………….………………………………………………...С.41-58

       Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів/ Гуцол Г., Трухан Н.  …………………........................................С.41-46

       Нещерет М.   Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в Российской государственной библиотеке……………………………………………………………………...С.47-50

    Інструкції щодо організації діловодства в бібліотеках удосконалюються/Васильченко М.С.51-53

       Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи

« Бібліотека-ХХІ» / Васильченко М. ………………………………………………….................С.54-55

      Бібліотека  відкрита для світу/ Петрина Н. ……………………………………….................С.56-58

     

      4. Бібліотекарю про різне………………………………………...............................С.59-92

      Окремі аспекти  системи управління бібліотеками України/ Зуб В. ……………………...С.59-62

       Діяльність Української бібліотечної асоціації з лобіювання  інтересів бібліотек і користувачів

перед органами  державної влади та управління/ Ковальчук Л.І. ……………………………..С.63-66

       ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта – сучасна бібліотека»: здобутки та враження……………………………………………………...С.67-68

       Окінавська Хартія Глобального Інформаційного Суспільства…………………………….С.69-77

      Декларація про бібліотеки  інформаційні служби та інтелектуальну свободу, прийнята в Глазго

(2002 р.)……………………………………………………………………………………………...С.78-79

     Маніфест ІФЛА  з прозорості, раціонального  управління та свободи  від корупції(2008р.)С.79-81

     Вuzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід

польських бібліотек/Войцеховська М. ……………………………………………………………С.82-88

     Подорож у казку, або Мрія бібліотекарів усіх країн…………………………………………..С.89-90

 

      5. Нові надходження до фонду ДЗ ЦДНТБ  ГМК України ………………………………С.91-101

 

        Ответственный за выпуск и                                                                           Тираж: 100 экз.

       составитель: Буц А.П.                                                                                       Конт. тел.: (056)7448726

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn