ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Переліки, Порядки, Інструкції  //  Наказ Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Наказ Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ

22.08.2005 N 161

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2005 р. за N 990/11270

Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (додається).

2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома керівного складу органів управління системи МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Горбенка М.О. та начальника Державного департаменту пожежної безпеки Бовсуновського В.В.

Виконуюча обов'язки Міністра

Т.В.Амосова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
22.08.2005 N 161

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2005 р.
за N 990/11270

ПЕРЕЛІК

однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

1. Загальні положення

1.1. Автоматичні установки пожежогасіння (далі - АУПГ) та автоматичні установки пожежної сигналізації (далі - АУПС) належать до інженерно-технічних засобів захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування (далі - об'єкти) від пожеж, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків від їх наслідків.

1.2. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (далі - Перелік), установлює види об'єктів, які підлягають обов'язковому обладнанню АУПГ та АУПС під час їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

Під час оренди об'єктів (частково або повністю) обов'язки сторін щодо забезпечення їх АУПГ та АУПС повинні встановлюватися договором оренди. У разі, якщо в договорі це питання не обумовлено, забезпечення обладнання установками АУПГ та АУПС покладається на орендодавця, а на орендаря - у частині утримання їх у справному стані.

1.3. Вимоги Переліку є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами, незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

1.4. Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС, окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, узгодженими з органами Державного пожежного нагляду. Вимоги, викладені в цих документах, не повинні знижувати вимоги Переліку.

1.5. Необхідність обладнання АУПГ та АУПС будинків і приміщень, що не вказані в цьому Переліку, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, яке повинно виконуватися фахівцями міністерств та відомств із залученням фахівців у галузі пожежної безпеки.

1.6. АУПГ та АУПС повинні проектуватися відповідно до ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд" та інших нормативно-правових актів, які містять вимоги за цими напрямками.

1.7. Тип АУПГ, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та апаратура АУПС визначаються проектною організацією, яка має відповідну ліцензію на цей вид діяльності, з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

У разі відсутності норм проектування АУПГ та АУПС, а також відхилень від обов'язкових положень цього Переліку необхідно дотримуватись вимог НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 15.11.2004 N 170, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066.

1.8. Перелік не поширюється на об'єкти, в яких зберігаються, виробляються або є в обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби, а також на спеціальні об'єкти Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України.

1.9. АУПГ, АУПС, системи протидимного захисту, ліфти для транспортування пожежних підрозділів, системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі, внутрішній протипожежний водопровід тощо належать до систем протипожежного захисту (далі - СПЗ).

До систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, належать установки вентиляції та кондиціювання повітря, що відключаються у разі пожежі; ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в режимі "Пожежа"; машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічне обладнання, що мають припиняти роботу, тощо.

1.10. У разі, якщо АУПС здійснює керування СПЗ та системами і устаткуванням, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, за схемою роботи та своїми параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу.

1.11. Керування роботою СПЗ та системами, що не входять до їх складу, але пов'язані із забезпеченням безпеки на об'єкті під час пожежі, повинно здійснюватись з центрального пульту управління СПЗ (далі - ЦПУ СПЗ), у якому також повинна відображатись інформація про технічний стан цих систем. ЦПУ СПЗ розташовується в будинках поблизу головного входу або в приміщенні першого чи цокольного поверху з виходом безпосередньо назовні.

1.12. ЦПУ СПЗ не допускається об'єднувати з диспетчерською інженерних служб будівлі відносно сумісництва виконання функцій персоналом, що здійснює цілодобове чергування.

1.13. Під поняттям "будинок, споруда" у Переліку розуміється будинок у цілому або частина будинку (протипожежний відсік), яка відокремлюється за допомогою протипожежних перешкод згідно з ДБН В.1.1-7-2002 ( v0195509-04 ) "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Під поняттям "приміщення" у Переліку розуміється частина будинку або споруди, виділена нормованими будівельними огороджувальними конструкціями (стінами, перегородками, перекриттями).

1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення:

з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні; санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських будинках багатофункціонального призначення, висотних громадських будинках, аеропортах та вокзалах, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше), охолоджувальні камери тощо);

припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б, або В; насосних станцій водопостачання, бойлерних тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються матеріали групи горючості Г1 та за займистості - В1, а також не застосовуються горючі матеріали та речовини (рідини, розчини, порошки, гранули тощо);

виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою категорії Д;

сходів та сходових кліток, крім типів С2.

1.15. Не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС застраховані одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, харчування, побутового обслуговування населення, площа протипожежного відсіку яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 кв. м.

Якщо площа цих об'єктів становить 150 кв. м і більше, то сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт централізованого пожежного спостереження.

1.16. При виборі типу АУПГ або АУПС для складських приміщень, що розташовані в підвальних або цокольних поверхах, значення площ необхідно приймати вдвічі меншими, ніж вказані в стовпчиках 2 і 3 таблиць Переліку.

1.17. Об'єкти, на які доступ пожежних підрозділів для гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється тільки за наявності спеціального письмового дозволу адміністрації, повинні захищатись АУПГ, незалежно від їх виду, площі та поверховості.

1.18. У разі розташування електрообладнання АУПГ та АУПС у межах вибухонебезпечної зони допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів, способи прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" відповідно до класу вибухонебезпечної зони.

1.19. У таблицях Переліку, де передбачено одночасне обладнання приміщень чи будинків АУПГ та АУПС, АУПС необхідно розглядати як систему для управління СПЗ.

1.20. За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт централізованого пожежного спостереження.

1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили струму, на які вони розраховані), виконані з помірно небезпечних за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірною димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний згідно з ГОСТ 12176 "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения"), дозволяється не обладнувати АУПГ за умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.

1.22. У разі розміщення обладнання пожежної автоматики за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори для їх обслуговування.

1.23. Для захисту блоку сервера, шаф з електричним обладнанням, дизель-генераторних тощо допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

1.24. Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дерева, вугільного каміння; фритюрниці; жарові шафи; "китайські котли" та ін.; системи вентиляції; витяжні труби та шафи) допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

1.25. Усі приміщення висотних громадських будинків та передпокої квартир і позаквартирні коридори, ліфтові холи в житлових будинках з умовною висотою більше 47 м обладнуються адресними АУПС.

1.26. Приміщення квартир та кімнати гуртожитків повинні додатково, окрім вимог, викладених у Переліку, обладнуватися автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами.

1.27. У разі, якщо вибухопожежонебезпечні чи пожежонебезпечні ділянки розміщуються в приміщеннях категорії Г та Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою і не відокремлені протипожежними перешкодами, дозволяється влаштування локального автоматичного пожежогасіння в межах ділянки.

1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення АУПГ, систем протидимного захисту, ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, насосів внутрішнього протипожежного водопроводу, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги", а системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше 15 хв.

1.29. Перелік об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС, наведений у таблицях 1-4 Розділу 2 Переліку.

2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації

2.1. Будинки різного призначення

Таблиця 1

Вид будинку

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1. Громадські будинки різного призначення, крім зазначених у пунктах 2-8 цієї таблиці:

 

 

1.1. Дитячі дошкільні заклади

---

Усі приміщення

1.2. Навчальні заклади і будинки шкіл місткістю більше 360 учнів

---

Усі приміщення

1.3. Школи-інтернати з приміщеннями для сну

---

Усі приміщення

1.4. Науково-дослідні інститути

Приміщення вказані в пункті 1.24 цієї таблиці

Усі приміщення

1.5. Лікувально-профілактичні заклади, санаторії, аптеки

Приміщення вказані в пункті 1.24 цієї таблиці

Усі приміщення

1.6. Заклади відпочинку та туризму

Приміщення вказані в пункті 1.24 цієї таблиці

Усі приміщення

1.7. Будинки органів державного управління України (за винятком прокуратури), виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів та відділів управління, незалежно від кількості поверхів

Приміщення сховищ бібліотек та архівів; комор; ремонтних майстерень; палітурно-брошурувальних; збору, обробки і упаковки макулатури

Усі приміщення

1.8. Будинки управління, конструкторських і проектних організацій

Приміщення сховищ бібліотек та архівів; комор; ремонтних майстерень; палітурно- брошурувальних; збору, обробки і упаковки макулатури розташовані в будинках заввишки 10 поверхів і більше

Усі приміщення

1.9. Банки і банківські сховища

Сховища цінностей, їх відсіки та приміщення серверних, незалежно від площі

Усі приміщення

1.10. Будинки архівів

Приміщення сховищ службових каталогів та описів, а також приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8 і 1.24 цієї таблиці; приміщення менше за 400 кв. м кожне в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок пожежогасіння

Якщо місткість зберігання 150 тисяч умовних одиниць і більше - усі приміщення

1.11. Будинки архівів унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності

Незалежно від площі та поверховості

Незалежно від площі та поверховості

1.12. Бібліотеки:

 

 

а) з фондом зберігання до 500 тис. умовних одиниць

Приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці, обладнуються автоматичними установками пожежогасіння (при умові обладнання цих приміщень АУПС та забезпеченням їх переносними вуглекислотними вогнегасниками дозволяється не обладнувати АУПГ)

Усі приміщення бібліотек з фондом зберігання 200 тис. умовних одиниць та більше

б) з фондом зберігання 500 тис. умовних одиниць та більше

Приміщення службових описів та каталогів, а також перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці

Усі приміщення

в) з фондом зберігання від 2 млн. умовних одиниць - центральні, наукові, державного значення, обласні, спеціальні

Усі приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.12б, 1.24 цієї таблиці, та книгосховища

Усі приміщення

1.13. Музеї, картинні галереї

Приміщення зберігання горючих матеріальних цінностей, а також приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці

Усі приміщення

1.14. Театри

а) простір під колосниками сцени та ар'єрсцени; під нижнім ярусом робочих галерей і нижніми перехідними містками, що їх з'єднують; приміщення сейфа згорнутих декорацій та усі прорізи сцени, включаючи прорізи порталу, карманів сцени, ар'єрсцени, а також частини трюму, що зайнята конструкціями вбудованого обладнання сцени, та підйомно-опускних пристроїв мають бути обладнані дренчерними установками пожежогасіння;
б) покриття сцени та ар'єрсцени, усі робочі галереї та перехідні містки, крім нижніх, трюм (крім вбудованого обладнання сцени), кармани сцени, а також приміщення у будинках зі сценою, що має колосники і трюм; складські приміщення, комори та майстерні, приміщення для монтажу станкових та об'ємних декорацій, камери пиловидалення повинні бути обладнані спринклерними установками пожежогасіння;
в) у виробничих приміщеннях і резервних складах, розташованих в окремому корпусі на ділянці будинку театру або при розташуванні підсобно-виробничих приміщень у будинку театру, слід передбачати спринклерні установки пожежогасіння;
г) у демонстраційних комплексах театрів місткістю 600 місць і більше зі сценами панорамного, трибічного та центрального типів слід передбачати установки пожежогасіння

Усі приміщення

1.15. Концертні та кіноконцертні зали

При місткості більше 800 місць - установки автоматичного пожежогасіння в демонстраційному комплексі (з урахуванням пункту 1.14 цієї таблиці)

Усі приміщення

1.16. Цирки

Склади декорацій, бутафорії та реквізиту, столярна майстерня, фуражна, інвентарні та господарські комори, приміщення зберігання та виготовлення реклами, приміщення виробничого призначення та обслуговування арени, приміщення для тварин, горищний підкупольний простір над залом для глядачів, естрадою і над гімнастичним майданчиком, кармани арени й портали виходів на арену та естраду обладнуються спринклерними установками пожежогасіння

Усі приміщення

1.17. Кінотеатри, клуби, центри культури та дозвілля

а) у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами-естрадами місткістю залу для глядачів більше 700 місць за наявності колосників, а також у клубах і центрах культури та дозвілля зі сценами розміром 12,5 x x 7,5 м; 15 x 7,5 м; 18 x 9 м; 21 x 12 м, якщо місткість залу до 700 місць, слід передбачати дренчерні установки пожежогасіння у місцях згідно з пунктом 1.14а цієї таблиці;
б) у клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами 18 x 9 м; 21 x x 12 м, якщо місткість залу для глядачів більше 700 місць, а також зі сценами 18 x x 12 м та 21 x 15 м, незалежно від місткості залу, слід передбачати дренчерні та спринклерні установки пожежогасіння у місцях згідно з пунктами 1.14а, 1.14б цієї таблиці

Усі приміщення

1.18. Культові будинки

Вівтар, обрядові приміщення, зал (молитовний простір) місткістю більше 400 парафіян. Для внутрішнього гасіння куполів храмів, виконаних із горючих матеріалів, необхідно влаштування сухотрубів з дренчерними зрошувачами

Усі приміщення при площі 500 кв. м і більше

1.19. Криті та відкриті фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки та споруди

а) приміщення елінгів;
б) приміщення складів та інші приміщення площею 100 кв. м і більше, призначені для зберігання горючих матеріалів або негорючих матеріалів у горючій упаковці в разі їх розташування: під трибунами місткістю 3000 і більше глядачів при відкритих спортивних спорудах; під трибунами критих спортивних споруд будь-якої місткості; у будинках критих спортивних споруд місткістю 800 і більше глядачів

Усі приміщення

1.20. Вокзали (залізничні, річкові, автовокзали, аеровокзали)

Приміщення (камери) зберігання багажу та ручної поклажі (за винятком обладнаних автоматичними комірками) і складах горючих матеріалів у будинках вокзалів із розрахунковою місткістю пасажирів понад:
300 - автовокзалів;
400 - річкових вокзалів;
600 - міських аеровокзалів;
700 - залізничних та морських вокзалів;
1000 - аеровокзалів в аеропортах

Усі приміщення

1.21. Підприємства громадського харчування

Кухонне обладнання - при кількості посадочних місць більше 50 осіб (з урахуванням пункту 1.24 розділу 1 Переліку)

Усі приміщення

1.22. Лазні сухого жару (сауни)

У парильні повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу

Усі приміщення

1.23. Підприємства та приміщення побутового обслуговування

---

Усі приміщення

1.24. Окремі приміщення в громадських будинках різного призначення

Приміщення для зберігання авто- мототранспорту, що розташовані у підвальних і цокольних поверхах громадських будинків; Склади горючих, легкозаймистих рідин та горючих хімікатів:
а) приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин (ЛЗР) та горючих хімікатів (ГХ) площею 500 кв. м і більше;

Приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин та горючих хімікатів площею менше 500 кв. м

 

б) приміщення (кабіни, бокси) випробувань з використанням ЛЗР та ГХ незалежно від площі; Приміщення дизель-генераторної незалежно від площі; Приміщення з унікальним обладнанням та матеріалами незалежно від площі; Приміщення зберігання та видачі унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності незалежно від площі; Приміщення обробки, сортування, зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти площею більше 500 кв. м;

Приміщення обробки, сортування, зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти площею менше 500 кв. м

 

Торговельні зали, які розташовані в підвальних поверхах загальною площею 100 кв. м та більше

Торговельні зали, які розташовані в підвальних поверхах загальною площею менше 100 кв. м

2. Адміністративно-офісні будинки

---

Висотою 2 поверхи і вище та одноповерхові площею понад 300 кв. м. Усі приміщення

3. Громадські будинки різного призначення з умовною висотою більше 47 м (зазвичай понад 16 поверхів)

Усі приміщення

Усі приміщення

4. Будинки готелів та готельних комплексів

Умовною висотою більше 47 м (зазвичай понад 16 поверхів). Усі приміщення

Усі приміщення незалежно від поверховості

5. Багатофункціональні будинки та комплекси, що формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського та побутового призначення (офісні, торговельні, розважальні, виставкові, готельні, житлові, спортивні, глядацькі тощо):

 

 

5.1. Підземні

Усі приміщення, незалежно від площі

Усі приміщення, незалежно від площі

5.2. Одноповерхові

Усі приміщення при загальній площі більше 2500 кв. м

Усі приміщення, при загальній площі менше 2500 кв. м

5.3. Двоповерхові

Усі приміщення при загальній площі більше 3500 кв. м

Усі приміщення при загальній площі менше 3500 кв. м

5.4. Триповерхові та вище

Незалежно від площі

Усі приміщення

6. Будинки підприємств торгівлі та критих речових ринків:

а) у двоповерхових будинках підприємств торгівлі торговельною площею понад 3500 кв. м;
б) у триповерхових будинках та вище незалежно від торговельної площі;
в) в усіх будинках з розташуванням торговельних залів у цокольному або підвальному поверхах - при площі торговельного залу понад 100 кв. м;
г) у спеціалізованих із продажу легкозаймистих та горючих рідин, а також піротехнічних виробів і боєприпасів (порох, споряджені набої, капсулі) для вогнепальної зброї незалежно від площі

Усі приміщення, крім приміщень зберігання і підготовки до продажу м'яса, риби, фруктів та овочів (у негорючій упаковці), металевого посуду і негорючих будівельних матеріалів, незалежно від поверховості (з урахуванням пункту 1.15 розділу 1 Переліку)

7. Будинки критих ринків із продажу сільськогосподарських продуктів харчування

---

Незалежно Незалежно від площі від площі

8. Будинки виставкових та виставково-торговельних павільйонів:

 

 

8.1. Підземні

Незалежно від площі

Незалежно від площі

8.2. Одноповерхові:

 

 

8.2.1. У будинках I та II ступеня вогнестійкості

При загальній площі 6000 кв. м і більше

При загальній площі менше 6000 кв. м

8.2.2. У будинках III ступеня вогнестійкості

При загальній площі 3000 кв. м і більше

При загальній площі менше 3000 кв. м

8.2.3. У будинках IIIа, IIIб ступеня вогнестійкості

При загальній площі 2500 кв. м і більше

При загальній площі менше 2500 кв. м

8.2.4. У будинках IV ступеня вогнестійкості

При загальній площі 2000 кв. м і більше

При загальній площі менше 2000 кв. м

8.2.5. У будинках IVа ступеня вогнестійкості

При загальній площі 800 кв. м і більше

При загальній площі менше 800 кв. м

8.2.6. У будинках V ступеня вогнестійкості

При загальній площі 1200 кв. м і більше

При загальній площі менше 1200 кв. м

8.3. Двоповерхові та вищі

При загальній площі 3500 кв. м і більше

При загальній площі менше 3500 кв. м

9. Житлові будинки

---

Приміщення квартир та позаквартирні коридори в будинках з умовною висотою більше 26,5 м

10. Будинки гуртожитків при кількості проживаючих більше 50 осіб

---

Усі приміщення

11. Будинки для людей похилого віку та сімей з інвалідами

---

Приміщення квартир, коридори, ліфтові холи, адміністративні та допоміжні приміщення нежитлового призначення, незалежно від площі

12. Будинки та приміщення комплексів автозаправних станцій

Приміщення категорії В площею понад 20 кв. м, складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 кв. м, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 куб. м та більше, в яких розміщується обладнання перекачування скрапленого вуглеводневого газу, що входить до складу технологічної системи АЗС

Усі приміщення

13. Виробничі будинки категорії В за вибухопожежною небезпекою:

 

 

13.1. Підземні

Усі приміщення при загальній площі 700 кв. м та більше

Усі приміщення при загальній площі менше 700 кв. м

13.2. Одноповерхові

Усі приміщення при загальній площі 1000 кв. м та більше

Усі приміщення при загальній площі менше 1000 кв. м

13.3. Двоповерхові та більше

Усі приміщення при площі поверху 500 кв. м та більше

Усі приміщення при площі поверху менше 500 кв. м

2.2. Споруди різного призначення

Таблиця 2

Вид споруди

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1. Наземні резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів

Об'ємом 5000 куб. м і більше

---

2. Споруди складів нафти та нафтопродуктів (розливні, розфасовочні та інші)

500 кв. м і більше при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг / кв. м

Менше 500 кв. м при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг / кв. м

3. Маслопідвали

Незалежно від площі

---

4. Кабельні підвали

В яких прокладено більше 12 кабелів

В яких прокладено від 5 до 12 кабелів

5. Кабельні підвали та тунелі енергетичних об'єктів (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо)

Незалежно від об'єму та кількості кабелів

---

6. Внутрішньоцехові кабельні та комбіновані тунелі

В яких прокладено більше 12 кабелів

В яких прокладено від 5 до 12 кабелів

7. Міжцехові кабельні та комбіновані тунелі, що розміщені поза будинками

В яких прокладено більше 12 кабелів

В яких прокладено від 5 до 12 кабелів

8. Підстанції з трансформаторами напругою, кВ:

 

 

8.1. менше 500

---

Незалежно від площі

8.2. 500 і вище

Незалежно від площі

---

2.3. Приміщення, розташовані в будинках та спорудах різного призначення

Таблиця 3

Вид приміщення

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1. Підвальні приміщення категорії В

700 кв. м і більше

Менше 700 кв. м

2. Виділені приміщення керуючих пристроїв на основі ЕОМ автоматичних міжміських телефонних станцій при ємності станцій 10 тис. міжміських каналів і більше

24 кв. м і більше (з урахуванням пункту 1.23 розділу 1 Переліку)

24 кв. м і менше

3. Приміщення автозалів АТС ємністю 10 тис. номерів і більше, де встановлюється комутаційне обладнання квазіелектронного і електронного типів спільно з ЕОМ, яка використовується в якості керуючого комплексу, і пристроями вводу-виводу

---

Незалежно від площі

4. Приміщення електронних комутаційних станцій, вузлів, центрів документального електрозв'язку ємністю 10 тис. і більше номерів, каналів або точок підключення

---

Незалежно від площі

5. Приміщення ретрансляторів мобільного зв'язку, регенераційних пунктів, що не обслуговуються

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.23 розділу 1 Переліку)

Незалежно від площі

6. Приміщення з електронним обладнанням енергетичних об'єктів (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо)

Незалежно від площі (з урахуванням вимог 1.23 розділу 1 Переліку)

Незалежно від площі

7. Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі

---

Незалежно від площі

8. Приміщення вбудованих та прибудованих котельних установок на рідкому паливі

Незалежно від площі

---

9. Приміщення дизель-генераторних

Незалежно від площі (з урахуванням вимог 1.23 розділу 1 Переліку)

Незалежно від площі

10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 розділу 1 Переліку)

Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 розділу 1 Переліку)

За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12

11. Приміщення очищення зерна, сушіння і оброблення солоду і зерна

Більше 1000 кв. м

Від 100 до 1000 кв. м

12. Приміщення розмельні, лущильні (шеретувальні) і зерноочисні млинозаводів і крупозаводів

Незалежно від площі

---

Виробничі приміщення

13. Приміщення захисних покриттів:

 

 

13.1. Ділянки консервування виробів в установках періодичної дії з використанням горючих рідин (ванни, конвеєрні лінії тощо)

500 кв. м і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Менше 500 кв. м

13.2. Ділянки консервування на основі легкозаймистих рідин

500 кв. м і більше. Незалежно від площі

Менше 500 кв. м

14. Деревообробки:

 

 

14.1. Приміщення деревообробки

500 кв. м і більше

Менше 500 кв. м

14.2. Просочування деревини антисептиками та іншими просочувальними рідинами на основі органічних розчинників

500 кв. м і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Менше 500 кв. м

14.3. Ділянки полірування та шліфування виробів із деревини та лакових покриттів:

 

 

категорії А і Б за вибухопожежною небезпекою

Незалежно від площі

---

категорії В за вибухопожежною небезпекою

500 кв. м і більше

Менше 500 кв. м

15. Приміщення витратних комор лакофарбових матеріалів, горючих миючих засобів, мастил, інших горючих рідин, що розміщені у виробничих будинках

50 кв. м і більше

Менше 50 кв. м

16. Приміщення виробництв деталей з горючих матеріалів

500 кв. м і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Менше 500 кв. м

17. Випробувальні станції та лабораторії:

 

 

17.1. Приміщення випробувальної апаратури, гідровипробувань гасом, крапельної дефектоскопії легкозаймистими рідинами та інші, що належать до категорії вибухопожежонебезпечних приміщень

300 кв. м і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Менше 300 кв. м

17.2. Цехові експрес-лабораторії аналізів

---

Незалежно від площі

17.3. Приміщення (кабіни, бокси) випробувань із використанням горючих і легкозаймистих рідин

Незалежно від площі

---

18. Механічні, ремонтні та складальні:

 

 

18.1. Ділянки промивання виробів у гасі, бензині, уайт-спіриті та інших горючих та легкозаймистих рідинах

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

---

18.2. Приміщення обробки металів із використанням устаткування, що містить горючі рідини у силовій гідросистемі та системі охолодження у кількості 60 кг і більше в одиниці обладнання при робочому тиску 0,2 МПа і більше

750 кв. м і більше (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Менше 750 кв. м

18.3. Приміщення збирання виробів із наявністю горючих матеріалів на робочих місцях, що належать до категорії В

750 кв. м і більше

Менше 750 кв. м

19. Приміщення із застосуванням лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Ca та ін.), а також пожежовибухонебезпечних металевих порошків (Ti, Al, Fe та ін.), зварювання тощо

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Незалежно від площі

20. Приготувальні:

 

 

20.1. Клейоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин

Незалежно від площі

---

20.2. Підготовки упаковки

750 кв. м і більше

Менше 750 кв. м

21. Приміщення наповнення балонів горючими газами

Незалежно від площі

---

22. Приміщення насосних та компресорних станцій з перекачування легкозаймистих та горючих рідин

Незалежно від площі

---

23. Підвальні приміщення, технічні поверхи з обладнанням, у яких циркулюють горючі мастильні матеріали та охолоджувальні рідини, маслоохолоджувальні агрегати тощо

Незалежно від площі

---

24. Приміщення обробки матеріалів у гарячому стані та з тепловим випромінюванням:

 

 

24.1. Відділення (ділянки) виготовлення і розплавлення модельних складів

500 кв. м і більше

Менше 500 кв. м

24.2. Приміщення масляних ванн загартування

500 кв. м і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку)

Менше 500 кв. м

25. Фарбувальні та фарбоприготувальні ділянки:

 

 

25.1. Пофарбування різними методами (за винятком занурювання, струменевого полиття, безкамерного пофарбування)

500 кв. м і більше

Менше 500 кв. м

25.2. Пофарбування занурюванням, струменевим политтям, безкамерне пофарбування

Незалежно від площі

---

25.3. Фарбоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин, камери для пофарбування

Незалежно від площі

---

26. Камери сушки пофарбованих виробів, деревини та виробів із горючих матеріалів за винятком сушки паром

Незалежно від площі

---

27. Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях

---

Незалежно від площі

Складські будинки та приміщення

28. Будинки складів гуми, каучуку та виробів із них:

 

 

28.1. Одноповерхові

При загальній площі 750 кв. м та більше

При загальній площі менше 750 кв. м

28.2. Двоповерхові

Незалежно від площі

Незалежно від площі

29. Складські приміщення целулоїду та виробів із нього

Незалежно від площі

Незалежно від площі

30. Складські приміщення для зберігання мастильних матеріалів у підвалах та цокольних поверхах

200 кв. м і більше

Менше 200 кв. м

31. Склади горючих або негорючих матеріалів в упаковці, що може горіти, розташовані у підвалах

700 кв. м і більше

Менше 700 кв. м

32. Склади горючих матеріалів (крім складів деревини, лужних металів, гумотехнічних виробів, нафтопродуктів, аміачної селітри та горючих пестицидів)

1000 кв. м і більше

Менше 1000 кв. м

33. Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці

1500 кв. м і більше

Менше 1500 кв. м

34. Склади вовни, хутра, а також виробів з них

Незалежно від площі

---

35. Склади нафти та нафтопродуктів:

 

 

35.1. Складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху нижче 120 град. C у тарі

500 кв. м і більше

Менше 500 кв. м

35.2. Складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху 120 град. C і вище в тарі

750 кв. м і більше

Менше 750 кв. м

35.3. Приміщення для насосів і вузлів засувок у будинках продуктових насосних станцій на складах нафти та нафтопродуктів (крім резервуарних парків магістральних нафтопроводів), каналізаційних насосних станцій з перекачування неочищених виробничих стічних вод (із нафтою та нафтопродуктами) і нафти та нафтопродуктів, що уловлені

300 кв. м і більше

Менше 300 кв. м

35.4. Приміщення для насосів і вузлів засувок у будинках насосних станцій резервуарних парків магістральних нафтопроводів

Незалежно від площі, на станціях продуктивністю 1200 куб. м / год і більше

Незалежно від площі, на станціях продуктивністю менше 1200 куб. м / год

36. Складські приміщення для зберігання аміачної селітри і горючих пестицидів

---

200 м 2 і більше

37. У складах горючих рідин та горючих хімікатів

500 кв. м і більше

Менше 500 кв. м

38. У складах легкозаймистих рідин, приміщеннях (камерах) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин

Незалежно від площі

---

39. Будинки складів лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Ca та ін.), а також пожежовибухонебезпечних металевих порошків (Ti, Al, Fe та ін.)

Незалежно від площі

Незалежно від площі

40. Склади фото-, кіно-, аудіоплівки на ацетатній основі при зберіганні 200 кг та більше, а на горючій основі незалежно від кількості

Незалежно від площі

Незалежно від площі

41. Склади напівпровідникових матеріалів, мікросхем та інших радіокомплектуючих

Незалежно від площі

Незалежно від площі

42. Будинки складів розхідного запасу двигунів та агрегатів машин з наявністю в них палива та олив

Незалежно від площі

Незалежно від площі

43. Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах заввишки 5,5 м та більше

Незалежно від площі

Незалежно від площі

44. Будинки складів деревини

Усі приміщення при загальній площі 500 кв. м та більше

Усі приміщення при загальній площі менше 500 кв. м

45. Склади для тарного і безтарного зберігання борошна

Більше 1000 кв. м

Від 100 до 1000 кв. м

Приміщення для транспорту

46. Приміщення для зберігання, ділянки технічного обслуговування й ремонту (крім мийних), діагностувальних та регулювальних робіт рухомого складу, приміщення автосалонів (виставок) із продажу транспортних засобів, що розташовані:

 

 

46.1. В одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості

7000 кв. м і більше

Менше 7000 кв. м, крім приміщень категорій Г і Д

46.2. В одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості для приміщень із зберігання автобусів II та III категорій, а також при сумісному зберіганні більше 50% автобусів від загальної кількості транспортних засобів

3600 кв. м і більше

Менше 3600 кв. м, крім приміщень категорій Г і Д

46.3. У будинках III, IV і IVа ступенів вогнестійкості

2000 кв. м і більше

Менше 2000 кв. м, крім приміщень категорій Г і Д

46.4. У будинках IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості

3600 кв. м і більше

Менше 3600 кв. м, крім приміщень категорій Г і Д

46.5. У будинках для рухомого складу, що перевозить паливно-мастильні матеріали

Незалежно від площі

---

46.6. У будинках із двома поверхами і більше

Незалежно від площі

---

46.7. У підвальних, цокольних поверхах та під мостами>

Незалежно від площі

---

47. Приміщення гаражів і стоянок з механізованими пристроями паркування автомобілів без участі водія

Усі приміщення, незалежно від площі та поверховості

Усі приміщення, незалежно від площі та поверховості

48. Приміщення, в будинках різних за призначенням, що пристосовані для розміщення автосалонів (виставок) з продажу транспортних засобів

Незалежно від площі

Незалежно від площі

49. Приміщення для випробування двигунів внутрішнього згорання і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами

Незалежно від площі

---

50. Приміщення для зберігання автомототранспорта, які розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків

Незалежно від площі

---

2.4. Устаткування різного призначення

Таблиця 4

Вид устаткування

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1. Фарбувальні камери з використанням ЛЗР та ГР

Незалежно від типу

---

2. Циклони (бункери) для збору горючих відходів, пневмотранспорт для транспортування горючих матеріалів (за винятком пневмопошти)

Незалежно від типу (з урахуванням пункту 1.23 розділу 1 Переліку)

---

3. Трансформатори з масляною системою охолодження напругою:

 

 

3.1. 500 кВ

Незалежно від потужності

---

3.2. 220 - 330 кВ

Потужністю 200 МВА

---

4. Масляні вимикачі

При масі масла 60 кг та більше

---

5. Масляні ємності для загартовування

3 куб. м та більше

---

 

Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України

В.В.Бовсуновський

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn