ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  Н А К А З N 574 від 03.08.2001

Н А К А З N 574 від 03.08.2001

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 574 від 03.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 716/5907

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,
публікацію та внесення до реєстру відомостей про
передачу права власності на промисловий зразок та
видачу ліцензії на використання промислового зразка

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на
промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового
зразка (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність:
- пункт 2 наказу Державного патентного відомства України "Про
затвердження нормативних актів" від 6 червня 1995 року N 89
( z0180-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21
червня 1995 року за N 180/716, та затверджену ним Інструкцію про
розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на
промисловий зразок та ліцензійного договору на використання
промислового зразка ( z0181-95 ), зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 21 червня 1995 року за N 181/717;
- пункти 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 наказу Міністерства освіти
і науки України "Про внесення змін до нормативних документів
Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 392 ( z0577-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року
за N 577/4798.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Т.в.о. міністра А.Г.Богомолов

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і
науки України
03.08.2001 N 574

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 716/5907

Інструкція
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії на використання промислового
зразка

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (далі -
Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру
подання до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі
- Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки (далі - реєстр) відомостей
про передачу права власності на промисловий зразок та надання
дозволу (видачу ліцензії) на використання промислового зразка.

1.2. Передача права власності на промисловий зразок
здійснюється на підставі договору про передачу права власності на
промисловий зразок (далі - договір).
Видача ліцензії на використання промислового зразка
здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання
промислового зразка (далі - ліцензійний договір).
Передача права власності на промисловий зразок та видача
ліцензії на використання промислового зразка здійснюються в межах
строку дії патенту України на промисловий зразок (далі - патент).

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

( Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти
і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

1.4. На підставі ліцензійного договору власник патенту
(ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або
невиключну ліцензію на використання промислового зразка.
Ліцензіат, якому власником патенту передано право на
використання промислового зразка за договором про виключну
ліцензію, відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" (далі - бюлетень) та унесені до реєстру
(далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку дії
виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію
на використання промислового зразка за умови надання йому такого
права власником патенту. ( Абзац другий пункту із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695
( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

1.5. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про передачу права власності на промисловий зразок, можуть
здійснювати: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Абзац перший
пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
надання дозволу (видачу ліцензії) на використання промислового
зразка, можуть здійснювати: сторона договору; представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Абзац
другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

1.6. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані з передачею права власності на промисловий зразок та
видачею ліцензії на використання промислового зразка, визначаються
угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються
до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності
відповідної довіреності.

1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласників патенту
на промисловий зразок бажають передати своє право власності на
промисловий зразок на користь інших співвласників, то договір
укладається між співвласниками, які передають право власності, та
іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру
(реєстрації) відомостей про передачу права власності на
промисловий зразок та надання дозволу (видачу ліцензії) на
використання промислового зразка (далі - відомості) до
Держдепартаменту подають такі документи: ( Абзац перший пункту 2.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі
- заява) - 1 прим.; ( Абзац другий пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695
( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1
прим.; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо
він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі -
іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
про передачу права власності на промисловий зразок (додаток 1)
подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють
за дорученням сторони договору за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву
про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на промисловий зразок (додаток 2) подають:
співвласники, які передають право власності на промисловий зразок;
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням
співвласників патенту, за наявності довіреності, оформленої з
дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац другий пункту 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про
видачу ліцензії на використання промислового зразка (додаток 3)
подають: сторона договору, представник у справах інтелектуальної
власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють
за дорученням сторони договору, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору).
Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер патенту;
назва промислового зразка;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер патенту;
назва промислового зразка;
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони
договору (ліцензійного договору).
Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру
відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом
210х297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору
(ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного
договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують
шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.
( Абзац шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

3. Розгляд документів, публікація та внесення
до реєстру відомостей
( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати публікації відомостей про видачу патенту в бюлетені.
( Абзац другий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

3.2. Держдепартамент:
розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до
реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців
від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно
оформлених документів, що до неї додаються; ( Абзац третій пункту
3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 695
( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
готує відомості для публікації в бюлетені та вносить
відомості до реєстру; ( Абзац четвертий пункту 3.2 в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від
14.10.2003 )
направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та
внесено відомості до реєстру, та один примірник рішення про
публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник
договору (ліцензійного договору) або витяг з договору
(ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як
контрольний. ( Абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 )
від 14.10.2003 )
( Абзац шостий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.

3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до
реєстру, якщо: ( Абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 )
від 14.10.2003 )
патент визнано недійсним повністю;
дія патенту припинена;
опубліковано заяву власника патенту про надання будь-якій
особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка,
а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшло;
подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.

3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Публікація та внесення до реєстру змін у відомості про
видачу ліцензії на використання промислового зразка
( Назва розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання
промислового зразка, що опубліковані та внесені до реєстру, за
ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються
зміни щодо: ( Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від
14.10.2003 )
повного імені або найменування та/або адреси для листування
сторін ліцензійного договору; ( Абзац другий пункту 4.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
обсягу прав, що передаються;
виду ліцензії;
строку дії ліцензійного договору;
території дії ліцензійного договору.
Для внесення змін подають такі документи:
заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.;
( Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
перелік змін - 1 прим.;
документ про сплату збору за внесення змін.
Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін.
Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного
договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
строку його дії. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1
змін викладається українською мовою, стосується одного
ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного
договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного
законодавства. ( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).

4.4. Держдепартамент розглядає заяву про публікацію та
внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про
внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання
промислового зразка (додаток 8) протягом двох місяців від дати
надходження правильно оформлених документів. ( Абзац перший пункту
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві
після публікації зазначених змін у бюлетені. ( Абзац другий пункту
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання
промислового зразка не можуть бути опубліковані та внесені до
реєстру, якщо: ( Абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 )
від 14.10.2003 )
патент визнано недійсним повністю;
дія патенту припинена;
дія ліцензійного договору закінчилася;
подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1-4.3 цієї
Інструкції.
У цьому випадку Держдепартамент повертає документи із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві.

4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково
припинена:
за взаємною згодою сторін;
на підставі рішення суду.
4.6.1. Для публікації та внесення до реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та
внесення відомостей до реєстру у зв'язку з достроковим припиненням
дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами
ліцензійного договору, в одному примірнику. ( Підпункт 4.6.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про
публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін
протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої
заяви, публікує та вносить такі відомості до реєстру. ( Абзац
перший пункту 4.6.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки
N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
Рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві,
після публікації вказаних відомостей у бюлетені. ( Абзац другий
пункту 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )
4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
публікуються та уносяться до реєстру на підставі рішення суду.
( Підпункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

( Розділ 5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і
науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003 )

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Власник(и) патенту(ів) (правонаступник):
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про передачу права власності на
промисловий зразок
__________________________________________________________________
(назва промислового зразка)

від власника патенту
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце
проживання
__________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)

до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи,
__________________________________________________________________
якій передається право власності на промисловий зразок,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на промисловий зразок.

Підпис власника патенту
(правонаступника)
_______________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003; в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Власник(и) патенту(ів):
________________________________________
(повні імена фізичних осіб
________________________________________
або повні офіційні найменування
________________________________________
юридичних осіб)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про передачу права власності на
промисловий зразок
__________________________________________________________________
(назва промислового зразка)

від співвласника(ів) патенту
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце
проживання
__________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)

до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, якій передається право власності
на промисловий зразок,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на промисловий зразок.

Підпис власника патенту,
який передає право
________________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Ліцензіар (ліцензіат):
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про видачу ліцензії на використання
промислового зразка:
__________________________________________________________________
(назва промислового зразка)

ліцензіаром
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)

ліцензіату
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
якій надається дозвіл
__________________________________________________________________
на використання промислового зразка, місце проживання
(місцезнаходження)
_________________________________
(вид ліцензії)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання промислового зразка.

Підпис ліцензіара (ліцензіата)
______________________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003; в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 4
до пункту 3.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на промисловий зразок та
видачу ліцензії на використання
промислового зразка

Рішення
"___"_________ 200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву (правонаступника) __________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру патентів України на промислові
зразки відомостей про передачу права власності на промисловий
зразок

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про передачу права власності на
промисловий зразок, відповідно до яких право власності на
промисловий зразок ______________________________________________,
(назва промислового зразка)

патент України N __________________, передається
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
на промисловий зразок, місце проживання (місцезнаходження))

Реєстраційний номер __________

Дата публікації та реєстрації "___" __________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ______________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 5
до пункту 3.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на промисловий зразок та
видачу ліцензії на використання
промислового зразка

Рішення
"___"_________ 200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву співвласника патенту _______________________________________
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, яка передає право власності
__________________________________________________________________
на промисловий зразок, місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру патентів України на промислові
зразки відомостей про передачу права власності на промисловий
зразок співвласнику

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про передачу права власності на
промисловий зразок, відповідно до яких право власності на
промисловий зразок ______________________________________________,
(назва промислового зразка)

патент України N __________________, передається співвласнику

__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
на промисловий зразок, місце проживання (місцезнаходження))

Реєстраційний номер _______________

Дата публікації та реєстрації "___" __________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ______________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 6
до пункту 3.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на промисловий зразок та
видачу ліцензії на використання
промислового зразка

Рішення
"___"_________ 200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара (ліцензіата) ____________________________________
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру патентів України на промислові
зразки відомостей про видачу ліцензії на використання промислового
зразка і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені
"Промислова власність" та внести до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки відомості про видачу ліцензії на
використання промислового зразка, відповідно до яких ліцензія на
використання промислового зразка _________________________________
_________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)

патент України N ________________, видається власником

патенту (виключної ліцензії) _____________________________________
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, яка надає дозвіл на використання промислового
__________________________________________________________________
зразка, місце проживання (місцезнаходження))

Вид ліцензії ___________________________
Обсяг прав ___________________________
Строк дії ліцензійного договору ___________________________
Територія
дії ліцензійного договору ___________________________

Реєстраційний номер _____________

Дата публікації та реєстрації "___" ___________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ______________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання промислового зразка, унесені до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки на підставі рішення за
N ____ від "___"_______ ______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ____ від "___"_______ ______ р.,

ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)

ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)

Додатки:
Перелік змін на ___ арк. в 1 прим.
Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.

Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)

М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003; в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 8
до пункту 4.4 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на промисловий зразок та
видачу ліцензії на використання
промислового зразка

Рішення

"___"_________ 200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара _________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
та ліцензіата_____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
промислового зразка, що внесені до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки на підставі рішення за N_________ від
"___"___________ _____р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ________ від "____"__________ ______ р.,
_________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)

патент України N __________________,

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки зміни щодо
__________________________________________________________________

Уважати:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Реєстраційний номер ______________

Дата реєстрації "___" __________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ______________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
_________________________________________________________________,
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)

відомості про який унесені до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки на підставі рішення за N ________ від
"_____"___________ ______ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ________ від "____"__________ _______ р.,
просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору до реєстру.

Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.

Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)

М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________".

{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003; в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

Додаток 10
до пункту 4.6.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на промисловий зразок та
видачу ліцензії на використання
промислового зразка

Рішення

"___"_________ 200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"
та внесення до Державного реєстру патентів України на промислові
зразки відомостей у зв'язку з достроковим припиненням за взаємною
згодою сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне
__________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи,
_________________________________________________________________,
місце проживання (місцезнаходження))

відомості про який внесені до Державного реєстру патентів України
на промислові зразки на підставі рішення за N _____ від
"___"_____________ ___ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ________ від "____"__________ ______ р.,

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору на використання промислового зразка
_________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)

патент України N __________________

Реєстраційний номер ______________

Дата реєстрації "___" __________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ______________ (Ініціали, прізвище)
(підпис)
М.п.

{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 695 ( z0949-03 ) від 14.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності Л.А.Меняйло

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn