ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Охрана труда на производстве  //  НПАОП

НПАОП

НПАОП

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуата­ції трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

НПАОП 00.0-1.15-07 Правила охорони праці під час використання робіт на висоті :

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

ДНАОП 0.00-1.20-98 (НПАОП 0.00-1.20-98 ). Правила безпеки систем газопостачання України :

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями : ДНАОП 1.1.10-1.04-01

НПАОП 00.0-1.36-04 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 00.0-1.37-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-1.48-91 Правила охорони праці при холодній обробці металів

НПАОП 0.00-1.53-87

Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

 НПАОП 00.0-2.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 00.0-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості :

НПАОП 00.0-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі :

НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі  спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

НПАОП 00.0-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту :

НПАОП 00.0-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

НПАОП 00.0-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 00.0-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 00.0-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

НПАОП 00.0-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

НПАОП 00.0-5.29-04 Інструкція щодо застосування порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухвих матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

НПАОП 00.0-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

НПАОП 00.0-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

НПАОП 0.00-6.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов :

НПАОП 00.0-7.01-06 Вимога до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

НПАОП 00.0-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

НПАОП 00.0-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки :

НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах

НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств :

НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві

НПАОП 23.1-5.01-86 Iнструкція з організації безпечного про­ведення газонебезпечних робіт на під­приємствах Міннафтохімпрому СРСР

НПАОП 23.1-7.06-85 ОСТ 14.20-178-85 Коксові машини. Вимоги безпеки

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості

НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР

НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві

НПАОП 27.1-1.03-97 Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві

НПАОП 27.1-1.05-81 Правила техніки безпеки в водних господарствах підприємств чорної металургії

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

НПАОП 27.1-1.09-86 Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86)

НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

НПАОП 27.1-1.46-69 Правила техніки безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві

НПАОП 27.1-2.01-88 Перелік категорій приміщень і будівель щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємств Міністерства чорної металургії СРСР, що проектуються

НПАОП 27.2-1.06-87 Правила безпеки у трубному виробництві

НПАОП 27.35-1.05-97 Правила безпеки у феросплавному виробництві

НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безпеки при виробництві залізного порошку методом відновлення (твердим чи комбінованим віднов­лювачем)

НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію

НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та кобальту

НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів

НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безпеки при виробництві алюмінію

НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук

НПАОП 27.4-1.06-77 Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі

НПАОП 27.4-1.07-79 Правила безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі

НПАОП 27.4-1.08-07 Правил безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водо розпилених порошків алюмінію та його сплавів

НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук

НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті

НПАОП 27.4-1.11-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану

НПАОП 27.4-1.42-62 Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів

НПАОП 27.5-1.05-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві підпри­ємств хімічного машинобудування

НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транс­порті підприємств cистеми Мін­чор­мету СРСР

НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві

НПАОП 27.5-1.33-89 Правила техніки безпеки при литті сталей і жаротривких сплавів за моделями, що виплавляються

НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в ливарних цехах і цехах переплаву алюмінієвих сплавів

НПАОП 27.5-1.44-61 Правила безпеки при литті та обробці свинцево-цинкових штампів

НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безпеки при роботі в ливарних цехах стального, чавунного та бронзового лиття

НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві

 

НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів :

 НПАОП 29.22-1.03-02 (ДНАОП 0.00-1.03-02) Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов :

НПАОП 31.6-1.01-08 Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

 

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів :

НПАОП 60.3-03-04 Правила безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов 

НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті.

 

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ