ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Стандарти, норми, правила  //  Стандарти  //  ДСТУ 2273 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2273 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2273

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки.

До стандарту включено терміни та визначення відповідних понять, які стосуються:

- пожежних машин (пожежних транспортних засобів та інших пожежних машин);

- пожежного обладнання (гідравлічного і допоміжного);

- пожежних рятувальних пристроїв;

- переносного пожежного інструменту;

- засобів індивідуального захисту пожежника;

- установок пожежогасіння;

- вогнегасників;

- засобів пожежної сигналізації.

Терміни, встановлені стандартом, обов'язкові для використання в нормативних документах усіх видів, науково-технічній і довідковій літературі, у комп'ютерних інформаційних системах, які стосуються пожежної техніки, а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни стандарту - рекомендовані.

Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення.

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕНЯ

Для кожного визначення встановлено один, а в окремих випадках - два застандартизовані терміни.

Застандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом. Недозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою "Нд". У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненормативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття.

У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення поставлено риску.

В цьому стандарті уточнено визначення окремих понять (терміностатті 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.6, 4.9.15, 4.9.16), які стосуються вже застандартизованих термінів (ДСТУ 3960).

У стандарті як довідкові наведено англійські (en), німецькі (de), французькі (fr) та російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних та державних стандартів і термінологічних словників.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б-Д).

Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1.1

пожежна техніка
Технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі, проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Brandshutztechnik [4]

ru

пожарная техника [4]

4.1.2

пожежна машина
Машина, призначена для забезпечення гасіння пожеж та (або) проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr [4]

ru

пожарная машина [4]

4.1.3

пожежне обладнання
Обладнання, призначене для відбирання, транспортування, регулювання витрат, формування і спрямування струменів вогнегасних речовин із застосуванням пожежних машин або мережі водопостачання, а також допоміжні засоби його застосування та технічного обслуговування

de

Angriffsgerate der Feuerwehr [4]

ru

пожарное оборудование [4]

4.1.4

пожежний рятувальний пристрій
Технічний пристрій, призначений для рятування людей під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Rettungsgerate der Feuerwehr [4]

ru

пожарное спасательное устройство [4]

4.1.5

переносний пожежний інструмент
Переносний інструмент, призначений для застосування під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Hiftsgerate der Feuerwehr [4]

ru

ручной пожарный инструмент [4]

4.1.6

засіб індивідуального захисту пожежника
Засіб захисту, що надягається на тіло пожежника або його частину і застосовується під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

personliche Schutzausrustung der Einsatzkrafte der Feuerwehr [4]

en

personal protective equipement [3]

fr

equipement de protection individuel [3]

ru

средства индивидуальной защиты пожарных [4]

4.1.7

установка пожежогасіння
Стаціонарний або транспортований комплекс технічних засобів, до складу якого входять один або декілька резервуарів для вогнегасної речовини, призначений для локалізації або ліквідації пожежі подаванням вогнегасної речовини до фіксованого об'єкта протипожежного захисту

de

Feuerloschanlage [4]

ru

установка пожаротушения [4]

4.1.8

вогнегасник
Технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною

de

Feuerloschgerat [4]

en

fire extinguisher [2]

fr

extincteur [2]

ru

огнетушитель [4]

4.1.9

установка пожежної сигналізації
Комплекс технічних засобів, призначений для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передавання сигналів на інші виконавчі пристрої без втручання людини

de

Brandmeldeanlage [4]

ru

установка пожарной сигнали-зации [4]

4.1.10

пожежна автоматика
Технічні засоби, призначені для виявлення ознак горіння, оповіщення про їх виникнення, локалізації або ліквідації пожежі без втручання людини

 

 

4.1.11

установка пожежної автоматики
Спроектований, змонтований і введений в експлуатацію на об'єкті протипожежного захисту комплекс технічних засобів, який виконує функції пожежної автоматики

 

 

4.1.12

пожежно-технічне оснащення
Комплект пожежного обладнання, переносного пожежного інструменту, пожежних рятувальних пристроїв, засобів індивідуального захисту пожежника, вогнегасників, яким оснащується пожежний транспортний засіб

de

Feuerwehrtechnik [4]

ru

пожарно-техническое вооружение [4]

4.2 ПОЖЕЖНІ МАШИНИ

4.2.1 ПОЖЕЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

4.2.1.1

пожежний транспортний засіб
Самохідна або транспортована пожежна машина

 

 

4.2.1.2

пожежний автомобіль
Автомобіль, призначений для перевезення пожежників і застосування для гасіння пожеж та (або) проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerwehrkraftfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль [4]

4.2.1.3

(пожежний) автомобіль пінного гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення водопінних вогнегасних речовин, генерування та подавання піни

de

Shaumloschfahrzeug [4]

en

foam tender [3]

fr

fourgon emulseur grande puissance [3]

ru

пожарный автомобиль пенного тушения [4]

4.2.1.4

(пожежний) автомобіль порошкового гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання вогнегасного порошку

de

Pulverloschfahrzeug [4]

en

dry powder appliance [3]

fr

fourgon poudre [3]

ru

пожарный автомобиль порошкового тушения [2]

4.2.1.5

(пожежний) автомобіль газового гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання газових вогнегасних речовин

de

Gasloschfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль газового тушения [4]

4.2.1.6

(пожежний) автомобіль комбінованого гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання кількох вогнегасних речовин різних видів

ru

пожарный автомобиль комбиниро-ванного тушения [4]

4.2.1.7

(пожежний) автомобіль газо-водяного гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для подавання водних вогнегасних речовин з використанням газового струменя

de

Gas-Wasser-Loschfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль газоводяного тушения [4]

4.2.1.8

(пожежний) автомобіль водо-пінного гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водних і водопінних вогнегасних речовин

de

Wasser-Schaum-Loschfarhzeug [4]

ru

пожарный автомобиль водопенного тушения [4]

4.2.1.9

(пожежний) автомобіль пінно-порошкового гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водопінних вогнегасних речовин і вогнегасних порошків

de

Schaum-Pulver-Loschfarhzeug [4]

ru

пожарный автомобиль пенопорошкового тушения [4]

4.2.1.10

(пожежний) автомобіль водо-порошкового гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водних вогнегасних речовин і вогнегасних порошків

 

 

4.2.1.11

пожежний автомобіль цільового призначення
Пожежний автомобіль, призначений для застосування на об'єктах з урахуванням їх специфіки
Примітка. До специфіки об'єктів належать: можливість виникнення пожежі внаслідок аварії на об'єктах авіатранспорту, бойової техніки, наявність сильнодіючих отруйних та вибухових речовин, радіоактивного випромінювання

 

 

4.2.1.12

пожежна автоцистерна
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, резервуарами для водних і водопінних вогнегасних речовин, призначений для перевезення пожежно-технічного оснащення, подавання вогнегасних речовин

de

Tankloschfahrzeug [4]

ru

пожарная автоцистерна [4]

4.2.1.13

пожежний автопідйомник
Пожежний автомобіль, обладнаний стаціонарною механізованою поворотною підіймальною стрілою, яка закінчується платформою або люлькою

de

Gelenkmast [4]

en

aerial appliance [3]

ru

пожарный автоподъемник [4]

4.2.1.14

пожежна автодрабина
Пожежний автомобіль, обладнаний стаціонарною механізованою висувною поворотною драбиною

de

Drehleiter [4]

en

turnable ladder [3]

fr

echelle pivotante automatique [3]

ru

пожарная автолестница [4]

4.2.1.15

пожежний автомобіль газодимозахисту
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, споряджений пожежно-технічним оснащенням, призначений для забезпечення проведення робіт в непридатному для дихання середовищі

de

Atemschutzgeratewagen [4]

ru

пожарный газо-дымозащитный автомобиль [4]

4.2.1.16

пожежний автомобіль димовидаляння
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом та споряджений комплектом обладнання для видаляння диму з приміщень

de

Ventilatorenfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль дымоудаления [4]

4.2.1.17

пожежний автомобіль зв'язку та освітлювання
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, призначений для технічного забезпечення управління пожежними підрозділами, здійснення зв'язку та освітлювання

de

Nachrichten und Beleuchtungs-geratewagen [4]

ru

пожарный автомобиль связи и освещения [4]

4.2.1.18

пожежний автомобіль-лабораторія пожежна автолабораторія
Пожежний автомобіль, обладнаний засобами досліджування пожеж

de

Laborgeratewagen [4]

ru

пожарная автолаборатория [4]

4.2.1.19

пожежний автомобіль технічного забезпечення
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, оснащенням та інструментом, призначеним для технічного забезпечення проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Geratewagen [4]

ru

Пожарный автомобиль технической службы [4]

4.2.1.20

насосно-рукавний пожежний автомобіль пожежний автонасос
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, ємкістю для піноутворювача, оснащений запасом пожежних рукавів, призначений для подавання водних і водопінних вогнегасних речовин по рукавних лініях з відбиранням води від стороннього джерела

de

Loschfahrzeug [4]

en

pumping appliance [3]

fr

engin-pompe [3]

ru

пожарный автонасос [4]

4.2.1.21

пожежний автомобіль - насосна станція пожежна автонасосна станція
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом з автономним силовим агрегатом, призначений для подавання водних і водопінних вогнегасних речовин по рукавних лініях з відбиранням води від стороннього джерела

de

Pumpenstatioswagen [4]

ru

пожарная автонасосная станция [4]

4.2.1.22

рукавний пожежний автомобіль
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення напірних пожежних рукавів, а також для механізованого прокладання та прибирання рукавних ліній

de

Schlauchwagen [4]

en

hose tender [3]

fr

devidoir automobile [3]

ru

рукавный пожарный автомобиль [4]

4.2.1.23

штабний пожежний автомобіль
Пожежний автомобіль, призначений для забезпечення роботи штабу пожежогасіння

de

Kommandowagen [4]

ru

штабной пожарный автомобиль [4]

4.2.1.24

пожежний мотоцикл
Мотоцикл, призначений для перевезення пожежників і пожежно-технічного оснащення до місця виникнення пожежі

 

 

4.2.1.25

пожежний літак
Літак, призначений для авіамоніторингу пожеж та (або) для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин та (або) для гасіння пожеж

de

Feuerloschflugzeug [4]

ru

пожарный самолет [4]

4.2.1.26

пожежний вертоліт
Вертоліт, призначений для авіамоніторингу пожеж та (або) для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин для гасіння пожеж та для проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerloschhubschrauber [4]

ru

пожарный вертолет [4]

4.2.1.27

пожежний дирижабль
Дирижабль, призначений для авіамоніторингу пожеж та (або) для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин

 

 

4.2.1.28

пожежний потяг
Потяг, призначений для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин, для гасіння пожеж та для проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerloschzug [4]

ru

пожарный поезд [4]

4.2.1.29

пожежне судно
Судно, призначене для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин, для гасіння пожеж та для проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerloschboot [4]

en

fire boat [3]

fr

bateau-pompe [3]

ru

пожарное судно [4]

4.2.1.30

пожежний трактор
Трактор, призначений для перевезення пожежно-технічного оснащення, гасіння пожеж та ліквідації їх наслідків

de

Feuerloschtraktor [4]

ru

пожарный трактор [4]

4.2.1.31

пожежний причіп
Причіп, призначений для транспортування переносних пожежних мотопомп, пожежно-технічного оснащення, резервуарів з вогнегасними речовинами

de

Feuerwehranhangen [4]

ru

пожарный прицеп [4]

4.2.2 ПЕРЕСУВНІ І ПЕРЕНОСНІ ПОЖЕЖНІ МАШИНИ

4.2.2.1

пожежний насос
Насос, призначений для відбирання рідкої вогнегасної речовини з ємкості, водоймища або водопостачальної мережі та подавання її для гасіння пожежі

de

Feuerloschpumpe [4]

ru

пожарный насос [4]

4.2.2.2

пожежна мотопомпа
Насос, обладнаний силовим агрегатом, споряджений комплектом пожежно-технічного оснащення, призначений для подавання води від вододжерела під час гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Motorpumpe der Feuerwehr [4]

ru

пожарная мотопомпа [4]

4.2.2.3

переносна пожежна мотопомпа
Пожежна мотопомпа, за масою і конструктивним виконанням придатна для перенесення людиною

de

Tragkraftspritze [4]

en

portable pump [3]

fr

pompe portative [3]

ru

переносная пожарная мотопомпа [4]

4.2.2.4

причіпна пожежна мотопомпа
Пожежна мотопомпа, змонтована на колесах або причепі

de

Motorpumpenanhanger [4]

en

trailer pump [3]

fr

moto-pompe remorquable [3]

ru

прицепная пожарная мотопомпа [4]

4.2.2.5

рукавонав'язувальний пристрій
Пристрій, призначений для нав'язування пожежних рукавів на з'єднувальні головки

de

Schlaucheinbindeapparat [4]

ru

рукавонавязочное устройство [4]

4.2.2.6

пожежний димовисмоктувач
Переносна або пересувна пожежна машина, призначена для видаляння диму з обмежених просторів та подавання в них повітря

de

Ventilatoraggregat [4]

en

smoke extractor [3]

fr

evacuateur de fumee [3]

ru

пожарный дымосос [4]

4.3 ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.3.1 ГІДРАВЛІЧНЕ ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.3.1.1

пожежний гідрант
Стаціонарний пристрій, призначений для забезпечення відбирання води з водопровідної мережі для гасіння пожежі

de

Feuerloschhydrant [4]

en

hydrant [3]

fr

prise d'incendie [3]

ru

пожарный гидрант [4]

4.3.1.2

підземний пожежний гідрант
Пожежний гідрант, який встановлюється в закритому колодязі нижче рівня землі

de

Untergrundhydrant [4]

en

ground hydrant [3]

fr

bouche d'incendie [3]

ru

подземный пожарный гидрант [4]

4.3.1.3

наземний пожежний гідрант
Пожежний гідрант, який встановлюється над рівнем землі

de

Uberflurhydrant [4]

en

pillar hydrant [3]

fr

poteau d'incendie [3]

ru

наземный пожарный гидрант [4]

4.3.1.4

пожежна колонка
Знімний пристрій, що встановлюється на пожежний гідрант, призначений для його відкривання та закривання, а також для під'єднання пожежних рукавів

de

Standrohr [4]

en

hydrant stand pipe [3]

fr

cle de barrage [3]

ru

пожарная колонка [4]

4.3.1.5

пожежний кран-комплект
Комплект, який складається з крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з'єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння

de

Wandhydrant [4]

en

fire hose station [2]

fr

prise d'incendie armee [2]

ru

пожарный кран [4]

4.3.1.6

внутрішній пожежний кран-комплект
Пожежний кран-комплект, який встановлюється всередені приміщення, будівлі або споруди

de

Feuerloschinnenventil [4]

ru

внутренний пожарный кран [4]

4.3.1.7

зовнішній пожежний кран-комплект
Пожежний кран-комплект, який встановлюється поза приміщенням, будівлею або спорудою

de

Feuerloschau?enventil [4]

ru

наружный пожарный кран [4]

4.3.1.8

пожежний рукав
Гнучкий трубопровід, призначений для транспортування вогнегасних речовин

de

Feuerwehrschlauch [4]

ru

пожарный рукав [4]

4.3.1.9

напірний (пожежний) рукав
Пожежний рукав, призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском

de

Druckschlauch der Feuerwehr [4]

en

delivery hose [3]

fr

tuyau de refoulement [3]

ru

напорный пожарный рукав [4]

4.3.1.10

всмоктувальний (пожежний) рукав
Пожежний рукав, призначений для транспортування водних вогнегасних речовин під розрідженням

de

Saugschlauch [4]

en

suction hose [3]

fr

tuyau d'aspiration [3]

ru

всасывающий пожарный рукав [4]

4.3.1.11

напірно-всмоктувальний (пожежний) рукав
Пожежний рукав, призначений для транспортування водних вогнегасних речовин як під надлишковим тиском, так і розрідженням

 

 

4.3.1.12

(пожежна) з'єднувальна головка
Арматура, призначена для з'єднування пожежних рукавів між собою, а також приєднування їх до іншого пожежного обладнання або пожежних насосів

de

Feuerwehrkupplung [4]

en

hose coupling [3]

fr

raccord (a tuyau) [3]

ru

пожарная соединительная головка [4]

4.3.1.13

напірна (пожежна) з'єднувальна головка
З'єднувальна головка, призначена для з'єднування напірних рукавів між собою або з іншим пожежним обладнанням

 

 

4.3.1.14

всмоктувальна (пожежна) з'єднувальнаголовка
З'єднувальна головка, призначена для з'єднування всмоктувальних та напірно-всмоктувальних рукавів між собою та з іншим пожежним обладнанням

 

 

4.3.1.15

рукавна напірна (пожежна) з'єднувальнаголовка
Напірна з'єднувальна головка, яка входить до складу напірного рукава

 

 

4.3.1.16

муфтова напірна (пожежна) з'єднувальна головка
Напірна з'єднувальна головка з внутрішньою різьбою, яка приєднується до пожежного обладнання та водопровідної арматури

 

 

4.3.1.17

цапкова напірна (пожежна) з'єднувальна головка
Напірна з'єднувальна головка із зовнішньою різьбою, яка приєднується до пожежного обладнання та водопровідної арматури

 

 

4.3.1.18

напірна (пожежна) головка-заглушка
З'єднувальна головка, призначена для з'єднування з муфтовою з'єднувальною головкою напірного патрубка пожежного насоса з метою його закривання

 

 

4.3.1.19

перехідна рукавна напірна (пожежна) з'єднувальна головка
Напірна з'єднувальна головка, призначена для з'єднування між собою двох напірних рукавів або іншого пожежного обладнання різних діаметрів

de

Ubergangsstuck [4]

en

hose adaptor [3]

fr

raccord intermediaire [3]

ru

рукавный переходник [4]

4.3.1.20

рукавна всмоктувальна (пожежна) з'єднувальна головка
Всмоктувальна з'єднувальна головка, якою оснащено всмоктувальний або напірно-всмоктувальний рукав

 

 

4.3.1.21

муфтова всмоктувальна (пожежна) з'єднувальна головка
Всмоктувальна з'єднувальна головка з внутрішньою різьбою, яка приєднується до пожежного обладнання та водопровідної арматури

 

 

4.3.1.22

всмоктувальна (пожежна) з'єднувальна головка-заглушка
Всмоктувальна з'єднувальна головка, призначена для з'єднування з муфтовою всмоктувальною з'єднувальною головкою всмоктувального патрубка пожежного насоса з метою його закривання

 

 

4.3.1.23

рукавний колектор
рукавний водозбирач

Арматура, призначена для об'єднання декількох рукавних ліній в одну

de

Sammelstuck [4]

en

collecting breeching [3]

fr

collecteur division [3]

ru

рукавный водосборник [4]

4.3.1.24

рукавне розгалуження
Пристрій, призначений для розподілювання та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях

de

Verteiler [4]

en

dividing breeching [3]

fr

division [3]

ru

рукавное разветвление [4]

4.3.1.25

рукавна лінія
Один або декілька з'єднаних між собою і прокладених пожежних рукавів

 

 

4.3.1.26

напірна рукавна лінія
Рукавна лінія, яка складається з напірних рукавів

 

 

4.3.1.27

всмоктувальна рукавна лінія
Рукавна лінія, яка складається із всмоктувальних або напірно-всмоктувальних рукавів

 

 

4.3.1.28

(пожежний) всмоктувальний фільтр-клапан
(пожежна) всмоктувальна сітка

Пристрій, який встановлюється на вході всмоктувальної рукавної лінії, призначений для її захисту від потрапляння сторонніх предметів під час відбирання води з відкритих водоймищ, а також для утримання рідини в лінії в разі тимчасового припинення роботи пожежного насоса

de

Saugkorb [4]

en

suction hose strainer [3]

ru

всасывающая пожарная сетка [4]

4.3.1.29

пожежний ствол
Пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя вогнегасної речовини

de

Strahlrohr [4]

en

branch pipe [3]

fr

fut de la lance [3]

ru

пожарный ствол [4]

4.3.1.30

переносний (пожежний) ствол
Пожежний ствол, за своїми характеристиками придатний для застосування і перенесення однією людиною

de

Handstrahlrohr [4]

en

hand-controlled nozzle [3]

fr

lance a main [3]

ru

ручной пожарный ствол [4]

4.3.1.31

лафетний (пожежний) ствол
Пожежний ствол, змонтований на лафетній опорі, що забезпечує можливість його повертання у горизонтальній та вертикальній площинах

de

Wendestrahlrohr [4]

en

monitor [3]

fr

lance monitor [3]

ru

лафетный пожарный ствол [4]

4.3.1.32

водяний (пожежний) ствол
Пожежний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя водної вогнегасної речовини

de

Wasserstrahlrohr [4]

ru

водяной пожарный ствол [4]

4.3.1.33

водяний (пожежний) ствол суцільного струменя
Водяний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання суцільного струменя вогнегасної речовини

 

;

4.3.1.34

водяний (пожежний) ствол-розпилювач
Водяний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання розпиленого струменя вогнегасної речовини

 

 

4.3.1.35

водяний (пожежний) ствол багатоцільового призначення
Водяний ствол, призначений для формування, спрямовування та (або) регулювання як розпи-леного, так і суцільного струменя вогнегасної речовини

 

 

4.3.1.36

(пожежний) ствол - генератор піни
Пожежний ствол, призначений для утворення повітряно-механічної піни, формування та спрямування її струменя
Примітка. В залежності від кратності генерованої піни, пожежні стволи - генератори піни поділяються на такі види:
- ствол - генератор піни низької кратності (кратність піни до 20);
- ствол - генератор піни середньої кратності (кратність піни від 21 до 200);
- ствол - генератор піни високої кратності (кратність піни понад 200).

de

Schaumrohr [4]

en

foam generator [3]

fr

generateur de mousse [3]

ru

пенный пожарный ствол [4]

4.3.1.37

порошковий (пожежний) ствол
Пожежний ствол, призначений для формування і спрямування струменя вогнегасного порошку

de

Pulverstrahlrohr [4]

ru

порошковый пожарный ствол [4]

4.3.1.38

комбінований (пожежний) ствол
Пожежний ствол, призначений для формування і спрямування струменів вогнегасних речовин різних видів

 

 

4.3.1.39

водо-пінний (пожежний) ствол
Комбінований ствол, призначений для формування та спрямування струменя як водної вогнегасної речовини, так і піни

de

kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr [4]

ru

водопенный пожарный ствол [4]

4.3.1.40

пожежний гідроелеватор
Пристрій ежекторного типу, призначений для відбирання води з вододжерела, рівень води в якому знаходиться на глибині, що перевищує висоту всмоктування пожежних насосів, з мілких та віддалених вододжерел, а також для видаляння води, розлитої по поверхні

de

Tiefsauger [4]

ru

пожарный гидроэлеватор [4]

4.3.1.41

пожежний пінозмішувач
Пристрій, призначений для одержання робочого розчину піноутворювача

de

Zumischer [4]

en

in-line foam concentrate inducer [3]

fr

injecteur d'emulseur en lingne [3]

ru

пожарный пеносмеситель [4]

4.3.1.42

переносний пожежний пінозмішувач
Пожежний пінозмішувач, за масою і конструктивним виконанням придатний для перенесення людиною

 

 

4.3.1.43

стаціонарний пожежний пінозмішувач
Пожежний пінозмішувач, який встановлюється на пожежному транспортному засобі або входить до складу установки пінного пожежогасіння

 

 

4.3.2 ДОПОМІЖНЕ ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.3.2.1

пожежна підставка
Деталь трубопроводу, призначена для встановлення пожежного гідранта

de

Hydrantenflansch [4]

ru

пожарная подставка [4]

4.3.2.2

рукавний утримувач
рукавна затримка (Нд)
Пристрій, призначений для закріплення і утримування рукавної лінії на висоті

de

Schlauchhalter [4]

en

hose branch holder [3]

fr

collier d'amarrage [3]

ru

рукавная задержка [4]

4.3.2.3

бандаж для напірного рукава
рукавний затискач (Нд)
Пристрій, призначений для тимчасового припинення витікання вогнегасної речовини з отворів та свищів ушкодженого напірного рукава без припинення її транспортування

de

Schlauchbinde [4]

en

hose bandage [3]

fr

obturateur de fuite [3]

ru

рукавный зажим [4]

4.3.2.4

рукавна касета
Пристрій, призначений для розміщення та зберігання укладеного певним способом напірного рукава

de

Schlauchkassette [4]

ru

рукавная кассета [4]

4.3.2.5

рукавна котушка
Пристрій, призначений для намотування і розмотування попередньо з'єднаних напірних рукавів

de

Schlauchhaspel [4]

ru

рукавная катушка [4]

4.3.2.6

рукавний місток
Пристрій, призначений для захисту пожежного рукава від ушкодження під час наїзду на нього транспортного засобу

de

Schlauchbrucke [4]

en

hose ramps [3]

fr

machiers de franchissement [3]

ru

рукавный мостик [4]

4.3.2.7

рукавне коліно
Пристрій, призначений для запобігання надмірному вигину або пошкодженню пожежного рукава під час його прокладання через перепони

de

Krummer [4]

ru

рукавное колено [4]

4.4 ПОЖЕЖНІ РЯТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

4.4.1

переносна пожежна драбина
Драбина, яка за масою придатна для перенесення, призначена для піднімання пожежників на висоту

de

tragbare Feuerwehrleiter [4]

ru

ручная пожарная лестница [4]

4.4.2

висувна пожежна драбина
Переносна пожежна драбина, що складається з декількох телескопічних колін

de

Schiebleiter [4]

en

extension ladder [3]

fr

echelle a coulisses grand modele [3]

ru

выдвижная пожарная лестница [4]

4.4.3

штурмова пожежна драбина
пожежна драбина-штурмівка

Переносна пожежна драбина з гаком для підвішування на опорній поверхні

de

Hakenleiter [4]

en

hook ladder [3]

fr

echelle a crochets [3]

ru

лестница-штурмовка [4]

4.4.4

пожежна драбина-палиця
Переносна пожежна драбина, яку складають зсуванням тятив

de

Klappleiter [4]

en

pole ladder [3]

fr

echelle pliante [3]

ru

лестница-палка [4]

4.4.5

(пожежний) рятувальний рукав
Рукав з еластичного матеріалу, призначений для рятування людей з висоти ковзним спусканням по його внутрішній поверхні

de

Rutschsack [4]

ru

спасательный рукав [4]

4.4.6

(пожежний) рятувальний пристрій-амортизатор
Пристрій, призначений для безпечного уловлювання людини, яка падає з висоти

de

Sprungpolster [4]

en

jumping cushion [3]

fr

coussin de chute [3]

ru

спасательный прыжковый матрац [4]

4.4.7

(пожежне) рятувальне полотнище
Рятувальний пристрій-амортизатор з тканини, який натягується кількома людьми

de

Sprungtuch [4]

en

jumping sheet [3]

fr

bache de saut [3]

ru

спасательное прыжковое полотно [4]

4.4.8

(пожежна) рятувальна мотузка
Мотузка, призначена для страхування і самоврятування пожежника, рятування людей з висоти

de

Fangleine [4]

ru

спасательная веревка [4]

4.5 ПЕРЕНОСНИЙ ПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ

4.5.1

механізований переносний пожежний інструмент
Переносний пожежний інструмент механічного способу дії з пневмо-, електро- чи мотоприводом

de

mechanisiertes Hilfsgerat der Feuerwehr [4]

ru

механизированный ручной пожарный инструмент [4]

4.5.2

пожежний багор
Багор, призначений для розбирання будівельних частин палаючих будівель і розтягування палаючих матеріалів під час гасіння пожежі

de

Einrei?haken [4]

en

ceiling hook [3]

fr

gaffe [3]

ru

пожарный багор [4]

4.5.3

пожежний гак
Гак, призначений для розкривання і розбирання будівельних конструкцій та усунення з місця пожежі окремих їх частин під час гасіння пожежі

de

Zughaken [4]

ru

пожарный крюк [4]

4.5.4

сокира пожежника
Сокира, яка є індивідуальним інструментом пожежника, призначена для розбирання елементів конструкцій під час гасіння пожежі

de

Feuerwehraxt [4]

en

fire fighter's axe [3]

fr

hachette de sapeur-pompier [3]

ru

пожарный топор [4]

4.5.5

пожежний лом
Лом, призначений для розкривання будівельних конструкцій під час гасіння пожежі

de

Brechstange [4]

ru

пожарный лом [4]

4.5.6

ключ з'єднувальних головок
Інструмент, призначений для змикання та розмикання з'єднувальних головок

de

Kupplungsschlussel [4]

en

hose coupling spanner [3]

fr

tricoise [3]

ru

ключ соединительных головок [4]

4.6 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЖЕЖНИКА

4.6.1

каска пожежника
Каска, призначена для захисту голови пожежника від ударів, впливу небезпечних факторів пожежі та вогнегасних речовин

de

Feuerwehrschutzhelm [4]

en

fire fighter's helmet [3]

fr

casque de sapeur-pompier [3]

ru

пожарная каска [4]

4.6.2

захисний одяг пожежника
Спеціальний одяг, призначений для захисту тіла пожежника від впливу небезпечних факторів пожежі та вогнегасних речовин під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerwehrschutzbekleidung [4]

ru

пожарный защитный костюм [4]

4.6.3

захисний одяг пожежника загального призначення
Захисний одяг пожежника, призначений для захисту шкірного покриву пожежника, за винятком голови, кистей рук і ступень ніг, за помірної температури навколишнього середовища, помірного теплового випромінювання, короткочасної дії полум'я.
Примітка. Помірна температура - не більше 185оС;
помірне теплове випромінювання - з поверхневою густиною потоку не більше 7 кВт/м2;
короткочасна дія полум'я - тривалістю не більше 10 с.

 

 

4.6.4

захисний одяг пожежника спеціальногопризначення
Захисний одяг пожежника, призначений для використання за підвищеної та (або) високої температури навколишнього середовища, підвищеного та (або) інтенсивного теплового випромінювання, помірної та (або) тривалої дії полум'я.
Примітка. Підвищена температура - від 185оС до 300оС;
висока температура - понад 300оС;
підвищене теплове випромінювання - з поверхневою густиною потоку від 7 кВт/м2 до 25 кВт/м2;
інтенсивне теплове випромінювання - з поверхневою густиною потоку понад 25 кВт/м2; помірна дія полум'я - тривалістю від 10 с до 20 с;
тривала дія полум'я - тривалістю понад 20 с.

 

 

4.6.5

теплозахисний одяг пожежника
Захисний одяг пожежника спеціального призначення, придатний для використання за підвищеної температури навколишнього середовища, підвищеного теплового випромінювання, помірної дії полум'я

de

Warmestrahlenschutzanzug [4]

ru

теплозащитный пожарный костюм [4]

4.6.6

тепловідбивний одяг пожежника
Захисний одяг пожежника спеціального призначення, придатний для використання за підвищеної та високої температури навколишнього середовища, інтенсивного теплового випромінювання, тривалої дії полум'я

 

 

4.6.7

газохімзахисний одяг пожежника
Спеціальний одяг, призначений для захисту тіла пожежника від впливу шкідливих речовин

de

Gasschutzanzug [4]

en

gas protection suit [3]

fr

combinaison de protection contre les gaz toxiques [3]

ru

газохимзащитный костюм [4]

4.6.8

радіаційнозахисний одяг пожежника
Спеціальний одяг, призначений для захисту тіла пожежника від впливу іонізуючого випромінення

de

Strahlenschutzanzug [4]

ru

радиационнозащитный костюм [4]

4.6.9

пояс пожежника
Пояс, призначений для закріплення і страхування пожежника під час його ёроботи на висоті, а також для проведення пожежно-рятувальних робіт та самоврятування

de

Feuerwehrgurt [4]

en

safety belt [3]

fr

ceinturon de securite [3]

ru

пожарный пояс [4]

4.6.10

карабін пожежника
Поясний карабін, призначений для страхування пожежника під час його роботи на висоті, а також для проведення пожежно-рятувальних робіт та самоврятування

de

Feuerwehrgurthaken [4]

ru

пожарный поясной карабин [4]

4.6.11

ізолювальний захисний дихальний апарат
Апарат, призначений для індивідуального захисту органів дихання людини від небезпечних і шкідливих факторів, що діють інгаляційно (ДСТУ 2299)

de

isolierendes Atemschutzgerat [4]

en

breathing apparatus [3]

fr

appareil respiratoire isolant autonome [3]

ru

изолирующий противогаз [4]

4.6.12

ізолювальний регенеративний респіратор
Автономний дихальний апарат, у якому видихуване повітря регенерується шляхом очищення його від діоксиду вуглецю і додавання до нього кисню, після чого повторно використовується для дихання (ДСТУ 2299)

en

regenerative breathing apparatus [3]

fr

appareil respiratoire a circuit ferme et a regeneration [3]

4.6.13

захисне взуття пожежника
Спеціальне взуття, призначене для захисту ніг пожежника від впливу небезпечних факторів пожежі та вогнегасних речовин під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

 

 

4.7 УСТАНОВКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4.7.1

автоматична установка пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини

de

automatische Feuerloschanlage [4]

ru

автоматическая установка пожаротушения [4]

4.7.2

установка пожежогасіння з ручним пуском
-

de

manuelle Feuerloschanlage [4]

ru

ручная установка пожаротушения [4]

4.7.3

установка водяного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується водною вогнегасною речовиною

de

Wasserfeuerloschanlage [4]

ru

установка водяного пожаротушения [4]

4.7.4

установка пінного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується водопінною вогнегасною речовиною

de

Shaumfeuerloschanlage [4]

en

foam extinguishing system [1]

fr

systeme d'extinction a mousse [1]

ru

установка пенного пожаротушения [4]

4.7.5

установка газового пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується газовою вогнегасною речовиною

de

Gasfeuerloschanlage [4]

ru

установка газового пожаротушения [4]

4.7.6

установка порошкового пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується вогнегасним порошком

de

Pulver-Feuerloschanlage [4]

en

powder extinguishing system [2]

fr

systeme d'extinction a poudre [2]

ru

установка порошкового пожаротушения [4]

4.7.7

установка аерозольного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується аерозолевою вогнегасною речовиною

 

 

4.7.8

генератор вогнегасного аерозолю
Технічний засіб, призначений для одержання вогнегасного аерозолю з заданими параметрами з аерозолевої вогнегасної речовини

 

 

4.7.9

установка пожежогасіння об'ємним способом
Установка пожежогасіння, призначена для подавання і розподілення вогнегасної речовини по об'єму простору об'єкта протипожежного захисту

de

Volumenfeuerloschanlage [4]

en

total flooding extinguishing system [2]

fr

systeme d'extinction par protection d'ambiance [2]

ru

установка объемного пожаротушения [4]

4.7.10

установка пожежогасіння поверхневим способом
Установка пожежогасіння, призначена для подавання і розподілення вогнегасної речовини по поверхні об'єкта протипожежного захисту

de

Oberflachenfeuerloschanlage [4]

ru

установка поверхностного пожаротушения [4]

4.7.11

установка пожежогасіння локального застосування
Установка пожежогасіння, призначена для подавання і розподілення вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об'єкта протипожежного захисту

en

local application extinguishing system [2]

fr

systeme d'extinction par protection [2]

4.7.12

установка пожежогасіння спринклерного типу
Автоматична установка пожежогасіння, обладнана спринклерними зрошувачами

de

Sprinkler-Feuerloschanlage [4]

en

sprinkler system [2]

fr

installation ou systeme d'extinction a eau du type „sprinkleur" [2]

ru

спринклерная установка пожаротушения [4]

4.7.13

установка пожежогасіння дренчерного типу
Установка пожежогасіння, обладнана дренчерними зрошувачами

de

Drencher-Feuerloschanlage [4]

en

drencher system [2]

fr

rideau d'eau [2]

ru

дренчерная установка пожаротушения [4]

4.7.14

установка пожежогасіння модульного типу
Установка пожежогасіння, до складу якої входять один або декілька модулів пожежогасіння

 

 

4.7.15

модуль пожежогасіння
Резервуар установки пожежогасіння, обладнаний запірно-пусковим пристроєм

 

 

4.7.16

установка комбінованого пожежогасіння
Установка пожежогасіння, призначена для застосування кількох вогнегасних речовин різних видів

en

combined medium extinguishing system [2]

fr

systeme mixte d'extinction [2]

4.7.17

стаціонарна установка пожежогасіння
система пожежогасіння

en

fixed extinguishing system [2]

fr

installation fixe d'extinction [2]

4.7.18

транспортована установка пожежогасіння
пересувна установка пожежогасіння

-
Примітка. Маса спорядженої транспортованої установки пожежогасіння - понад 450 кг

 

 

4.8 ВОГНЕГАСНИКИ

4.8.1

переносний вогнегасник
Вогнегасник, за масою та конструктивним виконанням придатний для перенесення однією людиною
Примітка. Маса спорядженого переносного вогнегасника не перевищує 20 кг

de

tragbares Feuerloschgerat [4]

en

portable fire extinguisher [2]

fr

extincteur d'incendie portatif [2]

ru

переносной огнетушитель [4]

4.8.2

пересувний вогнегасник
Вогнегасник, змонтований на колесах чи візку, придатний для переміщення однією людиною.
Примітка. Маса спорядженого пересувного вогнегасника не перевищує 450 кг

de

fahrbares Feuerloschgerat [4]

en

transportable fire extinguisher [2]

fr

extincteur sur roues [2]

ru

передвижной огнетушитель [4]

4.8.3

пінний вогнегасник
Вогнегасник, призначений для застосування водопінної вогнегасної речовини

de

Sсhaumfeuerloscher [4]

en

foam fire extinguisher [2]

fr

extincteur a mousse physique [2]

ru

пенный огнетушитель [4]

4.8.4

водяний вогнегасник
Вогнегасник, призначений для застосування водної вогнегасної речовини

de

Wasserloschgerat [4]

en

water fire extinguisher [2]

fr

extincteur a eau [2]

ru

водный огнетушитель [4]

4.8.5

порошковий вогнегасник
Вогнегасник, призначений для застосування вогнегасного порошку

de

Pulverloschgerat [4]

en

powder fire extinguisher [2]

fr

extincteur a poudre [2]

ru

порошковый огнетушитель [4]

4.8.6

газовий вогнегасник
Вогнегасник, призначений для застосування газової вогнегасної речовини

 

 

4.8.7

комбінований вогнегасник
Вогнегасник, призначений для застосування кількох вогнегасних речовин різних видів

de

kombiniertes Feuerloschgerat [4]

ru

комбинированный огнетушитель [4]

4.8.8

вогнегасник закачного типу
Вогнегасник, корпус якого постійно перебуває під надлишковим тиском газу-витискувача

en

stored pressure fire extinguisher [2]

fr

extincteur a pression permanente [2]

4.8.9

вогнегасник з газом-витискувачем у балоні
Вогнегасник, укомплектований балоном зі стисненим або зрідженим газом, призначеним для створення в його корпусі надлишкового тиску

en

gas cartridge operated fire extinguisher [2]

fr

extincteur a cartouche de gaz [2]

4.8.10

вогнегасник - установка пожежогасіння
Технічний пристрій, придатний для застосування в режимах як вогнегасника, так і установки пожежогасіння

 

 

4.9 ЗАСОБИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

4.9.1

установка пожежної сигналізації адресного типу
Установка пожежної сигналізації, призначена для автоматичного або ручного вмикання пристрою, який сигналізує про виникнення ознак горіння, з наданням інформації про місце, з якого надійшов сигнал

 

 

4.9.2

пожежний сповіщувач
Технічний пристрій, призначений для формування сигналу в разі виникнення ознак горіння (див. також ДСТУ 3960)

de

Brandmelder [4]

en

fire detector [1]

fr

detecteur d'incendie [1]

ru

пожарный извещатель [4]

4.9.3

пожежний сповіщувач ручного типу
ручний пожежний сповіщувач

Пожежний сповіщувач, який вводиться в дію ручним способом (див. також ДСТУ 3960)

de

manueller Brandmelder [4]

en

manual fire alarm call point [1]

fr

detecteur manuel d'alarme incendie [1]

ru

ручной пожарный извещатель [4]

4.9.4

автоматичний пожежний сповіщувач
Пожежний сповіщувач, який автоматично спрацьовує в разі виникнення ознак горіння в контрольованій ним зоні (див. також ДСТУ 3960)

de

automatischer Brandmelder [4]

ru

автоматический пожарный извещатель [4]

4.9.5

автономний пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який виконує функції виявлення ознак горіння та оповіщення про виникнення пожежі незалежно від зовнішніх сигналів керування і джерел живлення

en

self-contained fire alarm [1]

fr

alarme d'incendie autonome [1]

4.9.6

тепловий пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує під впливом тепла (див. також ДСТУ 3960)

de

Thermomelder [4]

en

heat detector [1]

fr

detecteur de chaleur [1]

ru

тепловой пожарный извещатель [4]

4.9.7

пожежний сповіщувач полум'я
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спацьовує під впливом електромагнітного випромінення

de

Flammenmelder [4]

en

flame detector [1]

fr

detecteur de flamme d'incendie [1]

ru

пожарный извещатель пламени [4]

4.9.8

димовий пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує під впливом диму

de

Rauchmelder [4]

en

smoke detector [1]

fr

detecteur de fumee [1]

ru

дымовой пожарный извещатель [4]

4.9.9

радіоізотопний димовий пожежний сповіщувач
Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує в результаті змінення сили власного іонізаційного струму

de

Ionisationsmelder [4]

en

ionization smoke detector [1]

fr

detecteur de fumee a ionisation [1]

ru

радиоизотопный пожарный извещатель [4]

4.9.10

оптичний димовий пожежний сповіщувач
Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує в результаті зміни ступеня поглинання або розсіювання власного електромагнітного випромінення

de

optischer Melder [4]

en

optical smoke detector [1]

fr

detecteur de fumee optique [1]

ru

оптический пожарный извещатель [4]

4.9.11

комбінований пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує в разі виникнення принаймні однієї з двох або більше ознак горіння, для виявлення яких він призначений

 

 

4.9.12

адресний пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, з якого надходить інформація про місце його розташування

 

 

4.9.13

пожежний сповіщувач граничного типу
максимальний пожежний сповіщувач

Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує в разі перевищення встановленого значення параметра, що контролюється

 

 

4.9.14

пожежний сповіщувач динамічного типу
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує в разі перевищення встановленого значення швидкості зміни параметра, що контролюється

 

 

4.9.15

точковий пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує в разі виникнення ознак горіння в радіусі дії його точкового чутливого елемента (див. також ДСТУ 3960)

en

point detector [1]

fr

detecteur ponctuel [1]

4.9.16

лінійний пожежний сповіщувач
Автоматичний пожежний сповіщувач, який спрацьовує в разі виникнення ознак горіння в зоні, розташованій уздовж лінії його контролю (див. також ДСТУ 3960)

en

line detector [1]

fr

detecteur lineaire [1]

4.9.17

відновлюваний пожежний сповіщувач
Пожежний сповіщувач, працездатність якого відновлюється без заміни будь-яких елементів після припинення впливу фактора, що спричинив його спрацювання

 

 

4.9.18

невідновлюваний пожежний сповіщувач
Пожежний сповіщувач, працездатність якого не відновлюється без заміни його елементів після припинення впливу фактора, що спричинив його спрацювання

 

 

4.9.19

пожежний приймально-контрольний прилад
Складова частина установки пожежної сигналізації, призначена для електричного живлення компонентів установки, приймання та оброблення інформації від пожежних сповіщувачів, формування сигналів про виявлення ознак горіння і технічний стан установки, їх передавання на інші виконавчі пристрої (див. також ДСТУ 3960)

de

Brandmeldeempfangs- und Kontrollgerat [4]

ru

пожарный приемно-контрольный прибор [4]

4.9.20

адресний пожежний приймально-контрольний прилад
Складова частина установки пожежної сигналізації адресного типу, призначена для приймання інформації від адресних пожежних сповіщувачів, формування сигналу про виникнення пожежі чи несправність установки, а також для подальшого передавання і надсилання команд на інші пристрої

 

 

4.9.21

пожежний пристрій керування
Складова частина установки пожежної сигналізації, призначена для приймання інформації від пожежних приймально-контрольних приладів або від пожежних сповіщувачів, формування та надсилання сигналу на задіювання виконавчих пристроїв автоматичних установок пожежогасіння та вмикання (вимикання) інших установок і пристроїв

en

control for automatic fire protection equipment [1]

fr

commande de systemes automatiques de lutte et de protection contre l'incendie [1]

4.9.22

адресний пожежний пристрій керування
Складова частина установки пожежної сигналізації адресного типу, призначена для приймання інформації від адресних пожежних приймально-контрольних приладів або від адресних пожежних сповіщувачів, формування та надсилання сигналу на задіювання виконавчих пристроїв автоматичних установок пожежогасіння та вмикання (вимикання) інших установок і пристроїв

 

 

4.9.23

система оповіщування про пожежу
Сукупність засобів, призначених для оповіщування про виникнення пожежі

 

 

4.9.24

пожежний оповіщувач
Пристрій, призначений для подавання сигналу оповіщення про виникнення пожежі

de

Braudwarngerat [4]

en

manual fire alarm device [1]

fr

avertisseur manuel d'incendie [1]

ru

пожарный оповещатель [4]

4.9.25

система централізованого пожежного спостереження
Комплекс технічних засобів, призначений для передавання в заданому вигляді повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок пожежної автоматики з об'єкта протипожежного захисту на пункт центрального пожежного зв'язку, а також їх приймання, обробляння, передавання і реєстрування

 

 

4.9.26

пульт централізованого пожежного спостереження
Комплекс технічних засобів, розташований на пункті центрального пожежного зв'язку, призначений для приймання, обробляння, передавання та реєстрування в заданому вигляді повідомлень про пожежі і технічний стан установок пожежної автоматики з об'єктів протипожежного захисту

en

central fire alarm station [1]

fr

station centrale de surveillance incendie [1]

Додаток А
(довідковий)

Абетковий покажчик українських термінів

автодрабина пожежна

4.2.1.14

автолабораторія пожежна

4.2.1.18

автоматика пожежна

4.1.11

автомобіль - насосна станція пожежний

4.2.1.21

автомобіль водо-пінного гасіння

4.2.1.19

автомобіль водо-порошкового гасіння

4.2.1.11

автомобіль газового гасіння

4.2.1.6

автомобіль газо-водяного гасіння

4.2.1.8

автомобіль комбінованого гасіння

4.2.1.7

автомобіль пінного гасіння

4.2.1.3

автомобіль пінно-порошкового гасіння

4.2.1.9

автомобіль пожежний

4.2.1.2

автомобіль пожежний зв'язку та освітлювання

4.2.1.17

автомобіль пожежний водозахисту

4.2.1.17

автомобіль пожежний водо-пінного гасіння

4.2.1.8

автомобіль пожежний водо-порошкового гасіння

4.2.1.10

автомобіль пожежний газового гасіння

4.2.1.5

автомобіль пожежний газо-водяного гасіння

4.2.1.7

автомобіль пожежний газодимозахисту

4.2.1.15

автомобіль пожежний димовидаляння

4.2.1.16

автомобіль пожежний комбінованого гасіння

4.2.1.6

автомобіль пожежний насосно-рукавний

4.2.1.20

автомобіль пожежний пінного гасіння

4.2.1.4

автомобіль пожежний пінно-порошкового гасіння

4.2.1.10

автомобіль пожежний порошкового гасіння

4.2.1.5

автомобіль пожежний рукавний

4.2.1.22

автомобіль пожежний технічного забезпечення

4.2.1.19

автомобіль пожежний цільового призначення

4.4.1.11

автомобіль пожежний штабний

4.2.1.23

автомобіль порошкового гасіння

4.2.1.4

автомобіль-лабораторія пожежний

4.2.1.18

автонасос пожежний

4.2.1.20

автопідйомник пожежний

4.2.1.13

автоцистерна пожежна

4.2.1.12

аппарат дихальний захисний

4.6.11

багор пожежний

4.5.2

бандаж для напірного рукава

4.3.2.3

взуття пожежника захисне

4.6.13

вертоліт пожежний

4.2.1.26

вогнегасник

4.1.9

вогнегасник закачного типу

4.8.8

вогнегасник - установка пожежогасіння

4.8.11

вогнегасник водопінний

4.8.3

вогнегасник водяний

4.8.4

вогнегасник газовий

4.8.6

вогнегасник з газом-витискувачем у балоні

4.8.9

вогнегасник комбінований

4.8.7

вогнегасник переносний

4.8.1

вогнегасник пересувний

4.8.2

вогнегасник порошковий

4.8.5

водозбирач рукавний

4.3.1.23

гак пожежний

4.5.3

генератор вогнегасного аерозолю

4.7.8

гідрант пожежний

4.3.1.1

гідрант пожежний наземний

4.3.1.3

гідрант пожежний підземний

4.3.1.2

гідроелеватор пожежний

4.3.1.40

головка з'єднувальна

4.3.1.12

головка з'єднувальна всмоктувальна

4.3.1.14

головка з'єднувальна всмоктувальна муфтова

4.3.1.21

головка з'єднувальна всмоктувальна рукавна

4.3.1.20

головка з'єднувальна напірна

4.3.1.13

головка з'єднувальна напірна муфтова

4.3.1.16

головка з'єднувальна напірна перехідна

4.3.1.19

головка з'єднувальна напірна рукавна

4.3.1.15

головка з'єднувальна напірна цапкова

4.3.1.17

головка з'єднувальна пожежна

4.3.1.12

головка з'єднувальна пожежна всмоктувальна

4.3.1.14

головка з'єднувальна пожежна всмоктувальна муфтова

4.3.1.21

головка з'єднувальна пожежна всмоктувальна рукавна

4.3.1.20

головка з'єднувальна пожежна напірна

4.3.1.13

головка з'єднувальна пожежна напірна муфтова

4.3.1.16

головка з'єднувальна пожежна напірна перехідна

4.3.1.19

головка з'єднувальна пожежна напірна рукавна

4.3.1.15

головка з'єднувальна пожежна напірна цапкова

4.3.1.17

головка-заглушка з'єднувальна всмоктувальна

4.3.1.22

головка-заглушка з'єднувальна пожежна всмоктувальна

4.3.1.22

головка-заглушка напірна

4.3.1.18

головка-заглушка пожежна напірна

4.3.1.18

димовисмоктувач пожежний

4.2.2.6

дирижабль пожежний

4.2.1.27

драбина пожежна висувна

4.4.2

драбина пожежна переносна

4.4.1

драбина пожежна штурмова

4.4.3

драбина-палиця пожежна

4.4.4

драбина-штурмівка пожежна

4.4.3

засіб індивідуального захисту пожежника

4.1.6

засіб транспортний пожежний

4.2.1.1

затискач рукавний (Нд)

4.3.2.3

затримка рукавна (Нд)

4.3.2.2

інструмент пожежний переносний

4.1.5

інструмент пожежний переносний механізований

4.5.1

карабін пожежника

4.6.10

касета рукавна

4.3.2.4

каска пожежника

4.6.1

ключ з'єднувальних головок

4.5.6

колектор рукавний

4.3.1.23

коліно рукавне

4.3.2.7

колонка пожежна

4.3.1.4

котушка рукавна

4.3.2.5

кран-комплект пожежний

4.3.1.5

кран-комплект пожежний внутрішній

4.3.1.6

кран-комплект пожежний зовнішній

4.3.1.7

лінія рукавна

4.3.1.25

лінія рукавна всмоктувальна

4.3.1.27

лінія рукавна напірна

4.3.1.26

літак пожежний

4.2.1.25

лом пожежний

4.5.5

машина пожежна

4.1.2

місток рукавний

4.3.2.6

модуль пожежогасіння

4.7.14

мотопомпа пожежна

4.2.2.2

мотопомпа пожежна переносна

4.2.2.3

мотопомпа пожежна причіпна

4.2.2.4

мотоцикл пожежний

4.2.1.24

мотузка рятувальна

4.4.8

мотузка рятувальна пожежна

4.4.8

насос пожежний

4.2.2.1

обладнання пожежне

4.1.3

одяг пожежника газохімзахисний

4.6.7

одяг пожежника захисний

4.6.2

одяг пожежника захисний загального призначення

4.6.3

одяг пожежника захисний спеціального призначення

4.6.4

одяг пожежника радіаційнозахисний

4.6.8

одяг пожежника тепловідбивний

4.6.6

одяг пожежника теплозахисний

4.6.5

оповіщувач пожежний

4.9.24

оснащення пожежно-технічне

4.1.13

підставка пожежна

4.3.2.1

пінозмішувач пожежний

4.3.1.41

пінозмішувач пожежний переносниий

4.3.1.42

пінозмішувач пожежний стаціонарний

4.3.1.43

полотнище рятувальне

4.4.7

полотнище рятувальне пожежне

4.4.7

потяг пожежний

4.2.1.28

пояс пожежника

4.6.9

прилад приймально-контрольний пожежний адресний

4.9.20

прилад приймально-контрольний пожежний

4.9.19

пристрій керування пожежний

4.9.21

пристрій керування пожежний адресний

4.9.22

пристрій рукавонав'язувальний

4.2.2.5

пристрій рятувальний пожежний

4.1.4

пристрій-амортизатор рятувальний

4.4.6

пристрій-амортизатор рятувальний пожежний

4.4.6

причіп пожежний

4.2.1.31

пульт централізованого пожежного спостереження

4.9.26

респіратор регенеративний ізолювальний

4.6.12

розгалуження рукавне

4.3.1.24

рукав всмоктувальний

4.3.1.10

рукав напірний

4.3.1.9

рукав напірно-всмоктувальний

4.3.1.11

рукав пожежний

4.3.1.8

рукав пожежний всмоктувальний

4.3.1.10

рукав пожежний напірний

4.3.1.9

рукав пожежний напірно-всмоктувальний

4.3.1.11

рукав рятувальний

4.4.5

рукав рятувальний пожежний

4.4.5

система оповіщення людей про пожежу

4.9.23

система пожежогасіння

4.1.8

система централізованого пожежного спостереження

4.9.25

сітка всмоктувальна

4.3.1.28

сітка всмоктувальна пожежна

4.3.1.28

сокира пожежника

4.5.4

сповіщувач пожежний

4.9.2

сповіщувач пожежний автоматичний

4.9.4

сповіщувач пожежний автономний

4.9.5

сповіщувач пожежний адресний

4.9.12

сповіщувач пожежний відновлюваний

4.9.17

сповіщувач пожежний граничного типу

4.9.13

сповіщувач пожежний димовий

4.9.8

сповіщувач пожежний димовий оптичний

4.9.10

сповіщувач пожежний димовий радіоізотопний

4.9.9

сповіщувач пожежний динамічного типу

4.9.14

сповіщувач пожежний комбінований

4.9.11

сповіщувач пожежний лінійний

4.9.16

сповіщувач пожежний максимальний

4.9.13

сповіщувач пожежний невідновлюваний

4.9.18

сповіщувач пожежний ручний

4.9.3

сповіщувач пожежний ручного типу

4.9.3

сповіщувач пожежний тепловий

4.9.6

сповіщувач пожежний точковий

4.9.15

сповіщувач полум'я пожежний

4.9.7

станція автонасосна пожежна

4.2.1.23

ствол - генератор піни

4.3.1.36

ствол - генератор піни пожежний

4.3.1.36

ствол водо-пінний

4.3.1.39

ствол водяний

4.3.1.32

ствол водяний багатоцільового призначення

4.3.1.35

ствол водяний суцільного струменя

4.3.1.33

ствол комбінований

4.3.1.38

ствол лафетний

4.3.1.31

ствол переносний

4.3.1.30

ствол пожежний

4.3.1.29

ствол пожежний водо-пінний

4.3.1.39

ствол пожежний водяний

4.3.1.32

ствол пожежний водяний багатоцільового призначення

4.3.1.35

ствол пожежний водяний суцільного струменя

4.3.1.33

ствол пожежний комбінований

4.3.1.38

ствол пожежний лафетний

4.3.1.31

ствол пожежний переносний

4.3.1.30

ствол пожежний порошковий

4.3.1.37

ствол порошковий

4.3.1.37

ствол-розпилювач водяний

4.3.1.34

ствол-розпилювач пожежний водяний

4.3.1.34

судно пожежне

4.2.1.29

техніка пожежна

4.1.1

трактор пожежний

4.2.1.30

установка аерозольного пожежогасіння

4.7.7

установка водяного пожежогасіння

4.7.3

установка газового пожежогасіння

4.7.5

установка комбінованого пожежогасіння

4.7.16

установка пінного пожежогасіння

4.7.4

установка пожежної автоматики

4.1.12

установка пожежної сигналізації

4.1.10

установка пожежної сигналізації адресного типу

4.9.1

установка пожежогасіння

4.1.7

установка пожежогасіння автоматична

4.7.1

установка пожежогасіння дренчерного типу

4.7.13

установка пожежогасіння з ручним пуском

4.7.2

установка пожежогасіння локального застосування

4.7.11

установка пожежогасіння модульного типу

4.7.15

установка пожежогасіння об'ємним способом

4.7.9

установка пожежогасіння поверхневим способом

4.7.10

установка пожежогасіння спринклерного типу

4.7.12

установка порошкового пожежогасіння

4.7.6

утримувач рукавний

4.3.2.2

фільтр-клапан всмоктувальний

4.3.1.28

фільтр-клапан пожежний всмоктувальний

4.3.1.28

Додаток Б
(довідковий)

Абетковий покажчик німецьких відповідників стандартизованих термінів

Angriffsgerate der Feuerwehr

4.1.3

Atemschutzgeratewagen

4.2.1.15

automatische Feuerloschanlage

4.7.1

automatischer Brandmelder

4.9.4

Brandmeldeanlage

4.1.9

Brandmeldeempfangs- und Kontrollgerat

4.9.19

Brandmelder

4.9.2

Brandshutztechnik

4.1.1

Braudwarngerat

4.9.24

Brechstange

4.5.5

Drehleiter

4.2.1.14

Drencher-Feuerloschanlage

4.7.13

Druckschlauch der Feuerwehr

4.3.1.9

Einrei?haken

4.5.2

fahrbares Feuerloschgerat

4.8.2

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr

4.1.2

Fangleine

4.4.8

Feuerloschanlage

4.1.7

Feuerloschgerat

4.1.8

Feuerloschau?enventil

4.3.1.7

Feuerloschboot

4.2.1.29

Feuerloschflugzeug

4.2.1.25

Feuerloschhubschrauber

4.2.1.26

Feuerloschhydrant

4.3.1.1

Feuerloschinnenventil

4.3.1.6

Feuerloschpumpe

4.2.2.1

Feuerloschtraktor

4.2.1.30

Feuerloschzug

4.2.1.28

Feuerwehranhangen

4.2.1.31

Feuerwehraxt

4.5.4

Feuerwehrgurt

4.6.9

Feuerwehrgurthaken

4.6.10

Feuerwehrkraftfahrzeug

4.2.1.2

Feuerwehrkupplung

4.3.1.12

Feuerwehrschlauch

4.3.1.8

Feuerwehrschutzbekleidung

4.6.2

Feuerwehrschutzhelm

4.6.1

Feuerwehrtechnik

4.1.12

Flammenmelder

4.9.7

Gasfeuerloschanlage

4.7.5

Gasloschfahrzeug

4.2.1.5

Gasschutzanzug

4.6.7

Gas-Wasser-Loschfahrzeug

4.2.1.7

Gelenkmast

4.2.1.13

Geratewagen

4.2.1.19

Hakenleiter

4.4.3

Handstrahlrohr

4.3.1.30

Hiftsgerate der Feuerwehr

4.1.5

Hydrantenflansch

4.3.2.1

Ionisationsmelder

4.9.9

isolierendes Atemschutzgerat

4.6.11

Klappleiter

4.4.4

kombiniertes Feuerloschgerat

4.8.7

kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr

4.3.1.38

Kommandowagen

4.2.1.23

Krummer

4.3.2.7

Kupplungsschlussel

4.5.6

Laborgeratewagen

4.2.1.18

Loschfahrzeug

4.2.1.20

manuelle Feuerloschanlage

4.7.2

manueller Brandmelder

4.9.3

mechanisiertes Hilfsgerat der Feuerwehr

4.5.1

Motorpumpe der Feuerwehr

4.2.2.2

Motorpumpenanhanger

4.2.2.4

Nachrichten und Beleuchtungsgeratewagen

4.2.1.17

Oberflachenfeuerloschanlage

4.7.10

optischer Melder

4.9.10

personliche Schutzausrustung der Einsatzkrafte der Feuerwehr

4.1.6

Pulver-Feuerloschanlage

4.7.6

Pulverloschfahrzeug

4.2.1.4

Pulverloschgerat

4.8.5

Pulverstrahlrohr

4.3.1.37

Pumpenstatioswagen

4.2.1.21

Rauchmelder

4.9.8

Rettungsgerate der Feuerwehr

4.1.4

Rutschsack

4.4.5

Sammelstuck

4.3.1.23

Saugkorb

4.3.1.28

Saugschlauch

4.3.1.10

Schaum-Pulver-Loschfarhzeug

4.2.1.9

Schaumrohr

4.3.1.36

Schiebleiter

4.4.2

Schlauchbinde

4.3.2.3

Schlauchbrucke

4.3.2.6

Schlaucheinbindeapparat

4.2.2.5

Schlauchhalter

4.3.2.2

Schlauchhaspel

4.3.2.5

Schlauchkassette

4.3.2.4

Schlauchwagen

4.2.1.22

Shaumfeuerloschanlage

4.7.4

Shaumloschfahrzeug

4.2.1.3

Sprinkler-Feuerloschanlage

4.7.12

Sprungpolster

4.4.6

Sprungtuch

4.4.7

Standrohr

4.3.1.4

Strahlenschutzanzug

4.6.8

Strahlrohr

4.3.1.29

Sсhaumfeuerloscher

4.8.3

Tankloschfahrzeug

4.2.1.12

Thermomelder

4.9.6

Tiefsauger

4.3.1.40

tragbare Feuerwehrleiter

4.4.1

tragbares Feuerloschgerat

4.8.1

Tragkraftspritze

4.2.2.3

Uberflurhydrant

4.3.1.3

Ubergangsstuck

4.3.1.19

Untergrundhydrant

4.3.1.2

Ventilatoraggregat

4.2.2.6

Ventilatorenfahrzeug

4.2.1.16

Verteiler

4.3.1.24

Volumenfeuerloschanlage

4.7.9

Wandhydrant

4.3.1.5

Warmestrahlenschutzanzug

4.6.5

Wasserfeuerloschanlage

4.7.3

Wasserloschgerat

4.8.4

Wasser-Schaum-Loschfarhzeug

4.2.1.8

Wasserstrahlrohr

4.3.1.32

Wendestrahlrohr

4.3.1.31

Zughaken

4.5.3

Zumischer

4.3.1.41

Додаток В
(довідковий)

Абетковий покажчик англійських відповідників стандартизованих термінів

aerial appliance

4.2.1.13

branch pipe

4.3.1.29

breathing apparatus

4.6.11

ceiling hook

4.5.2

central fire alarm station

4.9.27

collecting breeching

4.3.1.23

combined medium extinguiching system

4.7.16

control for automatic fire protection equipment

4.9.21

delivery hose

4.3.1.9

dividing breeching

4.3.1.24

drencher system

4.7.12

dry powder appliance

4.2.1.4

extension ladder

4.4.2

fire boat

4.2.1.29

fire detector

4.9.2

fire extinguisher

4.1.8

fire fighter's axe

4.5.4

fire fighter's helmet

4.6.1

fire hose station

4.3.1.5

fixed extinguishing system

4.7.17

flame detector

4.9.7

foam extinguishing system

4.7.4

foam fire extinguisher

4.8.3

foam generator

4.3.1.36

foam tender

4.2.1.3

gas cartridge operated fire extinguisher

4.8.9

gas protection suit

4.6.7

ground hydrant

4.3.1.2

hand-controlled nozzle

4.3.1.30

heat detector

4.9.6

hook ladder

4.4.3

hose adaptor

4.3.1.19

hose bandage

4.3.2.3

hose blanch holder

4.3.2.2

hose coupling

4.3.1.12

hose coupling spanner

4.5.6

hose ramps

4.3.2.6

hose tender

4.2.1.22

hydrant

4.3.1.1

hydrant stand pipe

4.3.1.4

in-line foam inducer

4.3.1.41

ionization smoke detector

4.9.9

jumping cushion

4.4.6

jumping sheet

4.4.7

line detector

4.9.17

local application extinguishing system

4.7.10

manual fire alarm call point

4.9.3

manual fire alarm device

4.9.25

monitor

4.3.1.31

optical smoke detector

4.9.10

personal protective equipment

4.1.6

pillar hydrant

4.3.1.3

point detector

4.9.15

pole ladder

4.4.4

portable fire extinguisher

4.8.1

portable pump

4.2.2.3

powder extinguishing system

4.7.6

powder fire extinguisher

4.8.5

pumping appliance

4.2.1.20

regenerative breathing apparatus

4.6.12

safety belt

4.6.9

self-contained fire alarm

4.9.5

smoke detector

4.9.8

smoke extractor

4.2.2.6

sprinkler system

4.7.11

stored pressure fire extinguisher

4.8.8

suction hose

4.3.1.10

suction hose strainer

4.3.1.28

total flooding extinguishing system

4.7.9

trailer pump

4.2.2.4

transportable fire extinguisher

4.8.2

turnable ladder

4.2.1.14

water fire extinguisher

4.8.4

Додаток Г
(довідковий)

Абетковий покажчик французьких відповідників стандартизованих термінів

alarme d'incendie autonome

4.9.5

appareil respiratoire a circuit ferme et a regeneration

4.6.12

appareil respiratoire isolant autonome

4.6.11

avertisseur manuel d'incendie

4.9.24

bache de saut

4.4.7

bateau-pompe

4.2.1.29

bouche d'incendie

4.3.1.2

casque de sapeur-pompier

4.6.1

ceinturon de securite

4.6.9

cle de barrage

4.3.1.4

collecteur division

4.3.1.23

collier d'аmarrage

4.3.2.2

combinaison de protection contre les gaz toxiques

4.6.7

commande de systemes automatiques de lutte et de protection contre l'incendie

4.9.21

coussin de chute

4.4.6

detecteur d'incendie

4.9.2

detecteur de chaleur

4.9.6

detecteur de flamme d'incendie

4.9.7

detecteur de fumee

4.9.8

detecteur de fumee a ionisation

4.9.9

detecteur de fumee optique

4.9.10

detecteur manuel d'alarme incendie

4.9.3

detecteur lineaire

4.9.16

detecteur ponctuel

4.9.15

devidoir automobile

4.2.1.22

division

4.3.1.24

echelle a coulisses grand modele

4.4.2

echelle a crochets

4.4.3

echelle pivotante automatique

4.2.1.14

echelle pliante

4.4.4

engin-pompe

4.2.1.20

equipement de protection individual

4.1.6

evacuateur de fumee

4.2.2.6

extincteur

4.1.8

extincteur a cartouche de gaz

4.8.9

extincteur a pression permanente

4.8.8

extincteur d'incendie portatif

4.8.1

extincteur sur roues

4.8.2

extincteur a eau

4.8.4

extincteur a mousse physique

4.8.3

extincteur a poudre

4.8.5

fourgon emulseur grande puissance

4.2.1.3

fourgon poudre

4.2.1.4

fut de la lance

4.3.1.29

gaffe

4.5.2

generateur de mousse

4.3.1.36

hachette de sapeur-pompier

4.5.4

injecteur d' emulseur en lingne

4.3.1.41

installation fixe d'extinction

4.7.17

installation ou systeme d'extinction a eau du type „sprinkleur"

4.7.12

lance a main

4.3.1.30

lance monitor

4.3.1.31

machiers de franchissement

4.3.2.6

moto-pompe remorquable

4.2.2.4

obturateur de fuite

4.3.2.3

pompe portative

4.2.2.3

poteau d'incendie

4.3.1.3

prise d'incendie

4.3.1.1

prise d'incendie armee

4.3.1.5

raccord (a tuyau)

4.3.1.12

raccord intermediaire

4.3.1.19

rideau d'eau

4.7.13

station centrale de surveillance incendie

4.9.26

systeme d'extinction a mousse

4.7.4

systeme d'extinction a poudre

4.7.6

systeme d'extinction par protection

4.7.10

systeme d'extinction par protection d'ambiance

4.7.9

systeme mixte d'extinction

4.7.16

tricoise

4.5.6

tuyau d'aspiration

4.3.1.10

tuyau de refoulement

4.3.1.9

Додаток Д
(довідковий)

Абетковий покажчик російських відповідників стандартизованих термінів

автолаборатория пожарная

4.2.1.18

автолестница пожарная

4.2.1.14

автомобиль пожарный

4.2.1.2

автомобиль пожарный водопенного тушения

4.2.1.8

автомобиль пожарный водопорошкового тушения

4.2.1.10

автомобиль пожарный газового тушения

4.2.1.5

автомобиль пожарный газоводяного тушения

4.2.1.7

автомобиль пожарный газо-дымозащитный

4.2.1.15

автомобиль пожарный дымоудаления

4.2.1.16

автомобиль пожарный комбинированного тушения

4.2.1.6

автомобиль пожарный пенного тушения

4.2.1.3

автомобиль пожарный порошкового тушения

4.2.1.4

автомобиль пожарный рукавный

4.2.1.22

автомобиль пожарный связи и освещения

4.2.1.17

автомобиль пожарный технической службы

4.2.1.19

автомобиль пожарный штабной

4.2.1.23

автонасос пожарный

4.2.1.20

автоподъемник пожарный

4.2.1.13

автоцистерна пожарная

4.2.1.12

багор пожарный

4.5.2

веревка спасательная

4.4.8

вертолет пожарный

4.2.1.26

водосборник рукавный

4.3.1.23

вооружение пожарнотехническое

4.1.12

вооружение пожарно-техническое

4.1.1.1

гидрант пожарный

4.3.1.1

гидрант пожарный наземный

4.3.1.3

гидрант пожарный подземный

4.3.1.2

гидроэлеватор пожарный

4.3.1.40

головка соединительная пожарная

4.3.1.12

дымосос пожарный

4.2.2.6

задержка рукавная

4.3.2.2

зажим рукавный

4.3.2.3

извещатель пожарный

4.9.2

извещатель пожарный автоматический

4.9.4

извещатель пожарный дымовой

4.9.8

извещатель пожарный оптический

4.9.10

извещатель пожарный пламени

4.9.7

извещатель пожарный радиоизотопный

4.9.9

извещатель пожарный ручной

4.9.3

извещатель пожарный тепловой

4.9.6

инструмент пожарный ручной

4.1.5

инструмент пожарный ручной механизированный

4.5.1

карабин пожарный поясной

4.6.10

каска пожарная

4.6.1

кассета рукавная

4.3.2.4

катушка рукавная

4.3.2.5

ключ соединительных головок

4.5.6

колено рукавное

4.3.2.7

колонка пожарная

4.3.1.4

костюм газохимзащитный

4.6.7

костюм пожарный защитный

4.6.2

костюм пожарный теплозащитный

4.6.5

костюм радиационнозащитный

4.6.8

кран пожарный

4.3.1.5

кран пожарный внутренний

4.3.1.6

кран пожарный наружный

4.3.1.7

крюк пожарный

4.5.3

лестница пожарная выдвижная

4.4.2

лестница пожарная ручная

4.4.1

лестница-палка

4.4.4

лестница-штурмовка

4.4.3

лом пожарный

4.5.5

матрац спасательный прыжковый

4.4.6

машина пожарная

4.1.2

мостик рукавный

4.3.2.6

мотопомпа пожарная

4.2.2.2

мотопомпа пожарная переносная

4.2.2.3

мотопомпа пожарная прицепная

4.2.2.4

насос пожарный

4.2.2.1

оборудование пожарное

4.1.3

огнетушитель

4.1.8

огнетушитель водный

4.8.4

огнетушитель комбинированный

4.8.7

огнетушитель пенный

4.8.3

огнетушитель передвижной

4.8.2

огнетушитель переносной

4.8.1

огнетушитель порошковый

4.8.5

оповещатель пожарный

4.9.24

пеносмеситель пожарный

4.3.1.41

переходник рукавный

4.3.1.19

подставка пожарная

4.3.2.1

поезд пожарный

4.2.1.28

полотно спасательное прыжковое

4.4.7

пояс пожарный

4.6.9

прибор приемно-контрольный пожарный

4.9.19

прицеп пожарный

4.2.1.31

противогаз изолирующий

4.6.11

разветвление рукавное

4.3.1.24

рукав пожарный

4.3.1.8

рукав пожарный всасывающий

4.3.1.10

рукав пожарный напорный

4.3.1.9

рукав спасательный

4.4.5

самолет пожарный

4.2.1.25

сетка всасывающая пожарная

4.3.1.28

средства индивидуальной защиты пожарных

4.1.6

станция автонасосная пожарная

4.2.1.21

ствол пожарный

4.3.1.29

ствол пожарный водопенный

4.3.1.439

ствол пожарный водяной

4.3.1.32

ствол пожарный лафетный

4.3.1.31

ствол пожарный пенный

4.3.1.36

ствол пожарный порошковый

4.3.1.37

ствол пожарный ручной

4.3.1.30

судно пожарное

4.2.1.29

техника пожарная

4.1.1

топор пожарный

4.5.4

трактор пожарный

4.2.1.30

установка водяного пожаротушения

4.7.3

установка газового пожаротушения

4.7.5

установка объемного пожаротушения

4.7.9

установка пенного пожаротушения

4.7.4

установка поверхностного пожаротушения

4.7.10

установка пожарной сигнализации

4.1.9

установка пожаротушения

4.1.7

установка пожаротушения ручная

4.7.2

установка пожаротушения автоматическая

4.7.1

установка пожаротушения дренчерная

4.7.12

установка пожаротушения спринклерная

4.7.11

установка порошкового пожаротушения

4.7.6

устройство пожарное спасательное

4.1.4

Додаток Е
(довідковий)

Бібліографія

  1. ISO 8421-3: 1989 Fire protection. Vocabulary. Part 3: Fire detection and alarm (Захист від пожеж. Словник. Частина 3: Виявлення пожеж і сигналізація).
  2. ISO 8421-4: 1990 Fire protection. Vocabulary. Part 4: Fire extinction equipment (Захист від пожеж. Словник. Частина 4: Обладнання для гасіння пожеж).
  3. ISO 8421-8: 1990 Fire protection. Vocabulary. Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazadous materials (Захист від пожеж. Словник. Частина 8: Терміни, специфічні для пожежогасіння, рятувальних робіт і поводження з пожежонебезпечними матеріалами).
  4. ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn