ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Охрана труда на производстве  //  Безопасность и охрана здоровья работников  //  Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників. Постанова КМУ №1262

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників. Постанова КМУ №1262

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

                        П О С Т А Н О В А  
                 від 25 листопада 2009 р. N 1262  
                               Київ  

              Про затвердження Технічного регламенту  
          знаків безпеки і захисту здоров'я працівників  
 

     Відповідно до  статті  14  Закону  України  "Про   стандарти,  
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (
3164-15 )  
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

     1. Затвердити Технічний регламент  знаків  безпеки  і  захисту  
здоров'я  працівників  та  план  заходів  з його застосування,  що  
додаються.  

     2. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці  
та  гірничого нагляду забезпечити запровадження затвердженого цією  
постановою  Технічного  регламенту  та  здійснення   контролю   за  
дотриманням його вимог.  
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО  

     Інд. 33  
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України  
                                від 25 листопада 2009 р. N 1262  

                       ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  
          знаків безпеки і захисту здоров'я працівників  
 

                         Загальні питання  

     1. Цей   Технічний  регламент   встановлює  вимоги  до  знаків  
безпеки і захисту здоров'я працівників на робочих місцях.  

     2. Дія  цього  Технічного  регламенту  поширюється  на  знаки  
безпеки   і  захисту  здоров'я  працівників,  якими  за  допомогою  
графічних символів,  кольорів,  світлових або  звукових  сигналів,  
словесних або сигналів,  поданих за допомогою рук,  встановлюється  
заборона  щодо  вчинення  небезпечних  дій  або  дій,  що   можуть  
спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів  
безпеки і/або захисту здоров'я,  або  попередження  про  наявність  
ризику чи небезпеки,  або зобов'язують до виконання певних дій для  
забезпечення  безпеки  і/або  захисту  здоров'я   працівників   на  
робочому місці.  

     3. Дія  цього  Технічного  регламенту не поширюється на  знаки,  
що:  

     використовуються у    сфері    регулювання    автодорожнього,  
залізничного,   внутрішнього   водного,  морського  і  повітряного  
транспорту;  

     пов'язані з введенням в обіг  небезпечних  речовин,  сумішей,  
виробів і устатковання;  

     використовуються аварійно-рятувальними  підрозділами  під час  
проведення ними аварійно-рятувальних робіт  у  зонах  надзвичайних  
ситуацій.  

     4. Знаки,  що  застосовуються  на  автошляхах,  залізничному,  
внутрішньому  водному,   морському   і   повітряному   транспорті,  
використовуються   також  незалежно  від  вимог  цього  Технічного  
регламенту на шляхах у межах території суб'єктів господарювання.  

     5. Суб'єкти   господарювання,   що   провадять   господарську  
діяльність,  за  винятком  суб'єктів господарювання,  що провадять  
види діяльності, зазначені у пункті 3 цього Технічного регламенту,  
повинні дотримуватися вимог цього Технічного регламенту.  

     6. Суб'єкт господарювання повинен  забезпечити:  

     встановлення визначених   цим   Технічним  регламентом  знаків  
безпеки і/або захисту здоров'я працівників,  якщо немає можливості  
усунути   або   обмежити  небезпеку  шляхом  застосування  засобів  
колективного захисту або  вжиття  заходів  до  організації  праці,  
запровадження безпечних технологічних процесів і методів роботи;  

     навчання найманих  працівників   щодо  змісту знаків безпеки і  
захисту здоров'я на робочому місці.  

     7. Терміни у цьому Технічному  регламенті вживаються у  такому  
значенні:  

     графічний символ  - комбінація  геометричної форми,  кольору  і  
малюнка або піктограми;  

     звуковий сигнал - умовний звуковий сигнал, я