ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цікаві посилання  //  Документы библиотеки

Документы библиотеки

ПРАВИЛА

користування Центральною державною науково-технічною

бібліотекою гірничо-металургійного комплексу України (ЦДНТБ)

1.Загальні положення

1.1.Ці правила упорядковані відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Типових правил користування бібліотеками в Україні”, інших нормативно-правових актівУкраїни.

1.2. ЦДНТБ ГМК Україниє інформаційним, культурним і освітнім центром, що має упорядкований фонд документів гірничо-металургійного профілю і суміжних галузей промисловості.

1.3.За своїм значенням ЦДНТБ є державною бібліотекою, за змістом –галузевою, за призначенням – спеціальною.

1.4.ЦДНТБ має право самостійно:

- здійснювати господарську діяльність;

- установлювати перелік платних послуг;

- визначати особливо цінні видання, які видаються під заставу;

- визначати суму застави;

- визначати види і розміри компенсації шкоди, завданої користувачами

бібліотеки;

- визначати розміри пені та порушення термінів користування документами;

- визначати умови використання фондів ЦДНТБ на основі договорів з

юридичними і фізичними особами.

2.Права користувачів

2.1.Право користування ЦДНТБ мають підприємства, організації та установи всіх форм власності незалежно від їх відомчої приналежності, зацікавлені у фондах ЦДНТБ; робітники, інженерно-технічні працівники, вчені, фахівці, студенти середніх і вищих навчальних закладів та інші громадяни України, які досягли 16-річного віку; а також іноземні громадяни та особи без громадянства, що знаходяться в Україні на законних підставах.

2.2.Формами бібліотечного обслуговування ЦДНТБ є: читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА), а також обслуговування поза бібліотекою ( бібліотечні пункти, довідкові бібліотеки).

2.3. Користувачі ЦДНТБ мають право на безкоштовне:

- користування інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних та електронних баз даних);

- отримання консультаційної допомоги в пошуку і виборі джерел інформації;

- одержання в читальному залі документів з фондів ЦДНТБ ( крім документів,придбаних за кошти, одержаних від господарської діяльності ЦДНТБ; особливо цінних, комерційних видань і документів підвищеного попиту);

- користування іншими видами послуг, в тому числі на платній основі.

2.4.За установлену плату користувачі ЦДНТБ мають право на:

- запис до ЦДНТБ і отримання читацького квитка;

- тематичний пошук необхідної інформації;

- тематичний підбір документів;

- складання бібліографічних списків, аналітичних і фактографічних довідок зазапитами;

- поточне інформування за заданою темою;

- користування комерційними та електронними базами даних;

- комп’ютерну верстку документів;

- копіювання документів;

- виконання перекладів з англійської і французької мов;

- користування міжбібліотечним абонементом (МБА);

- користування документами, придбаними за кошти, одержаними від

господарської діяльності ЦДНТБ; особливо цінними, комерційними

виданнями і документами підвищеного попиту;

- одержання інформаційних збірників і бібліографічних матеріалів, що

випускаються ЦДНТБ;

- нічний абонемент і видачу літератури з читального залу на вихідні і святкові дні;

- продовження термінів користування літературою;

- резервування документів;

- купівлю невикористаної літератури з обмінних фондів ЦДНТБ;

- користування іншими видами послуг, що потребують аналітико-синтетичної переробки першоджерел.

Примітка: документами, які визначають зміст і вартість послуг, що надає ЦДНТБ, є “Договір на інформаційно-бібліотечне обслуговування”, “Перелік платних послуг” та “Інструкція про грошову заставу”.

3.Обовязки користувачів ЦДНТБ.

3.1.Для запису до ЦДНТБ користувач зобов’язаний пред’явити паспорт або

інший документ, що його замінює, заповнити облікову картку та оплатити вартість комплекту реєстраційних документів.

3.2.У разі зміни місця роботи і місця проживання користувач зобов’язаний

довести до відома працівників ЦДНТБ для внесення змін в облікову картку.

3.3. Користувач не має права передавати свій читацький квиток іншої особі.

3.4.У разі втрати читацького квитка користувач зобов’язаний заявити про це вЦДНТБ для отримання дубліката читацького квитка (за установлену плату).

3.5.Користувач зобов’язаний дбайливо ставитися до документів з фондів

ЦДНТБ, при одержанні оглянути їх і за наявності пошкоджень зобов’язаний повідомити про це бібліотекаря, який зробить на документі відповідну позначку. В іншому разі матеріальну відповідальність за виявлені пошкодження несе користувач.

3.6.У разі пошкодження або втрати документа користувач зобов’язаний замінити його аналогічним документом (чи копією) або відшкодувати ЦДНТБ збитки в сумі:

- за єдині примірники документів, наукові , довідкові видання, спеціальні види технічної документації, комерційні, реферативні та видання підвищеного попиту – в 3-кратному розмірі з врахуванням індексації первісної ціни;

- за дублетні видання, за документи не основного профілю -номінальну вартість із врахуванням індексації первісної ціни.

3.7.Користувачі зобов’язані дотримувати тиші, правил протипожежної та

електробезпеки.

3.8.Користувачі ЦДНТБ зобов’язані ознайомитися з цими “Правилами” і суворо їх дотримувати.

3.9.За порушенняцих “Правил” юридичні та фізичні особи можуть бути

позбавлені права користування фондами ЦДНТБ на терміни, що

визначаються адміністрацією бібліотеки.

4.Обовязки ЦДНТБ.

ЦДНТБ зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає ЦДНТБ;

- створювати сприятливі умови для використання бібліотечних фондів;

- надавати консультаційну допомогу користувачам в доборі потрібних

документів;

- дбати про високу культуру обслуговування, не допускати випадків грубого і неуважного ставлення до користувачів;

- створювати комфортні умови для роботи з електронними базами даних;

- забезпечувати повноту і достовірність відомостей, що взяті з літературних джерел;

- дотримувати терміни добору і видачі документів, складання бібліографічних списків, довідок, оглядів;

- всемірно розширювати перелік послуг, запроваджувати новітні інформаційні технології для безвідмовного обслуговування користувачів ЦДНТБРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn