ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Гражданская оборона  //  Законы, постановления, положения, приказы  //  Постанови  //  Про затвердження Положення про Цивільну оборону України

Про затвердження Положення про Цивільну оборону України

ПОСТАНОВА від 10 травня 1994 р. N 299 Київ

Про затвердження Положення про Цивільну оборону України

        ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
          N  651 ( 
651-94-п ) від 21.09.94
          N  278 ( 
278-96-п ) від 04.03.96
          N 1543 (
1543-96-п ) від 23.12.96
          N  309 ( 
309-97-п ) від 03.04.97
          N 1763 (
1763-99-п ) від 24.09.99
          N  133 (
133-2001-п ) від 07.02.2001
          N  874 (
874-2001-п ) від 26.07.2001 )

   ( Назви "Штаб Цивільної оборони України"  та "Міністерство
     України у справах захисту населення від наслідків аварії
     на Чорнобильській АЕС" у відповідних відмінках  замінено
     назвою  "Міністерство   України  з  питань  надзвичайних
     ситуацій та у справах захисту  населення  від  наслідків
     Чорнобильської  катастрофи" у відповідних відмінках;
     назви "Мінчорнобиль" і "Штаб ЦО" у відповідних відмінках
     замінено  абревіатурою  "МНС"  згідно  з  Постановою  КМ
     N 1543 (
1543-96-п ) від 23.12.96 )
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити  Положення   про    Цивільну    оборону    України
(додається).

     Уряду  Криму,  міністерствам  та  іншим  центральним  органам
державної  виконавчої  влади,  місцевим  державним  адміністраціям
вжити заходів для забезпечення реалізації цього Положення.
 

       Виконуючий обов'язки
     Прем'єр-міністра України                      Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

               Міністр
     Кабінету Міністрів України                       І. ДОЦЕНКО
 

     Інд.33
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 10 травня 1994 р. N 299
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
                   про Цивільну оборону України

     ( У тексті Положення слова "Державний комітет України по
       гідрометеорології",     "Державний     комітет      по
       гідрометеорології"   та   "Держкомгідромет"   в   усіх
       відмінках замінено відповідно словами "Комітет України
       з  питань  гідрометеорології",  "Комітет   з    питань
       гідрометеорології"   та   "Гідрометком" у відповідному
       відмінку  згідно з Постановою КМ N 1763  (
1763-99-п )
       від 24.09.99 )
 

     Це Положення визначає  завдання  Цивільної  оборони  України,
порядок її організації та функціонування.

              I. Завдання Цивільної оборони та заходи
                         щодо їх виконання

     Завданнями Цивільної оборони та заходами щодо  їх  реалізації
є:

     1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  техногенного
походження і  забезпечення  зменшення  збитків  і  витрат  у  разі
стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж.

     З метою виконання завдання:

     завчасно  розробляються  і  проводяться    інженерно-технічні
заходи для зменшення ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій  і
захисту населення від впливу їхніх наслідків;

     готується науково обгрунтований  прогноз  наслідків  можливих
надзвичайних ситуацій;

     здійснюється безперервне спостереження за  станом  потенційно
небезпечних об'єктів і навколишнього природного середовища;

     утримуються в готовності  до  негайного  застосування  засоби
оповіщення і інформаційного  забезпечення  населення,  створюються
локальні системи виявлення місць  зараження  та  локальні  системи
оповіщення;

     створюються  спеціалізовані  формування  і  здійснюється   їх
підготовка до дій за призначенням;

     проводиться забезпечення працівників підприємств,  установ  і
організацій індивідуальними засобами  захисту,  а  також  ведеться
будівництво  захисних  споруд  відповідно  до  норм    і    правил
інженерно-технічних заходів цивільної оборони.

     У  разі  коли  підприємством,  установою,  організацією    не
здійснюються ці заходи або допускаються порушення в технологічному
процесі,  не  дотримуються  правила  зберігання,  транспортування,
використання, знешкодження та захоронення  сильнодіючих  отруйних,
радіоактивних  і  вибухових  речовин,  що  може    призвести    до
надзвичайної ситуації, штаби цивільної оборони вносять відповідним
органам  пропозиції  щодо  застосування  до  цього    підприємства
(установи, організації) відповідних санкцій, а  також  притягнення
посадових осіб, винних у порушеннях, до відповідальності згідно  з
чинним законодавством.

     2. Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних
ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування  його  про
стан наявної обстановки.

     З  метою  виконання  завдання  у  всіх  ланках   міських    і
позаміських   пунктів    на    основі    автоматизованих    систем
централізованого оповіщення, мережі зв'язку  та  радіомовлення,  а
також  спеціальних  засобів  створюється  система  оповіщення   та
інформаційного  забезпечення.   Вона    являє    собою    комплекс
організаційно-технічних засобів для передачі відповідних  сигналів
і розпоряджень органам державної виконавчої  влади,  адміністрації
підприємств, установ і  організацій,  силам  цивільної  оборони  і
населенню.

     Автоматизована  система    оповіщення    та    інформаційного
забезпечення створюється на базі загальнодержавної мережі  зв'язку
та радіомовлення і поділяється на державну і регіональну.  Система
має  забезпечити  циркуляційне  оповіщення  посадових   осіб    із
застосуванням  для  цього  міської  телефонної  мережі,    засобів
радіомовлення і телебачення.

     Система    оповіщення    та    інформаційного    забезпечення
використовується централізовано.

     Оповіщення підпорядкованих штабів, сил  цивільної  оборони  і
населення організовує вищестоящий штаб.

     3. Захист населення від наслідків  стихійного  лиха,  аварій,
катастроф, вибухів, великих пожеж і застосування засобів ураження.

     З метою виконання завдання здійснюється комплекс заходів, які
мають забезпечити укриття  населення  в  захисних  спорудах,  його
евакуацію, медичний, радіаційний і хімічний захист, а також захист
від впливу біологічних засобів ураження.

     Укриття населення в захисних спорудах досягається:

     завчасним будівництвом захисних споруд і  підтриманням  їх  у
готовності до використання;

     комплексним  освоєнням  підземного  простору  міст  та  інших
населених  пунктів  для  розміщення   підприємств,    установ    і
організацій  соціально-побутового,  виробничого  і  господарського
призначення (з урахуванням пристосування  і  використання  частини
приміщень для укриття населення в надзвичайних ситуаціях);

     обстежен