ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  координаційно-методична робота  //  На допомогу робітнику НТБ  //  В помощь работнику НТ №1 2011

В помощь работнику НТ №1 2011

Данное издание содержит законодательные и нормативные  материалы  по организации деятельности НТБ.  

Материал представлен по состоянию на 01.04.2011.

 

СТРУКТУРА СБОРНИКА

 

1.Офіційні матеріали та законодавча………………………………………………   С.1-23

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.№1298 і від 25 жовтня 2008 р.№ 939» Постанова Кабінету Міністрів України   від 29.012.2010  №  1212…………………………………………………………………….  …………………………С.1-2

«Про суми та склад витрат  на відрядження державних службовців, а також  інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями,які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» Постанова Кабінету Міністрів України   від 02.02.2011 №  98……………………………………………………… С.2-19

«Про  схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р.29-р…………………….С.20-23

      

       2. Новітні технології  в практику діяльності бібліотек…….. ……………................С.24-46     

        Спілкування  в бібліотеці у віддаленому режимі/Грабар Н. Т... ……………………...С.24-26

        Світовий досвід використання карткових каталогів у період інформатизації суспільства/ Цедік Т., Приходько А. ……………………………………………………………………. С.27-29

        Архитектура корпоративного сховища даних/Асєєв Г. ……………………................ С.30-35

        Стандартизація  термінології: аналіз термінології, вжитої у стандартах, що стосуються  сфери інформаційних технологій/Кириленко В. ……………………………………………С. 36-39

        Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції

«Фонд Президентів України»/Польовик С. ………………………………………................С.40-43

          Інформаційна безпека бібліотеки:проблеми та шляхи формування

  /Бобришева О. ………………………………………………………………………................ С.44 -46

 

         3. На допомогу бібліотекарю …………….…………………………………………….. С.47-66

         Сучасний бібліографічний контроль/Стрішенець Н. ………………………................. С.47-51

       Паблик рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки/Барабаш С.. С. 52-53

     Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України/ Кононенко В.,

Ігнатецька І……………………………………………………………………………………..С.54

      Библиотека: забезпечення інформаційних  потреб маркетологів/Ігнатенко В………...С.55-57

        Методичні  рекомендації щодо визначення класифікаційних

індексів УДК для авторефератів  дисертацій……………………………………………….С.58-62

       Огляд змін та доповнень  до таблиць УДК за 2007-2008 роки

/Чунакова Н. ……………………………………………………………………………………..С.63-66

      

     4. Бібліотекарю про різне………………………………………………………………… С.67-97

        Библиотеки Швеции и их роль в развитии национальной культуры

и образования/Карягина Н.……………………………………………………………………. С.67-68

        Найдемократичніші бібліотеки – у ….королевстві/Пашкова В. ………………………..С.69-74

        Колекція ресурсів вільного доступу –складова сучасного бібліотечного фонду

/Ярошенко Т..…………………………………………………………………………………….С.75-77

        Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США/Стрішенець Н………………..С.78-82

        Професійні стандарти і компетентнісні  профілі з  документознавства та

інформаційної діяльності: досвід західних країн/ Малик Г……………………………………С. 83-88

        Професійне читання бібліотекаря:спеціалізований бюлетень «Лібмаркет»

/Кислова О…………………………………………………………………………………………С.89-90

        Міжнародний бібліографічний конгрес. Бібліотеки світу очима українців

/Березкіна В., Савченко І.  ………………………………………………………………………..С.91-97

 

7. Нові надходження до фонду ДЗ ЦДНТБ  ГМК України …...............................................С.98-101

 

Ответственный за выпуск и                                                            Тираж: 100 экз.

составитель: Буц А.П.                             Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn