ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Сторінка стандартизатора  //  ДСТУ, ГОСТ  //  Метрология

Метрология

                            Державні стандарти України

ДСТУ  2568 -94. Метрологія. Порядок атестації використання довідкових даних про фізичні стани та властивості речовин і матеріалів.- Чинний від 1995-07-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020.

 *ДСТУ 2614-94. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння,-Чиннии від: 1997-01-01- //Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.-Чинний від: 1995-01-01- // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, -Група 01.040.17;  17.020 (Г80).

*ДСТУ 2708-99. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.- Чинний від: 2000-07-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020.

*ДСТУ 2709-94. Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення.- Чинний від: 1995-07-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020(Т80).

ДСТУ 2870-94. Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення.- Чинний від: 1996-01-01 //Каталог нормативних документів.- К.:Держстандарт України, 2001. -Група 01.040.17; 17.080(ТОО)

 *ДСТУ 3026-95. Метрологія. Подільники напруги постійного струму вимірювальні  високовольтні. Метоли та засоби повірки.- Чинний від 1996-01-01 //Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.220(Т88).

*ДСТУ 3193-95. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням.- Чинний від 1996-07-01 //Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Гр.17.020 (Т 84).

 *ДСТУ 3194-95. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  температури. Термометри за випромінюванням. - Чинний від 1996-07-01 //Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3214-95- Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань концентрації компонентів у газових середовищах.- Чинний від 1996-07-01 //.Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001-Група 17.020 (Т84).

.*ДСТУ 3215-95. Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.  Організація та порядок проведення,- Чинний від 1996-07-01 //Каталог нормативних документів.-К.:Держстандарт України.-Група 17.020 (Т80).

*ДСТУ 3231-95 ( ГОСТ 8.057-80). Метрологія. Еталони державні та вторинні одиниць вимірювань. Основні положення, порядок розроблення, затвердження і реєстрації, зберігання та застосування.- Чинний від 1996-07-01 // Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т80)

*ДСТУ 3240-95. Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основні положення,- Чинний від: 1997-01-01.-К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 389.14.- Група 17.240 (Т80).- 8с.

*ДСТУ 3381-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси,- Чинний від: 1997-01-01.- К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 531.751.-Група 17.020 (Т84).

ДСТУ 3382-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань прискорення сили ваги.- Чинний від: 1997-0І-01//Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001. -Група 17.020 (Т84). 

 ДСТУ 3383-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму та  об'ємної витрати газу,-Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020.

ДСТУ 3384-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвнлевндних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц.-Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020.

ДСТУ 3385-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нажиму лінії зуба.- Чинний від: 1997-01-01 // Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

|ДСТУ 3386-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень  від прямолінійності та площинності.-Чинний від 1997-01-01 //Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

ДСТУ 3387-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності слабких імпульсних світових потоків випромінювання від 10 в 6 степені до 10 в 2 степені Вт в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 1,6 мкм.- Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів.- К.Держстандарт України,2001- Група 17.020 (Т84).

ДСТУ 3388-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 10 в 6 степені до 10 в 3 степені Па,- Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів. К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

 *ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл.-Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020; 17,220 (Т84).

*ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97). Метрологія. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік. - Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів, 2001.- Група 17.020; 17,220 (Т84).

*ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти.- Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020; 17.220 (Т84).

*ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань,-Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001- Група 17.020; 17.220 (Т84).

ДСТУ 3394-96. Метрологія. Державна повірна схема для засобів вимірювань світлових величин.- Чинний від: 1997-01-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84). 

 .

ДСТУ 3395-96. Метрологія. Державна повірна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів,- Чинний від 1997-01-01 // Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3400-2000. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.- Чинний від: 2000-07-01.- К.: Держстандарт України,2000,-УДК 389.6.-Група 17.020 (Т81).

 ДСТУ 3496-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  абсолютного тиску у діапазоні від 2,7х 10 у 2 ст. до 4х 10 у 5 ст. Па.- На заміну ГОСТ  8.223-76.- Чинний від 1997-07-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3497-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини.-Чннний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020 (Т84).

 *ДСТУ 3536-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'ємної активності радону -222 .-Чинний від 1998-01-01 // Каталог нормативних документів. К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.240 (Т84).

 *ДСТУ 3537-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму ' рідини,-Чинний від: 1998-01-01 //Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020; 17.220 (Т84).

 *ДСТУ 3538-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу та частоти,- Чинний від: 1998-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001-Група 17.080; 39.040.20 (Т84).

*ДСТУ 3539-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої  потужності та енергії імпульсного лазерного випрмінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12мкм.-Чинний від: 1998-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001. -Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Основні положення, назви та позначення,- Чинний від: 1999.-01-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 01.060; 17,020 (Т80).

*ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.-Чинний від: 1999-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 01.060; 17.020 (Т80).

*ДСТУ 3651.2-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення.- Чинний від: 1999-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001-Група 01.060; 17.020 (Т80).

*ДСТУ 3709.1-98 ( ISO  4064-1: 1993) Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина І. Технічні вимоги.-Чинний від 1999.-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 681.121.27 : 006.354.- Гр. 17.200. (П 15).- 13с.

*ДСТУ 3709.2-98 (ISO 4064-2: 1978). Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина ІІ. Вимоги до встановлення.- Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 681.121.2/7: 006.354.- Гр. 17.200 (П 15).

*ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3: 1983). Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина ІІІ. Методи і засоби випробувань.- Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 681.121.2/7 : 006.354.- Гр. 17.200 ( П 15).

*ДСТУ 3711-98. Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення.- Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 001.4 : 531.787.- Гр. 01.4: 531.787.- Гр. 01.040.17 (П 00).- 17 с.

*дсту 3712-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору.- Чинний від: І999-01-01.- К.: Держстандарт  України, 1998.-Група 17.220.20 ( Т84). УДК 621.3.01.2

*ДСТУ  3741-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжни,-  На заміну МИ 2060-90.-Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.-Група 17.020; 17.040 (Т84).- УДК 531.711.

*дсту 3742-98. Метрологія. Державна иовірочиа схема для засобів вимірювань температури.- На заміну ГОСТ 8.558-93 в частині І та 2, крім діапазону температур від  0,8 до 13.8 К.- Чиний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.-Група 17.200.20 (Т84).- УДК 536.5.081.- 27 с.

 *ДСТУ 3743-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  активності,  питомої актнвності та об'ємної активності радіонуклідів.-На заміну ГОСТ 8.033-84. - К.: Держстандарт України,, 1998.-Група 17.020; 17.240 (Т84).- УДК 539.03.- 5с.

* ДСТУ 3765-98 (ГОСТ 30686-2000). Пірометри. Методи випробувань.- Чинний від  2001-07-01.- К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 536.521.- Гр.. 17.200.20 (П 26).- 10с.

*ДСТУ 3777-98. (ГОСТ 8.331-91). Метрологія. Вимірювачі коефіцієнта гармонік. Методи і засоби повірки та калібрування. - На заміну ГОСТ 8.331-78.- Чинний від 2000-01-01 .- К.: Держстандарт України, 1999.- УДК 621.317.353.- Група 17.220.- 10 с.

*ДСТУ 3834-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань

 електрорушійної сили та постійної напруги.- Чинний від 1999-07-01. К.: Держстандарт України,1998.- Група 17.220.20 (Т84).

* ДСТУ 3863-99. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму у діапазоні від 1 до 800 кВ.- На заміну МИ 2156- 91 .- Чинний від 2000-01-01.- К.: Держстандарт України, 1999.-Група 17.220.20 (Т84). - УДК 621.317.

 *ДСТУ 3864-99. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2х500 ЗкВ.- Чинний від / 2000-01-01К.: Держстандарт України, 1999. - УДК 621.317.- Група 17.220.20 (Т84). - 16 с.                 

 ДСТУ 3869-99. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості  за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла.- Чинний від 2000-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001 -Група 17.020 (Т84).                . <

ДСТУ 3870-90. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля та Віккерса.- Чинний від 2000-01-01// Каталог нормативних документів. К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

 *ДСТУ 3921.1-1999 (1S0 10012-1-92) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної  техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки. - Чинний від: 2001-07-01.- К.: Держстандарт України, 2000.- УДК 621.317: 658.56.-Група 03.120.10; 17.020 (Т80).- 16 с.

*ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. настанови щодо контролю процесів вимірювань.- Чинний від 2001.-01-01.- К.: держстандарт України, 2000.- УДК 621.317 : 658.56.- Гр..03.020.10 (Т 80).- 10 с.

*ДСТУ 3968-2000. Метрологія. Тавра повір очні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання.-  Чинний від 2001-01-01.- К.: Держстандарт України, 2000.- УДК 62-777: 389.14: 006.354.- Гр..17.020 (Т 80).- 12 с.

*ДСТУ 4018-2001. Метрологія. Робочі еталони для вимірювань кута нахилу лінії зуба зубчатих коліс. Методи повірки.- Чинний від 2002-01-01.- К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 531.717.35 : 389.1.- Гр.. 17.040.30. ( Т 86.1).

*ДСТУ 4026-2001. Метрологія. Лампи температурні еталонні 1-го та 2-го розрядів. Методи та засоби метрологічної атестації повірки і калібруванн.- Чинний від 2002-01-01.- К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 536.5: 53.089.68: 006.354.- Гр. 17.200 ( Т 88).

Межгосударственные стандарты по метрологи

*ГОСТ 8.009-84. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств   измерений.- Взамен ГОСТ 8.009-72.- М.: Госстандарт, 1984.- Гр. 17.020 (Т 80)

ГОСТ 8.010- 99. ГСИ. Методики выполнения измерений .-Взамен ГОСТ 8.01-90 // Межгосударственные стандарты: Указатель. Т.1.- К.: Держстандарт України, 2002.-Гр.17.020 (Т80).

                                СТАНДАРТИЗАЦИЯ

                                 Державні стандарти України

 *ДСТУ 1.0-93. Государственная система стандартизации в Украине. Основные положення.- Введ.:  1993-10-01.-К: Держстандарт України,1993 - УДК 006.-Гр. 01.120   Т 50.

*ДСТУ 1.1-2001. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. -Чинний від 2001-07-01.- К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 006 : 001.4.- Гр.. 01.040.01.-37 с.

*ДСТУ 1.2-93. Государственная система стандартизации  Украины. Порядок разработки государственных стандартов.- Чинний від 1993-10-01.- К.: Держстандарт України, 1993.- УДК 006.05.- Гр. Т 50.

*ДСТУ 1.3-93. Государственная система стандартизации Украины. Порядок разработки, построения, утверждения, обозначения и регистрации технических условий.- Чинний від 1993-10-01.- К.: держстандарт України, 1993.- УДК 006.- Гр. 01.120 (Т 50).-12 с.

*ДСТУ 1.4-93. Государственная система стандартизации Украины. Стандарт предприятия. Основные положения.- Чинний від  1993-10-01.- К.: Держстандарт України, 1993.- УДК 006.05.- Гр. Т 50.

*ДСТУ 1.5-93. Государственная система стандартизации Украины. Общин требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.- Чинний від 1993-10-01.- К.: Держстандарт України, 1993.- УДК 006.-Гр. 01.120 ( Т 50).

* ДСТУ 1.6-97. Державна система стандартизації україни. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково- технічних та інженерних товариств і спілок.- Чинний від 1997-07-01.- К.: держстандарт України, 1997.- УДК 006.- Гр.. 01.120 (Т 50).

*ДСТУ 1.7-2001. Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.-К: Держстандарт України,2001 - УДК 006: 354.-.Гр. 01.120.- 26 с.

*ДСТУ ISO/ІЕС 59-2000. Кодекс усталених правил стандартизації -Чинний від 2001-07-01.- К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 001.4: 006.72.- Гр.. 01.120.- 8с.

*ДСТУ 2500-94. Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми. -Чинний від 1995- 07-01.- К.: Держстандарт України, 1994.- УДК 006.72.- Гр. Г 12.

*ДСТУ 3060-95 . Стандартизація в побутовому обслуговуванні населення. Основні положення.- Чинний від  1996-07-01.- К.: Держстандарт України, 1995.- УДК 646/649.- Гр.

Т 50.- 10 с.

* ДСТУ 3250-95. Порядок розроблення плану державної стандартизації.- Чинний від 1996-04-01.- К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 658.516.- Гр.. Т 50.- 17 с.

* ДСТУ 3279-95. Стандартизація послуг. Основні положення.- Чинний від 1997-01-01.- К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 658.562.- Гр.. Т 50.- 11 с.

*ДСТУ 3281-95. порядок розроблення міждержавних стандартів.- Чинний від 1996-04-01.- К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 006.354.- Гр. Т 50.- 9 с.

*ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.- Чинний від 2001-01-01.- К.: Держстандарт України, 2000.- УДК 001.4: 006.1.- Гр..01.020.- 32 с.

*ДСТУ 4054-01. Нормативи трудоміскості та вартість робіт із стандартизациї. Настанова..-Київ.: Держстандарт України,2001 - УДК 006.01/07.-.Гр. 01.120.- 9 с.

 Межгосударственные стандарты Украины  по стандартизации

  ГОСТ 1.0.92. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие положення . Введ.1993-01-01// Межгосударственные стандарты: Указатель. Т.1.-К.: Держстандарт України, 2002.- Гр..01.120 (Т 50).

*ГОСТ 1.2-97. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены документов по межгосударственной стандартизации.-.-Кнев: Госстандарт Украины,2001.-16 с. УДК 006.05:006.354 .- Гр. Т 50.

*ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.  Введ. 1993-07-01.// Межгосударственные стандарты: Указатель. Т.1.- К.:Держстандарт України, 2002.- Гр. 01.120 (Т50).

*ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия.- Введ. 1996-07-01 // Межгосударственные стандарты: Указатель. Т.1.- К.: Держстандарт України, 2002.- Гр. 01.100 (Т 52)

*ГОСТ 2.116-84. Карта технического уровня и качества продукции.- // Межгосударственние стандарты: Указатель. Т.1.- К.: Держстандарт України, 2002.- Гр.. 03.120.10 (Т 51)

*ГОСТ 8.532-85. ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Порядок межлабораторной аттестации. - Вз. РД 50-270-81. - Введ. 1987-01-01 // Издательство стандартов, 1985. - Гр. Т 86.5. - с.15.

 

 

                           СЕРТИФИКАЦИЯ

             Государственные стандарты Украины.

*ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. - 1994-01-01.- К.: Держстандарт України, 1993. - УДК 006.354.032.- Гр.. Т 50.- 5с.

ДСТУ 2462-94. Основні поняття. Терміни та визначення. // Каталог нормативних документів, 2001.- К.: Держстандарт України, 2001.- с.29

*ДСТУ 3410-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Основні положення. -1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 006.354.032.- Гр. 03.120.20 (Т50). // Сертифікація в Україні: Нормативні матеріали та інші документи. Т 2.- К., 1998. - с. 141-151.

*ДСТУ 3411-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації. - 1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т59). // Сертифікація в Україні: Т. 2. - К., 1998.- с. 153-172.

 *ДСТУ 3412-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. - 1997-04-01. - К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 006.354.032. - Гр..03.120.20 (Т 59). // Сертифікація в Україні: Т. 2. - К., 1998.- с. 183-211.

*ДСТУ  3413-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. - 1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т50). // Сертифікації в Україні: Т. 2.- с. 213-257. 

*ДСТУ 3414-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.-  1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1996.-  УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т 59). // Сертифікація в Україні: Т.2.- 20с.

*ДСТУ 3415-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Реєстр системи. - 1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1997.-  УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т 59).// Сертифікація в Україні: Т. 2.- с. 287-294.

*ДСТУ 3416-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації. - 1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20. ( Т 59). // Сертифікація в Україні: Т. 2. - с. 295-303.

*ДСТУ 3417-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Процедура визначення результатів сертифікації продукції, що імпортується. - 1997-04-01.- К.: Держстандарт України, 1997.- УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20.( Т 59). // Сертифікація в Україні: Т. 2.- с. 305-314.

*ДСТУ 3418-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації. - 1997-04-01. - К.: Держстандарт України, 1997.- УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т 59). // Сертифікація в Україні: Т. 2. - с. 315-339.

*ДСТУ 3419-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. - 1997-04-01 // Стандарти України: Покажчик. - Львів: Леонорм, 2000. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т 59).

*ДСТУ 3420-96. Система сертифікації Укр. СЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації. - 1997-04-01. - К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20 (Т 59). // Сертифікація в Україні: Т. 2.- с. 369-397.

*ДСТУ 3498-96. Система сертифікації Укр.. СЕПРО. Бланки документів. Форма та опис. - 1997-04-01. -К.: Держстандарт України, 1996. -УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20. - 11с.

*ДСТУ 3957-2000. Система сертифікації Укр.. СЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції. - 2000-04-01. - К.: Держстандарт України, 2000.- УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20. - 17с.

*ДСТУ ЕN 45001-98. Сертифікації та акредитація. Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій. - 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 620.1.008.6. - Гр. 03.120.20. - 21с.

*ДСТУ  EN 45002-98. Загальні вимоги до атестації випробувальних лабораторій. - Чинний від 1998-07-01. -К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 006.354. - Гр.. 03.120.10.

*ДСТУ EN 45002-98. Система акредитації калібрувальних і випробувальних лабораторій. Загальні вимоги до функціонування та визначення. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 006.354. - Гр.. 03.120.10. - 9с.

*ДСТУ EN 45004-98. Загальні вимоги до діяльності різного типу органів з контролю. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України,1998. - УДК 006.354. - Гр.. 03.120.20. - 13с.

*ДСТУ EN 45011-98. Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20. - 19с.

*ДСТУ EN 45012-98. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 006.354.032. - Гр.. 03.120.20. - 21с.

*ДСТУ EN 45014-98. Загальні вимоги до декларації постачальника про відповідальність. - 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 006.354.032. - Гр. 03.120.20. - 5с.

                   Межгосударственные стандарты

*ГОСТ 24555-81. Система  государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. - 1982-01-01. - Издательство стандартов, 1981. - УДК 006.354. - Гр. 03.120.20 (Т 59). - 9с.

*ГОСТ 28197-90. Национальный знак соответствия. Форма, размеры и технические требования. - Вз. ГОСТ 28197-89. -1990-10-01. - Издательство стандартов, 1990. - УДК 006.354. - Гр. 03.120.20. - 5с.

*ГОСТ 28496-90. Система оценки качества и сертификации взаимозаменяемой продукции. Знак соответствия. Форма, размеры и порядок применения. -1990-07-01. - Издательство стандартов, 1990. - УДК 006.354. - Гр.. 03.120.20. -5с.

*ГОСТ 30488-97 (EN 45013-89). Органы по сертификации персонала. Общие требования. -Введ. 2000-01-01. - К.: Держстандарт, 1999. - УДК 06:006.354. - Гр. 03.120.20 (Т 51).

*ГОСТ 30489-97 (EN 473-92). Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования. -Введ. 2000-01-01. - К.: Госстандарт Украины, 1999. - УДК 620.006.354. - Гр. Т 51. -19с.

 

                     УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ.

ДСТУ 2730-94. Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. //Каталог нормативних документів. - К.: Держстандарт України, 2001.

*ДСТУ 2809-94. Руди залізні та марганцеві. Випробування та контроль якості продукції. Терміни та визначення. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 001.4.. - Гр.. А 00. - 19с.

*ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 62-192. - Гр.. Т 00. - 91с.

*ДСТУ 2861-94. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995.- УДК 61-192.001. - Гр.. 51.- 33с.

*ДСТУ 2863-94. Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 621.396/397. - Гр.. Т 51. - 38с.

*ДСТУ 2864-94. Надійність техніки. Експерементальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995.- УДК 62-192. - Гр.. Т 59. - 30с.

*ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. - Чинний від 01.01.1996. - К.: Держстандарт України, 1995.- УДК 001.4:658.562. - Гр.. Т 50. - 28с.

*ДСТУ 2926-94. Система якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Основні положення. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 658.562.012.7+62-192. - Гр.. Т 59. - 10с.

*ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 658.562.012.7+62-192. - Гр.. Т 59. - 16с.

*ДСТУ 2954-94. Сталь. Методи магнітного контролю. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України,1995. - УДК 658.562. - Гр.. В 09. - 14с.

*ДСТУ 2992-95. Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України. - УДК 621.38. - Гр.. Т 51. - 77с.

*ДСТУ 3004-95. Надійність техніки. Методи оцінки показників  надійності за експериментальними даними. - Чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 62-192. - Гр.. Т 51. - 123с.

*ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. - Чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт України, 1996. - УДК 001.4:658:562.014. - Гр.. Т 50. - 37с.

*ДСТУ 3359-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрихкодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю. - Чинний від 1997-01-01 // Стандарти України: Покажчик. - Львів: Леонорм, 2000.- Гр.. 03.100 (Т 62).  

*ДСТУ 3466-96. Якість електричної енергії. Терміни та визначення. - Чинний від 1998-01-01. - К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 001.4.- Гр.. 01.040.27 ( Е00).

*ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення. - Чинний від 1997-07-01. - К.: Держстандарт України, 1997. - УДК 001.4:658.562. - Гр.. 01.404.03 (Т 00) // Сертифікація в Україні. Т 3. - с. 85-134.

*ДСТУ 3524-97. Надійність техніки. Проектна оцінка надійності складних систем з урахуванням технічного і програмного забезпечення та оперативного персоналу. Основі положення. - Чинний від 1999-07-01. - К.: Держстандарт України, 1999. - УДК 658.56. - Гр.. 21.020 (Т 51).

*ДСТУ 3815-98 (ИСО 10005-1995). Управління якістю. Настанови щодо програм якості. - Чинний від 1999-01-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 658.56. - Гр.. 03.120.10. - 16с.

*ДСТУ 3816-98 (ИСО 10013-1995). Керівні вказівки щодо розроблення настанов з якості. - Чинний від 1999-01-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - Гр.. 03.120.20.

*ДСТУ 3921.1-1999 (1S0 10012-1-92) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної  техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки. - Чинний від: 2001-07-01.- К.: Держстандарт України, 2000.- УДК 621.317: 658.56.-Група 03.120.10; 17.020 (Т80).- 16 с.

*ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. настанови щодо контролю процесів вимірювань.- Чинний від 2001.-01-01.- К.: держстандарт України, 2000.- УДК 621.317 : 658.56.- Гр..03.020.10 (Т 80).- 10 с.

*ДСТУ 4078-2001. Якість води. Визначення нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоту. - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002, Гр.. 13.060.50. - 7с.

*ДСТУ 4079-2001. Якість води. Визначення загального вмісту хлоридів титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора. (метод Мора). - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - Гр.. 13.060.50.- 6с.

*ДСТУ  4080-2001. Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладення органічних сполук у водному середовищі. Статичне випробування (Метод Цана-Велленса). - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - Гр.. 13.060.70.- 13с.

*ДСТУ ISO 5667-3-2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - Гр.. 13.060.01. - 34с.

*ДСТУ ISO 5667-6-2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водостоків. - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - Гр.. 13.060.01. - 10с.

*ДСТУ ISO 5667-12-2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладів. - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - Гр.. 13.060.01.

*ДСТУ ISO 8192-2001. Якість води. Випробування на інгібовання споживання кисню активним мулом. - Чинний від 2003-01-01. - К. Держстандарт України, 2002. - УДК 579.68.- Гр.. 07.100.20.

*ДСТУ ISO 7899-1-2001. Якість води. Визначення і підраховування кишкових ентерококів. Частина 1. Мініатюрований метод для поверхневих і стічних вод (метод найімовірнішого числа). - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - УДК 579.68. - Гр.. 13.060.70. - 19с.

*ДСТУ ISO 8466-1-2001. Якість води. Визначення градувальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики. - Чинний від 2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. - Гр.. 13.060.50. - 13с.

*ДСТУ ISO 9000-2001. Система управління якістю. Основні положення та словник. -Чинний від 2001-01-01. - К.: Держстандарт України, 2001. - УДК 001.4:568.562.014. - Гр.. 03.120.10. - 27с.

*ДСТУ ISO 9000-1-95. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. - Чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт, 1995. - УДК 001.4:658.562.014. - Гр.. Т 59. - 28с.

*ДСТУ ISO 9000-2-96. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9002-95 та ДСТУ ISO 9003-95. - Чинний від 1997-07-01.// Стандарти України: Покажчик. - Львів: Леонорм, 2000. - Гр.. 03.120.10 (Т 59).

*ДСТУ ISO 9000-3-98. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 3. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-95 під час розроблення, постачання та супроводження програмного забезпечення. - Чинний від 1998-01-01. - К.: Держстандарт України, 1998, Гр.. 03.120.20.

*ДСТУ ISO 9000-4-98. Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 4. Настанови щодо управління програмною надійності. - Чинний від 1998-01-01. - К. Держстандарт України, 1998. - Гр.. 03.120.

*ДСТУ 9001-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.  - Чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 001.4:658.562.014. - Гр. Т 59.

*ДСТУ 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування. - Чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 001.4:658.562.014. - Гр.. Т 59. - 20с.

*ДСТУ 9003-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та Ії випробувань. - Чинний від 1996-07-01. -К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 001.4:658.562.014. - Гр.. Т 59. - 15с.

*ДСТУ ISO 9001-2001. Система управління якістю. Вимоги. - Чинний від 2001-01-01. - К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 001.4:568.562.014. - Гр.. 03-120.10. - 23с.

*ДСТУ ISO 9004-1-95. Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови.  - Чинний від 1996-07-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - УДК 001.4:658.562.014. - Гр.. Т 59. - 48с.

*ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг. - Чинний від 1997-07-01 // Стандарти України: Покажчик. - Львів: Леонорм, 2000. - Гр. 03.080;03.120.10 (Т 59).

*ДСТУ ISO 9004-3-98. Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 658.56. - Гр.. 03.120.10. - 31с.

*ДСТУ ISO 9004-4-98. Управління якістю та елементи ситеми якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості. - Чинний від 1998-07-01. К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 658.56:006.83(083.13). - Гр.. 03.120.10.

*ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. - Чинний від 2001-10-01. - К. Держстандарт України, 2001. - УДК 001.4:568.562.014. - Гр.. 03.120.10. - 44с.

*ДСТУ 9308-3-2001. Якість води. Визначення і підрахування бактерій ESCYERICHIA COLI і КОЛІ-форм у поверхневих і стічних водах. Частина 3. Мініатюрований метод інокулювання (висіву) в рідкому середовищі ( метод найімовірнішого числа). - Чинний від  2003-01-01. - К.: Держстандарт України, 2002. -УДК 579.68. - Гр.. 07.200.20. - 16с.

*ДСТУ ISO 10011-1-97. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 658.56:006.354. - Гр.. 03.120.10.

*ДСТУ ISO 10011-2-97. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 658.56.:006.354. - Гр.. 03.120.10.

*ДСТУ ISO 10011-3-97. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок. - Чинний від 1998-07-01. - К.: Держстандарт України, 1998. - УДК 658.56:006.354. -  Гр.. 03.120.10.   

                          Межгосударственные стандарты.

*ГОСТ 2.116-84. Карта технического уровня и качества продукции. - Взамен ГОСТ 2.116-71. - Введ.  01.07.85. - М.: Издательство стандартов, 1985. - УДК 006.354. - Гр. Т 51. - 14с.

*ГОСТ 4.177-85. СПКП. Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий. Номенклатура показателей. - Введ. 01.01.87. - М.: Издательство стандартов, 1985. - УДК 006.354. - Гр. Т 51. -46с.

*ГОСТ 20.57.406-81. Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытания. - Введ. 01.01.82. - М.: Госстандарт, 1991. - УДК 621.3:658.562. - Гр 03.120.10 ( Э 29).

*ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. - Взамен ГОСТ 15467-70, 16431-70, 17102-71, 17341-71. - М.: Издательство стандартов, 1987. - УДК 658.562. - Гр .Т 00.

*ГОСТ 15895-77. Статические методы управления качеством продукции. Термины и определения. - Взамен ГОСТ 15895-70, 16979-71.- М.: Издательство стандартов, 1986. - УДК 658.562. - Гр. Т00.

*ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный  контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке. М.: Издательство стандартов, 1975. - УДК 658.- Гр. Т 59.

*ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. - Вз. 16504-71.- М.: Издательство стандартов, 1987. - УДК 001.4:658.562:006.354. - Гр. Т 00.- 28с.

*ГОСТ 18242-72. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля.  - М.: Издательство стандартов, 1974. - УДК 658. - Гр. Т 59.

*ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции. -Введ. 01.01.74. - М.: Издательство стандартов, 1985. - УДК 658. - Гр. 03.120.30 (Т 59).

*ГОСТ 20736-75. Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля. - Введ. 01.01.1976. - М.: Издательство стандартов, 1975. - УДК 658. - Гр. 03.120.30 (Т 59).

*ГОСТ 24660-81. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей. - Введ. 01.01.1982. - М.: Издательство стандартов, 1982. - УДК 658. - Гр. 03.120.30 (Т 59).

*ГОСТ 28496-90. Система оценки качества и сертификации взаимозаменяемой продукции. Знак соответствия. Форма, размеры и порядок применения. -1990-07-01. - Издательство стандартов, 1990. - УДК 006.354. - Гр.. 03.120.20. -5с.

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn