ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Вчені металурги Дніпропетровщини  //  Охотский В. Б.

Охотский В. Б.

Биография

Народився 28 червня 1938 року в м. Дні¬пропетровську. Закінчив з відзнакою Дніпро¬петровський металургійний інститут (1960). У 1960-1962 рр. працював молодшим науковим співробітником у ДМетІ, у 1962-1965 рр. нав¬чався в аспірантурі на кафедрі металургії ста¬лі, кандидат технічних наук (1967), доктор тех-нічних наук (1978). З 1968 р. викладає у Дні¬пропетровському металургійному інституті (з 1978 р. - професор). Наукові праці (близько 500) переважно в галузі теорії і практики стале¬плавильного виробництва. Автор більше 20 ви¬находів. Брав участь у створенні нових про¬грам підготовки бакалаврів у напрямку "Ме¬талургія". Підготував 8 кандидатів наук.
Викладає в НМетАУ дисципліни: "Теоретичні основи сталеплавильних про-цесів", "Фізико-хімічна механіка сталеплавильних процесів", "Моделювання й опти-мальні технологічні системи", "Диспергування в сталеплавильних системах", "Су-часні організації, зміст і методологія вищої освіти". Наукові розробки останніх років у галузі:
теорії і практики конвертерного і мартенівського процесів, позапічної обробки і розливання сталі; газо- і гідродинаміки, тепло- і масопереносу металургійних процесів.
Основні наукові праці: "Физико-химические основы кислородно-конвертерного процесса" (1980), "Конвертерные процессы производства стали" (1983); "Физико-химическая механика сталеплавильных процессов" (1993); "Теорія металур¬гійних процесів» (1997), відзначена Державною премією України в 1999 р.; «Мо¬делювання та оптимальні металургійні системи» (1998).
"Людина року 2000", "Людина року 2001", "Міжнародний вчений 2003" і "Міжнародний вчений 2004".

 

Список публикаций


УДК 669.184.18
Охотский В.Б. Тиксоторопия сталеплавильных шлаков. //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2006. - №7. - c. 54

УДК 669.183.094.3
Охотский В.Б. Модель образования пыли в сталеплавильных процессах. //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2006. - №7. - c. 61

УДК 669.162
Охотский В.Б. Физико-химические процессы в фурменной зоне доменной печи //Известия вузов. Черная металлургия. - 2006. - №8. - c. 14-20

УДК 669.18
Охотский В.Б. Термо- и гидродинамические критические концентрации углерода при продувке сталеплавильной ванны //Известия вузов. Черная металлургия. - 2006. - №10. - c. 15-18

УДК 669.184
Охотский В.Б. Особенности удаления фосфора и серы при передуве в конвертере //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2006. - №5. - c. 18-19

УДК 669.18
Охотский В.Б. Затвердение слитка переплавных процессов //Процессы литья. - 2006. - №4. - c. 22-25

УДК 669.18
Охотский В.Б. Пути оптимизации сталеплавильных процессов. Мартеновская технология //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2007. - №1. - c. 18-20

УДК 669.18
Охотский В.Б. Пути оптимизации сталеплавильных процессов. Мартеновская теплотехника //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2007. - №1. - c. 21-23

УДК 669.184
Охотский В.Б. Закономерности окончания продувки в конвертере //Известия вузов. Черная металлургия. - 2007. - №2. - c. 25-30

УДК 669.18
Охотский В.Б. Пути оптимизации сталеплавильных процессов. Внепечные доводка и обработка //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2007. - №2. - c. 17-19

УДК 669 О-92
Охотский В.Б.
Модели металлургических систем. - Дн-ск: Системные технологии, 2006. - 288 c.

УДК 669.18
Охотский В.Б. Пути оптимизации сталеплавильных процессов. Разливка //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2007. - №3. - c. 28-30

УДК 669.184
Охотский В.Б. Усвоение извести в конвертерном процессе //Металл и литье Украины. - 2007. - №5. - c. 44-46

УДК 669.18
Охотский В.Б. Пути оптимизации сталеплавильных процессов. Непрерывная разливка //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2007. - №4. - c. 22-24

УДК 669.162
Охотский В.Б. К вопросу о псевдосжижении в доменной печи //Металл и литье Украины. - 2007. - №5. - c. 42 - 43


УДК 669.162
Охотский В.Б. Формирование состава газовой фазы в доменной печи //Металл и литье Украины. - 2007. - №5. - c. 20 - 21

УДК 669.18
Охотский В.Б. Размеры пузырей в мартеновской ванне //Известия вузов. Черная металлургия. - 2007. - №8. - c. 21-23

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Свойства компонентов и фаз металлургических систем / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 6-64

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Механика в металлургических системах / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 65-77

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Окускование железнорудного сырья / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 78-84

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Доменный процесс / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 85-108

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Производство ферросплавов / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 109-140

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Производство стали в конверторах и мартеновских печах / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 141-215

УДК 669.О92
Охотский В.Б. Электрометаллургия стали / Модели металлургических систем //Системные технологии. - Днепропетровск. , 2006. - c. 216-278

УДК 669.292
Охотский В.Б. Украинский ванадий: Быть или не быть... //Металлургическая и горнорудная промышленность. - К. , 2007. - №6. - c. 63

УДК 669.18
Охотский В.Б. Анализ процессов непрерывной разливки стали. Кристаллизатор //Процессы литья. - 2008. - №1. - c. 50-53

УДК 669.18
Охотский В.Б., Мешалкин А.П. Перемешивание в продуваемой сталеплавильной ванне. Моделирвоание процесса //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2008. - №2. - c. 19-20

УДК 666.76
Охотский В.Б. Износ футеровки сталеразливочных ковшей. Модели //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2008. - №2. - c. 80-81

УДК 669.184
Охотский В.Б. Режим глубокого проникновения при продувке //Труды девятого конгресса сталеплавильщиков. - М. , 2007. - c. 190

УДК 669.184
Охотский В.Б. Азотирование слитка при плазменно-дуговом переплаве //Труды девятого конгресса сталеплавильщиков. - М. , 2007. - c. 270

УДК 669.184
Охотский В.Б. Механика плазменно-дугового переплава //Труды девятого конгресса сталеплавильщиков. - М. , 2007. - c. 272

УДК 669.184
Охотский В.Б. Механика электронно-лучевого переплава //Труды девятого конгресса сталеплавильщиков. - М. , 2007. - c. 275

УДК 669.184
Охотский В.Б. Затвердевание слитка в переплавных электрометаллургических процессах //Труды девятого конгресса сталеплавильщиков. - М. , 2007. - c. 277

УДК 669.184
Охотский В.Б. Механика вакуумно-дугового переплава //Труды девятого конгресса сталеплавильщиков. - М. , 2007. - c. 279

УДК 669
Охотский В.Б. Волновые процессы в сталеплавлении //Вестник Приазовскиго государственного технического университета: Сб. науч. тр.. - Мариуполь. , 1998. - №7. - c. 40

УДК 669.18
Охотский В.Б. Метаморфозы кислородных технологий выплавки коррозионностойкой стали. Агрегаты //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2008. - №4. - c. 17-18

УДК 669.18
Охотский В.Б. Продувка сталеплавильной ванны сверху в режиме глубокого проникновения. Эффекты. //Известия вузов. Черная металлургия. - 2008. - №10. - c. 10-14

УДК 669.18
Охотский В.Б. Анализ процессов непрерывной разливки стали. Кристаллизатор //Процессы литья. - 2008. - №1. - c. 50-53

УДК 669.18
Охотский В.Б. Анализ процессов непрерывной разливки стали. Вторчное охлаждение //Процессы литья. - 2008. - №4. - c. 68-72

УДК 669.18
Охотский В.Б. Закономерности выбора параметров продувка в конвертере //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2009. - №2. - c. 11-12

УДК 669.18
Охотский В.Б. Теплообмен системы газ-шлак-металл мартеновского процесса //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2009. - №2. - c. 13-14

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn