ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Стандарти, норми, правила  //  Стандарти  //  ДСТУ Б В.1.1-6-2001 ДВЕРІ І ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 ДВЕРІ І ВОРОТА. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

ДСТУ Б В.1.1-6-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

ДВЕРІ І ВОРОТА.

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Fire protection
Doors and gates.
Fire resistance test methods

Чинний від 2002-04-01

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України та Українським зональним науково-дослідним та проектним інститутом з цивільного будівництва (ВАТ КиївЗНДІЕП).

Розробники: І.О. Харченко, к.т.н. (керівник розробки); С.В. Новак, к.т.н. (відповідальний виконавець розробки); О.О. Абрамов; Л.М. Нефедченко; М.Й. Коляков, д.т.н., проф.; В.В. Нехаєв

ВНЕСЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.11.2001.

3 Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1634-1:2000

"Fire resistance tests for door and shutter assembles - Part 1: Fire doors and shutters "(Випробування на вогнестійкість дверей та віконниць - Частина 1: Протипожежні двері і віконниці) в частині розділів 4, 5, п. 9.1, додатка А

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (en).

4 НА ЗАМІНУ СТ СЕВ 3974-83

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований або розповсюджений як офіційне видання без дозволу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Сутність методів випробувань

5 Засоби випробувань

5.1 Склад засобів випробувань

5.2 Випробувальна піч

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі

5.4 Засоби вимірювальної техніки

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

6 Умови випробувань

7 Зразки дверей для випробувань на вогнестійкість

7.1 Виготовлення зразків

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

8 Підготовка та проведення випробувань

8.1 Установлення зразків

8.2 Початок випробувань

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробувань

8.4 Припинення випробувань

9 Граничні стани дверей з вогнестійкості

9.1 Граничний стан за ознакою втрати цілісності

9.2 Граничний стан за ознакою втрати тепло ізолюючої спроможності

10 Оцінка результатів випробувань

11 Правила оформлення результатів випробувань

12 Вимоги безпеки при проведенні випробувань

Додаток А

Вимоги щодо розташування термопар на зразку

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо методів випробувань дверей і воріт (далі - дверей) на вогнестійкість за стандартним температурним режимом за ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості дверей.

Вимоги цього стандарту не поширюються на двері шахт ліфтів.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б В.1.1-4-98

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методивипробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ 2837-94
(ГОСТ 3044-94)

Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичніхарактеристики перетворення

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використані такі терміни та визначення:

3.1 Двері - конструкція, яка складається з дверної коробки, дверного полотна (полотен) або роликових чи складних жалюзей, приладів та виробів для кріплення, і призначена для заповнення прорізів у огороджувальних конструкціях.

3.2 Вогнестійкість дверей - здатність дверей зберігати огороджувальні функції за умов пожежі.

3.3 Межа вогнестійкості дверей - показник вогнестійкості дверей, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормовані у цьому стандарті.

3.4 Стандартний температурний режим - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

3.5 Зразок дверей для випробування на вогнестійкість - двері, що виготовлені відповідно до вимог технічної документації на них та безпосередньо підлягають випробуванню на вогнестійкість.

4 СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ

Сутність методів випробувань полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для дверей граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Склад засобів випробувань:

- випробувальна піч;

- обладнання для встановлення в печі зразка дверей для випробувань на вогнестійкість (далі - зразка);

- засоби вимірювальної техніки;

- обладнання для проведення фото- та відеозйомок.

5.2 Випробувальна піч

5.2.1 Випробувальна піч (далі - піч) має створювати температурний режим та надлишковий тиск у печі відповідно до 6.1, забезпечувати вогневий вплив на зразок з одного боку і умови кріплення зразка у прорізі печі відповідно до 6.2.

5.2.2 Конструкція печі повинна відповідати вимогам, які визначені в ДСТУ Б В. 1.1-4. Висота і ширина вогневої камери печі мають бути такими, щоб відстань від її бокових стін і стелі до коробки дверей, що випробовуються, була не менше ніж 200 мм.

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі

5.3.1 Для встановлення зразка в печі має застосовуватися конструкція (далі -опорна конструкція), що складається зі сталевої рами та заповнення. Як заповнення може використовуватися кам'яна або цегляна кладка, або залізобетонні блоки, гіпсокартонні плити тощо. Матеріал заповнення і розміри прорізу в опорній конструкції мають бути такими, щоб забезпечити встановлення зразка так, як це передбачено у технічній документації на двері, що випробовуються.

Межа вогнестійкості опорної конструкції повинна бути не менше межі вогнестійкості дверей, що очікується під час випробувань.

5.4 Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок мають застосовуватися кіно- та відеокамери і фотоапарати.

6 УМОВИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Температурний режим і надлишковий тиск у печі мають створюватися відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4.

6.2 Кріплення зразка у печі до опорної конструкції має здійснюватися так, як до огороджувальної конструкції згідно з технічною документацією на двері.

6.3 Умови навколишнього середовища мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7 ЗРАЗКИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовлення зразків

7.1.1 Зразки мають бути виготовлені відповідно до вимог технічної документації при дотриманні технології, що застосовується на підприємстві-виготовлювачі.

7.1.2 Зразки повинні мати проектні розміри. Для випробувань дверей, проектні розміри яких більше ніж 2500 мм х 2500 мм, у випадку, якщо зразки таких розмірів випробувати неможливо, слід виготовити зразки, розміри яких зменшено до вказаних значень. При цьому слід зменшувати тільки габаритні розміри у площині зразка, а відстані по вертикалі між механізмами фіксації полотен (петлями, засувками, клямками тощо) у дверній коробці та між собою мають відповідати технічній документації на ці двері. Кількість цих механізмів може бути скорочена, зменшення розмірів скління не допускається.

7.1.3 Для випробування дверей необхідно виготовити два однакових зразки та провести по одному випробуванню за умови вогневого впливу з кожного боку.

У виняткових випадках допускається проведення випробування одного зразка з одного боку. Це може мати місце у таких випадках:

- тільки один бік дверей може підлягати вогневому впливу під час пожежі;

- конструкція дверей, арматура, кріплення та ущільнення повністю симетричні;

- бік дверей з меншою вогнестійкістю легко визначається за результатами попередніх випробувань.

Обгрунтування проведення випробування одного зразка з одного боку має бути наведено у звіті або протоколі випробувань.

7.1.4 Вологість зразків повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

7.2.1 Перед випробуваннями замовник повинен подати до випробувальної лабораторії технічний опис зразків, технічні рисунки або схеми головних складових елементів і всіх конструкційних деталей (механізмів замикання, засувок, ручок, доводчиків тощо), а також перелік використаних матеріалів та виробів із зазначенням їх виготовлювачів та торговельних найменувань.

Замовник має надати відомості щодо найменування, марки та призначення виробу; умов кріплення зразка; розмірів дверного полотна, скління, коробки, зазорів, основних вузлів та деталей; значення товщини кожного складового шару (у тому числі ізоляції та облицювання).

Якщо виникають сумніви в тому, що зразки відповідають поданій технічній документації, лабораторія повинна проконтролювати весь процес виготовлення зразків або ж вимагати подання одного або більше додаткових зразків і провести їх детальну перевірку із застосуванням, за необхідності, руйнівних методів.

7.2.2 Якщо неможливо перевірити відповідність усіх деталей конструкції зразків перед випробуваннями та після їх закінчення і виникає необхідність покластися на дані, що подані замовником, то це має бути відмічено у звіті про випробування.

8 ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

8.1 Установлення зразків

8.1.1 До початку випробувань слід підготувати опорну конструкцію для встановлення зразка згідно з вимогами технічної документації на двері і провести з'єднання зразка з цією опорною конструкцією.

Спосіб з'єднання зразка з опорною конструкцією та елементи і матеріали, які створюють це з'єднання, повинні відповідати технічній документації і бути такими, як у реальних умовах експлуатації дверей, а саме з'єднання слід розглядати як частину зразка. Прилягання дверних полотен та щілини між рухомими та нерухомими частинами повинні відповідати вимогам технічної документації. Якщо опорна конструкція у технічній документації на двері не визначена, зразок слід встановлювати в конструкцію з негорючого матеріалу з урахуванням вимоги 5.3.1.

Положення нижнього краю зразка по відношенню до підлоги вогневої камери печі повинно бути таким же, як при положенні дверей за умов експлуатації. Якщо до складу дверей входить пороговий елемент, то його необхідно вмонтувати у проріз опорної конструкції.

Допускається встановлювати в опорну конструкцію одночасно два зразки, при цьому відстань між краями зразків має бути не менше ніж 200 мм.

8.1.2 До початку випробувань слід перевірити роботоздатність дверей шляхом їх відчинення та зачинення.

8.1.3 Полотно дверей слід зафіксувати у коробці з допомогою клямки або засувки, але не ключа, за винятком тих випадків, коли двері зачиняються тільки з допомогою ключа. У будь-якому разі ключ не повинен бути у замку під час випробувань. Під час випробувань дверей, що самі зачиняються, слід встановлювати доводчик полотна з боку, як це передбачено технічною документацією.

8.1.4 Термоелектричні перетворювачі (далі - термопари) для вимірювання температури на необігрівальній поверхні зразка слід встановлювати згідно з вимогами додатка А.

8.2 Початок випробувань

Початком випробування вважається час увімкнення пальників у печі.

Не більше ніж за 5 хв до початку випробування необхідно зареєструвати початкові значення температури в печі та на зразку за показаннями усіх термопар.

Температура зразка до початку випробування має бути від 5 до 40°С і не повинна відрізнятися від температури навколишнього середовища більше ніж на ±5°С.

Середня температура в печі до початку випробування не повинна перевищувати 50°С.

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробувань

8.3.1 Вимірювання температури

Вимірювання і реєстрування температури у печі та на необігрівальній поверхні зразка необхідно проводити з інтервалом не більше ніж 1 хв.

Вимірювання температури у печі слід проводити за ДСТУ Б В. 1.1-4.

Вимірювання температури на необігрівальній поверхні зразка слід виконувати згідно з додатком А.

Вимірювання температури навколишнього середовища слід проводити згідно з ДСТУ Б B.1.1-4.

8.3.2 Вимірювання надлишкового тиску в печі

Вимірювання, реєстрування та контролювання надлишкового тиску у печі слід проводити згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4.

8.3.3 Спостереження за цілісністю зразка слід проводити згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4. При цьому під час перевірки цілісності між дверним порогом і полотном не слід використовувати щуп номінальним діаметром 6 мм.

8.3.4 Спостереження за поведінкою зразка

Під час випробування слід спостерігати за зразком і складати хронологічний опис змін у зразку, тобто: поява та характер розвитку деформацій полотна та коробки дверей; руйнування петель, механізмів фіксації; поява тріщин, диму, гарячих газів; розм'якшення розплавлення складових частин; обрушення полотна з коробки дверей або коробки з опорної конструкції.

Якщо це можливо, то під час випробування слід проводити фото- та відеозйомку.

8.4 Припинення випробувань

8.4.1 Випробування мають продовжуватися до настання одного з нормованих для даної конструкції дверей граничних станів з вогнестійкості.

8.4.2 Випробування припиняються достроково, якщо подальше їх продовження загро- жує безпеці персоналу лабораторії або призведе до пошкодження випробувальної печі.

8.4.3 3 метою отримання додаткової інформації випробування можуть продовжуватися після досягнення зразком граничного стану з вогнестійкості.

9 ГРАНИЧНІ СТАНИ ДВЕРЕЙ 3 ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Розрізняють такі види граничних станів дверей з вогнестійкості:

- граничний стан за ознакою втрати цілісності;

- граничний стан за ознакою втрати теплоізолюючої спроможності.

9.1 Граничний стан за ознакою втрати цілісності

Граничний стан за ознакою втрати цілісності - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

9.2 Граничний стан за ознакою втрати теплоізолюючої спроможності

Граничним станом за ознакою втрати теплоізолюючої спроможності є:

- перевищення середньої температури на необігрівальній поверхні полотна дверей над початковою середньою температурою цієї поверхні на 140°С або

- перевищення температури в довільній точці необігрівальної поверхні полотна дверей над початковою температурою в цій точці на 180оС або

- перевищення температури в довільній точці необігрівальної поверхні коробки дверей над початковою температурою в цій точці на 360оС - для дверей, у яких ширина будь-якої боковини або перекладини необігрівальної поверхні коробки не більше ніж 100 мм, та на 180оС - для дверей, у яких ця ширина більше ніж 100 мм.

10 ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

10.1 За результат випробувань беруть межу вогнестійкості конструкції, що визначена за формулою:

 

(1)

де tfr - межа вогнестійкості конструкції, хв;

tmes - найменше значення часу від початку випробування до досягнення граничного стану з вогнестійкості, що визначене за результатами випробувань однакових зразків, хв;

t - похибка випробування, хв.

Похибку випробувань визначають таким чином.

Для інтервалу часу від 0 до tmes визначають інтегральне значення Af середньої температури Тf в печі під час випробування за такою формулою:

,

(2)

де Tfi - значення середньої температури в печі,що відповідає часу ti,оС;

ti - час і-го циклу вимірювання середньої температури, хв;

і - номер циклу вимірювання середньої температури (дорівнює часу ti ,якщо вимірювання проводять через 1 хв);

n - номер циклу вимірювання, для якого ti = tmes.

Таким же чином для інтервалу часу від 0 до tmes визначають інтегральне значення Аs; стандартної температури Тs, за формулою:

,

(3)

де Tsi - значення стандартної температури, що відповідає часу ti,°С.

Формулу для розрахунку значень температури Тs залежно від часу наведено в ДСТУ Б В.1.1-4.

Якщо AfАs, то беруть t = 0.

Якщо Af < Аs, то похибку t визначають за формулою:

t = (0,015 tmes + 3) (As - Af)/(As - Amin),

(4)

де Аmin - інтегральне значення мінімально допустимої температури Тmin для інтервалу часу від 0 до tmes,°С * хв.

Значення Аmin визначають за формулою, аналогічною формулам (2) і (3):

,

(5)

де Tmin i - значення мінімально допустимої температури Tmin, що відповідає часу ti,°С.

Температуру Тmin визначають за формулою:

Tmin = Ts (1 -|0,01d|),

(6)

де d - допустиме відхилення середньої температури в печі від температури Тs,%.

Залежності для визначення відхилення d наведені в ДСТУ Б В.1.1-4.

10.2 Час настання граничного стану за ознакою втрати теплоізолюючої спроможності визначається за показаннями термопар, які розташовані на необігрівальній поверхні зразка згідно з А.2 - А.4.

Визначення середнього перевищення температури необігрівальної поверхні полотна дверей над початковою середньою температурою цієї поверхні слід проводити за показаннями термопар, які розташовані згідно з А.2.

Визначення максимального перевищення температури в довільній точці нео-бігрівальної поверхні полотна дверей над початковою температурою в цій точці слід проводити за показаннями термопар, які розташовані згідно з А.2 та А.3.

Визначення максимального перевищення температури на коробці дверей слід проводити за показаннями термопар, які розташовані згідно з А.4.

10.3 Результати випробувань, які надаються у протоколі (звіті) випробувань, є дійсними для дверей даного конструктивного вирішення з відхиленнями їх габаритних розмірів за висотою та шириною в бік збільшення до 10 %, в бік зменшення - до 30 %. При цьому не допускається змінення форми, товщини і збільшення площі поверхні засклених елементів дверей.

10.4 Результати випробувань зразків дверей зменшених розмірів є дійсними для дверей реальних розмірів, якщо виконується вимога 7.1.2.

10.5 Результати випробувань не можуть переноситися на двері, в яких як заміна були використані інші матеріали (клеї, ущільнювальні та облицювальні матеріали тощо), а також на двері, в які було внесено конструктивні зміни або була змінена технологія їх виготовлення.

11 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

Результати випробувань оформлюються протоколом або звітом.

Протокол випробувань (звіт про випробування) має містити відомості про зразки, що були випробувані, умови та результати випробувань, а саме:

- назву та адресу лабораторії, що проводила випробування;

- дату випробувань;

- найменування дверей, торговельну марку або тип дверей, зразки яких були випробувані;

- назву та адресу замовника, а також назву виготовлювача зразків;

- перелік матеріалів та виробів, що були використані для виготовлення зразків, з назвами їх виготовлювачів; якщо виготовлювач матеріалу або виробу невідомий, то це слід вказати;

- ескізи, фотографії та опис зразків;

- площу та товщину заскління або фрагмента з іншого матеріалу, ніж матеріал полотна дверей, якщо це передбачено конструкцією дверей;

- якщо випробування були проведені тільки на одному зразку з одного боку, необхідно навести відповідне обгрунтування;

- позначення стандарту, за яким проводилися випробування на вогнестійкість;

- опис розташування термопар на необігрівальній поверхні зразка;

- результати вимірювань температури у приміщенні, де знаходиться піч;

- результати вимірювань температури у печі;

- результати вимірювання надлишкового тиску в печі;

- результати вимірювання температури на необігрівальній поверхні зразків;

- опис процесу визначення цілісності зразків з фіксацією у часі результатів визначення цілісності;

- опис поведінки зразків у процесі випробувань;

- час початку та закінчення випробувань і причину припинення випробувань;

- оцінку результатів випробувань;

- зазначення виду граничного стану з вогнестійкості та межі вогнестійкості конструкції;

- фотографії зразків після випробувань.

12 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИПРОБУВАНЬ

При проведенні випробувань необхідно забезпечувати вимоги безпеки згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

Вимоги щодо розташування термопар на зразку

А.1 Вимоги до термопар і способів їх кріплення на зразку

Для вимірювання температури на необігрівальній поверхні зразка необхідно використовувати термопари з дроту діаметром від 0,5 до 0,75 мм типу ТХК або термопари інших типів за ДСТУ 2837 (ГОСТ 3044), що придатні для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 500°С.

Вимірювальний спай термопари має бути припаяний у центрі зовнішньої поверхні мідного диску діаметром 12 мм, завтовшки 0,2 мм, що прикріплюється до необігрівальної поверхні зразка в необхідному місці з допомогою шпильок, болтів та інших пристроїв і матеріалів, що забезпечують надійне кріплення диску. Мідний диск накривається зверху квадратною накладкою розміром 30 мм x 30 мм з базальтового картону завтовшки 2 мм, що притискається до необігрівальної поверхні зразка металевою скобою або іншими можливими способами.

Допускається вимірювати температуру на необігрівальній поверхні зразка термопарами, що встановлюються на поверхні зразка іншими способами, які засновані на принципі забезпечення щільного притиснення вимірювального спаю і дротів термопари до поверхневого шару матеріалу дверей та їх теплоізоляції накладкою розміром 30 мм x 30 мм.

Для вимірювання максимальної температури полотна дверей та температури коробки дверей допускається використовувати переносну термопару згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

А.2 Розташування термопар для вимірювання середньої температури на необігрівальній поверхні полотна дверей

Для вимірювання середньої температури на необігрівальній поверхні полотна одностулкових дверей необхідно використовувати не менше ніж п'ять термопар, одну з яких слід прикріпити в геометричному центрі необігрівальної поверхні полотна, а інші - в геометричних центрах окремих її чвертей так, як це наведено на рисунку А.1 (термопари Т1 - Т5). На зразках двостулкових дверей термопари для визначення середньої температури слід встановлювати на обох полотнах так, як це вказано на рисунку А.2 (термопари Т1 - Т10). Якщо місце розташування цих термопар потрапляє на поверхню ділянок зі склінням або інших ділянок з різним (відносно полотна дверей) тепловим опором з площею менше ніж 0,1 м2, або на теплові містки, що утворюються ребрами жорсткості, арматурою тощо, на місця з наскрізними деталями (замками, оглядовими пристроями тощо), де можна припускати витікання газів з печі, то термопари у такі місця не встановлюють. У такому разі вимірювальні спаї термопар, що призначені для визначення середньої температури, слід закріплювати на відстані більше ніж 50 мм від теплових містків, місць з наскрізними деталями, ділянок зі склінням або інших ділянок з різним тепловим опором, але не ближче ніж 100 мм від краю полотна дверей.

 

- термопари для вимірювань середньої температури полотна дверей (Т1 -Т5);

- додаткові термопари для вимірювань максимальної температури полотна дверей (Т6-Т10);

- термопари для вимірювань максимальної температури коробки дверей (Т11 -Т15)

1 - коробка дверей; 2 - полотно дверей

Рисунок А.1 - Схема розташування термопар на необігрівальній поверхні одностулкових дверей.

 

- термопари для вимірювань середньої температури полотна дверей (Т1 -Т10);

- додаткові термопари для вимірювань максимальної температури полотна дверей (Т11 - Т18);

- термопари для вимірювань максимальної температури коробки дверей (Т19-Т23)

1 - коробка дверей; 2 - полотно дверей

Рисунок А.2 - Схема розташування термопар на необігрівальній поверхні двостулкових дверей.

Якщо у зразку можна виділити ділянки з різним тепловим опором (у тому числі ділянки зі склінням), які мають площу поверхні більше або рівну 0,1 м2, то необхідно визначати середню температуру поверхні для кожної з цих ділянок. Для цього в кожній з цих ділянок необхідно встановити термопари з розрахунку 1 термопара на 0,1 м2 поверхні, але не менше ніж три термопари. Середня температура на необігрівальній поверхні полотна дверей в цьому випадку визначається як середнє арифметичне значень середніх температур окремих ділянок.

А.3 Розташування термопар для вимірювання максимальної температури на необігрівальній поверхні полотна дверей.

Визначення максимальної температури на необігрівальній поверхні полотна дверей проводиться за показаннями термопар, які розташовані згідно з А.2, і додаткових термопар.

Вимірювальні спаї додаткових термопар слід закріплювати на відстані 100 мм від краю полотна (полотен) дверей так, як це наведено на рисунку А.1 (термопари Т6 - Т10) і на рисунку А.2 (термопари Т11 - Т18), а також в таких місцях необігрівальної поверхні полотна дверей, в яких під час випробувань очікується найвища температура: в зоні теплових містків, що утворюються ребрами жорсткості, дверною арматурою тощо, ділянок із заскленою площею не менше ніж 0,1 м2 або інших ділянок з різним тепловим опором, але на відстані не менше ніж 100 мм від краю полотна дверей. Термопари не встановлюються на ручки, петлі дверей, а також на поверхню ділянок зі склінням, якщо загальна площа цих ділянок менше ніж 0,1 м2.

А.4 Розташування термопар для вимірювання максимальної температури на необігрівальній поверхні коробки дверей

На коробці дверей термопари слід розташовувати відповідно до рисунку A.1 (термопари Т11 - Т15) та рисунку А.2 (термопари Т19 - Т23). Вимірювальні спаї термопар слід закріплювати як найближче до місця з'єднання коробки дверей з опорною конструкцією, але на відстані не більше ніж 100 мм від краю полотна дверей.

УДК 614.841.332: 624.07: 006.03 91 060 50; 13 220 50

Ключові слова: вогнестійкість, межа вогнестійкості, двері, методи випробувань, цілісність, теплоізолююча спроможність.

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn