ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Гражданская оборона  //  Стандарты, нормы, правила  //  Стандарты  //  ДСТУ 2273 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2273 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2273

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки.

До стандарту включено терміни та визначення відповідних понять, які стосуються:

- пожежних машин (пожежних транспортних засобів та інших пожежних машин);

- пожежного обладнання (гідравлічного і допоміжного);

- пожежних рятувальних пристроїв;

- переносного пожежного інструменту;

- засобів індивідуального захисту пожежника;

- установок пожежогасіння;

- вогнегасників;

- засобів пожежної сигналізації.

Терміни, встановлені стандартом, обов'язкові для використання в нормативних документах усіх видів, науково-технічній і довідковій літературі, у комп'ютерних інформаційних системах, які стосуються пожежної техніки, а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни стандарту - рекомендовані.

Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення.

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕНЯ

Для кожного визначення встановлено один, а в окремих випадках - два застандартизовані терміни.

Застандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом. Недозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою "Нд". У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненормативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття.

У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення поставлено риску.

В цьому стандарті уточнено визначення окремих понять (терміностатті 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.6, 4.9.15, 4.9.16), які стосуються вже застандартизованих термінів (ДСТУ 3960).

У стандарті як довідкові наведено англійські (en), німецькі (de), французькі (fr) та російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних та державних стандартів і термінологічних словників.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б-Д).

Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1.1

пожежна техніка
Технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі, проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Brandshutztechnik [4]

ru

пожарная техника [4]

4.1.2

пожежна машина
Машина, призначена для забезпечення гасіння пожеж та (або) проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr [4]

ru

пожарная машина [4]

4.1.3

пожежне обладнання
Обладнання, призначене для відбирання, транспортування, регулювання витрат, формування і спрямування струменів вогнегасних речовин із застосуванням пожежних машин або мережі водопостачання, а також допоміжні засоби його застосування та технічного обслуговування

de

Angriffsgerate der Feuerwehr [4]

ru

пожарное оборудование [4]

4.1.4

пожежний рятувальний пристрій
Технічний пристрій, призначений для рятування людей під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Rettungsgerate der Feuerwehr [4]

ru

пожарное спасательное устройство [4]

4.1.5

переносний пожежний інструмент
Переносний інструмент, призначений для застосування під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Hiftsgerate der Feuerwehr [4]

ru

ручной пожарный инструмент [4]

4.1.6

засіб індивідуального захисту пожежника
Засіб захисту, що надягається на тіло пожежника або його частину і застосовується під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

personliche Schutzausrustung der Einsatzkrafte der Feuerwehr [4]

en

personal protective equipement [3]

fr

equipement de protection individuel [3]

ru

средства индивидуальной защиты пожарных [4]

4.1.7

установка пожежогасіння
Стаціонарний або транспортований комплекс технічних засобів, до складу якого входять один або декілька резервуарів для вогнегасної речовини, призначений для локалізації або ліквідації пожежі подаванням вогнегасної речовини до фіксованого об'єкта протипожежного захисту

de

Feuerloschanlage [4]

ru

установка пожаротушения [4]

4.1.8

вогнегасник
Технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною

de

Feuerloschgerat [4]

en

fire extinguisher [2]

fr

extincteur [2]

ru

огнетушитель [4]

4.1.9

установка пожежної сигналізації
Комплекс технічних засобів, призначений для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передавання сигналів на інші виконавчі пристрої без втручання людини

de

Brandmeldeanlage [4]

ru

установка пожарной сигнали-зации [4]

4.1.10

пожежна автоматика
Технічні засоби, призначені для виявлення ознак горіння, оповіщення про їх виникнення, локалізації або ліквідації пожежі без втручання людини

 

 

4.1.11

установка пожежної автоматики
Спроектований, змонтований і введений в експлуатацію на об'єкті протипожежного захисту комплекс технічних засобів, який виконує функції пожежної автоматики

 

 

4.1.12

пожежно-технічне оснащення
Комплект пожежного обладнання, переносного пожежного інструменту, пожежних рятувальних пристроїв, засобів індивідуального захисту пожежника, вогнегасників, яким оснащується пожежний транспортний засіб

de

Feuerwehrtechnik [4]

ru

пожарно-техническое вооружение [4]

4.2 ПОЖЕЖНІ МАШИНИ

4.2.1 ПОЖЕЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

4.2.1.1

пожежний транспортний засіб
Самохідна або транспортована пожежна машина

 

 

4.2.1.2

пожежний автомобіль
Автомобіль, призначений для перевезення пожежників і застосування для гасіння пожеж та (або) проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerwehrkraftfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль [4]

4.2.1.3

(пожежний) автомобіль пінного гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення водопінних вогнегасних речовин, генерування та подавання піни

de

Shaumloschfahrzeug [4]

en

foam tender [3]

fr

fourgon emulseur grande puissance [3]

ru

пожарный автомобиль пенного тушения [4]

4.2.1.4

(пожежний) автомобіль порошкового гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання вогнегасного порошку

de

Pulverloschfahrzeug [4]

en

dry powder appliance [3]

fr

fourgon poudre [3]

ru

пожарный автомобиль порошкового тушения [2]

4.2.1.5

(пожежний) автомобіль газового гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання газових вогнегасних речовин

de

Gasloschfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль газового тушения [4]

4.2.1.6

(пожежний) автомобіль комбінованого гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання кількох вогнегасних речовин різних видів

ru

пожарный автомобиль комбиниро-ванного тушения [4]

4.2.1.7

(пожежний) автомобіль газо-водяного гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для подавання водних вогнегасних речовин з використанням газового струменя

de

Gas-Wasser-Loschfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль газоводяного тушения [4]

4.2.1.8

(пожежний) автомобіль водо-пінного гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водних і водопінних вогнегасних речовин

de

Wasser-Schaum-Loschfarhzeug [4]

ru

пожарный автомобиль водопенного тушения [4]

4.2.1.9

(пожежний) автомобіль пінно-порошкового гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водопінних вогнегасних речовин і вогнегасних порошків

de

Schaum-Pulver-Loschfarhzeug [4]

ru

пожарный автомобиль пенопорошкового тушения [4]

4.2.1.10

(пожежний) автомобіль водо-порошкового гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для перевезення та подавання водних вогнегасних речовин і вогнегасних порошків

 

 

4.2.1.11

пожежний автомобіль цільового призначення
Пожежний автомобіль, призначений для застосування на об'єктах з урахуванням їх специфіки
Примітка. До специфіки об'єктів належать: можливість виникнення пожежі внаслідок аварії на об'єктах авіатранспорту, бойової техніки, наявність сильнодіючих отруйних та вибухових речовин, радіоактивного випромінювання

 

 

4.2.1.12

пожежна автоцистерна
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, резервуарами для водних і водопінних вогнегасних речовин, призначений для перевезення пожежно-технічного оснащення, подавання вогнегасних речовин

de

Tankloschfahrzeug [4]

ru

пожарная автоцистерна [4]

4.2.1.13

пожежний автопідйомник
Пожежний автомобіль, обладнаний стаціонарною механізованою поворотною підіймальною стрілою, яка закінчується платформою або люлькою

de

Gelenkmast [4]

en

aerial appliance [3]

ru

пожарный автоподъемник [4]

4.2.1.14

пожежна автодрабина
Пожежний автомобіль, обладнаний стаціонарною механізованою висувною поворотною драбиною

de

Drehleiter [4]

en

turnable ladder [3]

fr

echelle pivotante automatique [3]

ru

пожарная автолестница [4]

4.2.1.15

пожежний автомобіль газодимозахисту
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, споряджений пожежно-технічним оснащенням, призначений для забезпечення проведення робіт в непридатному для дихання середовищі

de

Atemschutzgeratewagen [4]

ru

пожарный газо-дымозащитный автомобиль [4]

4.2.1.16

пожежний автомобіль димовидаляння
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом та споряджений комплектом обладнання для видаляння диму з приміщень

de

Ventilatorenfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль дымоудаления [4]

4.2.1.17

пожежний автомобіль зв'язку та освітлювання
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, призначений для технічного забезпечення управління пожежними підрозділами, здійснення зв'язку та освітлювання

de

Nachrichten und Beleuchtungs-geratewagen [4]

ru

пожарный автомобиль связи и освещения [4]

4.2.1.18

пожежний автомобіль-лабораторія пожежна автолабораторія
Пожежний автомобіль, обладнаний засобами досліджування пожеж

de

Laborgeratewagen [4]

ru

пожарная автолаборатория [4]

4.2.1.19

пожежний автомобіль технічного забезпечення
Пожежний автомобіль, обладнаний силовим агрегатом, оснащенням та інструментом, призначеним для технічного забезпечення проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Geratewagen [4]

ru

Пожарный автомобиль технической службы [4]

4.2.1.20

насосно-рукавний пожежний автомобіль пожежний автонасос
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом, ємкістю для піноутворювача, оснащений запасом пожежних рукавів, призначений для подавання водних і водопінних вогнегасних речовин по рукавних лініях з відбиранням води від стороннього джерела

de

Loschfahrzeug [4]

en

pumping appliance [3]

fr

engin-pompe [3]

ru

пожарный автонасос [4]

4.2.1.21

пожежний автомобіль - насосна станція пожежна автонасосна станція
Пожежний автомобіль, обладнаний пожежним насосом з автономним силовим агрегатом, призначений для подавання водних і водопінних вогнегасних речовин по рукавних лініях з відбиранням води від стороннього джерела

de

Pumpenstatioswagen [4]

ru

пожарная автонасосная станция [4]

4.2.1.22

рукавний пожежний автомобіль
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення напірних пожежних рукавів, а також для механізованого прокладання та прибирання рукавних ліній

de

Schlauchwagen [4]

en

hose tender [3]

fr

devidoir automobile [3]

ru

рукавный пожарный автомобиль [4]

4.2.1.23

штабний пожежний автомобіль
Пожежний автомобіль, призначений для забезпечення роботи штабу пожежогасіння

de

Kommandowagen [4]

ru

штабной пожарный автомобиль [4]

4.2.1.24

пожежний мотоцикл
Мотоцикл, призначений для перевезення пожежників і пожежно-технічного оснащення до місця виникнення пожежі

 

 

4.2.1.25

пожежний літак
Літак, призначений для авіамоніторингу пожеж та (або) для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин та (або) для гасіння пожеж

de

Feuerloschflugzeug [4]

ru

пожарный самолет [4]

4.2.1.26

пожежний вертоліт
Вертоліт, призначений для авіамоніторингу пожеж та (або) для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин для гасіння пожеж та для проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerloschhubschrauber [4]

ru

пожарный вертолет [4]

4.2.1.27

пожежний дирижабль
Дирижабль, призначений для авіамоніторингу пожеж та (або) для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин

 

 

4.2.1.28

пожежний потяг
Потяг, призначений для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин, для гасіння пожеж та для проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerloschzug [4]

ru

пожарный поезд [4]

4.2.1.29

пожежне судно
Судно, призначене для перевезення пожежників, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних речовин, для гасіння пожеж та для проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerloschboot [4]

en

fire boat [3]

fr

bateau-pompe [3]

ru

пожарное судно [4]

4.2.1.30

пожежний трактор
Трактор, призначений для перевезення пожежно-технічного оснащення, гасіння пожеж та ліквідації їх наслідків

de

Feuerloschtraktor [4]

ru

пожарный трактор [4]

4.2.1.31

пожежний причіп
Причіп, призначений для транспортування переносних пожежних мотопомп, пожежно-технічного оснащення, резервуарів з вогнегасними речовинами

de

Feuerwehranhangen [4]

ru

пожарный прицеп [4]

4.2.2 ПЕРЕСУВНІ І ПЕРЕНОСНІ ПОЖЕЖНІ МАШИНИ

4.2.2.1

пожежний насос
Насос, призначений для відбирання рідкої вогнегасної речовини з ємкості, водоймища або водопостачальної мережі та подавання її для гасіння пожежі

de

Feuerloschpumpe [4]

ru

пожарный насос [4]

4.2.2.2

пожежна мотопомпа
Насос, обладнаний силовим агрегатом, споряджений комплектом пожежно-технічного оснащення, призначений для подавання води від вододжерела під час гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Motorpumpe der Feuerwehr [4]

ru

пожарная мотопомпа [4]

4.2.2.3

переносна пожежна мотопомпа
Пожежна мотопомпа, за масою і конструктивним виконанням придатна для перенесення людиною

de

Tragkraftspritze [4]

en

portable pump [3]

fr

pompe portative [3]

ru

переносная пожарная мотопомпа [4]

4.2.2.4

причіпна пожежна мотопомпа
Пожежна мотопомпа, змонтована на колесах або причепі

de

Motorpumpenanhanger [4]

en

trailer pump [3]

fr

moto-pompe remorquable [3]

ru

прицепная пожарная мотопомпа [4]

4.2.2.5

рукавонав'язувальний пристрій
Пристрій, призначений для нав'язування пожежних рукавів на з'єднувальні головки

de

Schlaucheinbindeapparat [4]

ru

рукавонавязочное устройство [4]

4.2.2.6

пожежний димовисмоктувач
Переносна або пересувна пожежна машина, призначена для видаляння диму з обмежених просторів та подавання в них повітря

de

Ventilatoraggregat [4]

en

smoke extractor [3]

fr

evacuateur de fumee [3]

ru

пожарный дымосос [4]

4.3 ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.3.1 ГІДРАВЛІЧНЕ ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.3.1.1

пожежний гідрант
Стаціонарний пристрій, призначений для забезпечення відбирання води з водопровідної мережі для гасіння пожежі

de

Feuerloschhydrant [4]

en

hydrant [3]

fr

prise d'incendie [3]

ru

пожарный гидрант [4]

4.3.1.2

підземний пожежний гідрант
Пожежний гідрант, який встановлюється в закритому колодязі нижче рівня землі

de

Untergrundhydrant [4]

en

ground hydrant [3]

fr

bouche d'incendie [3]

ru

подземный пожарный гидрант [4]

4.3.1.3

наземний пожежний гідрант
Пожежний гідрант, який встановлюється над рівнем землі

de

Uberflurhydrant [4]

en

pillar hydrant [3]

fr

poteau d'incendie [3]

ru

наземный пожарный гидрант [4]

4.3.1.4

пожежна колонка
Знімний пристрій, що встановлюється на пожежний гідрант, призначений для його відкривання та закривання, а також для під'єднання пожежних рукавів

de

Standrohr [4]

en

hydrant stand pipe [3]

fr

cle de barrage [3]

ru

пожарная колонка [4]

4.3.1.5

пожежний кран-комплект
Комплект, який складається з крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з'єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння

de

Wandhydrant [4]

en

fire hose station [2]

fr

prise d'incendie armee [2]

ru

пожарный кран [4]

4.3.1.6

внутрішній пожежний кран-комплект
Пожежний кран-комплект, який встановлюється всередені приміщення, будівлі або споруди

de

Feuerloschinnenventil [4]

ru

внутренний пожарный кран [4]

4.3.1.7

зовнішній пожежний кран-комплект
Пожежний кран-комплект, який встановлюється поза приміщенням, будівлею або спорудою

de

Feuerloschau?enventil [4]

ru

наружный пожарный кран [4]

4.3.1.8

пожежний рукав
Гнучкий трубопровід, призначений для транспортування вогнегасних речовин

de

Feuerwehrschlauch [4]

ru

пожарный рукав [4]

4.3.1.9

напірний (пожежний) рукав
Пожежний рукав, призначений для транспортування вогнегасних речовин під надлишковим тиском

de

Druckschlauch der Feuerwehr [4]

en

delivery hose [3]

fr

tuyau de refoulement [3]

ru

напорный пожарный рукав [4]

4.3.1.10

всмоктувальний (пожежний) рукав
Пожежний рукав, призначений для транспортування водних вогнегасних речовин під розрідженням

de

Saugschlauch [4]

en

suction hose [3]

fr

tuyau d'aspiration [3]

ru

всасывающий пожарный рукав [4]

4.3.1.11

напірно-всмоктувальний (пожежний) рукав
Пожежний рукав, призначений для транспортування водних вогнегасних речовин як під надлишковим тиском, так і розрідженням

 

 

4.3.1.12

(пожежна) з'єднувальна головка
Арматура, призначена для з'єднування пожежних рукавів між собою, а також приєднування їх до іншого пожежного обладнання або пожежних насосів

de

Feuerwehrkupplung [4]

en

hose coupling [3]

fr

raccord (a tuyau) [3]

ru

пожарная соединительная головка [4]

4.3.1.13

напірна (пожежна) з'єднувальна головка
З'єднувальна головка, призначена для з'єднування напірних рукавів між собою або з іншим пожежним обладнанням

 

 

4.3.1.14

всмоктувальна (пожежна) з'єднувальнаголовка
З'єднувальна головка, призначена для з'єднування всмоктувальних та напірно-всмоктувальних рукавів між собою та з іншим пожежним обладнанням

 

 

4.3.1.15

рукавна напірна (пожежна) з'єднувальнаголовка
Напірна з'єднувальна головка, яка входить до складу напірного рукава

 

 

4.3.1.16

муфтова напірна (пожежна) з'єднувальна головка
Напірна з'єднувальна головка з внутрішньою різьбою, яка приєднується до пожежного обладнання та водопровідної арматури

 

 

4.3.1.17

цапкова напірна (пожежна) з'єднувальна головка
Напірна з'єднувальна головка із зовнішньою різьбою, яка приєднується до пожежного обладнання та водопровідної арматури

 

 

4.3.1.18

напірна (пожежна) головка-заглушка
З'єднувальна головка, призначена для з'єднування з муфтовою з'єднувальною головкою напірного патрубка пожежного насоса з метою його закривання

 

 

4.3.1.19

перехідна рукавна напірна (пожежна) з'єднувальна головка
Напірна з'єднувальна головка, призначена для з'єднування між собою двох напірних рукавів або іншого пожежного обладнання різних діаметрів

de

Ubergangsstuck [4]

en

hose adaptor [3]

fr

raccord intermediaire [3]

ru

рукавный переходник [4]

4.3.1.20

рукавна всмоктувальна (пожежна) з'єднувальна головка
Всмоктувальна з'єднувальна головка, якою оснащено всмоктувальний або напірно-всмоктувальний рукав

 

 

4.3.1.21

муфтова всмоктувальна (пожежна) з'єднувальна головка
Всмоктувальна з'єднувальна головка з внутрішньою різьбою, яка приєднується до пожежного обладнання та водопровідної арматури

 

 

4.3.1.22

всмоктувальна (пожежна) з'єднувальна головка-заглушка
Всмоктувальна з'єднувальна головка, призначена для з'єднування з муфтовою всмоктувальною з'єднувальною головкою всмоктувального патрубка пожежного насоса з метою його закривання

 

 

4.3.1.23

рукавний колектор
рукавний водозбирач

Арматура, призначена для об'єднання декількох рукавних ліній в одну

de

Sammelstuck [4]

en

collecting breeching [3]

fr

collecteur division [3]

ru

рукавный водосборник [4]

4.3.1.24

рукавне розгалуження
Пристрій, призначений для розподілювання та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях

de

Verteiler [4]

en

dividing breeching [3]

fr

division [3]

ru

рукавное разветвление [4]

4.3.1.25

рукавна лінія
Один або декілька з'єднаних між собою і прокладених пожежних рукавів

 

 

4.3.1.26

напірна рукавна лінія
Рукавна лінія, яка складається з напірних рукавів

 

 

4.3.1.27

всмоктувальна рукавна лінія
Рукавна лінія, яка складається із всмоктувальних або напірно-всмоктувальних рукавів

 

 

4.3.1.28

(пожежний) всмоктувальний фільтр-клапан
(пожежна) всмоктувальна сітка

Пристрій, який встановлюється на вході всмоктувальної рукавної лінії, призначений для її захисту від потрапляння сторонніх предметів під час відбирання води з відкритих водоймищ, а також для утримання рідини в лінії в разі тимчасового припинення роботи пожежного насоса

de

Saugkorb [4]

en

suction hose strainer [3]

ru

всасывающая пожарная сетка [4]

4.3.1.29

пожежний ствол
Пристрій, який встановлюється на виході напірної рукавної лінії, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя вогнегасної речовини

de

Strahlrohr [4]

en

branch pipe [3]

fr

fut de la lance [3]

ru

пожарный ствол [4]

4.3.1.30

переносний (пожежний) ствол
Пожежний ствол, за своїми характеристиками придатний для застосування і перенесення однією людиною

de

Handstrahlrohr [4]

en

hand-controlled nozzle [3]

fr

lance a main [3]

ru

ручной пожарный ствол [4]

4.3.1.31

лафетний (пожежний) ствол
Пожежний ствол, змонтований на лафетній опорі, що забезпечує можливість його повертання у горизонтальній та вертикальній площинах

de

Wendestrahlrohr [4]

en

monitor [3]

fr

lance monitor [3]

ru

лафетный пожарный ствол [4]

4.3.1.32

водяний (пожежний) ствол
Пожежний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання струменя водної вогнегасної речовини

de

Wasserstrahlrohr [4]

ru

водяной пожарный ствол [4]

4.3.1.33

водяний (пожежний) ствол суцільного струменя
Водяний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання суцільного струменя вогнегасної речовини

 

;

4.3.1.34

водяний (пожежний) ствол-розпилювач
Водяний ствол, призначений для формування, спрямування та (або) регулювання розпиленого струменя вогнегасної речовини

 

 

4.3.1.35

водяний (пожежний) ствол багатоцільового призначення
Водяний ствол, призначений для формування, спрямовування та (або) регулювання як розпи-леного, так і суцільного струменя вогнегасної речовини

 

 

4.3.1.36

(пожежний) ствол - генератор піни
Пожежний ствол, призначений для утворення повітряно-механічної піни, формування та спрямування її струменя
Примітка. В залежності від кратності генерованої піни, пожежні стволи - генератори піни поділяються на такі види:
- ствол - генератор піни низької кратності (кратність піни до 20);
- ствол - генератор піни середньої кратності (кратність піни від 21 до 200);
- ствол - генератор піни високої кратності (кратність піни понад 200).

de

Schaumrohr [4]

en

foam generator [3]

fr

generateur de mousse [3]

ru

пенный пожарный ствол [4]

4.3.1.37

порошковий (пожежний) ствол
Пожежний ствол, призначений для формування і спрямування струменя вогнегасного порошку

de

Pulverstrahlrohr [4]

ru

порошковый пожарный ствол [4]

4.3.1.38

комбінований (пожежний) ствол
Пожежний ствол, призначений для формування і спрямування струменів вогнегасних речовин різних видів

 

 

4.3.1.39

водо-пінний (пожежний) ствол
Комбінований ствол, призначений для формування та спрямування струменя як водної вогнегасної речовини, так і піни

de

kombiniertes Wasser-Schaum-Strahlrohr [4]

ru

водопенный пожарный ствол [4]

4.3.1.40

пожежний гідроелеватор
Пристрій ежекторного типу, призначений для відбирання води з вододжерела, рівень води в якому знаходиться на глибині, що перевищує висоту всмоктування пожежних насосів, з мілких та віддалених вододжерел, а також для видаляння води, розлитої по поверхні

de

Tiefsauger [4]

ru

пожарный гидроэлеватор [4]

4.3.1.41

пожежний пінозмішувач
Пристрій, призначений для одержання робочого розчину піноутворювача

de

Zumischer [4]

en

in-line foam concentrate inducer [3]

fr

injecteur d'emulseur en lingne [3]

ru

пожарный пеносмеситель [4]

4.3.1.42

переносний пожежний пінозмішувач
Пожежний пінозмішувач, за масою і конструктивним виконанням придатний для перенесення людиною

 

 

4.3.1.43

стаціонарний пожежний пінозмішувач
Пожежний пінозмішувач, який встановлюється на пожежному транспортному засобі або входить до складу установки пінного пожежогасіння

 

 

4.3.2 ДОПОМІЖНЕ ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

4.3.2.1

пожежна підставка
Деталь трубопроводу, призначена для встановлення пожежного гідранта

de

Hydrantenflansch [4]

ru

пожарная подставка [4]

4.3.2.2

рукавний утримувач
рукавна затримка (Нд)
Пристрій, призначений для закріплення і утримування рукавної лінії на висоті

de

Schlauchhalter [4]

en

hose branch holder [3]

fr

collier d'amarrage [3]

ru

рукавная задержка [4]

4.3.2.3

бандаж для напірного рукава
рукавний затискач (Нд)
Пристрій, призначений для тимчасового припинення витікання вогнегасної речовини з отворів та свищів ушкодженого напірного рукава без припинення її транспортування

de

Schlauchbinde [4]

en

hose bandage [3]

fr

obturateur de fuite [3]

ru

рукавный зажим [4]

4.3.2.4

рукавна касета
Пристрій, призначений для розміщення та зберігання укладеного певним способом напірного рукава

de

Schlauchkassette [4]

ru

рукавная кассета [4]

4.3.2.5

рукавна котушка
Пристрій, призначений для намотування і розмотування попередньо з'єднаних напірних рукавів

de

Schlauchhaspel [4]

ru

рукавная катушка [4]

4.3.2.6

рукавний місток
Пристрій, призначений для захисту пожежного рукава від ушкодження під час наїзду на нього транспортного засобу

de

Schlauchbrucke [4]

en

hose ramps [3]

fr

machiers de franchissement [3]

ru

рукавный мостик [4]

4.3.2.7

рукавне коліно
Пристрій, призначений для запобігання надмірному вигину або пошкодженню пожежного рукава під час його прокладання через перепони

de

Krummer [4]

ru

рукавное колено [4]

4.4 ПОЖЕЖНІ РЯТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

4.4.1

переносна пожежна драбина
Драбина, яка за масою придатна для перенесення, призначена для піднімання пожежників на висоту

de

tragbare Feuerwehrleiter [4]

ru

ручная пожарная лестница [4]

4.4.2

висувна пожежна драбина
Переносна пожежна драбина, що складається з декількох телескопічних колін

de

Schiebleiter [4]

en

extension ladder [3]

fr

echelle a coulisses grand modele [3]

ru

выдвижная пожарная лестница [4]

4.4.3

штурмова пожежна драбина
пожежна драбина-штурмівка

Переносна пожежна драбина з гаком для підвішування на опорній поверхні

de

Hakenleiter [4]

en

hook ladder [3]

fr

echelle a crochets [3]

ru

лестница-штурмовка [4]

4.4.4

пожежна драбина-палиця
Переносна пожежна драбина, яку складають зсуванням тятив

de

Klappleiter [4]

en

pole ladder [3]

fr

echelle pliante [3]

ru

лестница-палка [4]

4.4.5

(пожежний) рятувальний рукав
Рукав з еластичного матеріалу, призначений для рятування людей з висоти ковзним спусканням по його внутрішній поверхні

de

Rutschsack [4]

ru

спасательный рукав [4]

4.4.6

(пожежний) рятувальний пристрій-амортизатор
Пристрій, призначений для безпечного уловлювання людини, яка падає з висоти

de

Sprungpolster [4]

en

jumping cushion [3]

fr

coussin de chute [3]

ru

спасательный прыжковый матрац [4]

4.4.7

(пожежне) рятувальне полотнище
Рятувальний пристрій-амортизатор з тканини, який натягується кількома людьми

de

Sprungtuch [4]

en

jumping sheet [3]

fr

bache de saut [3]

ru

спасательное прыжковое полотно [4]

4.4.8

(пожежна) рятувальна мотузка
Мотузка, призначена для страхування і самоврятування пожежника, рятування людей з висоти

de

Fangleine [4]

ru

спасательная веревка [4]

4.5 ПЕРЕНОСНИЙ ПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ

4.5.1

механізований переносний пожежний інструмент
Переносний пожежний інструмент механічного способу дії з пневмо-, електро- чи мотоприводом

de

mechanisiertes Hilfsgerat der Feuerwehr [4]

ru

механизированный ручной пожарный инструмент [4]

4.5.2

пожежний багор
Багор, призначений для розбирання будівельних частин палаючих будівель і розтягування палаючих матеріалів під час гасіння пожежі

de

Einrei?haken [4]

en

ceiling hook [3]

fr

gaffe [3]

ru

пожарный багор [4]

4.5.3

пожежний гак
Гак, призначений для розкривання і розбирання будівельних конструкцій та усунення з місця пожежі окремих їх частин під час гасіння пожежі

de

Zughaken [4]

ru

пожарный крюк [4]

4.5.4

сокира пожежника
Сокира, яка є індивідуальним інструментом пожежника, призначена для розбирання елементів конструкцій під час гасіння пожежі

de

Feuerwehraxt [4]

en

fire fighter's axe [3]

fr

hachette de sapeur-pompier [3]

ru

пожарный топор [4]

4.5.5

пожежний лом
Лом, призначений для розкривання будівельних конструкцій під час гасіння пожежі

de

Brechstange [4]

ru

пожарный лом [4]

4.5.6

ключ з'єднувальних головок
Інструмент, призначений для змикання та розмикання з'єднувальних головок

de

Kupplungsschlussel [4]

en

hose coupling spanner [3]

fr

tricoise [3]

ru

ключ соединительных головок [4]

4.6 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЖЕЖНИКА

4.6.1

каска пожежника
Каска, призначена для захисту голови пожежника від ударів, впливу небезпечних факторів пожежі та вогнегасних речовин

de

Feuerwehrschutzhelm [4]

en

fire fighter's helmet [3]

fr

casque de sapeur-pompier [3]

ru

пожарная каска [4]

4.6.2

захисний одяг пожежника
Спеціальний одяг, призначений для захисту тіла пожежника від впливу небезпечних факторів пожежі та вогнегасних речовин під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerwehrschutzbekleidung [4]

ru

пожарный защитный костюм [4]

4.6.3

захисний одяг пожежника загального призначення
Захисний одяг пожежника, призначений для захисту шкірного покриву пожежника, за винятком голови, кистей рук і ступень ніг, за помірної температури навколишнього середовища, помірного теплового випромінювання, короткочасної дії полум'я.
Примітка. Помірна температура - не більше 185оС;
помірне теплове випромінювання - з поверхневою густиною потоку не більше 7 кВт/м2;
короткочасна дія полум'я - тривалістю не більше 10 с.

 

 

4.6.4

захисний одяг пожежника спеціальногопризначення
Захисний одяг пожежника, призначений для використання за підвищеної та (або) високої температури навколишнього середовища, підвищеного та (або) інтенсивного теплового випромінювання, помірної та (або) тривалої дії полум'я.
Примітка. Підвищена температура - від 185оС до 300оС;
висока температура - понад 300оС;
підвищене теплове випромінювання - з поверхневою густиною потоку від 7 кВт/м2 до 25 кВт/м2;
інтенсивне теплове випромінювання - з поверхневою густиною потоку понад 25 кВт/м2; помірна дія полум'я - тривалістю від 10 с до 20 с;
тривала дія полум'я - тривалістю понад 20 с.

 

 

4.6.5

теплозахисний одяг пожежника
Захисний одяг пожежника спеціального призначення, придатний для використання за підвищеної температури навколишнього середовища, підвищеного теплового випромінювання, помірної дії полум'я

de

Warmestrahlenschutzanzug [4]

ru

теплозащитный пожарный костюм [4]

4.6.6

тепловідбивний одяг пожежника
Захисний одяг пожежника спеціального призначення, придатний для використання за підвищеної та високої температури навколишнього середовища, інтенсивного теплового випромінювання, тривалої дії полум'я

 

 

4.6.7

газохімзахисний одяг пожежника
Спеціальний одяг, призначений для захисту тіла пожежника від впливу шкідливих речовин

de

Gasschutzanzug [4]

en

gas protection suit [3]

fr

combinaison de protection contre les gaz toxiques [3]

ru

газохимзащитный костюм [4]

4.6.8

радіаційнозахисний одяг пожежника
Спеціальний одяг, призначений для захисту тіла пожежника від впливу іонізуючого випромінення

de

Strahlenschutzanzug [4]

ru

радиационнозащитный костюм [4]

4.6.9

пояс пожежника
Пояс, призначений для закріплення і страхування пожежника під час його ёроботи на висоті, а також для проведення пожежно-рятувальних робіт та самоврятування

de

Feuerwehrgurt [4]

en

safety belt [3]

fr

ceinturon de securite [3]

ru

пожарный пояс [4]

4.6.10

карабін пожежника
Поясний карабін, призначений для страхування пожежника під час його роботи на висоті, а також для проведення пожежно-рятувальних робіт та самоврятування

de

Feuerwehrgurthaken [4]

ru

пожарный поясной карабин [4]

4.6.11

ізолювальний захисний дихальний апарат
Апарат, призначений для індивідуального захисту органів дихання людини від небезпечних і шкідливих факторів, що діють інгаляційно (ДСТУ 2299)

de

isolierendes Atemschutzgerat [4]

en

breathing apparatus [3]

fr

appareil respiratoire isolant autonome [3]

ru

изолирующий противогаз [4]

4.6.12

ізолювальний регенеративний респіратор
Автономний дихальний апарат, у якому видихуване повітря регенерується шляхом очищення його від діоксиду вуглецю і додавання до нього кисню, після чого повторно використовується для дихання (ДСТУ 2299)

en

regenerative breathing apparatus [3]

fr

appareil respiratoire a circuit ferme et a regeneration [3]

4.6.13

захисне взуття пожежника
Спеціальне взуття, призначене для захисту ніг пожежника від впливу небезпечних факторів пожежі та вогнегасних речовин під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

 

 

4.7 УСТАНОВКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4.7.1

автоматична установка пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини

de

automatische Feuerloschanlage [4]

ru

автоматическая установка пожаротушения [4]

4.7.2

установка пожежогасіння з ручним пуском
-

de

manuelle Feuerloschanlage [4]

ru

ручная установка пожаротушения [4]

4.7.3

установка водяного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується водною вогнегасною речовиною

de

Wasserfeuerloschanlage [4]

ru

установка водяного пожаротушения [4]

4.7.4

установка пінного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується водопінною вогнегасною речовиною

de

Shaumfeuerloschanlage [4]

en

foam extinguishing system [1]

fr

systeme d'extinction a mousse [1]

ru

установка пенного пожаротушения [4]

4.7.5

установка газового пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується газовою вогнегасною речовиною

de

Gasfeuerloschanlage [4]

ru

установка газового пожаротушения [4]

4.7.6

установка порошкового пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується вогнегасним порошком

de

Pulver-Feuerloschanlage [4]

en

powder extinguishing system [2]

fr

systeme d'extinction a poudre [2]

ru

установка порошкового пожаротушения [4]

4.7.7

установка аерозольного пожежогасіння
Установка пожежогасіння, яка споряджується аерозолевою вогнегасною речовиною

 

 

4.7.8

генератор вогнегасного аерозолю
Технічний засіб, призначений для одержання вогнегасного аерозолю з заданими параметрами з аерозолевої вогнегасної речовини