ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Сторінка стандартизатора  //  ДСТУ, ГОСТ  //  Вогнетриви

Вогнетриви

ВОГНЕТРИВИ

Перелік стандартів, які є у фондах ЦДНТБ ГМК України 

ДСТУ ISO 1893:2014. Вироби вогнетривкі. Диференційний метод визначення температури деформації під навантаженням за температури, що зростає.

ДСТУ ГОСТ 2211:2009  Вироби, сировина та матеріали вогнетривкі. Метод визначення щільності

ДСТУ ISO 2245:2013. Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Класифікація

ДСТУ 2342-94 (ГОСТ 5040-96)(5040-2015). Вироби вогнетривкі та високовогнетривкі легковагі теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ 2343-94 . Вироби вогнетривкі динасові для електросталеплавильних печей. Технічні умови

ДСТУ 2344-94 (ГОСТ 10381-94). Вироби високовогнетривкі мулітові для кладки поду доменних печей. Технічні умови

ДСТУ 2345-94 (ГОСТ 1598-96). Вироби вогнетривкі шамотні для кладки доменних печей. Технічні умови

ДСТУ 2346-94 (ГОСТ14832-96). Вироби вогнетривкі  форстеритові та форстеритохромітові. Технічні умови.

ДСТУ ISO 2477:2014. Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Метод визначення незворотної зміни розмірів під час нагрівання

ДСТУ 2509-94. Вироби високовогнетривкі  хромітопереклазові. Технічні умови.

ДСТУ 2536-94. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Метод радіохвильного контролю вологи.

ДСТУ 2573-94 (ГОСТ 10888-93). Вироби вогнетривкі періклазохромітові для кладки склепінь сталеплавильних печей. Технічні умови.

ДСТУ 2632-94. Вогнетриви. Технологічні процеси виробництва. Терміни та визначення   

ДСТУ 3055-95. Вогнетриви. Методи визначення сірки

ДСТУ 3056-95. Вогнетриви. Метод визначення термічної стійкості з використанням повітряних теплозамін та прикладанням згинального навантаження

ДСТУ ГОСТ 3272:2006.  Вироби вогнетривкі шамотні та напівкислі для футерування  вагранок. Технічні умови

ДСТУ 3305.3-96 . Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду кремнію

ДСТУ 3305.4-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду алюмінію

ДСТУ 3305.5-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду заліза

ДСТУ 3305.6-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду титана

ДСТУ 3305.7-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду кальцію.

ДСТУ 3305.8-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду  магнію

ДСТУ 3305.9-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду  хрому

ДСТУ 3305.11-96.Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду калію і натрію

ДСТУ 3305.12-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення  оксиду марганцю.

ДСТУ 3441-96. Вогнетриви і вогнетривка сировина. Методи визначення загального вуглецю

ДСТУ 3475-96. Мертелі вогнетривкі алюмосилікатні. Технічні умови

ДСТУ  3613-97. Вироби вогнетривкі динасові. Метод рентгенофазового визначення кремнеземнистих кристалічних фаз

ДСТУ ISO 5016:2013. Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Метод визначення уявної щільності та загальної пористості

ДСТУ ISO 5017:2014. Вироби вогнетривкі щільні формовані. Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості

ДСТУ 5417-2001. Вироби вогнетривкі для обертових печей

ДСТУ ГОСТ 5500:2006. Вироби вогнетривкі стопорні для розливання сталі з ковша. Технічні умови.

ДСТУ ГОСТ 6024:2009. Вироби вогнетривкі динасові та шамотні для кладки мартенівських печей  

ДСТУ ISO 8656-1:2013. Матеріали вогнетривкі. Відбирання проб сировинних матеріалів і неформованих матеріалів. Ч.1.Схема відбирання проб

ДСТУ ISO  8894-1:2007. Матеріали вогнетривкі. Частина 1. Метод гарячого дроту (хрестоподібного)

ДСТУ ISO 10081-1:2013. Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч.1. Глиноземно-кремнеземні вироби.

ДСТУ ISO 10081-2:2013. Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч.2. Основні вироби, що містять менше ніж 7% залишкового вуглецю

ДСТУ ISO 10081-3:2013. Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч.3. Основні вироби, що містять від 7% до 50% залишкового вуглецю.

ДСТУ ГОСТ 21436:2008. Вироби вогнетривкі та високовогнетривкі для футерування обертових печей. Технічні умови.

ДСТУ ISO 26845:2013. Вогнетриви. Хімічний  аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (ААS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ІСР-AES)

ДСТУ ГОСТ  28874:2006. Вогнетриви. Класифікація

ДСТУ ГОСТ 30762:2006. Вироби вогнетривкі. Методи вимірювання геометричних розмірів, дефектів форми та поверхонь

                                                   Міждержавні стандарти

ГОСТ 390-96. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия.

ГОСТ 2642.10-86. Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения пятиокиси фосфора

ГОСТ 2642.13-86. Материалы и изделия огнеупорные. Методы определения окиси бора

ГОСТ 2642.14-86. Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения двуокиси циркония

ГОСТ 3226-93. Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия

ГОСТ 3594.0-93. Глины формовочные огнеупорные. Общие требования к методам испытаний

ГОСТ 3594.2-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов кальция и магния

ГОСТ 3594.3-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов натрия и калия

ГОСТ 3594.6-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии в сухом состоянии

ГОСТ 3594.7-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения предела прочности при сжатии во влажном состоянии

ГОСТ 3594.10-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллоидальности.

ГОСТ 3594.11-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин

ГОСТ 3594.12-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин.

ГОСТ 3594.13-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида алюминия

ГОСТ 3594.14-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида железа (ІІІ).

ГОСТ 3594.15-93. Глины формовочные огнеупорные. Метод определения потери массы при прокаливании.

ГОСТ 4071.1-94. Изделия огнеупорные с общей пористостостью менее 45%. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре

ГОСТ 4071.2-94. Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при комнатной температуре

ГОСТ 4689-94. Изделия огнеупорные  периклазовые. Технические условия

ГОСТ 5341-98. Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия

ГОСТ 7875.0-94. Изделия огнеупорные. Общие требования к методам определения термической стой кости

ГОСТ 7875.1-94. Изделия огнеупорные.  Метод определения термической стойкости на кирпичах

ГОСТ 7875.2-94. Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на образца

ГОСТ 8179-98. Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания

ГОСТ 9854-81. Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия.

ГОСТ 10153-70. Изделия высокоогнеупорные  карбидкремниевые

ГОСТ 10352-80. Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия

ГОСТ 10360-85. Порошки периклазовые спеченные для изготовления изделий. Технические условия.

ГОСТ 11573-98. Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости

ГОСТ 11586-2005. Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали. Технические условия.

ГОСТ 12170-85. Огнеупоры. Стационарный метод измерения теплопроводности

ГОСТ 13236-83. Порошки периклазовые электротехнические. Технические условия

ГОСТ 20901-75. Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия

ГОСТ 23037-99. Заполнители огнеупорные. Технические условия ГОСТ 24704-94. Изделия огнеупорные корундовые и высокоглиноземистые. Технические условия

ГОСТ 24717-2004. Огнеупоры и огнеупорное сырье. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение             Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn