ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Тематические сборники - В помощь изобретателю и рацинализатору  //  №1 2009

№1 2009

 Экспресс-подборка «В помощь изобретателю и рационализатору» подготовлена по материалам, имеющимся в фонде ЦГНТБ ГМК Украины на 01.07.2009 г. и освещает вопросы интеллектуальной собственности в Украине.

 

                                         ЗМІСТ

 

 

Відкриття............................................................2

 

Корисні моделі......................................................22

 

Промисловий зразок...............................................26

 

Товарний знак......................................................32

 

Авторське право....................................................58

 

Юридичні питання.................................................83

 

 

У цьому випуску експрес-добірки  на запитання читачів відповідають:

Ващук Ярослав Петрович - патентний повірений України, представник у справах інтелектуальної власності;

Вигодін Боріс Анатольєвіч, патентний повірений РФ;

Микола Паладій - глава Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины Николай Паладий

 

Березанська Вероніка - заступник головного редактора журналу "Інтелектуальна власність" з питань експертизи, м. Київ

Юрій Рибачук

Юрій Охромеєв

Городисський та Партнери

Володимир Платонов

 

 

 

Інформація з сайту http://patent.km.ua/ukr/articles

 

 

                                   

 

 

 

 

                                  Відкриття

Як захистити ідею відкриття?

Відповідає: Ярослав Ващук

Питання:

       Знайдено новий спосіб виробництва енергії. Запатентувати конкретний пристрій як винахід не має смислу, тому що реалізація способу досяжна необмеженою кількістю технічних рішень. Цінний сам спосіб. По суті, зроблене відкриття у фізиці. Як реалізовуються ідеї відкриття?

Відповідь:

      Відкриття державою в особі Держдепартаменту не реєструються, незважаючи на відповідні норми, що закладені в Цивільному кодексу України (глава 38). Різниця між відкриттям і патентом (на винахід або корисну модель) полягає в тому, що перше встановлює невідомі раніше закономірності, що діють незалежно від людини, у той час як патент описує технічне рішення, розроблене й реалізоване в певній галузі техніки.Тому для авторів відкриттів можлива публікація як факт першості автора даного відкриття, а також фіксація (реєстрація) як об'єкта авторського права. Якщо Вас цікавить комерційне використання відкриття, то саме його реалізація "необмеженою кількістю технічних рішень" дозволяє адекватно винагородити автора за його величезну працю. Думаю, що при грамотному підході до даного питання можна запатентувати певну (а не необмежену) кількість принципових технічних рішень у ключових галузях (або в найбільш актуальній галузі) на базі даного відкриття, які дозволять захистити права автора й забезпечити йому винагороду.

                                           Патенти

Щодо правового співвідношення національного і зарубіжного патентів

Відповідає: Ярослав Ващук

Питання:

      Может ли патент, полученный на территории Украины, считаться приоритетным при возникновении споров о авторстве, в сравнении с патентом, который был зарегистрирован другим заявителем, на территории другой страны и позже чем украинский?

Відповідь:

      Ці патенти, а відповідно і права патентовласників, діють незалежно один від одного, кожний на своїй території. При умові, що публікація українського патенту відбулася до подачі заявки на отримання патенту в іншій країні, можлива процедура визнання цього (зарубіжного) патенту не дійсним в зв'язку із невідповідністю умовам патентоздатності.

 

Чи можна подати заявку на отримання патенту США не заявляючись на український патент?

Відповідає: Ярослав Ващук

Питання:

      1) Чи можу я подати заявку на патент в США не отримуючи патенту в Україні і як?

      2) А что лучше? Получить патент в США, а потом в Украине и др. странах или сначала в Украине, а потом уже в США.

Відповідь:

      1. Можете, але якщо Ви першою подасте заявку в Патентне відомство США, а не в Патентне відомство України, то порушите вимоги українського законодавства - ст.37 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі": до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) в Відомство іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент). Хоча не існує процедури притягнення до відповідальності за таке порушення.

        Держдепартамент інтелектуальної власності декларує: якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до Відомства іноземної держави без отримання дозволу на це Держдепартаменту, то патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано у судовому порядку недійсним.

       Для отримання патенту США на винахід необхідно подати заявку у Патентне відомство США - USPTO.

       2. На мою думку, доцільніше подати заявку в національне Патентне відомство на патент України, і протягом року на її основі подати міжнародну заявку, що забезпечить 30-ти місячний конвекційний пріоритет винаходу. Після проходження заявкою міжнародної фази на підставі висновку Міжнародного пошукового органу і по результатах міжнародної попередньої експертизи, визначившись із країнами патентування, перевести заявку в фазу національних патентів.

      Орієнтовні витрати на зарубіжне патентування: міжнародна заявка по РСТ (Договір про патентну кооперацію) - 2 тис. дол., національна фаза в одній країні - 3-8 тис. дол.

 

Які документи регламентують відношення авторів винаходу і патентовласника?

Відповідає: Ярослав Ващук

Вопрос:

       Имеется патент на изобретение. Есть несколько авторов и один патентообладатель (является автором). Хотелось бы уточнить, какие документы регламентируют их отношения и какие права есть у авторов и патентообладателя? Кто имеет право заключать лицензионные договора?

Ответ:

       В указанном Вами случае два патентообладателя (физических лица), один из которых является автором.

      1. Нормативных документов, регламентирующих отношения этих лиц, нет. Однако, во избежание споров, целесообразно заключить два договора:

- между патентообладателями о разделе прибыли от использования патента. В данном договоре также могут быть решены вопросы выплаты авторского вознаграждения автору (кто будет выплачивать, в каком размере и порядке);

- между патентообладателями и автором о выплате авторского вознаграждения при использовании патента.

      2. Весь комплекс исключительных прав на патент (владеть, пользоваться и распоряжаться) принадлежит патентообладателям. Автор имеет право на личные неимущественные права (в том числе право на имя, т.е. именоваться автором этого патента), а также право на получение вознаграждения за использование патента.

      3. Каждый из совладельцев патента может самостоятельно вводить его в хозяйственный оборот. Вопросы предоставления лицензий и уступки патента третьим лицам решаются совладельцами вместе.

 

Щодо права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням

Відповідає: Ярослав Ващук

Питання детально:

      Фірма А за договором доручила фірмі Б провести науково-дослідні та експериментально-конструкторські роботи, щоб вирішити конкретну технічну проблему. За умовами договору усі права на результати цієї роботи, у тому числі право на одержання патенту, належали замовникові. Співробітники Х и В, що працюють у фірмі Б, провели обумовлені в договорі роботи, у результаті чого вийшов винахід. Патентовласником, відповідно до договору, стала фірма А. Звідси виникає ряд питань:

    1. Чи є такий винахід службовим відповідно до ст. 429 ЦКУ (з огляду на, що фірма Б дала конкретне завдання своїм працівникам Х и В на створення винаходу за умовами договору з фірмою А)?

   2. Хто повинен виплачувати авторам винаходу Х и В винагороду за його створення (фірма А, фірма Б або ніхто не повинен)?

   3. Чи належна буде фірма А виплачувати авторам винаходу винагороду за його використання в плині терміну дії патенту?

Відповідь:

    Ст. 429 ЦКУ регулюються права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору: «Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором». Зазначена ситуація регулюється ст.430 (права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням). Згідно цієї статті «майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором». При цьому згідно п.1 цієї ст.430 «Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник». Законодавство передбачає права підрядника на одержання патенту, а не замовника, як у випадку, що цікавить Вас. Однак думаю, що відносно авторської винагороди суть не міняється й можна розглядати в обох випадках (одержанні патенту замовником або підрядником) посилання на відповідні пункти ЦКУ відносно авторської винагороди, як взаємини автора й патентовласника. У Вашім випадку патентовласником є замовник - фірма А. Право авторства належить працівникові (авторові). Виходить, у патенті, отриманому фірмою А, будуть зазначені автори, що працюють у фірмі В. Іншого бути не може, тому що при включенні в число авторів працівників фірми А, що не приймали творчої участі в створенні патенту, останній згодом може бути анульований по даній підставі. Далі, працівник (автор) має право на винагороду. Якщо в договорі між фірмами А и В не було врегульоване дане питання (хто з них буде платити винагороду авторам), то платити винагорода повинен власник патенту - фірма А, що використовує патент і одержує прибуток (дохід) від його використання. У той же час, доцільно й логічно було врегулювати дане питання (про те, хто буде платити винагороду - фірма А або В) у договорі між цими фірмами, тому що явно недостатньо просто вказати в договорі, що право на одержання патенту належить замовникові. Відповідно до ж договору це може бути як фірма А, так і фірма В, які домовляються про взаєморозрахунки між собою відносно виплат авторської винагороди.

 

Про