ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  НАКАЗ 22.04.2005 N 247

НАКАЗ 22.04.2005 N 247

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.04.2005 N 247

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2005 р.
за N 494/10774

Про затвердження Інструкції
про порядок ознайомлення будь-якої особи
з матеріалами заявки на об'єкт
права інтелектуальної власності

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем" ( 621/97-ВР ), "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) та "Про охорону прав на зазначення походження
товарів" ( 752-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок ознайомлення будь-якої
особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної
власності (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державного патентного відомства України від 21 липня
1995 року N 112 ( z0271-95 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та
відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
1 серпня 1995 року за N 271/807;
наказ Державного патентного відомства України від 9 листопада
1995 року N 163 ( z0417-95 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і
послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 року за N 417/953;
наказ Державного патентного відомства України від 25 лютого
1999 року N 25 ( z0167-99 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію топографії
інтегральної мікросхеми та отримання витягу з Державного реєстру
України топографій інтегральних мікросхем", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 16 березня 1999 року за N 167/3460;
наказ Міністерства освіти і науки України від 4 квітня
2002 року N 238 ( z0372-02 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на
винахід (корисну модель)", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 17 квітня 2002 року за N 372/6660.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
22.04.2005 N 247

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2005 р.
за N 494/10774

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ознайомлення будь-якої
особи з матеріалами заявки на об'єкт
права інтелектуальної власності

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Законів України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав
на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ), "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), "Про охорону прав
на зазначення походження товарів" ( 752-14 ), установлює порядок
ознайомлення з матеріалами заявки на об'єкт інтелектуальної
власності (далі - заявка).

1.2. Будь-яка особа має право в установленому цією
Інструкцією порядку ознайомитися з матеріалами заявки:
на винахід (корисну модель) - після публікації відомостей про
неї та/або відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту)
на винахід або деклараційного патенту на корисну модель в
офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень);
на промисловий зразок - після публікації відомостей про
видачу патенту на промисловий зразок в бюлетені;
на топографію інтегральної мікросхеми - після публікації
відомостей про реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми в
бюлетені;
на знак для товарів і послуг - після встановлення дати
подання;
на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару
та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару - після публікації офіційних
відомостей про цю заявку.

1.3. Матеріали заявки складають документи, що входили до її
складу під час подання, та інші документи заявки, учинені під час
експертизи цієї заявки, крім внутрішніх документів Укрпатенту
стосовно заявки (службові записки тощо).

2. Ознайомлення з матеріалами заявки

2.1. Ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки
здійснюється на підставі її клопотання та за умови сплати збору за
ознайомлення з матеріалами заявки.
Клопотання, викладене у довільній формі, подається до
Державного підприємства "Український інститут промислової
власності" (далі - Укрпатент), що є уповноваженим закладом для
розгляду і проведення експертизи заявок, за адресою:
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601.
Збір за ознайомлення з матеріалами заявки сплачується
відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року
N 1716 ( 1716-2004-п ).
Матеріали заявки надаються для ознайомлення в приміщенні
Укрпатенту.

2.2. З матеріалів заявки на винахід (корисну модель), що
надаються для ознайомлення, вилучаються відомості про заявника,
якщо він вимагає, щоб його не згадували в будь-якій офіційній
публікації.

Заступник начальника
управління - начальник
відділу організації
розробки законодавства Ю.М.Данильчук

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn