ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Охорона праці на виробництві  //  НПАОП

НПАОП

НПАОП

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуата­ції трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 00.0-1.15-07 Правила охорони праці під час використання робіт на висоті :

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

ДНАОП 0.00-1.20-98 (НПАОП 0.00-1.20-98 ). Правила безпеки систем газопостачання України :

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями : ДНАОП 1.1.10-1.04-01

НПАОП 00.0-1.36-04 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 00.0-1.37-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-1.48-91 Правила охорони праці при холодній обробці металів

НПАОП 0.00-1.53-87

Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

 НПАОП 00.0-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 00.0-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості :

НПАОП 00.0-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі :

НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі  спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

НПАОП 00.0-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту :

НПАОП 00.0-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

НПАОП 00.0-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 00.0-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 00.0-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

НПАОП 00.0-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

НПАОП 00.0-5.29-04 Інструкція щодо застосування порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухвих матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

НПАОП 00.0-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

НПАОП 00.0-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

НПАОП 0.00-6.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов :

НПАОП 00.0-7.01-06 Вимога до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

НПАОП 00.0-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

НПАОП 00.0-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки :

НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах

НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств :

НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві

НПАОП 23.1-5.01-86 Iнструкція з організації безпечного про­ведення газонебезпечних робіт на під­приємствах Міннафтохімпрому СРСР

НПАОП 23.1-7.06-85 ОСТ 14.20-178-85 Коксові машини. Вимоги безпеки

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості

НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР

НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві

НПАОП 27.1-1.03-97 Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві

НПАОП 27.1-1.05-81 Правила техніки безпеки в водних господарствах підприємств чорної металургії

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

НПАОП 27.1-1.09-86 Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86)

НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

НПАОП 27.1-1.46-69 Правила техніки безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві

НПАОП 27.1-2.01-88 Перелік категорій приміщень і будівель щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємств Міністерства чорної металургії СРСР, що проектуються

НПАОП 27.2-1.06-87 Правила безпеки у трубному виробництві

НПАОП 27.35-1.05-97 Правила безпеки у феросплавному виробництві

НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безпеки при виробництві залізного порошку методом відновлення (твердим чи комбінованим віднов­лювачем)

НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію

НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та кобальту

НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів

НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безпеки при виробництві алюмінію

НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук

НПАОП 27.4-1.06-77 Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі

НПАОП 27.4-1.07-79 Правила безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі

НПАОП 27.4-1.08-07 Правил безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водо розпилених порошків алюмінію та його сплавів

НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук

НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті

НПАОП 27.4-1.11-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану

НПАОП 27.4-1.42-62 Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів

НПАОП 27.5-1.05-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві підпри­ємств хімічного машинобудування

НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транс­порті підприємств cистеми Мін­чор­мету СРСР

НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві

НПАОП 27.5-1.33-89 Правила техніки безпеки при литті сталей і жаротривких сплавів за моделями, що виплавляються

НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в ливарних цехах і цехах переплаву алюмінієвих сплавів

НПАОП 27.5-1.44-61 Правила безпеки при литті та обробці свинцево-цинкових штампів

НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безпеки при роботі в ливарних цехах стального, чавунного та бронзового лиття

НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві

 

НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів :

 НПАОП 29.22-1.03-02 (ДНАОП 0.00-1.03-02) Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов :

НПАОП 31.6-1.01-08 Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

 

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів :

НПАОП 60.3-03-04 Правила безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов 

НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті.

 

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn