ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (замовити)  //  автореферати дисертацій

автореферати дисертацій

Автореферати

 

622.272 СП А19      Аверкін, Д.І. Обгрунтування параметрів способу охорони виїмкових штреків бетонною пакетованою смугою : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Д.І. Аверкін. - Дніпро: ІГТМ, 2017. - 20 c.

 

621.272 СП Б24    Барабаш, М.В. Інтенсифікація гірничих робіт при сумісному відпрацюванні вугільних пластів з урахуванням зон знеміцнення міжпластя : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин / М.В. Барабаш. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

669.295 СП Б32      Бачурський, Д.В. Удосконалення технологічних режимів і способу очищення зворотного хлориду магнію для потокової технології отримання магнію в циклі титанового виробництва : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Д.В. Бачурський. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

669.18 Б39       Безшкуренко, О.Г. Удосконалення процесів розкислення та позапічної обробки високовуглецевої електросталі для стабілізації умов безперервного розливання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 0516.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.Г. Безшкуренко. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

628.3 Б51     Бернацька, Н.Л. Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / Н.Л. Бернацька. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

 

621.94 Б66       Бица, Р.О. Обгрунтування характеристик токарних кулачкових патронів з адаптивними затискними елементами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти / Р.О. Бица. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 20 c.

 

622.271 СП Б68    Блізнюкова, О.Ю. Визначення режиму гірничих робіт і продуктивності кар'єру з урахуванням їх взаємозв'язків : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.03 -, відкрита розробка родовищ корисних копалин / О.Ю. Блізнюкова. - Кривий Ріг: КНУ, 2017. - 20 c.

 

338.24 СП Б77 Бойченко, М.В. Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н. : Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(051 - Економіка) / М.В. Бойченко. - К.: ІМП НАНУ, 2017. - 20 c.

 

620.10 СП Б83    Бородянська, Г.Ю. Особливості консолідації, формування структури і властивостей керамічних матеріалів у процесах іскро-плазмового спікання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.02.01 - матеріалознавство / Г.Ю. Бородянська. - Київ: ІПМ, 2017. - 20 c.

 

53.08 СП Б90      Бубела, І.В. Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні  їх статистичних властивостей від типових : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / І.В. Бубела. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2016. - 20 c.

 

629.5 СП Б90   Будашко, В.В. Підвищення ефективності  функціонування суднових енергетичних установок комбінованих пропульсивних  комплексів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів   транспорту / В.В. Будашко. - Одеса: НУ "ОМА", 2017. - 20 c.

 

004 СП В12       Вавіленкова, А.І. Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.13.06 - інформаційні технології / А.І. Вавіленкова. - Київ: ІПММС, 2017. - 20 c.

 

37 СП В19     Васильченко, Л.В. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти: ЭБ : Автореферат дисертації на здоб. наук. Ступ. к. пед.н. : Спец.13.00.04 - теория і методика професійної освіти. / Л.В. Васильченко. - Тернопіль: ТНПУ, 2006. - 25 c.

 

658 СП В19       Василиха, Х.В. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Х.В. Василиха. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

 

331.4 В49     Віноградов, А.Г. Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.26.01 - охорона праці / А.Г. Віноградов. - Покровськ: ДВНЗ ДНТУ, 2017. - 20 c.

 

622.272 СП Г20     Гаркуша, В.С. Обгрунтування рецептур твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу для комбінованих кріплень капітальних виробок : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.04 - Шахтне та підземне будівництво / В.С. Гаркуша. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

574 СП Г95   Гурець, Л.Л. Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / Л.Л. Гурець. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 20 c.

 

622.272 СП Г96      Гусєв, О.С. Обгрунтування параметрів системи кріплення виробок сталеполімерними та канатними анкерами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин / О.С. Гусєв. - Дніпро: ІГТМ, 2017. - 20 c.

 

658.516 Д43         Дзіковська, Ю.М. Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об'єктів промисловості та медицини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ю.М. Дзіковська. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

 

528 СП Д70       Досин, С.І. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / С.І. Досин. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

 

622.324 Д81   Дудля, К.Є. Обгрунтування параметрів і розробка засобів підвищення безпеки транспортування та утилізації метану вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 - Охорона праці / К.Є. Дудля. - Дніпро: ІГТМ, 2017. - 20 c.

 

574 СП З-12     Забишний, Я.О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківську) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин / Я.О. Забишний. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 20 c.

 

004 СП З-12     Забула, Г.В. Адаптація структур даних в оперативній пам'яті на основі конструктивного моделювання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Г.В. Забула. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

620.10 СП З-45 Згалат-Лозинський, О.Б. Структуроутворення та формування властивостей зносостійких композиційних наноматеріалів на основі нітридних фаз із застосуванням технологій електроспікання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 0516.06 - порошкова металургія і композиційні матеріали / О.Б. Згалат-Лозинський. - К: ІПМ НАНУ, 2017. - 20 c.

 

550 СП З-69     Змієвська, К.О. Розривні порушення і зв'язана з ними золоторудна мінералізація на прикладі Солонянського рудного поля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.01 - Загальна та регіональна геологія / К.О. Змієвська. - К: ІГН НАНУ, 2017. - 20 c.

 

622.24 СП І-26      Ігнатов, А.О. Обгрунтування параметрів технології  і  технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / А.О. Ігнатов. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

656.6 СП К17    Калініченко, Є.В. Вдосконалення алгоритмів інформаційного забезпечення маневрування суден : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.22.13 - навігація та управління рухом / Є.В. Калініченко. - Одеса: НУ "Одеська морська академія", 2017. - 20 c.

 

553.9 СП К21     Каргаполов, А.А. Обгрунтування критеріїв прогнозу зон в углеродному масиву, небезпечних за газодинамичними проявами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.09 - Геотехнічна та гірнича механіка / А.А. Каргаполов. - Дніпро: ГТМІ, 2017. - 20 c.

 

550 СП К26       Карпенко, І.О. Нафтогазова система південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к. геол.н. : Спец.04.00.17 - Геологія нафти і газу / І.О. Карпенко. - К: ІГН НАНУ, 2017. - 20 c.

 

669.162 К26         Карпенко, С.А. Підвищення ефективності  нагріву доменного дуття шляхом удосконалення параметрів теплообміну та режимів експлуатації комплексу повітронагрівачі-теплообмінники : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 - Металургія чорних, кольорових металів та спеціальних сплавів / С.А. Карпенко. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

621.3 СП К26      Карпусь, С.Г. Отримання пучків багатозарядних іонів на малогабаритному електростичному прискорювачі горизонтального типу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.физ.-мат.н. : Спец.01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок / С.Г. Карпусь. - Харків: ХФТІ, 2017. - 20 c.

 

620.10 СП К43 Кириленко, К.В.  Резистивні композиційні  матеріали з багатокомпонентним  перколяційним кластером для нагрівачів з інтенсивною тепловіддачею : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.02.01 - матеріалознавство / К.В. Кириленко. - Київ: ІПМ, 2017. - 20 c.

 

53.08 СП К66      Кордіяка, Ю.М. Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ю.М. Кордіяка. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2016. - 20 c.

 

656.6 СП К72   Костенко, П.А. Безпечне буксирування суден на коротких буксирах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.13 - навігація та управління рухом / П.А. Костенко. - Одеса: НУ "Одеська морська академія", 2017. - 20 c.

 

55 СП К83     Крошко, Ю.В. Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щита : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.21 - літологія / Ю.В. Крошко. - К: ІГН, 2017. - 20 c.

 

621.3 СП К88    Куваєв, М.В. Електромеханічна система сервопреса на базі електричної машини з поперечним полем: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи / М.В. Куваєв. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

681.51 Л63       Лисецький, Ю.М. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при побудові корпоративних інтегрованих інформаційних систем : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.3.06 - інформаційні технології / Ю.М. Лисецький. - К: ІПММС, 2017. - 20 c.

 

622.24 Л82       Лубан, С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / С.В. Лубан. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 20 c.

 

620.9 СП М15 Макаров, В.М. Оптимізація розвитку технологічних систем вуглевидобування за показниками енергетичної та економічної ефективності : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси / В.М. Макаров. - К.: ІЗЕ НАНУ, 2017. - 20 c.

 

574 М25 Маренков, О.М. Особливості відтворення основних промислових коропових риб Запорізького (Дніпровського) водосховища в сучасних екологічних умовах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.біол.н. : Спец. 03.00.10 - іхтіологія / О.М. Маренков. - К: ІГБ НАНУ, 2016. - 20 c.

 

574 СП М52       Мердух,І.І. Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківськ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / І.І. Мердух. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 20 c.

 

669.01 СП Н62  Нікітін, А.В. Блістерінг феритно-мартенсітної сталі та заліза під дією потоку частинок  низькоенергетичної  водневої  плазми : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.физ.-мат.н. : Спец.01.04.07 - фізика твердого тіла / А.В. Нікітін. - Харків: ХФТІ, 2017. - 20 c.

 

624.04 Н84       Носенко, О.П. Розвиток наукових основ розробки ефективних конструкцій шпунтових стін : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди / О.П. Носенко. - Дніпро: ПДАБА, 2017. - 20 c.

 

629.54  О-13     Обертюр, К.Л. Підвищення безпеки експлуатації суден методами управління подіями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту / К.Л. Обертюр. - Одеса: НУ "ОМА", 2017. - 20 c.

55 СП О-36   Огієнко, О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / О.С. Огієнко. - К: КНУ, 2017. - 20 c.

 

53.08 СП О-53    Олеськів, О.М. Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О.М. Олеськів. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2016. - 20 c.

 

622 СП О-76     Остапчук, О.В. Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.09.03 - Економічні комплекси та системи / О.В. Остапчук. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

622.33 П12       Павличенко, А.В. Екологічна безпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / А.В. Павличенко. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

622.74 П24       Пелих, І.В. Обгрунтування раціональних параметрів і розробка динамічно активної колосниково-карткової просіючої поверхні вібраційних грохотів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.08 - Машини для металургійного виробництва / І.В. Пелих. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

54 СП П26     Перлова, Н.О. Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.х.н. : Спец. 02.00.11 - колоїдна хімія / Н.О. Перлова. - К.: ІБКХ, 2017. - 20 c.

 

628.3 СП  П31  Петрушка, К.І. Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 - Екологічна безпека / К.І. Петрушка. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 20 c.

 

331.2 СП П35    Письменна, О.О. Теоретичні основи та методичний інструментарій формування кадрової стратегії підприємства : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н. : Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.О. Письменна. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

658 П56 Пономаренко, Т.В. Забезпечення економічної стійкості підприємств та її оцінювання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.екон.н. : Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т.В. Пономаренко. - Дніпро: ПДАБА, 2017. - 20 c.

 

669.168 СП Р82 Рубан, А.В. Удосконалення технології виплавки феросилікомарганцю у рудовідновлювальних електропечах на основі наукового обгрунтування складу шихти для підвищення виходу придатного продукту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 0516.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / А.В. Рубан. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

004 С12 Савельєв, М.В. Моделі та інструментальні засоби інформаційної технології підтримки університетських бізнес-інкубаторів IT-компаній : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / М.В. Савельєв. - К: ІПММС НАНУ, 2017. - 20 c.

 

550 СП С17       Самчук, І.М. Геолого-геофізичні передумови виявлення пасток вуглеводнів у нижньопермських відкладах Орчиковської паледепресії  Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.17 - Геологія нафти і газу / І.М. Самчук. - К: ІГН НАНУ, 2017. - 20 c.

 

622.8 СП С12           Савельєв, Д.В. Підвищення ефективності знепилювання повітря при проведенні гірничих виробок буропідривним способом : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.26.01 - Охорона праці / Д.В. Савельєв. - Дніпро: НГУ, 2017. - 20 c.

 

621.762 СП С42     Скачков, В.О. Науково-технічні основи формування функціональних властивостей композиційних матеріалів на основі вуглецю : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.06 - порошкова металургія і композиційні матераіли / В.О. Скачков. - Київ: ІПМ, 2017. - 20 c.

 

528 СП С51       Смолій, К.Б. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.04.00.01 - Загальна та регіональна / К.Б. Смолій. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

 

621.89 СП С75        Стадник, О.Б. Обгрунтування параметрів та покращання фрикційних властивостей вузлів гальмівних пристроїв піднімально-транспортних машин : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / О.Б. Стадник. - Тернопіль: ТНТУ, 2017. - 20 c.

 

621.98 С79       Стеценко, Г.П. Закономірності формування структури, текстури і властивостей при комбінованій пластичній деформації низько- і ультранизьковуглецевих сталей для холодного штампування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 - матеріалознавство / Г.П. Стеценко. - Дніпро: ПДАБА, 2017. - 20 c.

 

55 СП С98     Сюмар, Н.П. Літологічні особливості верхньодевонської (франкської) та нижньопермської соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н. : Спец.04.00.21 - літологія / Н.П. Сюмар. - К: ІГН, 2017. - 20 c.

 

621.762 СП Т41    Тимошенко, Я.Г. Особливості взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза при термічному синтезі високодисперсних модифікаторів для отримання композитів з керамічною та металевою матрицею : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.06 - порошкова металургія та композиційні матеріали / Я.Г. Тимошенко. - Київ: ІПМ, 2017. - 20 c.

 

621.771 Т48   Ткач, Т.В. Формування структури та властивостей товстих листів з низьковуглецевих сталей після нагріву і деформації в міжкритичному інтервалі температур : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 - матеріалознавство / Т.В. Ткач. - Дніпро: ПДАБА, 2017. - 20 c.

 

622.33 СП Т80  Трушкіна, Н.В. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н. : Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(051 - Економіка) / Н.В. Трушкіна. - К.: ІМП НАНУ, 2017. - 20 c.

 

334.75 Т87   Турило, А.А. Управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.А. Турило. - Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ", 2017. - 20 c.

 

620.10 СП У-45   Українець, М.С. Особливості структуроутворення та експлуатаційні властивості композитів систем NiAl-MeB2 для високотемпературних зносостійких покриттів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 - Матеріалознавсто / М.С. Українець. - К: ІПМ НАНУ, 2017. - 20 c.

 

550 СП Ф33       Федоренко, К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.фіз.-мат.н. : Спец.05.15.09 - Геотехнічна та гірнича механіка / К.В. Федоренко. - Київ: КНУ, 2017. - 20 c.

 

622 Х93   Христюк, А.О. Обгрунтування параметрів процесу гідромеханічного вилучення бурштину з піщаних покладів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 0515.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / А.О. Христюк. - Дніпро: ІГТМ, 2017. - 20 c.

 

669.184 СП Ч-74       Чмирков, К.Ф. Вдосконалення технології одержання сталі в конвертерах малої ємкості при використанні залізовмісних брикетів, що містять карбід кремнію : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / К.Ф. Чмирков. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

669.162 СП Ч-92   Чупринов, Є.В. Удосконалення процесу виробництва огрудкованої залізорудної сировини з підвищеним вмістом заліза та залишковим вуглецем для доменної плавки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Є.В. Чупринов. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

621.73 СП Ч-96     Чухліб, В.Л. Розвиток наукових основ кування з раціональним комбінуванням осаджування та протягування виробів прогнозованої якості зі сталей та титанових сплавів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.03.02  - процеси та машини обробки тиском / В.Л. Чухліб. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 20 c.

 

622.233 Ш37    Шевченко, О.Є. Обгрунтування параметрів фільтрувально-пульсаційної машини для зневоднення глибоководних органо-мінеральних осадів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 - гірничі машини / О.Є. Шевченко. - Дніпро, Фрайберг: НГУ, 2017. - 20 c.

 

681.5 Ш40     Шекета, В.І. Методологія моделювання підтримки прийняття рішень у знання-орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / В.І. Шекета. - К: ІПММС, 2017. - 20 cРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn