ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Корисні посилення  //  Институт интеллектуальной собственности

Институт интеллектуальной собственности

               ЗАТ  «Інститут інтелектуальної       власності і права»

      здійснює набір слухачів (студентів старших курсів, бакалаврів і спеціалістів)
 на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю 7(8).000002 «Інтелектуальна власність»

Термін навчання:

1 рік за ДЕННОЮ формою навчання,

2 роки - ЗА  ОЧНО-ЗАОЧНОЮ  

2 роки - ЗА  ЗАОЧНОЮ формою навчання.

Прийом документів за адресою:

03680 МСП, Київ-35, вул. Урицького, 45, 8-й поверх
(проїзд авт. №69 або тролейбусами №3, 40 до зупинки "Вул. Урицького.";)

Подаються документи:

1.     Заяву на ім'я ректора

2.     Диплом про вищу освіту та виписку

3.     Фотокартки (3х4) - 3 шт.

4.     Паспорт (подають особисто);

5.     Ідентифікаційний номер платника податку фізичної особи;

6.     Договір з фізичною або юридичною для денної форми навчання, чи з фізичною або юридичною для заочної форми навчання особою укладається на місті;

7.     Щоб швидко включити Вас до переліку навчальної групи - заповніть реєстраційну форму для очників або заочників.

Довідки:

Тел.: (044) 494-06-72, 494-06-73, 494-06-76
Факс: (044) 494-06-73

Вступні випробовування проводяться у формі співбесіди.
Видається диплом про вищу освіту державного зразка.

 

Відомості про Інститут інтелектуальної власності і права

 ЗАТ  «Інститут інтелектуальної       власності і права»

        Інститут інтелектуальної власності і права заснований у 1996 році на виконання спільного рішення Комісії з питань науки та освіти Верховної Ради України і Міністерства України з питань науки, техніки та промислової політики "Щодо створення національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони інтелектуальної власності".  Інститут є структурною складовою Національної системи охорони інтелектуальної власності, головним завданням якого є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності. Діяльність інституту безпосередньо координується Державним департаментом інтелектуальної власності.    Інститут має ліцензії Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням другої вищої освіти за спеціальністю "Інтелектуальна власність"на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки:

  • спеціалістів (серія АА № 122030), 75 осіб на рік;
  • магістрів (серія АА № 122464), 25 осіб на рік.

    Міністерством освіти і науки України Інститут акредитовано за ІV рівнем протокол засідання ДАК № 46 від 15.07.2003р.

                                                   Напрями діяльності

    Підготовка фахівців з вищою освітою в галузі інтелектуальної власності (друга вища освіта).

    Підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності в умовах формування ринкової економіки на базі досвіду вітчизняного та міжнародного права.

    Співробітництво з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, розташованих на території України та зарубіжних країн в підготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів з організації правової охорони та ефективного використання інтелектуальної власності.

   Культурно-освітня, видавнича, науково-виробнича робота.

   Сприяння розвитку виробництва наукомісткої, конкурентоспроможної продукції та створенню механізму захисту прав розробникі в при впровадженні новітніх високоефективних технологій та наукових розробок.

   Науково-методичне забезпечення навчальної спеціальності "Інтелектуальна власність".

   Проведення наукових досліджень і узагальнення існуючих знань у сфері інтелектуальної власності.

   Консалтингові послуги з питань інтелектуальної власності.

  Здійснення зовнішніх зв'язків.

                                    Науково-педагогічний персонал

       В інституті працюють 25 осіб, тому числі 3 доктори і 10 кандидатів наук. До навчального процесу залучені провідні фахівці національної системи охорони інтелектуальної власності - працівники Департаменту, Укрпатенту, НАН України, Фонду державного майна та Верховної Ради України, патентні повірені.

       Випускники інституту, які отримали кваліфікацію "фахівець з інтелектуальної власності", можуть обіймати посади: інженер з патентно-ліценійної та винахідницької роботи; фахівець з інтелектуальної власності.

                                                       Матеріальна база

    Навчальні аудиторії, адміністративні приміщення та бібліотека інституту укомплектовані оргтехнікою, засобами зв'язку та сучасним технічним обладнаням.

   Два комп'ютерні класи інституту об'єднані в єдину мережу і мають вихід в Internet.

   До інституту приймаються особи, що мають диплом бакалавра або спеціаліста (магістра) за буд-яким напрямом підготовки. Приймальна комісія працює безперервно. Зарахування здійснюється за результатами співбесіди за наявності необхідних документів.

Форма і терміни навчання:

форма

Кількість сесій на рік

Термін навчання

спеціалісти

магістри

денна

2 сесії на рік

один рік

один рік

очно-заочна

3 сесії на рік

два роки

два роки

заочна

2сесії на рік

два роки

---

 

Адреса інституту:

03680МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45. Тел. 494-06-72, тел./ факс 494-06-73, 494-06-76

E-mail: office@iipl.ukrpatent.org

URL: www.iipl.ukrpatent.org

 

 

 

 

 

 

Етапи становлення Інституту


Жовтень,
1996 р.

Рік заснування Інституту.
Вперше розроблена Концепция нової спеціальності «Інтелектуальна власність» для підготовки спеціалістів за принципово-новою схемою на базі бакалавратів всіх напрямів.

1997 р.

Інститут розпочав підвищення каваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності - патентознавців та кандидатів у патентні повірені.

1998 р.

Розроблено комплес науково-методичної документації для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.000002 «Інтелектуальна власність»

1998 р.

Отримано ліцензію Міносвіти України на право проведення освітньої діяльності з підготовки фахівців по спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність».

1999 р.

Здійснення проектування, будівництво та обладнання спеціалізованого приміщення для Інституту (1300 кв. м).

1999 р.

Розпочато підготовку спеціалістів (дві академічні групи) за спеціальністю 7.000002 «Інтелектуальна власність».

2000 р.

Завершено формування матеріально-технічної бази. Запроваджено сучасні методи навчання з використанням обчислювальної техніки.

Жовтень
2001 р.

Акредитовано інститут за третім рівнем та здійснено перший випуск спеціалістів з спеціальності «Інтелектуальна власність».

Липень
2003 р.

Акредитовано інститут за четвертим рівнем та здійснено перший випуск магістрів з спеціальності «Інтелектуальна власність».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn