ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Гражданская оборона  //  Перечни, порядки, инструкции  //  Наказ Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)

Наказ Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

НАКАЗ

 

24.12.2009 N 882

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2010 р.

за N 171/17466

(Джepeлo тексту - http://zakon.rada.gov.ua)

 

Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)

 

Відповідно до статті 28 Закону України "Про пожежну безпеку" та Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 136, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди), що додається.

 

2. Начальникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановити контроль за створенням і організацією діяльності добровільних пожежних дружин (команд).

 

3. Державному департаменту пожежної безпеки (Улинець Е.М.), Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О.М.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В.М.

 

Міністр                                                                                 В.Шандра

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

24.12.2009 N 882

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2010 р.

за N 171/17466

(Teкст взято з сайта Bерховної Pади)

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Інструкцію про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди) (далі - Інструкція) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 136 (далі - Положення).

 

1.2. Інструкція визначає порядок створення добровільних пожежних дружин (команд) (далі - ДПД (ДПК)), завдання, функції, права і обов'язки начальників та членів ДПД (ДПК), а також визначає умови матеріально-технічного забезпечення ДПД (ДПК).

 

1.3. За рішенням керівника (власника) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності або уповноваженої ним особи (далі - підприємство) утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються ДПД (ДПК), які за способом утворення є об'єктовими.

У межах адміністративно-територіальної одиниці за рішенням органів місцевого самоврядування або місцевої громади відповідно до вимог законодавства в населених пунктах можуть утворюватися, реорганізовуватися та ліквідовуватися ДПД (ДПК), які за способом утворення є місцевими.

За рішенням засновників місцеві ДПД (ДПК) мають право набувати статусу юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

Керівники (власники) підприємства, уповноважені ними особи, органи місцевого самоврядування або місцеві громади, за рішенням яких створено ДПД (ДПК), є засновниками (далі - засновники).

 

1.4. Засновники за погодженням з органом державного пожежного нагляду для забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті та враховуючи рівень вибухопожежонебезпеки підприємств, технологічні умови, процеси та речовини, які в них використовуються, визначають відповідно до пункту 7 Положення необхідну категорію ДПД (ДПК) та її чисельність (додаток 1).

 

1.5. Допускається створення ДПД (ДПК) спільно декількома підприємствами та (або) місцевими громадами.

 

1.6. Об'єктові ДПД (ДПК) можуть бути загальнооб'єктовими та (або) цеховими (декілька на об'єкт) залежно від розміру та структури підприємства, характеру вибухопожежонебезпечності, технологічних процесів, кількості робочих змін тощо.

Комплектування об'єктових ДПД (ДПК) слід проводити таким чином, щоб у кожному підрозділі та кожній зміні підприємства були їх члени.

 

1.7. Організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності ДПД (ДПК) здійснюється засновниками відповідно до вимог законодавства на підставі кошторису на їх утримання.

 

1.8. Статутні документи місцевих ДПД (ДПК) погоджуються органами державного пожежного нагляду перед легалізацією ДПД (ДПК) відповідно до вимог Закону України "Про об'єднання громадян".

 

1.9. ДПД (ДПК) входять до системи забезпечення пожежної безпеки відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

1.10. ДПД (ДПК) можуть мати власний гімн, знак та прапор, спеціальний одяг та знаки розрізнення, положення про застосування та використання яких затверджується засновниками відповідно до вимог законодавства.

 

2. Облік ДПД (ДПК)

 

2.1. Облік ДПД (ДПК) ведеться у Реєстрі ДПД (ДПК) за встановленою формою (додаток 2):

на державному рівні - Державним департаментом пожежної безпеки;

на територіальному рівні - територіальними органами державного пожежного нагляду.

 

2.2. Начальник ДПД (ДПК) у місячний строк з дня утворення повідомляє про її утворення відповідний орган державного пожежного нагляду з метою внесення до Реєстру ДПД (ДПК).

У разі ліквідації ДПД (ДПК) засновники у тижневий строк з дня прийняття такого рішення повідомляють відповідний орган державного пожежного нагляду для внесення змін до Реєстру ДПД (ДПК).

 

2.3. Територіальні органи державного пожежного нагляду щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт про створення та взяття на облік ДПД (ДПК) до Державного департаменту пожежної безпеки та інформують про стан вказаного напряму роботи відповідні органи виконавчої влади.

 

2.4. Територіальним органом державного пожежного нагляду щороку до 1 жовтня здійснюються заходи щодо визначення доцільності створення ДПД (ДПК) на підприємствах та у межах адміністративно-територіальних одиниць.

 

2.5. Перелік підприємств та населених пунктів, де рекомендується створення ДПД (ДПК), затверджується відповідною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

 

2.6. Контроль за веденням територіальними органами державного пожежного нагляду Реєстру ДПД (ДПК) здійснюється Державним департаментом пожежної безпеки.

 

3. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати членами ДПД (ДПК)

 

3.1. До членів ДПД (ДПК) може бути зарахована особа відповідно до пункту 12 Положення.

 

3.2. Особи, які виявили бажання стати членами ДПД (ДПК), подають на ім'я засновника письмову заяву, яка розглядається на загальних зборах, на яких приймається відповідне рішення.

 

3.3. Зарахування до членів та виключення з членів ДПД (ДПК), подальші зміни її складу тощо здійснюються на підставі рішення загальних зборів членів ДПД (ДПК) та затверджуються засновником.

 

3.4. Підставою для виключення з членів ДПД (ДПК) є:

заява про виключення за власним бажанням;

порушення правил пожежної безпеки;

невиконання своїх обов'язків;

у разі звільнення з роботи, якщо ДПД (ДПК) є об'єктовою;

стан здоров'я, що не дозволяє брати участь у діяльності ДПД (ДПК).

 

3.5. Особи, прийняті в члени ДПД (ДПК), реєструються в Реєстрі членів ДПД (ДПК) за встановленою формою (додаток 3), який ведеться начальником ДПД (ДПК).

 

3.6. Члену ДПД (ДПК) видається довідка про занесення його до Реєстру членів ДПД (ДПК) для пред'явлення на постійному місці роботи або навчання.

 

3.7. При виключенні особи з числа членів ДПД (ДПК) до Реєстру членів ДПД (ДПК) вноситься позначка "Вибув" та направляється інформація про вибуття за постійним місцем роботи або навчання.

 

4. Права і обов'язки начальника та членів ДПД (ДПК)

 

4.1. Члени ДПД (ДПК) мають право:

під час гасіння пожеж - на безперешкодний доступ до всіх виробничих та інших приміщень, будівель і територій, а також на вжиття будь-яких заходів з метою рятування людей, ліквідації пожежі та запобігання поширенню вогню;

одержувати при виконанні робіт із гасіння пожеж відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, вибухових та вибухопожежонебезпечних матеріалів, а також іншу необхідну інформацію;

у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки складати на винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення (стаття 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і в триденний термін передавати їх на розгляд до органів державного пожежного нагляду.

 

4.2. Члени ДПД (ДПК) зобов'язані:

здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж;

у разі проведення членом ДПД (ДПК) заходів із запобігання пожежам та виявлення при цьому порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі, перешкоджати її гасінню або евакуації людей, інформувати про це засновників і органи державного пожежного нагляду;

мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених обов'язків у складі ДПД (ДПК), відвідувати заняття згідно з розкладом;

проводити агітаційно-роз'яснювальну роботу з метою недопущення виникнення пожеж та загибелі на них людей;

дотримуватися вимог законодавства, дисципліни, охорони праці, дбайливо ставитися до майна ДПД (ДПК), утримувати у справному стані пожежну техніку та пожежно-технічне спорядження;

знати розміщення джерел протипожежного водопостачання, систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, систем димовидалення, первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила застосування та вміти використовувати їх при гасінні пожеж;

знати способи оповіщення населення та (або) працівників підприємств про пожежу;

викликати підрозділи МНС при виникненні пожежі;

знати свої обов'язки згідно з табелем оперативного розрахунку чергового караулу ДПК або оперативного розрахунку членів ДПД, взаємодіяти з підрозділами МНС під час гасіння пожежі і брати активну участь у її ліквідації;

виконувати розпорядження начальника ДПД (ДПК) та його заступників;

виконувати інші покладені на них обов'язки.

 

4.3. Начальник ДПД (ДПК) призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до пункту 10 Положення.

 

4.3.1. Начальник ДПД (ДПК) розробляє та за погодженням із органом (підрозділом) МНС подає на затвердження засновнику:

порядок залучення членів ДПД (ДПК) до чергувань і профілактичної роботи у вільний від роботи час;

табель оперативного розрахунку чергового караулу ДПК або оперативного розрахунку ДПД;

схему та спосіб оповіщення членів ДПД (ДПК), працівників підприємства та (або) населення про пожежу;

розпорядок несення служби черговими караулами ДПК або оперативними розрахунками ДПД;

перелік територій, об'єктів, будинків і споруд, приміщень тощо, де здійснюються заходи із запобігання пожежам, графіки, маршрути і порядок патрулювання території підприємств та (або) населеного пункту;

функціональні обов'язки посадових осіб та членів ДПД (ДПК);

перелік майна, пожежно-рятувальної техніки, спорядження, оснащення, засобів зв'язку тощо;

порядок проведення теоретичних і практичних занять.

4.3.2. Начальник ДПД (ДПК) зобов'язаний:

орга