ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Закони, постанови, положення, накази  //  Постанови  //  Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2001 р. N 150
Київ

Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 873, від 11 січня 2006 року N 17, від 22 червня 2007 року N 856

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.

Прем'єр-міністр України
Інд. 29

В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150

ПОРЯДОК
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 }

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

11. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";

об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб;

пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "В.". { Пункт 1-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 }

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17)

2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду. В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 }

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007 }

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 від 04.06.2003 )

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007}

6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання. {Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 856 від 22.06.2007}

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його анулювання до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007}

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових, та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду, акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007}

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856( 856-2007-п ) від 22.06.2007}

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленному порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006)

111. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом провадиться лише на строк дії таких договорів.

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію успеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджуєтьсяМНС.

{Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006, в редакції Постанови КМ N856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007}

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичнее впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться органами державного пожежного нагляду.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007}

131. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об'єкта виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно з додатком 4.

{Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМN 85 від 22.06.2007}

Додаток 1
до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

ЗАЯВА про видачу дозволу

Додаток 2
до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

 

________________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл)

ДОЗВІЛ N

На _____________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та побатькові громадянина;

________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

за адресою ______________________________________________________________

з "___" _______________ 200_ р.

Умови дії дозволу _________________________________________________________

(дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки та виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень)

Дозвіл видано "___" _______________ 200_ р.

Керівник органу державного пожежного нагляду

____________

(підпис)

__________________

(розшифрування)

 

М. П.

"___" _______________ 200_ р.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 856 від 22.06.2007 }

Додаток 3
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

________________________________________________________________________

(повне найменування об'єкта)

Місцезнаходження об'єкта __________________________________________________

Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності

________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку

________________________________________________________________________

Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон ________________ Телекс ________________ Телефакс ________________

Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Характеристика об'єкта ____________________________________________________

(конструктивні елементи будівлі, загальна площа,

________________________________________________________________________

поверховість, наявність підвальних та горищних

________________________________________________________________________

приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)

________________________________________________________________________

Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _______________________________

________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

________________________________________________________________________

Відповідність об'єкта, що декларується,
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Загальні положення ________________________________________________________

(відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті,

________________________________________________________________________

наявність наказів, інструкцій,

________________________________________________________________________

планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань

________________________________________________________________________

та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій ________________________________

(наявність на території

________________________________________________________________________

проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність

________________________________________________________________________

протипожежних розривів вимогам законодавства)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Утримання будівель, приміщень та споруд ____________________________________

________________________________________________________________________

(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації,

________________________________________________________________________

протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки

________________________________________________________________________

конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних

________________________________________________________________________

приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

____________

(підпис)

__________________

(ініціали та прізвище)

"___" _______________ 200_ р.

М. П.

{Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17}

Додаток 4
до Порядку

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний пожежний нагляд

ПОСТАНОВА N________
про анулювання дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень

____ ___________200__р.

м.______________

Я, ______________________________________________________________________

(посада, найменування органу державного пожежного нагляду, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов
дії дозволу на початок роботи ________________________________________________

(найменування підприємства, об'єкта

_________________________________________________________________________

чи приміщення, його місцезнаходження)

У С Т А Н О В И В:

_________________________________________________________________________

(факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов

_________________________________________________________________________

дії дозволу, що є підставою для його анулювання)

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

Керуючись статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і пунктом 5 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150,

П О С Т А Н О В И В:

1. Анулювати дозвіл на початок роботи ________________________________________

(найменування підприємства, об'єкта

_________________________________________________________________________

чи приміщення, його місцезнаходження)

від __________________ 200_ р. N________

2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного нагляду (посадової особи) або суду.

Керівник органу державного
пожежного нагляду ________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Постанову одержав ________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ___________ 200_ р.

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 856 від 22.06.2007}

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn